Málotřídní školy a obce

Download Málotřídní školy a obce

Post on 14-Jan-2016

38 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mlotdn koly a obce. Dana Knotov, Kateina Trnkov PV FF MU Brno Konference APV 2008 Hradec Krlov. Mlotdn koly v R. Vznikaj zdvodu nzkho potu dt ve vku povinn koln dochzky ve spdov oblasti koly. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Mlotdn koly a obceDana Knotov, Kateina TrnkovPV FF MU Brno</p><p>Konference APV 2008 Hradec Krlov</p></li><li><p>Mlotdn koly v RVznikaj zdvodu nzkho potu dt ve vku povinn koln dochzky ve spdov oblasti koly. Jsou nepln organizovan zkladn koly (zpravidla venkovsk) - koly s I. stupnm.Tdy jsou vtinou mlo poetn a vkov skladba k je heterogenn.Tvo vznamn podl ze vech zkladnch kol vesk republice, je jich kolem 40 %. </p></li><li><p>Vzkumn projektNzev projektu: Mlotdn koly vesk republice: potencily jejich rozvoje a rstu (GAR . 406/07/0806). Cl projektu: deskripce souasnho stavu mlotdnch kol vR, analza faktor ovlivujcch fungovn tchto kol, vyhodnocen monost a perspektiv dalho rozvoje mlotdnch kol v R.</p></li><li><p>Dotaznkov etenCl: empirick evidence informac o mlotdnch kolch v RPoznmky k metodologii: cenzov etendiferenn dotazovnrespondenti- editel mlotdnch kol zizovatel mlotdnch kol Dl otzka: Jakmi aktivitami mlotdn koly pispvaj ke spoleenskmu ivotu vobcch?</p></li><li><p>Velikost vzkumnho souboru a nvratnost</p></li><li><p>Zkladn charakteristikanejvce je kol ve venkovskch obcch do 2000 obyvatel, celkem 741 kol, tj. 89 %, vobcch do 1000 obyvatel je 628 kol, (tj. 76 %), 31 kol (4 %) v obcch (mstech) s vce jak 5000 obyvateli(n=825)</p></li><li><p>Z vsledk vzkumnho etenkoly nejvce pipravuj zjmov innosti pro dti (n=596) -549 kol, tj. 92 % mlotdnch kol pipravuje pedevm pravideln zjmov aktivity pro dti ve kolnm roce (o przdninch 53 kol, tzn. necelch 9 %), -nepravideln volnoasov innosti, zjezdy nap. za kulturou (divadla, vstavy) 409 kol, tzn. 68 % kol, -286 kol, tj. tm 48 %, organizuje makarn plesy innosti kol pro dospl -organizace spoleenskch zbav a ples 281 kol, tj. 47 %, -hobby aktivity 165 kol, tj. 27 %, -vzdlvac pleitosti 103 kol (necelch 17 %). </p></li><li><p>Z vsledk vzkumnho eteninnosti mlotdnch kol pro obec na zklad domluvy s obecnm zastupitelstvem (n=596) </p></li><li><p>Zvren diskuseMlotdn koly pispvaj kobohacen spoleenskho ivota vobcch sten a diferencovan. Organizuj pedevm volnoasov aktivity pro dti.koly se mn angauj pro dospl i obecn zastupitelstva. Potencil mlotdnch kol nen vtomto ohledu zcela naplnn. Je mon, e relativn nzk angaovanost koly vprci pro obec souvis sabsenc zdroj, kter by mohly tuto odvedenou prci finann podpoit. </p><p>Dkuji za pozornost.</p></li></ul>