linux101 temel komutlar-dizin yapısı

Click here to load reader

Post on 21-Mar-2017

134 views

Category:

Education

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • LNUX KOMUT SATIRI KULLANIMI VE TEMEL KOMUTLARLNUX DOSYA DZN YAPISISLEYMAN DEMREL NVERSTESSBER GVENLK LABORATUVARINAME YALIN

  *

 • LNUX KOMUT SATIRI KULLANIMI VE TEMEL KOMUTLARSD-CYBERLAB (Linux)pwd (bulunduumuz dizin ismini verir)Help(alttaki parametrelerle kullanlr)-h(bilgi(hangi komut hakknda isteniyorsa))-help(komutla ilgili ksa bilgi)

  man (kullanm hakknda detayl bilgi)

  cd (dizin iine girme )~(home)..(bir st dizin)-(bir nceki dizin)Ls (Bulunduun dizinin ieriini gsterir)-l(Uzun Listeleme-izin-tarih)-a(gizli dosyalar)-la(her ikisini)-h/-lh (listenen dosyalarn bykln (mb/kb/gb)

  halinde kslatm haliyle verir)

  Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*

 • LNUX KOMUT SATIRI KULLANIMI VE TEMEL KOMUTLARSD-CYBERLAB (Linux)date(gn/saat genel bilgi verir )

  whoami(kullancnn ad)

  time(altrlan ilemin ne kadar srede yapld)

  who(makineye bal kullanclar)

  free(bellek kullanm)

  Df -h(sabit disk blmlerinin doluluu)

  Last(sisteme en son giri)

  Ps(sre listelemesi)

  Top(ne kadar bellek/ilemci)

  Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*

 • LNUX KOMUT SATIRI KULLANIMI VE TEMEL KOMUTLARSD-CYBERLAB (Linux)mkdir (dizin oluturur)

  rm(dosya siler)

  rmdir(dizin siler)

  rm -r(dizin siler)

  mv(tamak)

  touch(bo dosya oluturmada)

  cp(dosya kopyalama)

  Echo(ekrana kt)

  chown(dosyann yetkilisini deitirir)

  Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*

 • LNUX KOMUT SATIRI KULLANIMI VE TEMEL KOMUTLARSD-CYBERLAB (Linux)lsmod(yklenmi btn modller hakknda bilgi verir)

  cat(dosyay sayfa sayfa gsterir)

  head(batan satr)

  find(bulunmak istenilen dosya varsa)

  locate(yaplan dzenlemeler)

  xinit(yneticisiz x oturumu)

  Startx(yneticili oturum)

  Reboot/shutdown -r

  Shutdown -h now/halt

  Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*

 • LNUX KOMUT SATIRI KULLANIMI VE TEMEL KOMUTLARSD-CYBERLAB (Linux)history(komut gemii)

  finger(sistemdeki kullanclar)

  less(kty monitrde sayfa halinde gstrir)

  firefox(tanml web taraycsn(firefox iin) aar)

  mount(bir alt bala)

  ps(alan ilemler)

  Sudo(yetkilendirme)

  update(gncelleme)

  Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*

 • LNUX KOMUT SATIRI KULLANIMI VE TEMEL KOMUTLARSD-CYBERLAB (Linux)Upgrade(sistem gncelleme)

  reset

  passwd(yeni parola)

  sleep(bekletmeye alr)

  Users(kullanclar)

  su(baka nir kullancya gemek iin)

  Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*

 • LNUX DOSYA DZN YAPISISD-CYBERLAB (Linux)Disk zerindeki dosyalarn dzenlenmesini ve bir iletim sisteminde dosyalarn izlerinin bulunmasn salayan yapya dosya sistemi (File System) denir.

  Linux dosya sisteminde en ok kullanlan dosya sistemleri:

  Ext2Ext3Ext4Swap

  Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*

 • LNUX DOSYA DZN YAPISISD-CYBERLAB (Linux)Linux iletim sistemi temel dizin yaps aada grnmektedir.Tm dizinler kk dizinin altnda bulunur.

  Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*

 • Kk Dizin (/)SD-CYBERLAB (Linux)Microsoft iletim sistemlerindeki dizin yapsnda birbirinden

  bamsz kk dizinler (root) bulunur.

  Ancak Linux iletim sisteminde hiyerarik bir klasr yaps

  vardr. Bu hiyerarik yapda en st dizin kk dizini (root)olarak bilinir ve /ile gsterilir.

  Sistemin alabilmesi iin gerekli olan dosyalar bu dizinin altnda bulunur.

  Kk dizini nykleme esnasnda hafzaya ilk yklenen blmdr.

  Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*

 • /bin DiziniSD-CYBERLAB (Linux)letim sisteminin almas iin gerekli olan programlarn

  bulunduu yerdir

  Kabuk programlar (r: sh), dosya dzenleme programlar(r: cat, echo, ls, cp) ve ilem programlar(r: kill) bu dizinin altnda bulunur.

  Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*

 • /sbin DiziniSD-CYBERLAB (Linux)Linuxta normal kullancnn kullanaca komutlarla,

  sistem yneticisinin kullanabilecei komutlar ayrlmtr.

  Sistem yneticilerinin kullanabilecei komutlarn tutulduu

  dizin /sbin dizinidir.

  Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*

 • /lib DiziniSD-CYBERLAB (Linux)Programlar tarafndan paylalan ktphane dosyalarnn

  (library files) ve sistem balatlrken kullanlan kernel modllerinin sakland yerdir.

  Linuxta ktphane dosyalarnn uzants .so'dur. Bu

  dosyalar Windowsta ise .dll uzantsna sahiptir.

  Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*

 • /usr DiziniSD-CYBERLAB (Linux)Btn komutlarn, ktphanelerin, kullanma klavuzlarnn,

  oyunlarn ve sistemin normal ileyii iin gerekli olan dosyalarn bulunduu dizindir.

  Linux sisteminde bir uygulama yklenecekse, genelde, n tanml

  olarak buraya yklenir.

  Alt dizinlerini incelemek gerekirse:bin:Neredeyse tm komut dosyalarnn tutulduu yerdir.sbin:Linux ekirdeinin kaynak kodunun tutulduu yerdir.lib:C/C++ dili iin gerekli ktphanelerin bulunduu dizindir.share:Birok uygulamann yaplandrma ve grafik dosyalar burada bulunur.local:Yerel olarak yklenen programlar ve dosyalar burada bulunur.

  Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*

 • /etc DiziniSD-CYBERLAB (Linux)Bu dizinde altrlabilir dosyalar yerine, birok programn ve

  sistemin yaplandrma dosyalar ve dizinleri saklanr.

  Sisteme dair konfigrasyon dosyalar da burada bulunur.

  rnein DNS problemlerini zmek iin /etc/resolv.conf

  dosyas alp ierisine yeni DNS adresleri eklenebilir

  Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*

 • /tmp DiziniSD-CYBERLAB (Linux)Geici dosyalarn saklanmas iin kullanlan dizindir.

  Sistem balatldktan sonra bu grevi/var/tmp dosyas stlenir.

  Bir program yklenirken, sadece ykleme sresince

  kullanlan ve daha sonra lazm olmayacak dosyalar burada saklanr.

  Bu dizinin ierisindeki dosyalar genellikle iletim sistemi

  alnda silinir.

  Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*

 • /var DiziniSD-CYBERLAB (Linux)Programlarn deiken sistem dosyalarn tutan blmdr.

  Yazcya gnderilen sayfalar (/var/spool), sistem

  hatalarnn ve mesajlarnn sakland kayt sayfalar (/var/log)ve alan ilemlerle ilgili bilgilerin (/var/run) bulunduu dosyalar rnek olarak verilebilir.

  Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*

 • /home DiziniSD-CYBERLAB (Linux)Belirli bir kullancnn kiisel dosyalarnn (masast ayarlar,

  program ifreleri, nternet taraycsnda sk kullanlan sayfalar) sakland yerdir.'~' iareti ile ifade edilir.

  Ev dizininin ierii sadece dizin sahibinin ulamna aktr.

  Dier kullanclar ynetici olmadklar srece buraya eriemezler.

  Her kullancnn kiisel dizini kendi kullanc adn tar. rnein,

  /home/naime veya /home/user.

  Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*

 • /dev DiziniSD-CYBERLAB (Linux)Girdi/kt dosyalar (I/O files) ve bilgisayarn donanm aygtlaryla

  iletiim kurulabilmesi iin gereken tm dosyalar bu dizinde tutulur.

  Linuxte donanm aygtlar dahil her ey bir dosyadr. USB

  girileri, seri ve paralel portlar, diskler, CD-ROM aygtlar dosyalar ile ifade edilir. Tm aygtlar /dev klasr altnda tutulan dosyalardan ibarettir.

  Linux'taki aygtlar ikiye ayrlr: karakter aygt ve blok aygt.

  Balca karakter aygtlar fare, klavye; blok aygtlar ise disket, CD-ROM ve sabit disktir.

  Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*

 • /mnt DiziniSD-CYBERLAB (Linux)Bu dizin, geici olarak herhangi bir dosya sistemine ulamak

  iin oluturabilecek balama noktalarn ieren dizindir.

  zerinde bir dosya sistemi olan bir disk birimi veya paras

  okuma veya yazma amacyla bilgisayara takldnda, bu birim iin /mount dizini altnda dosyalar oluturulacaktr.

  rnein flash diskler, CD-ROM ve disketler n tanml olarak

  /mount dizini altna balanmaktadr.

  Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*

 • KAYNAKASD-CYBERLAB (Linux)http://docplayer.biz.tr/2129435-Linux-un-tarihsel-gelisimi.htmlhttp://web.bilecik.edu.tr/vedat-marttin/2011/03/22/113/https://wiki.ubuntu-tr.net/index.php?title=Temel_Linux_komutlar%C4%B1https://tr.wikibooks.org/wiki/Linux_%C4%B0%C5%9Fletim_Sistemi/Linux_Komutlar%C4%B1/Dosya_ve_klas%C3%B6r_komutlar%C4%B1http://www.belgeler.org/lis/archive-tlkg-lis-5.11.html

  Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*

  *Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*Gvenlik uzmanlar, kurumlarnn sahip olduklar bilgi gvenlii seviyesini gelitirmek adna ciddi emek sarfetmektedirler. Fakat her geen gn yeni gvenlik aklar ortaya kmakta ve kurumlar yeni tehditler ile kar karya kalmaktadr.*