liste kandidata za narodne poslanike narodne skupštine republike

Download Liste kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine Republike

Post on 02-Feb-2017

281 views

Category:

Documents

19 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

LISTE KANDIDATA ZA NARODNE POSLANIKENARODNE SKUPTINE REPUBLIKE SRBIJE, PO IZBORNIM JEDINICAMAIZBORNA JEDINICA 1 PALILULA I1.Miodrag Vasi, TK dispeer, Beograd, Srpska narodna obnova2.Miroslav Dimitrijevi, mainski tehniar, Beograd, Narodna radikalna stranka3.Mihajlo Mia Janketi, glumac, Socijalistika partija Srbije4.Dobro Mari, dipl. pedagog, Beograd, Stranka Jugoslovena5.elimir Novkovi - Cile, umetnik, Beograd, Zelena stranka6.Mihailo Paunovi, dipl. ma. inenjer, Nova demokratija Pokret za Srbiju7.dr Vesna Pei, profesor sociologije, Udruenje za jugoslovensku demokratsku inicijativu/Savez reformskih snaga Jugoslavije u Srbiji8.dr Jovan Radojevi, profesor univerziteta, Beorad, Grupa graana9.Vojin Raki, student, Novi Beograd, Srpski pokret obnove10.dr Velimir Simonovi, profesor univerziteta, Demokratska stranka11.Petar Tomi, inenjer, Beograd, Grupa graanaIZBORNA JEDINICA 2 PALILULA II1.Slobodan Blai, arhitekta, Beograd, Demokratska stranka2.Milo Bojovi, advokat, Beograd, Socijalistika partija Srbije3.Miljenko Dereta, TV reiser, Beograd, Savez reformskih snaga Jugoslavije u Srbiji/ Udruenje za jugoslovensku demokratsku inicijativu4.dr Slobodan Zelenovi, lekar neuropsihijatar, Beograd, Srpski pokret obnove5.Ljubiko Petkovi, autoprevoznik, Beograd, Narodna radikalna stranka6.Predrag Simi, TT monter, Beograd, Srpska narodna obnovaIZBORNA JEDINICA 3 PALILULA III1.Radmilo Bogdanovi, profesor pedagog, Socijalistika partija Srbije2.Radivoj Jankovi, referent za naplatu, Socijal-demokratska partija Roma Srbije3.Dragoljub Jojki, mainski tehniar, Srpska narodna obnova4.Nikola Kusovac, kustos, Grupa graana5.Petar Lazi, knjievnik, Nova demokratija Pokret za Srbiju6.Miodrag Maticki, nauni savetnik, Grupa graana7.Goran Pajovi, dipl. pravnik, Savez reformskih snaga Jugoslavije u Srbiji8.Miodrag Perii, knjievnik, Demokratska stranka9.Milorad Petrovi, sam. rad. u kulturi, Stranka samostalnih privrednika i seljaka10.mr Radomir Raki, etnolog, Srpski pokret obnove11.Milorad iri, zemljoradnik, Stranka Saveza Seljaka SrbijeIZBORNA JEDINICA 4 PALILULA IV1.Slavia Dakovi, dipl. pravnik, Bora, Grupa graana2.Milan Dalja, in. poljoprivrede, Bora, Stranka samostalnih privrednika i seljaka3.Viktor inu, metal. radnik, Ova, Narodna seljaka stranka4.Zdravko Krsti, advokat, Krnjaa, Grupa graana5.Duan Markovi, org. TV, Bora, Narodna radikalna stranka6.Zlatan Perui, dipl. pravnik, Beograd, Socijalistika partija Srbije7.Sava Pjevac, in. informatike, Bora, Stranka Jugoslovena8.edomir Hajdukovi, lekar specijalista, Vinjika banja, Srpski pokret obnoveIZBORNA JEDINICA 5 STARI GRAD I1.dr Petar Dadi, knjievnik, Socijalistika partija Srbije2.dr Vojislav Kotunica, vii nauni saradnik, Demokratska stranka3.Neboja Atanackovi, inenjer, Srpski pokret obnove4.dr Vladimir Ajdai, fiziar, Zelena stranka5.Nenad Davidovi, elektrotehniar, Udruenje za jugoslovensku demokratsku inicijativu6.Miroljub Pavlovi, advokat, Narodna radikalna stranka7.Miodrag urii, sam. radn. kulture, Stranka samostalnih privrednika i seljaka8.Dragomir Antoni, etnolog, Grupa graana9.Duan Trifunovi, savetnik, Grupa graana10.Jugoslava Kosti - Pauni, Srpska narodna obnovaIZBORNA JEDINICA 6 STARI GRAD II1.Borivoje Borovi, advokat, Srpski pokret obnove2.Zoran Gluevi, knjievnik, Stranka samostalnih privrednika i seljaka3.Ratko Ili, TV reditelj, Nova demokratija Pokret za Srbiju4.Dragoljub Koji, profesor, Narodna radikalna stranka5. edomir Maljkovi, dipl. pravnik, Stranka Jugoslovena6.dr Dragoljub Miunovi, profesor, Demokratska stranka7.mr Iztok Race, mr. matematikih nauka, Zelena stranka8.dr Slobodan Samardi, nauni radnik, Demokratski forum9.Andreja Spasi, pravnik, Srpska demokratska stranka10.Milan Minja Subota, slobodni umetnik, Grupa graana11.dr Milorad Unkovi, dr ekonomskih nauka, Socijalistika partija Srbije12.Lazar eerovi, dipl. filolog, Srpska narodna obnova13.Slobodan oki, advokat, Savez reformskih snaga Jugoslavije u SrbijiIZBORNA JEDINICA 7 SAVSKI VENAC1.Smilja Blain, prof. knjievnosti, Beograd, Grupa graana2.Slobodan Vukovi, advokat, Beograd, Demokratska stranka3.Janko Dui, advokat, Beograd, Narodna radikalna stranka4.Branko Zagorac, student, Beograd, Srpska narodna obnova5.dr Leon Kojen, profesor fakulteta, Beograd, Demokratski forum6.Ljiljana Bojani - Konti, glumica, Beograd, Srpski pokret obnove7.Aleksandar Kraus, dipl. inenjer, Beograd, Savez reformskih snaga Jugoslavije u Srbiji8.Darinka Mati - Marovi, profesor fakulteta, Beograd, Socijalistika partija Srbije9.dr Milan ekerevac, lekar, Beograd, Zelena strankaIZBORNA JEDINICA 8 VRAAR I1.dr Milo Aleksi, profesor univerziteta, Beograd, Socijalistika partija Srbije2.dr ore Zeevi, dipl. ekonomista, Beograd, Demokratska stranka3.dr arko Jovanovi, dipl. fiz. hemije, Beograd, Grupa graana4.ivan Lazovi, asistent fil. fakulteta, Zemun, Demokratski forum5.ivan Lukovi, novinar, Beograd, Zelena stranka6.Branislav Milievi Branko kockica, umetnik, Beograd, Grupa graana7.Slobodan Mrvaljevi, dipl. politikolog, Beograd, Savez reformskih snaga Jugoslavije u Srbiji8. Budimir Pavlovi Drumski, umetnik, Beograd, Pokret za zatitu ljudskih prava u Jugoslaviji9.dr Radmilo Ronevi, dr medicinskih nauka, Beograd, Srpski pokret obnove10.dr Duan epanovi, lekar hirurg, Beograd, Grupa graanaIZBORNA JEDINICA 9 VRAAR II1.Nadeda Ajdai, fizikohemiar, Grupa graana2.dr Gavro Altman, profesor univerziteta, Savez reformskih snaga Jugoslavije u Srbiji3.Mirko Vujii, profesor pedagogije, Srpska narodna obnova/Demokratska stranka slobode4. Aleksandar Vukanovi, lekar, Grupa graana5.Milivoj eki, dipl. inenjer, Grupa graana6.dr Zoran ini, profesor univerziteta, Demokratska stranka7.Jovan orevi, kap. unutr. plovidbe, Srpski rojalistiki blok8.Olivera uri, dipl. in. arhitekture, Grupa graana9.dr Milo Laban, doc. elektr. fakulteta, Socijalistika partija Srbije10.Slobodan Perovi, advokat, Nova demokratija Pokret za Srbiju11.Simeon Popovi, advokat, Srpski pokret obnove12.dr Srbijanka Turajli, profesor univerziteta, Demokratski forumIZBORNA JEDINICA 10 RAKOVICA I1.Miodrag Bulatovi, knjievnik, Beograd, Socijalistika partija Srbije2.Momilo Vejnovi, voza, Beograd, Srpska narodna obnova3.Slobodan Velicki, dipl. pravnik, Beograd, Savez reformskih snaga Jugoslavije u Srbiji4.dr Jovan Marjanovi, profesor, Beograd, Srpski pokret obnove5.prim. dr edomir Mateji, rehgenolog, Beograd, Demokratska stranka6.Boidar Timotijevi, knjievnik, Beograd, Grupa graana7.Jovan epi, advokat, Beograd, Jugoslovenska socijalistika demokratska strankaIZBORNA JEDINICA 11 RAKOVICA II

1.Dragoslav Pavle Aksentijevi, akademski slikar, Beograd, Srpski pokret obnove2.Veselin Veselinovi, metalostrugar, Beograd, Srpska narodna obnova3.Radovan okovi, ekonomista, Beograd, Grupa graana4.Hranislav Jankovi Beli, dipl. ekonomista, Beograd, Savez reformskih snaga Jugoslavije u Srbiji5.Lidija Rota-Jevti, domaica, Beograd, Narodna radikalna stranka6.Milosav Jankovi, novinar, Beograd, Radnika partija Jugoslavije7.Gordana Markov, dipl. hemiar, Beograd, Zelena stranka8.Slobodan Prenti, profesor, Beograd, Demokratska stranka9.Neboja Risti, tehnolog, Beograd, Nova demokratija Pokret za Srbiju10.Ljubivoje Rumovi, knjievnik, Beograd, Grupa graana11.dr Jovan Strikovi, lekar, Beograd, Socijalistika partija SrbijeIZBORNA JEDINICA 12 RAKOVICA III

1.Anelija Bojkovi, slubenik, Beograd, Srpska narodna obnova2.Miroslav Dini, advokat, Beograd, Demokratska stranka3.Gordana Kuzman, novin. saradnik, Beograd, Savez reformskih snaga Jugoslavije u Srbiji4.Slobodan Lazi, graf. inenjer, Beograd, Stranka samostalnih privrednika i seljaka5.Zoran Lili, dipl. in. tehnologije, Beograd, Socijalistika partija Srbije6.Mitoslav Mili, advokat, Beograd, Srpski pokret obnove7.Milutin Milojevi, ekonomista, Beograd, Grupa graana8.Milun Radosavljevi, pravnik, Beograd, Grupa graanaIZBORNA JEDINICA 13 VODOVAC I1.Slobodan Velji, arh. tehniar, Zelena stranka2.Neboja eloevi, dipl. politikolog, Grupa graana3.prim. dr Bogdan Zlatar, lekar specijalista, Socijalistika partija Srbije4.Peria Kovaevi, priv. trgovac, Narodna radikalna stranka5.Zlatko Marjanovi, zlatar, Srpska svetosavska stranka6.dr Ljubomir Madar, profesor univerziteta, Savez reformskih snaga Jugoslavije u Srbiji7.Mirko Petrovi, dipl. pravnik, Demokratska stranka8.Dragi Savi, profesor, Srpski pokret obnoveIZBORNA JEDINICA 14 VODOVAC II1.Konstantin Babi, profesor fakulteta, Beograd, Srpski pokret obnove2.Jovan Dimovski, akademski slikar, Beograd, Zelena stranka3.Miodrag Jevti, ekonomista, Beograd, Stranka samostalnih privrednika i seljaka4.Ratko Markovi, profesor univerziteta, Beograd, Socijalistika partija Srbije5.Slobodan Miti, radnik, Beograd, Srpska narodna obnova6.Vladislav Vanja Popovi, mr pravnih nauka, Beograd, Savez reformskih snaga Jugoslavije u Srbiji7.Ljubia Samardi, filmski glumac, Beograd, Grupa graana8.Radomir Smiljani, knjievnik, Beograd, Srpska demokratska stranka9.Radoslav Stojanovi, profesor pravnog fakulteta, Beograd, Demokratska strankaIZBORNA JEDINICA 15 VODOVAC III1.Zoran Devi, elektrotehniar, Beograd, Srpska narodna obnova2.Duan Dimitrijevi, advokat, Grupa graana3.Svetlana Adamovi Knjazev, profesor univerziteta, Demokratska stranka4.dr arko Kora, psiholog, Savez reformskih snaga Jugoslavije u Srbiji5.Svetozar Mijailovi, dipl. inenjer, Socijalistika partija Srbije6.Zlatko Milenkovi, sudija, Grupa graana7.Mihajlo Mladenovi, advokat, Srpski rojalistiki blok8.Ljubodrag Simonovi Duci, mr prava, Zelena stranka9.Milan Tucovi, dipl. pravnik, Nova demokratija Pokret za Srbiju10.Zoran Horvan, ekonomista, Srpski pokret obnoveIZBORNA JEDINICA 16 VODOVAC IV

1.Bogoljub ivanovi, nastavnik, Beograd, Srpski pokret obnove2.Velimir Bata ivojinovi, filmski glumac, Beograd, Socijalistika partija Srbije3.Zoran Milunovi, privrednik, Beograd, Srpska narodna obnova4.Aleksandar Petrovi, filmski reiser, Beograd, Demokratska stranka5.Ranko Fonjga, radnik, Beograd, Grupa graana

IZBORNA JEDINICA 17 ZVEZDARA I1.Slobodan Vueti, dipl. pravnik, Socijalistika partija Srbij

Recommended

View more >