lucrare kinetoterapie

Download lucrare kinetoterapie

Post on 15-Jul-2015

1.149 views

Category:

Documents

28 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC sI SPORT LUCRAREA DE LICEN Conducator stiintific : Lect. Univ. dr. DORINA ORNESCU Absolvent : LUPU FLORIN 2006 UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE EDUCAIE FIYIC sI SPORT DEZVOLTAREA ECHILIBRULUI CA sI COMPONENT A NDEMANARII LA ELEVII CU HANDICAP MOTOR Conducator stiintific : Lect. univ. dr. DORINA ORNESCU Absolvent : LUPU FLORIN

2006 pagina 1 Cuprins Capitolul 1. Idealul educational : scopuri , obiective

1.1.Ideal educational 1.2.Scopul educatiei 1.3.Obiectivele educatiei Capitolul 2.Capacitatea motrica 2.1.Definiri

2.2.Componenta 2.3.Psihomotricitate la elevii din ciclul gimnazial 2.3.1. Particularitati de varsta 2.3.2. Psihomotrice Capitolul 3.Ipoteze, scopuri, sarcinile organizarii cercetarii metodologice Capitolul 4.Date nregistrate si interpretate Capitolul 5.Concluzii Capitolul 6.Bibliografie CAPITOLUL I Idealul educational Idealul educational este una din modalitatile prin care se exprima corelatia dintre societate si actiunea educationala. Continutul idealului este social incluznd cerintele fundamentale ale societatii fata de actiunea educationala. Se prezinta sub forma unui proiect dinamic cu un puternic caracter rational-filozofic fiind rezultatul unui proces de generalizare si abstractizare a unor fenomene sociale, psihologice si pedagogice, reale si posibile , specifice unei epoci istorice prin care se proiecteaza apoi trasaturile fundamentale ale omului pe care educatia urmeaza sa-l formeze. Formarea sa tine seama de cerintele actuale si de perspectiva ale societatii ,de aspiratiile sale n ceea ce priveste desfasurarea , finalitatea actiunii educationale fapt pentru care continutul sau se nbunatateste continuu . Idealul educational include n el modelul sau tipul de personalitate solicitat de conditiile sociale ale unei etape istorice , fiind un proiect teoretic care orienteaza si directioneaza ntregul proces instructiv - educativ . Ca organism integrat institutional, sistemul de nvatamnt este subordonat si integrat n structura generala a societatii cu care are multiple interrelatii , fiind supus unor presiuni sociale externe fapt pentru care el nu poate avea doar o structura interna . n legea unitatilor sistemului de nvatamnt se desfasoara procesul de nvatamnt care, n ansamblul sau cuprinde actiuni exercitate n mod constient si sistematic de catre educatori asupra educatilor ntr-un cadru institutional organizat, n vederea formarii personalitatii acestora n corcondanta cu cerintele idealului educational. n legea nvatamntului, titlul I , articolul 3 si 4 , se consemneaza faptul ca nvatamntul urmareste realizarea idealului educational care consta n dezvoltarea libera integrala si armonioasa a individului uman , n formarea personalitatii autonome si creative, ntemeindu-se pe traditiile umaniste ,pe valorile democratiei si pe aspiratiile societatii romnesti. Nu putem vorbi de finalitate fara a aborda problema idealului educativ. I.Nicola distinge doua componente ale idealului : una antropologica si alta actionala . Componenta antropologica urmareste formarea individualitatii armonioase , integrale , aspect ce presupune concretizarea finalitatilor si obiectivelor diferitelor laturi ale educatiei ( intelectuala, morala , estetica, profesionala, religioasa, fizica ). Componenta actionala trebuie sa puna n valoare structurile creative ale individului , promovndu-se ideea idealului vocational-creativ, Constantin Radulescu Motru sintetiznd ca "individualitatea este rasadnita pentru samnta idealului iar puterea vocatiei rezulta doar din nlantuirea individualitatii la finalitatea nobila a unui ideal ."

Idealul educatiei fizice si sportului decurge din idealul social general si din idealul educational , fiind si el o expresie a perfectiunii . Acesta cuprinde pe de o parte expresii ale ntrebarilor , ce anume trebuie sa stie individul si cum sa se prezinte din punct de vedere fizic pentru a atinge perfectiunea , si pe de alta parte expresii ale imaginilor pe care ni le formam despre cstigatorii marilor competitii , care devin modele ale idealului sportiv deoarece ntr-un anume moment ei au fost mai aproape de perfectiune . n cadrul oricarui ideal sunt delimitate 3 dimensiuni sau origini si anume : sociala, psihologica si pedagogica. Daca n ceea ce privesc dimensiunile sociale si pedagogice aspectelesunt relative simple si clare , dimensiunea psihologica comporta discutii deoarece aici nu poate fi vorba de o minimalizare a posibilitatilor particulare si de o aplatizare a diferentelor ce individualizeaza personalitatea umana. Valoarea oricarui ideal educativ depinde de echilibrul pe care reuseste sa-l stabileasca ntre realitate si posibilitate, deoarece atunci cand cerintele si exigentele acestuia depasesc posibilitatile de realizare ale educatiei , el devine utopic. n situatie inversa acesta si poate pierde rolul sau stimulator. Idealul nu este o constructie arbitrara , originile sale aflate n realitatea sociala, psihologica si pedagogica dndu-i un caracter dinamic . n acest sens istoria educatiei mentioneaza orientari ale acestuia n evolutia societatii . Idealul educatiei fizice si sportului a urmat si el evolutia modelelor culturale , fapt pentru care le amintim si noi : - idealul dezvoltarii armonioase ( Kalokagathia ), promovat de Atena, n care frumusetea fizica este mbinata cu trasaturile moral intelectuale ale individului ; - idealul umanist specific Renasterii , pune accent pe dezvoltarea si cunoasterea individualitatii umane , a libertatii si demnitatii sale ; - idealul Luminismului impune puterea ratiunii umane ca instrument de stapnire a naturii , angajare sociala si formare a personalitatii civice . Ca finalitate a formarii personalitatii prin procesul de nvatamnt si deci si cel de educatie fizica se urmareste : - nsusirea cunostintelor stiintifice, a valorilor culturale nationale si universale ; - formarea capacitatilor intelectuale , a disponibilitatilor afective si a abilitatilor practice- motrice prin asimilarea de cunostinte umaniste, stiintifice, tehnice , estetice din domeniul sportive ; - asimilarea tehnicilor de munca intelectuala necesara instruirii si autoinstruirii pe durata ntregii vieti ; - educarea n spiritual respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului , al demnitatii si tolerantei , a schimbului liber de opinii ; - cultivarea sensibilitatii fata de problematica umana, fata de valorile produse ca urmare a activitatii de educatie fizica si sport, moral-civice a respectului pentru natura si mediul nconjurator ; - dezvoltarea armonioasa prin educatie fizica , igienico-sanitara si practicarea sportului ;

- profesionalizarea tinerei generatii pentru desfasurarea de activitati utile specifice domeniului . Finalitatile instruirii exprima :

> orientarea obligatorie a activitatii didactice catre anumite rezultate asteptate, anticipate de catre factorii imlicati ( societatea, indivizi, institutii speciale ) ; > dependenta proiectarii continuturilor , strategiilor, modurilor de organizare si conducere a instruirii de aceste rezultate asteptate , n varietate dupa gradul lor de generalitate , complexitate , timp implicat ; > gradul de generalizare , teoretizare a proiectelor sociale si individuale asupra devenirii personalitatii umane si transformarea lor n mobiluri ale actiunii didactice ; > definirea modului de realizare , racordare a caracteristicilor procesului de nvatamnt la proiectiile conturate , organizarea situatiilor de instruire concretizarea conceptiilor asupra instruirii n norme , operatii , actiuni , modalitati de interventie dirijata ; > realizarea n trepte , progresiva , dinamica a instruirii , dar de la actiuni simple concrete , operationale, situative, prin amplificare n spirala sau concentric , catre finalitatea cu gradul cel mai mare de generalitate, prin intermediul altora cu o sfera mai restrnsa ; > adoptarea n timp a continuturilor finalitatilor la modificarile valorilor promovate , conturate n dezvoltarea complexa a societatii , la optiunile prioritare instruirii, asupra maririi gradului de deschidere a sistemului , la nou ; > dependenta calitatii schimbarilor n nvatamnt de schimbarile finalitatilor generale , multiplul determinate ; > modalitati variate de definire a complexitatii finalitatilor dupa gradul de trecere de la general la particular , de la nivelul ideal la cel practic, real, imediat, pe scara descendentaideal-scopuri-obiective ; > daca eficacitatea realizarii finalitatilor reflecta nivelul atingerii valorilor implicate , eficienta procesului indica optimalitatea modalitatilor alese, a organizarii structurilor si a etapelor , factorilor antrenati, a mijloacelor, resurselor, a dirijarii actiunilor, a proiectarii relatiilor ntre elementele instruirii, stilul profesorului si participarea elevului . J.Dewey insista pe calitatea definirii scopurilor n asigurarea continuitatii, ordinii, realizarii progresive, cumulative a formarii, prevederi din timp a rezultatelor prin : Observarea, analiza : prevederea conditiilor disponibile ; Sugerarea ordinii, succesiunii adecvate a folosirii mejloacelor ; Alegerea alternativelor , stabilirea unor norme, reglementari ;

Mobilizarea capacitatilor propri, rationale,intentionale, n planul de actiune prevenirea piedicilor si a consecintelor ; Depasirea conditiilor existente, nvingerea dificultatilor ; Stabilirea de variante actionale, pentru asigurarea flexibilitatii modificarii pe parcursul actiunii ;

Adaptarea la posibilitatile subiectului cu eliminarea caracterului abstract uniform prin neglijarea capacitatilor individuale ; formative; Sugerarea posibilitatilor de realizare n grup prin cooperare, prin crearea mediului , a situatiei

Exprimarea prin valori specifice laturilor educatiei, selectia si orientarea lor stnd la baza continuturilor. Ca elemente de referinta ale idealului educatiei fizice si sportului, A.Dragma si colaboratorii stabilesc : ."