manifestari ale absolutismului monarhic

of 26 /26
Manifestări ale absolutismului monarhic Anglia şi Franţa

Author: iongeorgescu

Post on 15-Jan-2016

542 views

Category:

Documents


69 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

history

TRANSCRIPT

Page 1: Manifestari Ale Absolutismului Monarhic

Manifestări ale absolutismului

monarhic

Anglia şi Franţa

Page 2: Manifestari Ale Absolutismului Monarhic

Constituirea monarhiilor absolutiste

La sfârşitul sec al XV-lea şi la începutul sec al XVI-lea în Franţa, Anglia şi Spania

se înregistrează declinul feudalităţii, ascensiunea burgheziei şi încheierea

centralizării statale. Monarhia îşi sporeşte autoritatea

devenind monarhie absolută. Ea a fost spijinită de orăşenime, ţărănime şi Biserică, interesate în

instaurarea ordinii.

Page 3: Manifestari Ale Absolutismului Monarhic

Atribuţiile monarhului

Numeşte înalţii demnitari Emite legi Este suprema autoritate

judecătorească Stabileşte şi percepe impozite Bate monedă Este comandantul armatei Conduce politica externă a ţării

Page 4: Manifestari Ale Absolutismului Monarhic

Instituţiile monarhului

Regalitatea - instituţia supremă în stat Veniturile regalităţii (ordinare – de

pe domeniul regal şi extraordinare – din impozite)

Justiţia regală – instrument important în lupta împotriva marii nobilimi

Armata permanentă – formată din mercenari, dotată cu arme de foc

Page 5: Manifestari Ale Absolutismului Monarhic

Adunările Generale

S-au menţinut şi în noul regim Rolul lor scade tot mai mult Erau convocate pentru a vota

impozitele necesare pentru întreţinerea instituţiilor statului Monarhul se sprijină pe un Consiliu

regal, exercitându-şi autoritatea pe întreg teritoriul prin intermediul unor

funcţionari numiţi de el

Page 6: Manifestari Ale Absolutismului Monarhic

Statutul nobilimii

Are în continuare un statut privilegiat Păstrează unele funcţii tradiţionale

medievale (seneşal, şambelan, conetabil)

Depune jurământul de credinţă faţă de suveran

Este exclusă de la treburile politice Primeşte funcţii în armată şi favoruri la

curtea regală

Page 7: Manifestari Ale Absolutismului Monarhic

Rolul monarhiei absolute

A asigurat cadrul necesar dezvoltării economico-sociale a statelor

Au fost înlăturate relaţiile vasalice Au fost favorizate orăşenimea şi

burghezia prin măsuri economice, ce urmăreau interesele regalităţii

Page 8: Manifestari Ale Absolutismului Monarhic

Monarhia absolută în Anglia

Absolutism = regim politic în care toate

puterile aparţin

monarhului

Elisabeta I

Page 9: Manifestari Ale Absolutismului Monarhic

ASPECTE CARACTERISTICI

ECONOMICE

•În agricultură au loc împrejmuirile (transforma- rea unor mari suprafeţe agricole în păşuni)•Se dezvoltă manufacturile şi comerţul•Se înfiinţează bursa şi companiile comerciale

SOCIALE

•S-a format noua nobilime •Mulţi ţărani au migrat spre oraş•Înalţii funcţionari sunt numiţi din rândul burgheziei

POLITICE

•Scade rolul Parlamentului•Numărul funcţionarilor creşte•Regele devine şeful Bisericii

Page 10: Manifestari Ale Absolutismului Monarhic

Instaurarea monarhiei absolute Henric VII Tudor (1485-

1509)

● Este întemeietorul Dinastiei Tudorilor

● A pus capăt Războiului celor două

roze

● A zdrobit toate încercările marii

nobilimi de subordonare a puterii

regale

Page 11: Manifestari Ale Absolutismului Monarhic

Consolidarea absolutismului

Henric VIII (1509-1547)

● A consolidat autoritatea

regală

● A devenit şeful suprem al

Bisericii anglicane

Page 12: Manifestari Ale Absolutismului Monarhic

Apogeul absolutismului

englezElisabeta I (1558-1603)

● A sprijinit dezvoltarea economică

● A pus bazele puterii maritime şi coloniale a Angliei

● Anglia devine cea mai mare

putere europeană

Page 13: Manifestari Ale Absolutismului Monarhic

Era elisabetană

Francis Drake - corsar, navigator, neguțător de

sclavi și inginer englez. A fost primul englez care a făcut înconjurul lumii.

În 1588 Anglia învinge Invincibila Armada, flota Spaniei.

Virginia, colonie

engleză din America de Nord, a fost denumită

după porecla

Elisabetei – "Regina Virgină".

Page 14: Manifestari Ale Absolutismului Monarhic

Monarhia absolutistă din Franţa

În Franţa s-a realizat forma clasică a monarhiei absolutiste în prima

jumătate a sec al XVI-lea

Page 15: Manifestari Ale Absolutismului Monarhic

ASPECTE CARACTERISTICI

ECONOMICE •Se dezvoltă manufacturile, băncile, comerţul•Agricultura este ramura de bază a economiei

SOCIALE

•Vechea nobilime, sărăcită şi subordonată regelui, devine "nobilime de spadă“•Burghezia, îmbogăţită, cumpără titluri nobiliare devenind "nobilime de robă"

POLITICE

•Stările Generale n-au mai fost convocate•Se măreşte aparatul funcţionăresc•Au loc războaie religioase (1562-1598)

Page 16: Manifestari Ale Absolutismului Monarhic

Instaurarea monarhiei absolute

Cucereşte Regatul Neapolelui

A angajat Franţa în interminabile

războaie pentru stăpânirea Italei.

Împotriva lui s-a constituit Liga de la Veneţia (I. German, Spania, Statul papal,

Milano, Veneţia).

Carol VIII (1483-1498)

Page 17: Manifestari Ale Absolutismului Monarhic

Războaiele italiceLudovic XIII (1610-1643) Francisc I (1515-1547)Ludovic XII (1498-

1515)

Franţa a ieşit

înfrântă în

favoarea

Spaniei, care şi-a impus supre-maţia

în Europa.

Page 18: Manifestari Ale Absolutismului Monarhic

Războaiele religioase

Noaptea Sf Bartolomeu (23/24 aug 1572)

Masacrul de la Vassy - 1562

Jefuirea unei biserici catolice din Lyon de către calvinişti - 1562

Page 19: Manifestari Ale Absolutismului Monarhic

Consolidarea monarhieiHenric II (1547-1559)

Francisc I şi Henric II

● Au creat o curte regală plină de fast

● Au consolidat autoritatea

monarhică printr-o serie de măsuri

● Au fost protectori ai artelor

Page 20: Manifestari Ale Absolutismului Monarhic

Bourbonii Henric IV (1589-1610)

● Şef al partidei hughenoţilor, a ajuns rege după stingerea dinastiei de Valois, întemeind o nouă

casă regală - Bourbon

● A pus capăt războaielor religioase

prin Edictul de la Nantes

● Franţa devine o mare putere europeană

Page 21: Manifestari Ale Absolutismului Monarhic

Apogeul absolutismului Regele-Soare a personificat statul

autocratic, celebra lui formulă "Statul sunt eu!" reprezentând apogeul unei forme

de organizare politică. Până în 1713 Franţa a

fost cea mai mare putere de pe

continent.

Ludovic XIV (1643-1715)

Page 22: Manifestari Ale Absolutismului Monarhic

Ludovic XIV şi ministrul Colbert vizitând o manufactură de mătase

Jean-Baptiste Colbert – adept convins al mercantilismului

Page 23: Manifestari Ale Absolutismului Monarhic

Familia lui Ludovic XIV

Page 24: Manifestari Ale Absolutismului Monarhic

Palatul Versailles

Page 25: Manifestari Ale Absolutismului Monarhic

V E R S A I L L E S

Page 26: Manifestari Ale Absolutismului Monarhic

Realizat de

Prof Murgu Eugenia-Angela Bibliografie: Manuale alternative de istorie

pentru clasa a VI-a Enciclopedia Wikipedia