m09 uf1 nf1_part7

Download M09 uf1 nf1_part7

Post on 28-Jun-2015

385 views

Category:

Health & Medicine

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sistema circulatori i respiratori. Anatomia i fisiologia bàsiques.

TRANSCRIPT

 • 1. MITOCNDRIA Orgnul cellular ones produceix larespiraci interna CLLULA - respira - es nutreix - es reprodueix - mor

2. RESPIRACI EXTERNA O PULMONAR RESPIRACI INTERNA O CELLULAR Volum pulmonar:4-6 litres 2-3 l = capacitat inspiratria/expiratria 2-3 l = capacitat residual Volum sanguini:5 litres 2 l = prdua mortal Volum lquid intersticial:11 litres Sistemalinftic ERITRCITS (glbuls vermells) 3.

 • APARELL RESPIRATORI
 • VIES RESPIRATRIES
 • PULMONS

APARELL CIRCULATORI(o CARDIOVASCULAR) VASOS SANGUINIS COR Les cllules de l'organismenorespiren de l'aire exterior. La major part de les cllulesde l'organismenoestan en contacte directeamb la sang. 4. Visi general de laparell respiratori VIES RESPIRATRIES -SUPERIORS -INFERIORS PULMONS DIAFRAGMA 5. LES VIES SUPERIORS Esfag (APARELLDIGESTIU) coanes Pas com amb l'aparell digestiu Amgdales Funci: Degluci Respiraci Audici Fonaci glotis 6. LES VIES SUPERIORS Esfag (APARELLDIGESTIU) coanes glotis Pas EXCLUSIU d'aire, separat de l'aparell digestiu. Formada per l'osIOIDESi els cartlagstiroidesicricoides . Funci: Respiraci Fonaci (cordes vocals) Externament hi trobem lesglndules tiroides( sistema endocr ). 7. LES VIES INFERIORS TRQUEA Cartlags en forma de C Tapissat d'epiteli ciliat BRONQUIS Bifurcacions de la trquea que penetren en els pulmons. Cartlags en forma de O. Tapissat d'epiteli ciliat. BRONQUIOLS Ramificacions delsbronquis. Cartlags en forma de placa. 8. ELS PULMONS Sn dos rgans esponjosos, rosats,elstics i lleugers que ocupen tota la cavitat torcica exceptuant lespai reservatpel cor, grans vasos i lesfag. La bifurcaci de bronquols acaba en una gran quantitat debronquiols respiratorison es troben les superfcies respiratries que sn elssacs alveolars amb elsalvols .Els bronquiols respiratoris no tenen plaques de cartlag sin fibres de msculs llis i epiteli. 9. ELS PULMONS MEDIAST CAVITAT PLEURAL PELL COSTELLES MSCULS INTERCOSTALS PLEURA DIAFRAGMA 10. FUNCIONAMENT DE LA RESPIRACI

 • Procs que es realitza en 3 fases:
  • La ventilaci
  • Lintercanvi gass
  • La respiraci cellular

11. VENTILACI: Inspiraci i expiraci 12. INTERCANVI GASS SANG PROVINENT DE LES CLLULES RICA EN CO2 SANG DIRECCI A LES CLLULES RICA EN O2 ALVOL PULMONAR 13. ARTRIA SANG OXIGENADA A ALTA PRESSI LQUID INTERSTICIAL CAPILLARS SANG DESOXIGENADA A BAIXA PRESSI VENA LINFA VASOS LINFTICS CLLULES 14. RESPIRACI CELLULAR 15. 16. CIRCULACI DOBLE

 • Dos circuits circulatoris:
 • MENOR O PULMONAR:
 • sangre del cor, per artries pulmonars, als pulmons, on es produeix l'intercanvi de gasos i la sang retorna al cor per les venes pulmonars
 • MAJOR, GENERAL O SISTMIC:
 • la sang amb oxigen surt del cor per l' aorta, es distribueix per tot el cos i retorna al cor per lesvenas cava .

17. SISTEMA VASCULAR: VASOS SANGUINIS

 • Per on circula la sang.
 • - ARTRIES
 • VENES
 • CAPILLARS

18. ARTRIES

 • Sang del cor fins als capillars dels teixits.
 • Capa muscular desenvolupada (sn gruixudes) permetent regulaci del flux i de la pressi.
 • Molt elstiques: el flux a impulsos del cor passaa flux continu.
 • Capacitat de contracci i dilataci segons necessitats del cos.
 • Noms tenen vlvules a la sortida del cor, per evitar el retrocs de la sang.

19. VENES

 • Condueixen la sang des dels rgans i parts del cos fins al cor.
 • Sn menys elstiques que les artries.
 • Capa muscular menys gruixuda, ja que la sang de retorn al cor no porta tanta pressi.
 • L endoteli presenta vlvules que eviten retrocs de la sang i lobliguen a circular nicament cap al cor.

20. CAPILLARS

 • Vasos microscpics que formen reds.
 • Formats per una sola capa de cllules (endoteli), el qu facilita lintercanvi de substncies.
 • Les artriesarteriolescapillarsvnulesvenes

21. ANATOMIA DEL COR Sang pobre en O 2 Sang rica en O 2 22. VLVULES CARDAQUES

 • Al cor hi ha 4 vlvules:
 • TRICSPIDE
 • MITRAL
 • ARTICA
 • PULMONAR

23. ARTRIES MS IMPORTANTS

 • ARTERIA AORTA
 • Es el vas de major dimetre de l'organisme. Surt del VE, es dirigeix cap amunt, formant l' aorta ascendent , a continuaci gira cap a l'esquerra ( arc artic)i desprs descendeix verticalment per davant de la columna vertebral fromant l' aorta descendent .
 • De cada una d'aquestes parts neixen branques cada vegada msfines ( arterioles ) que es dirigeixen als diferents rgans i teixits del cos on hi formen una fina red de capillars.
 • ARTRIA PULMONAR
 • Surt del VD i es bifurca en dues branques, una per cada pulm.

24. VENES MS IMPORTANTS

 • Venespulmonars
 • Surten dues de cada pulm i porten la sang a l'AE.
 • Venescava
 • Sn dues (superior i inferior)i porten la sang recollida del cos cap a la AD.

25. VASOS SANGUINIS DEL CAP 26. VASOS SANGUINIS DEL TRONC 27. VASOS SANGUINIS DE LES EXTREMITATS 28. FUNCIONAMENT DEL COR

 • El cor funciona com una bomba espiradora i impulsorade sang.
 • Les aurcules espiren la sang de les venes i els ventricles limpulsen fent-la circular pels vasos sanguinis.
 • El cicle cardac es deu a uns moviments, que sn de dues classes:
 • de contracci osstole:durant el qual el cor es buida de sang;
 • de dilataci odistole:durant el qual el cor somple de sang.
 • Dins aquestes fases generals hi ha una sstole i distole auriculars, i una sstole i distole ventriculars.
 • Les vlvules eviten la circulaci en sentit contrari.

29. 1r distole AE = somplede sang rica en O2 provinent de venes pulmonars, i distole VE que somple passivament; 2n sstole AE somple elVE al mxim; 3r- sstole VE = es buida el VE per lartria aorta. 1r distole AD = somple de sang pobre en O2 provinent de venes cava, i distole VD = somple passivament; 2n sstole AD = somple el VD al mxim; 3r sstole VD = es buida el VD per lartria pulmonar.