maklári tamás - német nyelvtani abc

Download Maklári Tamás - Német nyelvtani ABC

Post on 10-Aug-2015

48.162 views

Category:

Documents

9.843 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jól értelmezhető, példamondatokat tartalmazó nyelvtani magyarázatok gyűjteménye.Minden egyes nyelvtani rész után gyakorlófeladatokkal.

TRANSCRIPT

Maklri Tams

Nmet nyelvtani

ABC

Nyelvtani ksrknyv feladatokkal

Anyanyelvi lektor: Justin Hyatt

@

Maklri Tams

@ Studium Bt., 2006

A knyv egsznek, vagy rsznek brmilyen mdon trtn msolsa, sokszorostsa aszerz irsbelihozzjruIsa nlkl szerzijogokat srt, trvnybe tkz cselekedet, ezrt tilos!

ISBN:

963 06 0224

5

Kiadsrt felel: a STUDIUM Bt. gyvezetje

Szerkesztette: Maklri Tamsn Nyomtatta s kttte:

MAROSI-PRINT Kft.

Felels vezet: Marosi Attila

w&Ww&&&BM

Tartalom

Tarta]om

Xl. A

tagads

............... 130 b) Nichts, niemand, nirgendwo, nie....,... 132 c) Noch nicht, nicht mehr, kein mehr...... 134 d) ..,,.,. |36 e) Nicht ,..,..,...,.......... 136

a) Nein, nicht,

kein

..............130

Doch,..... einmal

Xll. A mutat

Xlll.

Ktszavak 1. Egyenes szrenddel3.

b) Der, die, das .,.................., l40 c) Solcher, -e, -es......,.. ........14I d) Der-, die-, dasselbe .......,....,.... ............ l 42 e) Selbst, selber ..,....,.....,...,.. 143

a) Dieser, -e, -es s jener, -e, -es.,.,..........l3'7

nvms

..........,.....137

......,..144.,..,........,.I44l

2, Fordtott szrenddel ................,.,,.,..,.,.,...

KATI szrenddelb) c) d) e)

46

a) Dass, ob, als, wenn,whrend,

weil, obwohl ....,,......,,.,....,....,...,........ 148 Dass vagy ob? ..,..,...,,.,...149 Dass vagy w-krdnvms?..,,........... 150 Dass vagy wie? ,......,......152 Elvls igk KATI-ban.................,.,.. 153

XtV, A visszahat

......,..154 a) Visszahat nvms trgyesete.,.,........ 154 b) Visszahat nvms rszes esete...,...., 155

igk......

c) Visszahat igk trgyesettel.

d) Visszahat igk rszes esettel ............ 158 e) Ikerigk (setzen - sich setzen)........,... 159 g) A klcsns nvms (einander) ,........ l63 h) A nyomatkost alak (selbst, selber) 164 i) A vorstellen.....,.,...,. ........ l65

........,...,. I57

f)

Visszahat nvms nllan ............,. 162

XV. Orszgok, nyelvek,a) b)

emberek........ ,..... 166 Orszgok Nyelvek. .,..... 169 c) Emberek ....... 170 d) Tjak, tjegysgek ........,.I71a) Nvms

.....166

XVl. A felszlt

nlkli alakok (du, ihr),..........172 b) Nvmsos alakok (Sie, wir) ,.,.,.........,,.173 c) Krlr alak ............ .,...,.175 d) Kzvetett felszlts, .......,175

md........

.........'|72

Tarta'lom

Tartalom

XXVI. A

Prteritum...........

XXVIl. A PIusquamperfekt.,.........,,.. ............254 XXVllI. Az idhatrozi mellkmondatok ..256Nachdem, sobald .................256 2. Egyidejsg a) Whrend, solange..... .......259 b) Solange vagy bis? ...........260 c) Als vagy wenn? ...,,.........,2611,

a) Gyenge, ers s vegyes igk..,........,...244 b) Sein, haben, werden Prterituma ......,. 248 c) Mdbeli segdigk Prterituma. .......... 250 d) Y igy zat bakiveszly ! ...........,,... ........ 25 l

.........,..244

Elidejsg

XXIX. A jv

3. Utidejsg Bis, bevor,

b) Wird vagy wird sein? ........... ............... 267

ehe...........,.. .......264 id.......... I.........rlr..r,................265 a) Futur I.................. ............Z,3sA feltteles md

XXX. A feltteles jelena)

id........... ................268 A krlr alak (wrde +Inf,).........,....268 b) A Konjunktiv II......,.. ...,,.270c) Haben s a sein Konj. II alakja ...........273 d) Feltteles mellkmondatok wenn-n el.. 27 4 e) Mdbeli ...,......271

XXXI. A feltteles mlt a) A feltteles mlt idd) Mdbelie)

) Als ob s als wenn ,..........2B0 g) Udvarias krs.....,..... ......28I

segdigk

kpzse............,.Z82 b) A haben s a sein ............284 c) Wenn-es mellkmondatok..,..,..,... ....... 285s als wenn.........................,,....2B7 ) Ohne dass s anstatt dass..........,,....,....288

id..........

................282

Als ob

segdigk...

.......286

XXXll. Az hajt

g) sszefoglal gyakorlatok .....,......,,,.... 289a) Wenn

ktszval,. b) Wenn ktsz nlkl c) Mdbeli segdigvel d) sszetett mondatban

mondat

..,..,.......290,..........290 ..,...292

.......293 ..,....293

Tartalom

XXXIll. A fgga)

b)

I ..........,.....,.,....,.....294 ........29"/ c) Haben s a d) Mdbeli segdigk,..,..........,........298 .........299 e) A fiigg Mlt id s jv id...,.,................300 0 g) Felszlts s krs...,..............,....30 1 h) A beszl llspontj a .....,............. 302

A A Konjunktiv

fiigg beszd hasznlata...,..,...,294

beszd....sein krds

.,.294

i) Egyb felhasznlsi lehetsgek...32j

)

sszefoslaljfiTil+

XXXIV. A zu

Infinitiv hasznIata.,.........304 + Infinitivvel ll igk...,........306 b) Zu c) A zu helye a mondatban.,........,....308 d) Az alany Dativban s Akkusativban310 e) Ige + Infinitiv zu nlkl ......,.....,...31 l 2. Scheinen zu * Infinitiv.,............ .....,,3I2 3. Brauche n zu l Infinitiv ..............,,.... 3 1 3 4. Haben s sein zu * Infinitiv .........,.,.314 5. Ohne dass s ohne zu + Infinitiv...,..316 6. Anstatt dass s anstatt zu -| Inf. ........318 XXXV. A cl hat rozi mel lkmondatok ............ 320 a) Um - zu-| Infinitiv s damit ..,,....3Z0 b) Mdbeli segdigvel ..............,.,.,.323a)+

1,

A zu

lnfinitiv

szerkezet=

ft',ll";

J"

ril1","

n

.......304

XXXVI. A1.

cselekvpasszva)

A passzv szerkezet.................324

Passivb) c)

2. Mdbeli3.

Prsens Prteritum Perfekt

XXXVll. Az

Mdbeli segdigvel KATI szrendben..336 .......,.,...,337 4. Jv id.........,.. 5. sszefoglal gyakorlatok................. 3 3 8....,,342 b) Prteritum, Perfekt,.... ..,.,..,..,.......3 43 a) Jelen

....,....,..,.,.....,324 .................330 ........,...........,.332 segdigvel ........,....... ....,...33 4

llapotpasszvid...........,.

..342

XXXVlll. Passzv feltteles md...,..................... 344 XXXIX. A vonatkoz nvms........... ..348

Tartalom

1. zebfiyes nagozs ngkszerencsnkre a legtbb ige a nmetben jelen idben szablyos ragozs:

(-

a) pl.: kommen finni)

komm;{= i'.n"^ * szemlyragkomme*

ichduer,Sie,eS

wir ihrsie (Sie)

kommst kommt kommen kommt kommen

n jvk te jssz

jn mi jvnk

ti

jttk(n, nk)

k jnnek

Ugyangy ragozd vgig: hren, trinhen, singen, spielen (hallani) (inni) (nekelni) fitszani)

(hozni) (lakni) (hvni) (llni)

holen, wohnen, heiBenl, stehen, gehen(menni)

e

b) Ha az iget d-re vagy t-te vgzdik, a knnyebb kiejts miatt egy -e kthangot hasznlunk Esz./2.,3. s Tsz./2. szemlyben:

pl.: bitten:

krni

bittl4ichdu er, Sie,eS

Esz./2,sz. Esz./3.sz.Tsz./2.sz.

wir ihrsie (Sie)

btte bittest bittet btten bttet bitten(felelni)(frdni) (ktni) (dolgozni)

Ugyangy ragozd vgig: finden, reden, qntworten, boden, binden, orbeiten(tallni)(beszlni)

1. Vetkztesd le a kvetkez igket csumig s ltzz egy vonalat a sztvkhz! spielen, ontworten, stellen, legen, setzen, reden, zohlen, trinhen, gehen, singen, hren, heiRen, holen, finden, bringen, wohnen, liegen, sitzen, stehenl-

A nmet a beszdberr lezserkedik s gyakran elhagyja az e-t: ich komm', ich geh' stb rAz nz alakok (n, nk) megegyezrrek aTsz.l3. szemly alakkal, csak a Sie-tkell nzsnl nagybetve1 rnod.

"scharfes s"-nl (B) Eszl2. szemlyben elmarad az "s" -+ du heiBt

Az

ige ragozsa

j

elen idben

ll

2.Ird

a szemlyes nvmsok mell a megfelelen ragozott igt! pl.: ich Ulqah7 (machen)

3. Fordtsd lenvmsokat!)

a

mini mondatokat!szIakik (On)

(Ne felejtsd

el kitenni a

szemlyes

pl.: fee: er ontwortet

jvnk isztok ha[lanak nekeszIakcok ta[[ (nne*|

csin irrnem) feeL (O") iszik (o"J krsz

hoztokkTek

taIsznekel {him"em)(rrnem)

lnak

dolgozik (hi'nne*) krtek dolgozik

fe[e[r:nk fr:rodtok aksz iszik (nnem) feenek(O"ot) neketek

lakorn

hozol tokfUrdi< (hn,,nenr)

do[goztok[[ (""e-)

i'lfr:1

4.

Szrend a) A kijelent mondatban az ige a msodik helyen 1l ragozva, ez nmet mondat ,,oszlopos tagja", ezrlne mozdtsd el onnan:I.

a

hely

Er wohnt

Il.

hely

Tbbi

Alany llt-nyl

JJJ

hier.Tbbi mondatrsz

: 3

itt lakik.

IGE!

Egyenes szrend (A, , Tbbi)

Ugyangy: Lassan iszok. Cyorsan jttk. Bort iszunk.(Weirr) ltt jn. (nnen)

Vizet iszik.

(nnem)

Ott

[[. (himnem)

Tina lassan do[gozik. Z ent ha[lgatunk.(Musik)

]n a busz, (r Bus)

l[tanutok. Mindi g besznk.(reden) Hazamegy. (hmnem) Avonat LL.GZue) Szpen neke[. 1n; Alny jtt lakik. (s Mdchen)Icc dolgozunk.

Ou,besznek. Lassan mesy. (nnem) Cyorsan jn. (hmnen1

Jrg dogozik,

Ott laknak

12

Az ige

ragozsa jelen idben

b) Ha valamit ki akarunk emelni a mondatbl s felhvni r a figyelmet, akkor azt az els helyre tesszk, az alany pedig az ige utn a 3. helyre kerl:I.

Hier

hely

II. hely

Tbbi

mondatrsz Ige Er trinkt Limonade. Sie singt zu Hause. Sie antworten falsch.Ihr wohnt dort. Ich mache die Hausaufgabe. Judit trinkt Wasser. wir arbeiten in der Nhel.

Kiemelt

JJ

wohnt

er.J

:

Itt lakik.

Alany Sie trinkt Tee.

(Igyangy emeld ki