limbajul trupului allan pease

Post on 17-Oct-2015

251 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Limbajul Trupului

TRANSCRIPT

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  1/175

  ALLAN PEASE

  LIMBAJUL TRUPULUI

  Cum pot fi citite gndurile altora din geturile lor

  !"# ilutra$ii

  Traducerea de Ale%andru S&a'oEditura P(LIMAR)

  PSI*(L(+IA ,IE-II C(TI.IENE Colec$ie

  coordonat/ de Ale%andru S&a'o

  Coperta0 Sil1ia Muntenecu

  C U P R I N STraducere reali&at/ dup/ 1olumul

  BODYLANGUAGE - How to read others'

  thoughts by their gestures, S2eldon Pre3

  London3 !44#5 Edi$ia a !"6a

  Cop7rig2t 8 Allan Peae !4"!

  Prima edi$ie0 !4"!3 Camei Pu'li2ing

  Compan73

  Nort2 S7dne73 Autralia

  Toate drepturile re&er1ate5 Nici un fragment

  din aceat/ carte nu poate fi reprodu au

  tranmi u' nici o form/ 9i prin nici un fel de

  mi:loace ; electronice3 mecanice3 inclui1

  fotocopiere au

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  2/175

  I Semnale ale oc2ilor !>?

  +eturi 9i emnale de curtenire !@?

  I -igarete3 $ig/ri de foi3 pipe 9i oc2elari !??

  II +eturi teritoriale 9i ale poed/rii !>

  III Copieri 9i imagini6oglind/ !4I, Statura 9i tatutul ocial !=?

  , Indicatori !=4

  ,I Birouri3 mee 9i aran:amente de a9e&are !4>

  ,II Jocuri de putere #?

  ,III S/ re&um/m cele afirmate pn/ acum #!!

  INTR(.UCERE

  .epre Dlim'a:ul trupuluiD am au&it pentru

  prima dat/ MI!4=! la un eminar3 9i tema a

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  3/175

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  4/175

  fiecare element contituti1 al lim'a:ului trupului 9i

  geticula$iei3 de9i pu$ine geturi apar i&olate de

  celelalte5 M6am tr/duit3

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  5/175

  cum ornitologul e delectea&/ o'er1nd p//rile 9i

  comportamentul lor3 pecialitul

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  6/175

  emo$iilor la om 9i la animale5 Ea a a1ut un rol fecund

  aupra tudiilor moderne conacrate e%preiilor

  faciale 9i lim'a:ului trupului " la ut/ unt 1ocale inclu&nd tonalitatea

  1ocii3 infle%iunea 9i alte unete guturale3 iar ?? la

  ut/ unt mea:e non61er'ale5 Profeorul Ra7

  Bird2itell a f/cut etim/ri imilare

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  7/175

  ete lim'a matern/ a unei peroane3 o'er1nd doar

  geturile ale5

  Mul$i accept/ cu greu faptul c/3 din punct de

  1edere 'iologic3 omul ete totu9i un animal5 Ho&o

  sapies ete o pecie a primatelor3 o maimu$/ cucorpul neacoperit de p/r3 care a deprin merul pe

  dou/ picioare 9i are un creier de&1oltat3 capa'il de

  gndire5 Ca 9i alte pecii3 9i noi untem domina$i de

  legi 'iologice3 care ne controlea&/ ac$iunile 9i

  reac$iile3 lim'a:ul trupului 9i geturile5 .ar3 uimitor3

  omul ete rareori con9tient de faptul c/ mi9c/rile 9i

  geturile ale pot tranmite o anumit/ po1ete3

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  8/175

  m/runte5 .e aceea3 pu$ini o$i

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  9/175

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  10/175

  aemenea3 uni1eral 9i e prea poate / fie un get

  deprin imediat dup/ na9tere5 Cnd ugarul e atur/

  de lapte

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  11/175

  cultur/ la alta3 9i lim'a:ul non61er'al poate fi

  diferit

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  12/175

  pentru gaur/ 9i adeea e utili&ea&/ pentru indicarea

  2omoe%ualit/$ii5

  Pentru cei care c/l/torec

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  13/175

  4igura ;) 6

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  14/175

  referi3

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  15/175

  l/ate u9or

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  16/175

  +eturi

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  17/175

  coniderare ce anume efecte pot a1ea unele retric$ii

  fi&ice au diferite incapacit/$i aupra mi9c/rilor

  noatre5

  Rang 9i autoritateCercet/rile efectuate

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  18/175

  Rapiditatea unor geturi 9i e1iden$a lor

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  19/175

  din prncene e ridic/ au col$ul gurii e muce9te 9i

  acete emnale contra&ic getul palmei dec2ie 9i

  &m'etul incer5 .rept urmare3 cel care receptea&/

  toate acete emnale e tentat / nu dea cre&are celor

  au&ite5Se pare c/ mintea uman/ poed/ un mecanim de

  emnali&are a erorii3 care indic/ Da1arieD atunci cnd

  prime9te o erie de mea:e non61er'ale

  neconcordante5 Ne

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  20/175

  A9a cum 1om 1edea mai departe3 pentru a putea

  comunica cu al$ii 9i elimina geturile care tranmit

  emnale negati1e3 ment/ / ne

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  21/175

  aten$ie3 din cap pn/

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  22/175

  tudiu ete adec1at orice loc unde diferi$i oameni e

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  23/175

  engl5 6pro2i&ity6 - apropiere3 1ecin/tate5

  Cercet/rile ale

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  24/175

  urina 9i e%crementul acetora5 Spre deoe'ire de ei3

  un leu crecut

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  25/175

  fi&ic5 Aceata ete &ona intim/ retrn/5

  &onaintim/

  !?6@Acm

  &ona peronal/

  @A cm 6! ## m&ona ocial/

  !3 ##6>3 AB m

  &ona pu'lic/

  pete >3 AB m

  4igura C) Dista!e #oa$e

  #5 oa persoa$"

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  26/175

  en&a$ie negati1/3 c2iar dac/ repecti1ul &m'e9te 9i

  aparent e 'ucur/3 ne1rnd / ne :igneac/5 .ac/

  dorim ca oamenii / e imt/ 'ine

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  27/175

  care oamenii din culturile occidentale le aplic/ atunci

  cnd

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  28/175

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  29/175

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  30/175

  mare3 nici prin cm 9i3

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  31/175

  ceea ce a dat na9tere la un plu de :udec/$i gre9ite

  fa$/ de comportamentul lor5

  4igura !!5 ea'!ia

  egati1" a +e&eii pe

  teritoriu$ '"reiap"trude u b"rbat) Ea

  se $as" pu!i >apoi, se

  str"duie%te s"-%i &e!i"

  dista!a 'o+ortabi$") B"rbatu$ este probabi$

  ditr-o !ar" ude #oa persoa$" este &ai &i'"

  %i +a'e u pas >aite petru a sta $a o dista!"

  'are petru e$ este 'o+ortabi$") 4e&eia poate

  iterpreta a'easta 'a o apropiere se2ua$")

  P/trunderea

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  32/175

  cultural al fiec/ruia5 Japone&ul3 cu &ona a intim/

  mai mic/ de #? cm3 p/9ea tot timpul

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  33/175

  $ar/5 Locuitorii

  ora9elor mari au o D'ul/ de aerD proprie de @

  cmF aceata ete 9i ditan$a dintre

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  34/175

  comerciali care au o'$inut re&ultate 'une3 cele mai

  fa1ora'ile condi$ii de 1n&are apar atunci cnd

  locuitorului unui or/9el de pro1incie i e d/ mna cu

  'ra$ul

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  35/175

  indicnd prin aceata c/

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  36/175

  n re&umat3 1om fi primi$i au repin9i de al$ii

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  37/175

  .a$&e$e des'hise idi'" oestitate

  Granc2e$e I (NESTITATE

  n decurul itoriei3 palma dec2i/ a fot

  aociat/ cu ade1/rul3 onetitatea3 upunerea3

  umilin$a5 Au fot rotite multe :ur/minte cu

  palma pe inim/3 iar cnd cine1a depune m/rturie

  la :udec/torie

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  38/175

  ce1a

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  39/175

  dec2ie5 A9a cum am amintit3 ecrocii 9i mincino9ii

  profeioni9ti unt oameni care 9i6au de&1oltat acel

  talent deoe'it de a

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  40/175

  de uperiorOu'ordonat nu e 1a im$i amenin$at5

  Palma

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  41/175

  4igura !45.o#i!ia agresi1"

  STRN+EREA .E MNHStrngerea minii ete o relic1/ din epoca

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  42/175

  contituie una din pu$inele contri'u$ii documentate

  cu pri1ire la te2nicile de control

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  43/175

  pre dominare 1a utili&a 9i mi9c/ri mai agrei1e5

  4igura #5.ri&u$ preia 'odu'erea

  4igura ::) 6tr(gerea de &(" b"rb"teas'"6

  Cnd doi oameni3 am'ii cu inten$ii de dominare3

  5 e$ui

  di dreapta i se >tide

  &(a > &od do&iat

  4igura #@5 e$ di dreapta d"

  &(a %i +a'e u pas >aite 'u pi'ioru$ st(g

  Cnd ni e

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  44/175

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  45/175

  &odi+i'" po#i!ia str(gerii de &(" >tr-ua 1erti'a$"

  Lim'a:ul trupului

  Cine

 • 5/27/2018 Limbajul Trupului Allan Pease

  46/175

  ini$iatorului os

  4igura :I) 6"u%a6 ?"