lucrator in alimentatie

Download Lucrator in Alimentatie

Post on 16-Oct-2015

235 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  1/70

  MINISTERUL EDUCAIEI CERCETRII I TINERETULUI

  C EN T R UL N AIONAL PENTRU DEZVOLTAREA NVM NTULUI PROFESIONAL ITEHNIC

  U N IT AT EA D E I M P LE M EN T AR E A PR O I EC TE LO RPHARE-TVET RO. 0108.01

  PHARE-TVET RO. 0108.03

  S TA N D AR D D E P R EGTIRE PROFESIONAL

  CALIFICARE: LUCRTOR N ALIMENTAIE

  NIVELUL 1

  BUCURETI2004

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  2/70

  AUTORI:

  1. B UCUR A D AN A ALI CE - Prof. gradul I, Colegiul Economic I. Ghica Trgovite

  2. B U J D UV EA N U T AN A S E - Prof. gradul II, Colegiul Comercial Carol I Constanta

  3. BURUIAN G IAN I N A - Prof. gradul II, Grup colar Economic i Administrativ Piatra Neam

  4. CHIOSA IOAN - Prof. gradul II, Grup colar Economic i Administrativ Reia

  5. D I N A FLO R IAN A - Prof. gradul I, Grup colar Economic, Administrativ i d e S e rvic ii Climneti

  6. D I N C CRISTIAN - Prof. gradul II, C olegiul Economic Dionisie Pop Marian Alba Iulia

  7. D UM I TR AS CU - N ICU D UM I TR A Prof. gradul I, Colegiul Economic Viilor Bucuresti8. LUN GU LI A R OD ICA - Prof. gradul I, Colegiul Comercial Carol I Constanta

  9. PO PA V ICTO R IA - Prof. gradul I, Colegiul Economic Dionisie Pop Marian Alba Iulia

  10. SAS U I OAN A - Prof. gradul I, Colegiul Economic Viilor Bucureti

  CONSULTANT:

  CIOBANU GABRIELA LILIANA Inspector de specialitate Centrul Naional de Dezvoltare a nvmntului

  Profesional i Tehnic

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  3/70

  UNITI D E CO M PETEN

  COMPETENE CHEIE: CR ED ITE: 15.0

  1. C omunicare i numeraie 2,0

  2 . U tiliza rea c a lc ula to rului i prelucrarea informaiei 2,03 . C o munic ar e n limb a mo de rn 2,0

  4 . De zvo lt ar ea p er so na l 1,0

  5. Igiena i securitatea muncii 1,0

  6. Lucrul n echip 1,0

  7 . O r ga niza re a lo cului d e munc 1,0

  8. Pregt ire a p e nt ru int e gra re a la lo c ul d e munc 1,5

  9. Tranziia de la coal la lo c ul d e munc 1,510. Rezolvarea de probleme 1,0

  1 1 . S a tis fa c ere a c e rinelor clienilor 1,0

  COMPETENE TEHN ICE GEN ER ALE: 5,0

  12. Potenialul turistic 1,0

  1 3 . B aza t e hnic o ma t eria l n turism i alimentaie public 1,0

  14. C omportament profesional 1,015. C alcule economice specifice serviciilor 1,0

  1 6 . Ergo no mie n unitile hoteliere de turism i alimentaie public 1,0

  COMPETENE TEHN ICE SPECIALIZATE: 10,0

  1 7 . C a lit at e a p ro dus e lo r i serviciilor n unitile de alimentaie public 2,0

  18. Pregtirea materiilor prime 2,0

  19. O binerea preparatelor cu grad redus de complexitate 2,020. Pregt ir ea slii de servire 2,0

  2 1 . S e rvir ea n uniti de alimentaie 2,0

  Titlul unitii: 1. Comunicare i numeraie

  Nivel: 1

  Valoare credit: 2.0

  Competene:

  1. C itete i utilizeaz documente simple

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  4/70

  2 . P articip la discuii p e un s ub ie c t s imp lu

  3 . Elabo reaz o prezentare scurt pe un subiect dat

  4 . Ut ilize az limbajul specific de specialitate

  5 . Re alizea z calcule simple

  6 . P re luc re az grafic rezultatele obinute ntr-o operaie simpl

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  5/70

  Titlul unitii: 1. Comunicare i numeraie

  Competena 1: Citete i utilizeaz documente simple

  Criterii de performan:

  (a) Selectarea i citirea documentelor simple pe teme familiare

  (b) Extragerea informaiilo r ne c es a re p e un s ub ie c t d a t

  (c) Sintetizarea informaiilor obinute dintr-un document simplu

  Condiii de aplicabilitate:

  Documente simple, familiare: note de informare, articole dintr-un regulament de ordine interioar, scrisori, extrase

  d in no rme le d e p ro te cia muncii, prospe cte, cataloage, pliante, b onuri, foi tipizate

  Informaii necesare: date, termene, reguli, condiii, forme de prezentare, parametri, evenimente

  Sintetizare extragerea corect a ideilor principale, realizarea unui rezumat clar

  Probe de evaluare:

  Probe scrise i orale din care s rezulte c un elev a citit, a selectat i a sintetizat informaii din d ocumente simple,

  conform criteriilor de performan (a), (b) i (c ), c u a p lic a re a c o nd iiilor de aplicabilitate.

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  6/70

  Titlul unitii: 1. Comunicare i numeraie

  Competena 2: Particip la discuii p e un s ub ie c t s imp lu

  Criterii de performan:

  (a) Identificarea subiectului discuiei

  (b) Pregtirea pentru participarea la o discuie p e un s ub ie ct d at

  (c) Construirea unei intervenii simple ntr-o discuie

  (d) Evaluarea propriei intervenii p rin ra po rta re la s ub ie c tul d a t

  Condiii de aplicabilitate :

  Subiectul n discuie: teme familiare, din viata cotidiana sau referitoare la operaiuni de lucru

  Pregtire: citirea convocatorului, a ordinii d e zi, a notelor informative

  Intervenie simpl: formularea unui subiect potrivit regulilor de conversaie civilizat, a s cult a re a c tiv,limbajul trupului, atitudine deschisa fata de interlocutor

  Evaluarea interveniei: urmrirea reaciilor participanilor, notarea rspunsurilor primite, nelegerea poziieiaudiene i f a de intervenie

  Probe de evaluare:

  P ro be o rale p rin c a re e le vul d e mo ns tre az capacitatea de a identifica un subiect de interes, n situaii familiare p otrivitcriteriilor de performan (a) i c o nd iiilor de aplicabilitate.

  Prob scris (tip lista de verificare) prin care elevul demonstreaz c ap ac it at ea d e a fi p ar cur s un s ub ie ct p e o t ema

  data, conform criteriului de performan (b) i c o nd iiilor de aplicabilitate.

  Prob practic (tip j o c d e ro l) p rin c a re e le vul d e mo ns tre az capacitatea de a construi o intervenie i d e a o r a po rt ala subiectul dat, conform criteriilor de performan (c) i ( d ) i c o n d iiilor de aplicabilitate.

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  7/70

  Titlul unitii: 1. Comunicare i numeraie

  Competena 3: Elaboreaz o prezentare scurt pe un subiect dat

  Criterii de performan:

  (a) Utilizarea surselor adecvate

  (b) C o ns truire a unui t ext d e p reze nt a re p e un s ub ie c t d a t

  (c) Expunerea clar a s ub ie c tului d a t n faa une i a ud ie ne familiare

  Condiii de aplicabilitate:

  Surse cri, manuale, reviste, cataloage, Internet

  Text de prezentare prezentarea propriei persoane, prezentarea unui eveniment din viaa p er so na l,justificarea alegerii calificrii, p reze nt a re a colii, prezentarea familiei, prezentarea

  grupului de prieteni, prezentarea unei localiti

  Audiena familiar colegi, profesorii clasei, prini, prieteni, vecini

  Expunere clar indic sursele cercetate, folosete date, argumenteaz, c o nt a ct vizua l c u a ud ie na,accentueaz ideile principale

  Probe de evaluare:

  P ro be o rale i scrise prin care elevul demonstreaz capacitatea de a utiliza diferite surse de informaii, de a rezuma iexpune un subiect dat conform criteriilor de performan (a), (b), n concordan c u c o nd iiile de aplicabilitate.

  Probe practice prin care elevul demonstreaz capacitatea de a realiza o expunere pe un subiect simplu n faa uneiaudiene familiare, conform criteriului de performan (c), n concordan c u c o nd iiile de aplicabilitate.

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  8/70

  Titlul unitii: 1. Comunicare i numeraie

  Competena 4: Utilizeaz limbajul specific de specialitate

  Criterii de performan:

  (a) nsuirea terminologiei specifice de specialitate

  (b) Adaptarea limbajului de specialitate n diverse contexte i situaii

  (c) Completarea documentelor simple de specialitate

  Condiii de aplicabilitate:

  Te rmino lo gie d e s p ec ia lit a te : t e rme ni d in d o me niile p ro fe s io na le c uno s cut e, t e rme ni t e hnic i u tilizai frecvent,

  termeni tiinifici cu aplicabilitate n domeniile profesionale cunoscute

  Contexte i situaii: prezentarea unui p rodus /serviciu uzual, descrierea unei operaii tehnice,d e sc rie re a unui fe no me n fizic , e xp lic aii p rivind a c tivit a te a p ro fe s io na ldesfurat

  Do cume nte s imp le d e s pe cia lit at e: fie de lucru, bonuri, formulare tipizate, registre

  Probe de evaluare:

  P ro be o rale i scrise prin care elevul demonstreaz c e s te c a p a b il s-i ns ueasc i s-i adapteze limbajul specificla subiectul discuiei, conform criteriilor de performan (a) i (b), n concordan c u c o nd iiile de aplicabilitate.

  P r ob e p ra ct ic e i s c ris e p rin c a re e le vul d e mo ns tre az c e st e c ap ab il s completeze documente simple despecialitate, conform criteriului de performan (c) i c o n d iiilor de aplicabilitate.Titlul unitii: 1. Comunicare i numeraie

  Competena 5: Realizeaz calcule simple

  Criterii de performan:

  (a) Aplicarea metodelor de calcul indicate ntr-o sarcin dat

  (b) O p e rare a c u t ra ns fo rmri n calcule

  (c) Estimarea i verificarea rezultatelor obinute prin calcule

  Condiii de aplicabilitate:

  Metode de calcul: operaii ar itmetice simple (adunare, scdere, nmulire, mprire), ridicri la putere,medie aritmetic, medie geometric, exprimare procentual

 • 5/26/2018 Lucrator in Alimentatie

  9/70

  Transformri: uniti d e msur (multipli, submultipli), conversii ntre valori zecimale, fracionare iprocentuale

  Estimare i verificare: rezultatul s se ncadreze ntre limite prestabilite, estimri n limite

  Probe de evaluare:

  Probe practice prin care elevul demonstreaz c e st e c ap a bil s aplice metodele de calcul indicate, conform criteriuluide per