lippai lászló szte jgypk alkalmazott egészségtudományi és egészségfejlesztési intézet

10
A „rövidlátó” fogyasztói döntések és az önkontroll kapcsolatának gazdaságpszichológiai elemzése Lippai László SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet SZTE GTK PhD. hallgató Magatartástud ományi Napok MESTEREK ÉS TANÍTVÁNYOK Szeged - MTA SZAB Székház 2008. június 5-6.

Upload: thuong

Post on 05-Jan-2016

47 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

A „rövidlátó” fogyasztói döntések és az önkontroll kapcsolatának gazdaságpszichológiai elemzése. Lippai László SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet SZTE GTK PhD. hallgató. A prezentáció szerkezete. Cél: - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Lippai László SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

A „rövidlátó” fogyasztói döntések

és az önkontroll kapcsolatának

gazdaságpszichológiai elemzése

Lippai LászlóSZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

SZTE GTK PhD. hallgató

Magatartástudományi

Napok

MESTEREK ÉS TANÍTVÁNYOK

Szeged - MTA SZAB Székház

2008. június 5-6.

Page 2: Lippai László SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

A prezentáció szerkezeteCél:

– A gazdaságtani értelemben vett önkontroll alkalmazási lehetőségeinek elemzése

Kulcspontok– A fogyasztói rövidlátás jelentősége az intertemporális

döntésekben– A fogyasztói önkontroll-folyamatok lehetséges

pszichológiai háttere– Az egészséggel kapcsolatos intertemporális döntések

összevetése a fogyasztással kapcsolatos intertemporális döntésekkel egy empirikus példában

– Gyakorlati konklúziók

Page 3: Lippai László SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

Mit jelent a fogyasztó intertemporális döntése?

Az alap: a racionális választás elmélete– Közgazdaságtan: minden fogyasztói döntés racionális

• Becker és Murphy (1988) – racionális addikció elmélete

• a fogyasztó konzisztens preferenciasort alakít ki és azt következetesen alkalmazza

• temporális preferenciaráta (TPR)

– empirikus kutatások komoly problémákat jeleznek • Thaler (1981): preferenciafordulás demonstrálása

• Közgazdaságtani értelemben itt rosszul jártak a résztvevők: olyan kimenetet preferáltak, ami nem a maximális hasznossággal járt együtt

• Rövidlátó-e ez a fogyasztó?

Page 4: Lippai László SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

A rövidlátó fogyasztói döntés a közgazdaságtanban és a

pszichológiábanStutzer és Frey (2006): rövidlátó fogyasztói

döntés:– a jelenbeli fogyasztásra koncentrál, miközben

annak lehetséges jövőbeli következményeit elhanyagolja

– lehetséges magyarázat: a fogyasztó akaraterejének gyengesége

Muraven és Baumeister, 2000, 248. o.) – „az önkontroll folyamatok úgy is értelmezhetőek,

mint a kontrollált folyamatok egy nagyobb alcsoportja, melyek során a self erőfeszítést tesz arra, hogy inkább kontrollt gyakoroljon saját válaszai felett minthogy hagyja azokat a maguk automatikus vagy normál módján lezajlani”

Észlelési hiányosság!

Viselkedéses „kuplung”

(A cselekvés késleltetésének

hiányossága)

Page 5: Lippai László SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

Illusztráció egy kutatásból

Kutatási kérdés– Van-e az önkontroll személyiségvonásának mérhető

szerepe az intertemporális döntésekben?

Vizsgált változók – függő változó (pszichológiai)

• az önkontroll mérhető szintje a Baumeister skála alapján

– független változók (magatartásgazdaságtani)• egészséggel kapcsolatos fogyasztói döntés• fogyasztási/megtakarítási döntés

Page 6: Lippai László SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

A minta bemutatásaRésztvevők:

– 311, a Szegedi Tudományegyetemen tanuló levelező hallgató

– háromnegyede (74,1%) nő, és egynegyede (25,1%) férfi– Az életkori megoszlás [20,58] év közötti– az átlagéletkor 32,81 év, a minta szórása 7,84 év volt.

A válaszadók – 26,4%-a egészségtantanári képzésben (82 fő), – 38,3% a mérnökkaron vett részt mérnök-, gépész-, vagy

menedzserképzésben (119 fő), – 33,8% pedig művelődési menedzser képzést végzett

(105 fő)

Page 7: Lippai László SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

Egészséggel kapcsolatos döntés

Kisebb reumatológiai probléma– A) Azonnal ható gyógyszer, a fájdalmat okozó reumatikus

probléma azonban nem szűnik meg. – B) Folyamatos gyógytorna, amely azonban egy éven belül

tartós javulást hozhat

Fogyasztási – megtakarítási döntés

Ha most nyerne 500.000 Ft-ot a lottón, melyik alternatívának megfelelően használná fel ezt az összeget?

– A) egy-két hónapon belül elköltené a fenti összeget– B) félretenné és valamilyen megtakarítási formában

kamatoztatná, hosszabb távú céljai érdekében

Page 8: Lippai László SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

Két döntési helyzetben megnyilvánuló intertemporális preferenciák és az önkontrollszint kategóriák

összevetése (sorszázalékok) egészségügyi döntés fogyasztási döntés

inkább rövid-

távú bizonytalan

inkább hosszú-

távú

inkább rövidtáv

ú bizonytalan

inkább hosszú-

távú

gyenge önkontroll

Count 4 2 17 5 5 13

% within 17,39 8,70 73,91 21,74 21,74 56,52

átlagos önkontroll

Count 16 12 234 81 37 144

% within 6,11 4,58 89,31 30,92 14,12 54,96

erős önkontroll

Count 1   17 4 2 12

% within 5,56   94,44 22,22 11,11 66,67

Total

Count 21 14 268 90 44 169

% within 6,93 4,62 88,45 29,70 14,52 55,78

Page 9: Lippai László SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

KonklúziókAz előző gondolatmenetből adódó következtetések:

– gyenge önkontrollal is preferálhatja valaki az egészséges alternatívát és erős önkontrollal is választhatja valaki az egészségtelen alternatívát

• az önkontrollt igénylő döntéseknek önmagukban nincs értéktartalmuk!

• az egészségtelen magatartás önmagában nem feltétlenül jár együtt gyenge önkontrollal

– a kulcs: a bizonytalanság a gyenge önkontrollal rendelkező ember nagyobb eséllyel cselekszik következetlenül

• nagyobb a külső hatások szerepe: ez erősíti pl. az egészségfejlesztő szervezetfejlesztés révén kialakított szociális normák szerepét!

• az erős önkontrollal rendelkezők esetében valószínűleg az egyéni meggyőzés a fontosabb

Page 10: Lippai László SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

Köszönöm a figyelmet!