llun : http://www.flickr.com/photos/hembo/372543451

Download Llun : http://www.flickr.com/photos/hembo/372543451

Post on 23-Feb-2016

57 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trafferth mewn Tafarn Dafydd ap Gwilym. Llun : http://www.flickr.com/photos/hembo/372543451/. Amcanion Erbyn diwedd y wers hon byddwch yn gallu : Dadansoddi cynnwys Trafferth mewn Tafarn - Dechrau trafod cefndir Dafydd ap Gwilym a Trafferth mewn Tafarn - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Slide 1

Llun: http://www.flickr.com/photos/hembo/372543451/Trafferth mewn Tafarn

Dafydd ap Gwilym

Amcanion

Erbyn diwedd y wers hon byddwch yn gallu:

Dadansoddi cynnwys Trafferth mewn Tafarn

- Dechrau trafod cefndir Dafydd ap Gwilym a Trafferth mewn Tafarn

(I gyd yn gywir a heb gymorth)

Arholiad CY5Y Chwedlau, Yr Hengerdd ar Cywyddau Arholiad ysgrifenedig, 1.5 awrCulhwch ac OlwenBranwen ferch LlrYr HengerddY CywyddauTrafferth mewn Tafarn Dafydd ap GwilymMis Mai a Mis Tachwedd Dafydd ap GwilymYr Wylan Dafydd ap Gwilym

Marwnad Sin y Glyn Lewis Glyn CothiY CywyddauY Chwedlau, Yr Hengerdd ar Cywyddau Arholiad ysgrifenedig, 1.5 awrCefndir y gerdd ar barddArddull y gerddtraethawdtraethawd awrAmcanion

Erbyn diwedd y wers hon byddwch yn gallu:

Dadansoddi cynnwys Trafferth mewn Tafarn

- Dechrau trafod cefndir Dafydd ap Gwilym a Trafferth mewn Tafarn

(I gyd yn gywir a heb gymorth)

Llun: http://www.flickr.com/photos/hembo/372543451/Cynnwys Trafferth mewn Tafarn

NIWBWRCHDeuthum i ddinas dethol ...

Llun: http://www.flickr.com/photos/hembo/372543451/cymryd, balch o febyd fm,llety, urddedig ddigawn,cyffredin, a gwin a gawn

Llun: http://www.flickr.com/photos/drmystro/412785532/

Canfod rhiain addfeindeg Yn y t, f'un enaid teg. Bwrw yn llwyr, liw haul dwyrain, Fy mryd ar wyn fy myd main

Llun: http://www.flickr.com/photos/helmutoelkers/1778572565/Prynu rhost, nid er bostiaw,

A gwin drud, mi a gwen draw.

Ceisiais yn hyfedr fedru Ar wely'r ferch, alar fu.

Briwais, ni neidiais yn iach, Y grimog, a gwae'r omach, Wrth ystlys, ar waith ostler, Ystl groch ffl, goruwch ffr.

Trewais, ..., Fy nhalcen wrth ben y bwrdd,

nid oedd gampau da

Lleidr yw ef

Dihengais i, da yng saint, I Dduw'r archaf faddeuaint.

Amcanion

Erbyn diwedd y wers hon byddwch yn gallu:

Dadansoddi cynnwys Trafferth mewn Tafarn

- Dechrau trafod cefndir Dafydd ap Gwilym a Trafferth mewn Tafarn

(I gyd yn gywir a heb gymorth)

Llun: http://www.flickr.com/photos/hembo/372543451/Cefndir Trafferth mewn Tafarn

Dafydd ap Gwilym

Cefndir Dafydd ap GwilymBarddoni rhwng 1340-1370UchelwrCymeriad lliwgarGeni: Brogynin, Llanbadarn FawrBardd natur a serchTeulu dylanwadol yn y Deheubarth.Prif noddwr Ifor Hael o Went32 copi mewn llawysgrifau e.e. Caerdydd 7Cywydd yn y person cyntaf Dafydd ywr carwr dioddefusLleoliad Rhosyr yn Niwbwrch, Ynys MnCywydd tro trwstan

Merch di-enwMorfudd?Morfudd =

Un o brif gariadon Dafydd Gwraig briod Llysenw ei gr oedd Y Bwa Bach. Byw ger Aberystwyth Dod o deulu da Gwallt golau ac aeliau tywyll ganddi 80 o gerddi iddi

Y System NawddTasg:

Mewn grp o ddau, parwch y cardiau sydd ag ysgrifen tywyll arnynt r cardiau eraill.

Yna, trefnwch y cardiau hyn yn l trefn amser.

Beirdd y TywysogionBardd yn canu i un person mewn un lleoliad.1282Diwedd cyfnod y tywysogion a diwedd y system nawdd bresennol.Beirdd yr UchelwyrBardd yn canu i nifer o bobl wahanol ac yn crwydo o le i le yng Nghymru.Y dosbarth newydd yma o noddwyr yn dechrau barddoni eu hunain hefyd.Y System NawddDatblygiad y CywyddDafydd ap Gwilym yn safonir mesur yma drwy osod cynghanedd ym mhob llinell.Dylanwadau Cymreig

Moeswers

Moeswers = stori bach a ddefnyddir i ddangos peryglon arferion drwg.

Un or prif ddylanwadau ar y cywydd hwn.

Beth ydy moeswers?Llun: http://www.flickr.com/photos/stmarysmemphis/3383062009/Moeswers

Pregethwyr yr Oesoedd Canol yn adrodd moeswers yn eu pregethau.

Prif bechod Dafydd oedd balchder a chwant.

Moeswers

Nid yw Trafferth mewn Tafarn yn foeswers ddifrifol.

Parodi ar y foeswers Ganoloesol ydyw.

Cerdd Serch 4/5 o gerddi Dafydd yn ymwneud serch a natur.

Beirdd y Tywysogion:

- Awdlau serch Hywel ab Owain- Enghraifft dda or canu goddrychol yma yn llais y carwr dioddefus.- Dafydd yn gyfarwydd cherddi Hywel ab Owain .

Beirdd y Glr Beirdd y Glr = beirdd isradd Cymru.

Canu am serch thema israddol.

Canu am eni, caru a marw profiadau sylfaenol pobl.

Ym mhle gallai Dafydd fod wedi dod ar draws cerddi Beirdd y Glr?

Dylanwad ei ewythr Ewythr Llywelyn ap Gwilym ab Einion. Cwnstabl Castell Newydd Emlyn. Llys yn Nyfed Dafydd wedi aros yno. Dafydd yn dysgu barddoni yno. Dod i gysylltiad Saeson a diwylliant Ffrengig.

DylanwadauFfrengig

Fabliaux Chwedlau Ffrengig. Ymwneud throeon trwstan. Mae rhyw, neur awydd amdano, yn ganolog ir fabliaux. Hefyd, mae tric cyfrwys yn fodd i gyrraedd y nod fel rheol. Naratif trydydd person.Beth ywr gwahaniaeth rhwng y fabliaux a Trafferth mewn Tafarn?

Trwbadwriaid ar Trwferiaid

Beirdd crwydrol o Ffrainc.

Canu mewn tafarndai.

Canu cerddi poblogaidd yr oes honno.

Gwneud hwyl am ben pethau parchus e.e. parodo emynau yn eu cerddi.

Cerddi erotig. Yr AlbaCerdd serch Ffrengig.

Y Trwferiaid yn canur alba.

Syniad: Dau gariad yn treulio noson gydai gilydd ynan cael eu gorfodi i wahanu pan ddawr wawr.Camp Dafydd ap GwilymDafydd ap Gwilym = UNIGRYW!!!

Y gallu i osod stamp ei bersonoliaeth ar yr holl ddylanwadau hyn.

Canlyniad = gwaith cwbl newydd a ffres

Camp Dafydd ap GwilymHuw Meirion Edwards:

Pwysicach na phob dylanwad yw dychymyg ac egni creadigol cynhenid Dafydd, ai galluogodd i drawsnewid yr hyn a glywodd ac a ddarllenodd ym mhair ei weledigaeth ef ei hun.

Amcanion

Erbyn diwedd y wers hon byddwch yn gallu:

Dadansoddi cynnwys Trafferth mewn Tafarn

- Dechrau trafod cefndir Dafydd ap Gwilym a Trafferth mewn Tafarn

(I gyd yn gywir a heb gymorth)

Tasg

Yn eich grwpiau, paratowch gyflwyniad am gefndir Dafydd ap Gwilym ar cywydd Trafferth mewn Tafarn.

Cyflwynwch eich canfyddiadau i weddill y dosbarth.

Amser: 10 munud.Tasg

Yn unigol, ysgrifennwch frawddeg agoriadol eich traethawd ar gefndir Dafydd ap Gwilym ar cywydd Trafferth mewn Tafarn.

Amcanion

Erbyn diwedd y wers hon byddwch yn gallu:

Dadansoddi cynnwys Trafferth mewn Tafarn

- Dechrau trafod cefndir Dafydd ap Gwilym a Trafferth mewn Tafarn

(I gyd yn gywir a heb gymorth)

Gwaith Cartref:

Ysgrifennwch draethawd am gefndir Dafydd ap Gwilym ar cywydd Trafferth mewn Tafarn gan ddefnyddior hyn a wnaethoch yn y dosbarth heddiw fel sylfaen ir gwaith.

Erbyn wythnos i heddiw.

Recommended

View more >