malvik kommune - bostedsløshet

Click here to load reader

Post on 25-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bostedsløshet og boligpolitikk i Malvik kommune. Å ha et sted å bo er viktig fundament for alle. De fleste av oss tenker kanskje ikke over dette – det er en selvfølge.

TRANSCRIPT

 • Hvis ungene i steinalderen bare hadde gjort det samme som foreldrene sine,

  ville vi fremdeles vrt i steinalderen.

  Bostedslshet og Boligpolitikk i Malvik koMMune

 • Det gjr noe med selvflelsen bo ...

 • Hsten 2009 ble Malvik koMMune nominert til statens tiltakspris mot bostedslsHet.

  Juryens begrunnelse:

  Juryen vurderer Malvik kommunes helhetlige boligsosiale

  arbeid til ha overfringsverdi til andre.

  De har implementert arbeidet i ordinr drift

  De har hatt fokus p egne holdninger nr det gjelder retten til bolig. Et pent og inkluderende syn p

  vanskeligstilte p boligmarkedet preger kommunenes bruk av startln og boligtilskudd

  De har hatt brukermedvirkning p system- og individniv

  De har jobbet systematisk med forankring av endringsarbeidet.

  Ml og strategier i boligarbeidet er koplet opp mot kommuneplanens samfunnsdel

  De har oppndd tverrpolitisk enighet om aktiv virkemiddelbruk.

  De har satt de boligsosiale virkemidlene i sammenheng med kommunens vrige boligarbeid

  De har hatt fokus p systematisk utvikling i kommunen gjennom samarbeid p alle niv.

  Nils Arne Eggens godfotteori preger organisasjonen: Det handler om spille hverandre gode.

  De har dokumentert eget endrings- og utviklingsarbeid.

 • ha et sted bo er viktig fundament for alle. De fleste av oss tenker kanskje ikke over dette det er en selvflge.

  I 2007 var det svrt lange ventelister p kommunal bolig i Malvik. Skere ble satt mer

  eller mindre ukritisk p listene, uansett bakgrunn og behov. Kommunal bolig ble lsningen

  p ethvert problem. Det var den eneste lsningen vi evnet se. I dag vet vi bedre.

  Mlgruppen for dette heftet er politikere, ledere og fagpersonell i

  kommunene, samt andre som har interesse for boligpolitikk. vi hper heftet bidrar

  til refleksjon, diskusjon og nytenking omkring et viktig tema

  og fremfor alt at flere fr muligheten til en verdig bosituasjon!

  Kan man unng boligk i kommunene?

  Hsten 2009 ble Malvik koMMune nominert til statens tiltakspris mot bostedslsHet.

  Juryens begrunnelse:

  Juryen vurderer Malvik kommunes helhetlige boligsosiale

  arbeid til ha overfringsverdi til andre.

  De har implementert arbeidet i ordinr drift

  De har hatt fokus p egne holdninger nr det gjelder retten til bolig. Et pent og inkluderende syn p

  vanskeligstilte p boligmarkedet preger kommunenes bruk av startln og boligtilskudd

  De har hatt brukermedvirkning p system- og individniv

  De har jobbet systematisk med forankring av endringsarbeidet.

  Ml og strategier i boligarbeidet er koplet opp mot kommuneplanens samfunnsdel

  De har oppndd tverrpolitisk enighet om aktiv virkemiddelbruk.

  De har satt de boligsosiale virkemidlene i sammenheng med kommunens vrige boligarbeid

  De har hatt fokus p systematisk utvikling i kommunen gjennom samarbeid p alle niv.

  Nils Arne Eggens godfotteori preger organisasjonen: Det handler om spille hverandre gode.

  De har dokumentert eget endrings- og utviklingsarbeid.

 • Er bolig et kommunalt ansvar?

 • Alle innbyggere har ansvar for eget liv og for skaffe seg et sted bo uansett alder, om man er i etableringsfasen, er enslig forsrger, har rusproblemer eller redusert helse. Dette er et klart prinsipp som er retningsgivende i vrt arbeid.

  Kommunen har nok provosert noen ved vedta at bolig er et privat ansvar. Vr erfaring er at de

  fleste nsker ta ansvar for sitt eget liv i s stor grad som mulig, bare de fr muligheten. Kommunens

  rolle er vre tilrettelegger eller rdgiver. Alle har jo rett p forsvarlig hjelp, uansett om man bor i

  kommunal eller privat bolig.

  Vi mennesker er forskjellige, og det er bra! Livets ulike faser vil naturlig nok by bde p utfordringer

  og muligheter. Kommunen skal vre en aktiv bidragsyter slik at de innbyggerne som trenger det,

  selv blir i stand til gripe disse mulighetene og ta hovedregien i eget liv. Vi er sikre p at det

  resulterer i kt livskvalitet for den enkelte.

  BoLIg INNByggErNES EgEt ANSVAr DEttE hAr Malvik koMMune gjort fattet politisk vedtak om at bolig i utgangspunktet er innbyggernes eget ansvar. Vedtaket er mlgivende i alt boligarbeid. satset p individuell rdgivning og veiledning, individuelle samtaler og tett oppflging av den enkelte fokusert p muligheter og hva som bidrar positivt for den enkelte og familie/ nettverk

 • Omtrent hver tredje person som sker om kommunal bolig, har en eller flere betalingsanmerkninger. Noen er alvorlige, mens andre kan vre av mer bagatellmessig karakter. Men for dem det gjelder, kan dette bli en alvorlig hindring i sken etter bolig.

  Fr du en betalingsanmerkning, kan problemene fort hope seg opp. Du fr som regel ikke ln i

  ordinr bank, og i mange kommuner kan du f avslag p sknad om startln.

  Den nevnte stvsugeren er et godt eksempel. Den ble kjpt p avbetaling av en aleneforsrger

  for 10 r siden. I en periode med anstrengt konomi klarte ikke vedkommende betjene dette

  lnet, og det ble sendt til inkasso. Dette viste seg vre et menneske som var fullt i stand til

  ta vare p seg selv. Innbyggeren fikk konomisk rdgivning, startln og tilskudd til refinansiering.

  Stvsugerlnet ble innfridd, og vedkommende fikk etter hvert kjpt sin egen bolig i stedet for

  bo kommunalt.

  Vi ble klar over at tidligere retningslinjer kunne virke mot sin hensikt, og sette klare begrensninger

  for hvem som kunne f ln og tilskudd. Vi er blitt spesielt oppmerksom p betydningen av god

  veiledning, og at konomisk rdgivning er viktig. Dette gjelder blant annet personer som ikke

  fyller kriteriene for kommunal bolig.

  StAtLIgE og KoMMuNALE VIrKEMIDLEr DEttE hAr Malvik koMMune gjort vedtatt kriterier for tildeling av kommunal gjennomgangsbolig vedtatt kriterier for tildeling av kommunal omsorgsbolig endret retningslinjene for startln og tilskudd benyttet startln til refinansiering

 • Er det rimelig at en stvsuger skal stoppe boligdrmmen?

  StAtLIgE og KoMMuNALE VIrKEMIDLEr DEttE hAr Malvik koMMune gjort vedtatt kriterier for tildeling av kommunal gjennomgangsbolig vedtatt kriterier for tildeling av kommunal omsorgsbolig endret retningslinjene for startln og tilskudd benyttet startln til refinansiering

 • Er kommunal bolig god medisin?

 • Hvis det eneste verktyet du har er en hammer, vil alle problemer snart se ut som spiker. I kommunene kan det se ut som om kommunale boliger har blitt et slikt verkty. Det er verdt tenke over om vi, i vr iver etter hjelpe, bidrar til at den enkelte i stedet blir mer avhengig av hjelp.

  Det gjr noe med selvflelsen om du bor i en bolig du selv eier fremfor i en kommunal bolig.

  Det har vi erfart. Betydningen av ha en bolig som bidrar til god livskvalitet er uvurderlig. S hvorfor

  anbefaler vi da kommunal bolig som det eneste alternativet fr andre muligheter overhodet er

  vurdert og eventuelt prvd?

  tidligere stilte vi blant annet krav om legeerklring nr det ble skt om kommunal bolig.

  Dette har vi sluttet med. Fagpersonene i Malvik opplyser n aktuelle innbyggere om muligheten

  for individuell rdgivning. I den videre oppflgingen tar vi utgangspunkt i hver enkelt skers

  forutsetninger (eksempelvis nsker, behov, nettverk, konomi, helse). Vi spr gjerne hvorfor de

  vil ha en kommunal bolig. Dialogen resulterer i svrt ulike lsninger naturlig nok;

  folk er forskjellige.

  Vr KuNNSKAp og VrE hoLDNINgEr DEttE hAr Malvik koMMune gjort jobbet bevisst med egne holdninger arbeidet bevisst for unng bstenking og synliggjort at vanskeligstilte p boligmarkedet ikke er en ensartet gruppe fokusert p brukermedvirkning i mte med den enkelte. styrket vr kompetanse om alternative lsninger til kommunal bolig

 • Kommunikasjon er viktig og kan betraktes som et fundament i all samhandling. Sprk er som kjent makt. Kroppssprket kan gjenspeile holdningene vre p godt og vondt, samt vr evne og vilje til samhandling. I situasjoner med manglende eller mislykket kommunikasjon overtar lett antagelsene og usikkerheten.

  En presset kommunekonomi og lange ventelister i 2007 krevde at vi foretok en kartlegging

  innenfor boligarbeidet. En kritisk gjennomgang av hvordan vi benyttet eksisterende ressurser

  og ressursbehov ble ndvendig.

  Statusvurderingen avdekket at ressursene var tilstrekkelige totalt sett, men at vi mtte samordne

  dem bedre. Vi fikk diskusjoner om ansvar og begreper, og om hvordan vi skulle vre gode

  stttespillere for hverandre.

  Jevnlig og god dialog bde med brukerutvalg og politikere ga nye innspill og ideer. Samtidig

  bidro det til kt engasjement. prinsipielle forhold ble raskt lftet opp og avklart politisk.

  Vi har oppdaget at et ensidig fokus p utForDrINgENE kan bidra til oppgitthet og resignasjon.

  Blir vi bedre p dreie oppmerksomheten mot MuLIghEtENE, har vi erfart at det skaper energi og

  entusiasme. Mlrettet og intens jobbing fra mange aktrer (bde politisk, administrativt og brukere/

  innbyggere) har bidratt til at flere har ftt lst sine utfordringer p boligmarkedet.

  INtErN SAMhANDLINg og KoMMuNIKASJoN DEttE hAr Malvik koMMune gjort srget for jevnlig informasjon om husbankens virkemidler i lokalavisen drftet aktuelle problemstillinger med berrte fagmilj (f.eks. boligtjenesten, legetjenesten, hjemmetjenesten, NAV) etablert faste mter mellom boligtjenesten, fagpersoner og ledere skapt engasjement og positive medieoppslag (avis, tV) etablert tett samhandling med politikere, brukerutvalg og administrasjon

 • Kan utfordringene p boligmarkedet bare fikses med mer ressurs

View more