likovno vaspitanje

of 21 /21
Ликовно васпитање Радић Каћа01/09 и Ивана 33/11 01/09 Дефиниција, предмет и задаци методике ликовног васпитања Методику ликовног васпитања дефинишемо као науку. Све што се односи на науку има значај, смисао, а све са циљем прочавања васпитне стварности и ту су укључени задаци, садржаји , организација и процеси ликовног васпитања. Методика ликовног васпитања је педагошка дисциплина, а ако је ликовна уметност друштвена појава онда се МЛВ сматра друштвеном науком. МЛВ као наука служи се резултатима из сродних наука као што су социологија, психологија, педагогије и теорије уметности. Самим тим МЛВ као наука јесте научна дисциплина која се дели на са методиком ликовног васпитања, методиком ликовног васпитања у основним школама, методиком која се изучава у средњим школама( методика дизајна и методика историје ) и методика која се изучава на вишим школама. Задаци МЛВ као науке су одређени предметом који она проучава и деле се на опште задатке и посебне задатке. - Општи задатак МЛВ је да у виду теорије пружи прозумачена, проверена и систематизована знања о питањима ликовног васпитања за предшколски узраст. Овај општи задатак се односи на васпитаче, студенте као и за друге професије које су заинтересоване за тај васпитно образовни процес. Овај задатак подразумева контуинирано бављење стручном педагошком литературом како би пратили савремена достигнућа из ове области. - Посебни задаци МЛВ су они који говоре о сталном изучавању васпитне стварности код деце предшколског узраста. Посеби задаци полазе од непосредне васпитне праксе и укључују се као такви у теориска сазнања али самим тим што се води рачуна о научности таквих искустава. Пракса из ове области често игра важну улогу у објашњавању теорије али у сваком случају треба водити рачуна о научно истраживачким методама где је искључена свака произвољност. Место МЛВ у систему педагошких дисциплина Општа педагогија се као фундаментална наука бави основим питањима васпитањаи дели се на : предшколску, школску и специјалну. Наравно издавајка се и дидактика као наука о настави која је произишла из педагогије. Педагогија се као компаративна наука и може поделити и по месту где се васпитава постоји : специјална, домска, породична, индустриска педагогија, војна педагогија, педагогија слободног времена, методологија педагошких истраживања. МЛв јесте посебна специфична, односно примењена научна дисциплина јер се васпитање остварује или реализује на конкретним садржајима као и у 1

Author: -

Post on 15-Apr-2016

13 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

gf

TRANSCRIPT

01/09 33/11 01/09

, . , , , , . , . , , . , , ( ) .

.

- , . , . . - . . .

: , . . : , , , , , , .

, . ( ). , , , , , , . ( , , , , ) .

- . - , , , . . , , , .

, ( ) . , . (, , ) . , . , ( ). , . , , ( ) . . . , . - . . . . - . , , , 1582 , 1648. , .. , , , ... . 1937.

, () . , , . 20 . , , , , , , . , . , , , , . 19 , 20 . (1782-1852) Kindergarten. . , , . . : 1.

2.

3.

4. .

, : , . , , , . (1870-1952) , . . , , . . CASA DE BAMBINI 1907.

, . , . . , , .

:

1.

2.

3. - 4. -

5.

. - . :

- . - , , - .

- . , . . .

. , , ... - , (). , - , . . . , . : -

-

-- .

- - . , . . .

- , , , , , , , , . , , .

- , . . , . . 3 6 . , , .

. , , , . . , . ( , ... ) . , .

19 , -. . , , . . . . - .

20

20 ( ) . . - , , . . . . , , , , , , .

.

- , . , . .

- . . .

: , - .

1. . ( ) . 20 . . 2.- 19 20 . . , . , . 3.- , . ( : , , , , , , , , , .. ) . - - . .

-

: -

-

-- .

- - . , . . .

, . - - . , , . , , , .

( ), , . , -. . , . - - . , , . , , , .

. , . . . . , , . : - - , .

, . - - . , , . , , , .

. , , . : - - ,

. . , . . , . - - . , , . , , , . , ( ) , ; . . . . , . - . , .

, . - - . , , . , , , .

. , . ( ) , , , . , . . .

, . - - . , , . , , , .

. , , . : ( , , ) ( ). . , , .

, . - - . , , . , , , .

, -. . . ( ), , .

, . - - . , , . , , , .

, . . . . , . ( ) , , , .

, . - - . , , . , , , .

; , , . . , . , . , . .

, . - - . , , . , , , .

, . , . . . ; , , . . , .

, . - - . , , . , , , .

, . - . , .

. , ( ) , ; . . .

, . - - . , , . , , , .

, , . . . , , . : (, , ) ( ).

, . :

-

-

-- .

, , , , , , , , . , , . -

, . : -

-

-- .

, . . , . . 3 6 . , , .3. 3 , 6 9 . . . , , , . . . . , : , .. . , . . . . . . . 4 ( )- 9

. .

. ( ). , , (,,,,.) , . , . .

19. . : (,, .), ( ), , , , .

( ) . . . : , .

- ; , , , . , , , . .

, ; .

:

1. , ;

2. : , , , , .

) ) , , , . , . :

, - , , . , , , , .

, , .

, . . , , , . , , . , , , , .

, , , .

( , ) . , .

- , - , , .

( 2-4. )

, , . , . 2. , , . . , , . , . : , , . . , . , , , , . , , , . . . . . . , . . . .

( 4-6. )

, : , , . . . . , . , . . : , , , , . . .

12