lublin 2017

Download Lublin 2017

Post on 05-Jul-2015

253 views

Category:

News & Politics

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Lublin 2017 NOWA LOKACJA 1000 dni do rozpoczcia roku 2017 Zaoenia obchodw 700. rocznicy nadania Lublinowi prawa miejskiego magdeburskiego przypadajcej w roku 2017. Lublin, 7 kwietnia 2014

2. 1000 dni do rozpoczcia roku 2017 3. WSTP W roku 1317 Wadysaw okietek dokona lokacji Lublina, wprowadzajc miasto w europejski obieg gospodarczy i kulturowy. 700 lat pniej, w roku 2017, chcemy zapyta o znaczenie tego wydarzenia, powrci do korzeni ale i spojrze w przyszo. Lublin rozpoczyna proces przygotowa do najwikszego wydarzenia w swojej wspczesnej historii. Ju za 1000 dni przestrzenie miasta stan si wielk, caoroczn scen obchodw 700-lecia nadania prawa miejskiego. To wielkie wito bdzie niezwykym dzieem przygotowywanym wsplnie przez mieszkacw miasta. Program obchodw bdzie przejawem potrzeb obywatelskich mieszkacw miasta a jego tworzenie, oparte na partycypacji spoecznej stanie si unikalnym dowiadczeniem dla lublinian. Ta niezwyka data staje si dla nas wszystkich kolejn szans na stworzenie miasta naszych wsplnych marze obywatelskiego Lublina przyszoci. Blisko 700 lat temu Lublin zaistnia na mapach Polski i Europy, natomiast dzi mamy niepowtarzaln szans na umocnienie tej pozycji now, spoeczn lokacj miasta w peni europejskiego, nowoczesnego i przyjaznego dla swoich mieszkacw i goci. Chcemy dokona nowej, symbolicznej lokacji Lublina, tym razem nie na prawie magdeburskim, ale na prawie obywatelskim. 4. LOKACJA LUBLIN 1317 Przywilej lokacyjny: Dokument lokacyjny znajduje si w Archiwum Pastwowym w Lublinie 5. TRE PRZYWILEJU LOKACYJNEGO (FRAGMENTY) 1317 r., 15 sierpnia, pod Krakowem in Assumptione b. virg. Marie, aput Cracowiam Wadysaw [okietek] ksi krakowski i sandomierski poleca Maciejowi, wjtowi z Opatowca lokacj miasta Lublina na prawie magdeburskim Aby przewleko doczesnoci nie uczynia stanu prawdy niezrozumiaym lub zwietrzaym, skoro kruch jest pami ludzi, wypada, aby czyny, ktre dokonuj si w czasie, byy umocnione tak poparciem pisma jak i wiadkw. Przeto my, Wadysaw, z aski Boga ksi Krakowa ustanawiamy Nadaje mieszczanom 100 anw ziemi miary magdeburskiej. Wycza mieszczan spod wszelkiej innej jurysdykcji poza miejsk, pozostawiajc im prawo apelacji do krla; wieczycie zwalnia ich od ce w posiadoci krlewskich, a na 20 lat od wszelkich opat i ciarw 6. TRE PRZYWILEJU LOKACYJNEGO (FRAGMENTY) 1317 r., 15 sierpnia, pod Krakowem in Assumptione b. virg. Marie, aput Cracowiam W miecie naszym Lublinie, ktremu dla wygodnego i przyzwoitego tam utrzymania mieszczan i mieszkacw, przeznaczajc pod upraw, przydajemy sto anw ziemi uprawnej i nieuprawnej, wymierzajc wedug [miary] prawa magdeburskiego Chcemy take, aby wjt i pomienieni mieszczanie w peni posugiwali si niemieckim prawem magdeburskim, Wymienionych ju mieszczan we wszystkich sprawach karnych, tak wielkich jak i maych, take zodzieje i otrzykowie w granicach tego miasta schwytani, czyli doprowadzeni [do sdu], bdzie sdzi we wszystkich przypadkach wjt 7. GWNE OBSZARY PROGRAMOWE OBCHODW Wrd gwnych obszarw programowych na szczegln uwag zasuguj: I. Wydarzenia kulturalne II. Dziaania spoeczne III. Dziaania sportowe i rekreacyjne IV. Dziaania owiatowe V. Wydarzenia naukowe 8. RADA NAUKOWA Rada Naukowa skupiaa bdzie wybitnych przedstawicieli lubelskiego rodowiska naukowego w szczeglnoci historykw i politologw. Na jej czele stanie prof. dr hab. Marian Harasimiuk, byy Rektor Uniwersytetu Marii Curie Skodowskiej. Do zada rady naleao bdzie m.in.: - nadzr merytoryczny nad programem obchodw - koordynacja przygotowywanych bada i opracowa dotyczcych historii Lublina - inicjowanie programw, projektw i wydarze w obszarze naukowym 9. DODATKOWE DZIAANIA DOTYCZCE WSZYSTKICH OBSZARW: I. Promocja II. Turystyka IV. Wsppraca midzynarodowa III. Rozwj infrastrukturalny 10. KOMITET HONOROWY W skad Komitetu Honorowego wejd przedstawiciele wadz miasta i wojewdztwa, wyszych uczelni i kociow. Komitet Honorowy obchodw w 2017 roku 700. rocznicy nadania Lublinowi prawa miejskiego magdeburskiego: Prezydent Miasta Lublin Przewodniczcy Rady Miasta Lublin Przewodniczcy Sejmiku Wojewdztwa Lubelskiego Marszaek Wojewdztwa Wojewoda Lubelski Rektorzy lubelskich uniwersytetw 11. DZIAANIA W LATACH 2014-2017 12. DZIAANIA W 2014 uruchomienie portalu edukacyjnego przez Orodek Brama Grodzka Teatr NN 13. DZIAANIA W 2014 inauguracja projektu Lublin Portret miasta 14. Zapraszamy do kontaktu: 2017@lublin.eu Facebook.com/lublin700