malaysian malaysia

Download malaysian malaysia

Post on 26-May-2015

555 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. Tajuk: Menurut Abdul Rahman Hj Ismail, konsep Malaysian Malaysia yangdiperjuangkan oleh Parti Tindakan Rakyat (PAP) pimpinan Lee Kuan Yewnyata menggoncangkan asas persetujuan longgar Melayu dan bukan Melayuseperti yang dilandaskan oleh Parti Perikatan sewaktu diambil alih kuasa dariBritian. Analisiskan pernyataan tersebut dengan merujuk kedudukan Singapurasebagai sebahagian daripada Tanah Melayu 1965. Nazatul Balqis Nurul Shahida Binti Ismail Nurul Nadia Bt Abu BakarAhli Kumpulan Nor Azila Binti Abd GoniMohd Nazri Bin Zakaria</li></ul> <p> 2. PENGENALAN Pada tanggal 31 0gos 1957 Tanah Melayu (T.M) telahmperoleh kemerdekaan. Namun Sabah, Sarawak, Singapura &amp; Brunei masih belum mperoleh kemerdekaan. Bagi mempercepatkan kemerdekaan di negeri-negeri tersebut Tunku Abdul Rahman (TAR) telah mencadangkan utk mewujudkan gagasan Malaysia selain manfaat dari segi politik, ekonomi dan sosial. Sabah, Sarawak dan Singapura bersetuju dengan gagasan tersebut, sebaliknya Brunei tidak bersetuju. Namun penyertaan Singapura dalam pembentukan Malaysia banyak menimbulkan permasalahan seperti konsep Malysian Malaysia yg diperkenalkan. 3. Cadangan oleh Tunku Abdul Rahman pada 27 Mei 1961Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Kaum Malaysia Julai 1961Jawatankuasa Antara Kerajaan JAK Ogos 1962 RujukSuara/referandum di Singapura 1 September 1962Rombongan PBB ke Sabah dan Sarawak.16 Ogos-5 September 1963Pengisytiharan Malaysia 16 September 1963 Penarikkan diri Singapura dari Malaysia 1965 4. IDEA PENUBUHAN MALAYSIA Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos1957 selepas 400 tahun di jajah oleh kuasa luarRakyat pada waktu tersebut muncul dengan semangatnasionalisme demi memperjuangkan kemerdekaan.Ekoran pada itu, Penyatuan atau penggabunganTanah Melayu, Sabah Sarawak, Singapura dan Brunei dilahirkan oleh Tunku Abdul Rahman dalam suatu ucapanpenting pada 27 Mei 1961 di Singapura.Pada mulanya Tunku Abdul Rahman telahmengemukakan kepada British agar Sabah, Sarawakdan Brunei digabungkan dengan Tanah Melayu untukmembentuk Persekutuan Malaysia.Namun, cadangan itu telah ditolak kerana Singapuradiketepikan. 5. Sementara itu, Ketua Menteri Singapura pada waktu tersebut iaituLee Kuan Yew turut menyarankan penggabungan Singapura untukmembentuk gagasan Malaysia. Cadangan Lee Kuan Yew telah ditolak oleh Tunku Abdul Rahman. Namun begitu, senario politik yang berlaku telah mengubahpemikirannya terhadap saranan Lee kuan Yew tersebut. Pada 27 mei 1961, Tunku Abdul Rahman dalam ucapannya diPersidangan Wartawan-wartawan Luar Negeri di Singapura, beliautelah menyuarakan hasrat untuk menggabungkan Tanah Melayu,Sabah , Sarawak, Singapura dan Brunei untuk membentukMalaysia. Namun yang demikian, cadangan ini telah menimbulkan pelbagaireaksi dari semua pihak. 6. Reaksi awalSINGAPURA United Peoples Party (PAP)tentang.BRUNEIA.M.Azahari dan Parti RakyatBrunei mahukan KalimantanUtara.SABAH DAN Bimbang didiskriminasikan.SARAWAKTANAH PAS mahukan MAPHILINDO.MELAYUBRITAIN Suruhanjaya Cobbold 22 Nov1961. 7. Tujuan referendum ini adalah:Mendengar pendapat umum dari rakyat Singapuramengenai penubuhan Malaysia.Mencari jalan terbaik untuk membina perpaduan danjuga syarat kepentingan yang diinginkan oleh rakyatSingapura supaya bersetuju dengan penubuhanMalaysia.Berdasarkan referendum tersebut,majoriti daripadarakyat Singapura menyerahkan sepenuhnya kepadakerajaan Singapura untuk membuat keputusan tentangpenggabungan Malaysia dan Singapura. 8. Pungutan suara diadakan pada 1 Sept 1962 dengan para pengundidiberi tiga pilihan iaitu:Pilihan A: percantuman dengan syarat-syarat yang telah dipersetujuioleh kerajaan Singapura dan Kerajaan Persekutuan pada bulan Nov1961 iaitu Singapura diberi autonomi dalam buruh dan pendidikanPilihan B: percantuman penuh, tanpa syarat dengan 11 buah negeri-negeri Melayu yang lain.Pilihan C: percantuman seperti syarat-syarat yang sama dipersetujuioleh negeri-negeri wilayah Borneo. 9. INTI PATI PERJANJIAN MALAYSIA 1963 Akta Malaysia memperuntukkan beberapa perkara yangkemudiannya diterima &amp; dimasukkan ke dalamPerlembagaan Malaysia, IAITU;Semua urusan Hal Ehwal Luar adalah menjaditanggungjawab Kerajaan Persekutuan.Agama Islam merupakan Agama Persekutuan kecuali Sabah&amp; Sarawak , Agama lain bebas diamalkan.Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan tetapiBahasa Inggeris &amp; bahasa-bahasa lain masih bolehdigunakan.Bagi negeri Sarawak &amp; Sabah - bahasa rasmi ialah BahasaInggeris sehingga 10 tahun selepas HARI MALAYSIA. 10. Permasalahan yang ditimbulkan oleh singapura.Bertegas mengisytiharkan kemerdekaan Singapura pada 31 0g0s 1963Memperkenalkan cogan kata Malaysian Malaysia mengharapkansokonganorang bukan melayu. L.K.Yew mengadakan pilihan raya umum pada 21.9.1963. PAP menangambil tindakan dengan merobohkan dan menconteng , koyak papan tandabangunan UMNO di Geyland Serai Rusuhan 21 Julai 1964 ahli PAP telah menyerang seorang anggota polissemasa perarakan Maulidur Rasul. Perdebatan dalam Dewan Rakyat L.K.Yew bawa usul supaya ucapanAgong dipinda.Campur tangan dalam urusan politik Malaysia.Mempertikaikan hak istimewa orang melayu. 11. Suara lew kuan yew Mendakwa orang Melayu hanya berjumlah 39% sementara bukan Melayu 51% dan melayakkan Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri Malaysia Lee Kuan Yew mempersoalkan orang Melayu sebagai penduduk jati Malaysia, mereka sebenarnya adalah juga pendatang sebagaimana Cina dan India 12. menyalahkan Tunku dalam kegagalan konsep "Malaysian Malay". Tunku dikatakan telah terpengaruh dengan ketuanan Melayu yang diperjuangkan oleh beberapa pelampau Melayu dari ultra Malay dan Young Turk 13. Konsep Malaysian Malaysia bermaksud negara Malaysia haksemua penduduk tanpa ada kaumyang mendapat keistimewaan. Menghapuskan hak-hak istimewamelayu. Tiada isitilah ketuanan melayu 14. Menindas perlembangan- islamsebagai agama rasmi Tidak menyetujui Dasar ekonomibaru Mewujudkan hak kesamarataanantara kaum. ingin mewujudkan meritokasi 15. Perkara 153 dalamperlembagaan Kedudukan Istimewa Orang Melayu Perkara 153 Perlembagaan telah memaktubkan Hak Istemewa Orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak meliputi : - perkhidmatan awam : Perkara 153 (2,3 dan 4) - ekonomi : Perkara 153 (6) - pelajaran: Perkara 153 (2,3 dan 4) 16. - Kedudukan Istimewa orang Melayuyang lain termasuklah peruntukan Perkara89 dan 90 berhubung dengan tanahrizab Melayu.- Hak-hak ini tidak boleh dipertikaikan dania dilindungi di bawah Akta Hasutan 1948(Pindaan 1971). 17. Keputusan menyingkirkanSingapura dari Malaysia Singapura secara rasminya menyertai malaysiaSelama 23 bulan. Penyertaan Singapura dalam Malaysia telahmenimbulkan pelbagai masalah yang bolehmenggugat keselamatan negara denganmenimbulkan pelbagai isu dari segi politik,ekonomi, pendidikan dan sosial.Hal ini, menyebabkan Tunku Abdul RahmanMengambil tindakan menyingkirkan Singapuradari gagasan Malaysia. 18. Sebab-sebab penyingkiran: Konsep Malaysian Malaysia yang diperkenalkanoleh Lee Kuan Yew yang mencetuskanketegangan dan provokasi antara kaum. PAP menyerang amalan dan beberapaperuntukan dalam perlembagaan yg dilihatmemberi keistimewaan kpd orang Melayu danbumiputera Sabah dan Sarawak. Lee Kuan Yew dan PAP parti pimpinannya enggan bertolak ansur dengan pimpinan Tunku Abdul Rahman dan mengambil kesempatan daripada kejujuran Tunku Abdul Rahman utk memenuhi agenda politiknya.cth bebas dari jajahan British dan pengaruh komunis 19. Keinginan PAP utk menggantikan MCA sbg wakil dan juarakepentingan orang cina yg kelihatan bersifat anti-Melayu Komposisi Melayu hanya 39% manakala bukan Melayu51% dan hal ini membimbangkan orang Melayu yang akanmenjadi kaum minoriti. Tindakan Alex josey iaitu pembantu Lee Kuan Yew ygtelah campur tangan secara aktif dalam politik disemenanjung Tanah Melayu dengan tujuan utkmemecahbelahkan perpaduan antara kaum.-Ekoran daripada itu, pada 9 Ogos 1965 Tunku Abdul Rahmantelah memgambil keputusan muktamat untukmenyingkirkan Singapura dari Malaysia yang dianggap duridalam daging yg boleh menggangu gugat keselamatan danperpaduan negara 20. kesimpulan Jelaslah konsep Malaysian Malaysia yg menjadi propagandaSingapura ini mengugat dan menggoncang asas persetujuanlonggar antara Melayu dan bukan Melayu yang bolehmenimbulkan pepecahan antara kaum di Malaysia dan bolehmengancam kestabilan negara. Mengancam kedaulatan perlembagaan yangdipersetujui oleh semua kaum. Mengeluarkan Singapura juga dianggap sebagaimenyingkirkan duri dalam daging. Memetik ucapan Tun Abdul Razak Bin Hussein di Parlimen 90gos 1965 Kita terpaksa mengeluarkan Singapura dariMalaysia dan inilah saat yang sungguh bersejarah, keranasungguhpun kita merasa sedih tetapi kita gembira keranakita telah dapat menyingkirkan duri dari dalam daging kita 21. TAMMAT</p>