macromedia fireworks 8. oficjalny podręcznik

Download Macromedia Fireworks 8. Oficjalny podręcznik

Post on 12-Jan-2015

1.637 views

Category:

Technology

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Źródło informacji o programie Fireworks 8 --książka polecana przez firmę Macromedia * Skorzystaj z narzędzi bitmapowych i wektorowych * Wprowadź do projektu elementy tekstowe i interaktywne * Zoptymalizuj parametry grafiki * Wyeksportuj witrynę do programu Dreamweaver Macromedia Fireworks 8 to najnowsza wersja aplikacji służącej do projektowania grafiki dla potrzeb publikacji multimedialnych i witryn WWW. Fireworks umożliwia korzystanie zarówno z grafiki wektorowej, jak i bitmapowej, pozwala na tworzenie interaktywnych przycisków, menu rozwijanych oraz animacji w formacie GIF. Dzięki rozbudowanym funkcjom eksportu gotowy projekt można zapisać w plikach o różnych formatach, a następnie wygenerować kod HTML i JavaScript niezbędny do umieszczenia grafiki na stronie WWW. Fireworks doskonale integruje się z innym produktem firmy Macromedia -- Dreamweaverem, tworząc tym samym wydajne środowisko pracy dla projektantów witryn WWW. "Macromedia Fireworks 8. Oficjalny podręcznik" to kompletny zbiór wiadomości o tym programie, przygotowany we współpracy z pracownikami działu pomocy technicznej firmy Macromedia i dokładnie przez nich sprawdzony. Wykonując ćwiczenia zawarte w 11 lekcjach, poznasz wszystkie funkcje Fireworksa pozwalające tworzyć grafikę dla stron WWW. Nauczysz się korzystać z narzędzi, filtrów i funkcji eksportu. * Narzędzia do edycji grafiki bitmapowej * Praca z obiektami wektorowymi * Korzystanie z warstw i efektów * Umieszczanie elementów tekstowych w dokumencie * Tworzenie elementów interaktywnych * Definiowanie płatów i obszarów aktywnych * Optymalizacja i eksport grafiki * Tworzenie animowanych GIF-ów * Stosowanie masek do tworzenia menu rozwijanego * Integracja Fireworksa z Dreamweaverem Najlepszym sposobem poznania nowej aplikacji jest wykonanie konkretnych zadań. Przekonaj się, jak szybko można opanować Fireworksa, korzystając z podręcznika polecanego przez producenta.

TRANSCRIPT

  • 1. IDZ DOPRZYKADOWY ROZDZIA SPIS TRECIMacromedia Fireworks 8.Oficjalny podrcznikKATALOG KSIEK Autor: Patti SchulzeTumaczenie: Marcin Miklas KATALOG ONLINE ISBN: 83-246-0314-XTytu oryginau: Macromedia Fireworks 8:Training from the SourceZAMW DRUKOWANY KATALOG Format: B5, stron: 296TWJ KOSZYK rdo informacji o programie Fireworks 8 ksika polecana przez firm Macromedia Skorzystaj z narzdzi bitmapowych i wektorowych DODAJ DO KOSZYKA Wprowad do projektu elementy tekstowe i interaktywne Zoptymalizuj parametry grafiki Wyeksportuj witryn do programu DreamweaverCENNIK I INFORMACJE Macromedia Fireworks 8 to najnowsza wersja aplikacji sucej do projektowania grafikidla potrzeb publikacji multimedialnych i witryn WWW. Fireworks umoliwia korzystanieZAMW INFORMACJEzarwno z grafiki wektorowej, jak i bitmapowej, pozwala na tworzenie interaktywnychO NOWOCIACHprzyciskw, menu rozwijanych oraz animacji w formacie GIF. Dziki rozbudowanymfunkcjom eksportu gotowy projekt mona zapisa w plikach o rnych formatach,ZAMW CENNIKa nastpnie wygenerowa kod HTML i JavaScript niezbdny do umieszczenia grafiki nastronie WWW. Fireworks doskonale integruje si z innym produktem firmy Macromedia-- Dreamweaverem, tworzc tym samym wydajne rodowisko pracy dla projektantwCZYTELNIA witryn WWW. FRAGMENTY KSIEK ONLINE Macromedia Fireworks 8. Oficjalny podrcznik to kompletny zbir wiadomoci o tymprogramie, przygotowany we wsppracy z pracownikami dziau pomocy technicznejfirmy Macromedia i dokadnie przez nich sprawdzony. Wykonujc wiczenia zawartew 11 lekcjach, poznasz wszystkie funkcje Fireworksa pozwalajce tworzy grafikdla stron WWW. Nauczysz si korzysta z narzdzi, filtrw i funkcji eksportu. Narzdzia do edycji grafiki bitmapowej Praca z obiektami wektorowymi Korzystanie z warstw i efektw Umieszczanie elementw tekstowych w dokumencie Tworzenie elementw interaktywnych Definiowanie patw i obszarw aktywnych Optymalizacja i eksport grafiki Wydawnictwo Helion Tworzenie animowanych GIF-w ul. Chopina 6 Stosowanie masek do tworzenia menu rozwijanego 44-100 Gliwice Integracja Fireworksa z Dreamweaverem tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Najlepszym sposobem poznania nowej aplikacji jest wykonanie konkretnych zada.Przekonaj si, jak szybko mona opanowa Fireworksa, korzystajc z podrcznikapolecanego przez producenta.

2. Wstp ................................................................................................................................................................................................... 11Lekcja 1. Edycja grafiki bitmapowej ..................................................................................................................................... 15Przegld narzdzi panelu Tools programu Fireworks 8 ...................................................................................... 17Strona startowa .......................................................................................................................................................... 18Grupy paneli swobodnych i dokowanych ............................................................................................................. 18Panel Properties .........................................................................................................................................................20Edycja obiektw bitmapowych ...............................................................................................................................20Zmiana powikszenia widoku ................................................................................................................................. 21Zmiana koloru obszaru roboczego .........................................................................................................................22Uycie narzdzia Crop ............................................................................................................................................. 23Uycie panelu Info ....................................................................................................................................................24Uycie narzdzia Magic Wand ................................................................................................................................ 25Zapisywanie zaznaczenia ..........................................................................................................................................28Dostosowywanie poziomw ....................................................................................................................................29Podgld ustawie korekcji gamma .......................................................................................................................... 31Uycie narzdzi Lasso i Polygon Lasso ................................................................................................................... 32Dodawanie i odejmowanie zaznacze .................................................................................................................... 33Tworzenie nowego dokumentu ............................................................................................................................... 35Skalowanie obrazu .................................................................................................................................................... 36Zmiana rozmiarw obrazu ...................................................................................................................................... 38Kopiowanie zaznaczenia ..........................................................................................................................................40Uycie narzdzia Rubber Stamp ............................................................................................................................. 41Uycie narzdzia Smudge ........................................................................................................................................ 43Uycie narzdzia Eraser ............................................................................................................................................ 45Uycie narzdzia Red Eye Removal ........................................................................................................................ 45Uycie narzdzi Marquee .........................................................................................................................................47Przesuwanie zaznaczenia ..........................................................................................................................................49Dodatkowe opcje zaznaczania ................................................................................................................................. 50 3. Lekcja 2. Uywanie narzdzi wektorowych ....................................................................................................................... 53 Wywietlanie miarek i prowadnic ........................................................................................................................... 54 Uycie narzdzia Ellipse ........................................................................................................................................... 57 Uycie narzdzia Rectangle ..................................................................................................................................... 59 Uycie narzdzia Polygon ........................................................................................................................................ 59 Uycie narzdzia Scale .............................................................................................................................................. 61 Kopiowanie ................................................................................................................................................................ 62 Obracanie obiektu ..................................................................................................................................................... 63 Korzystanie z panelu History .................................................................................................................................. 64 Maskowanie obiektw poleceniem Paste Inside ................................................................................................... 67 Dodawanie filtrw aktywnych ................................................................................................................................. 69 Stosowanie filtrw jako filtrw aktywnych ...........................................................................................................70 Uycie polecenia Save As Style ................................................................................................................................ 71 Grupowanie obiektw ..............................................................................................................................................72 Importowanie grafiki ................................................................................................................................................ 73 Przycinanie obszaru roboczego ............................................................................................................................... 75Lekcja 3. Praca z warstwami ..................................................................................................................................................... 77 Uycie panelu Layers ................................................................................................................................................78 Dodawanie i nazywanie warstw ............................................................................................................................... 81 Ustawianie rozmiaru i pooenia obiektu