lijst burgemeester

Download Lijst Burgemeester

Post on 23-Mar-2016

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Volg hier de verkiezingscampagne

TRANSCRIPT

 • BIB, OCMW, politie, gemeente, ?

  OP DEN BELLEKOUTER BRANDT DE LAMP!

  Je hebt het vast en zeker al gezien : de nieuwbouw op den Bellekouter is bijna klaar. Dertig jaar getreuzel en gezeur en op een blauwe maandag gooide men er nog een BPA bovenop waar we nu nog de gevolgen van dra-gen. Jammer toch. Maar nu wordt het eindelijk anders.De nieuwe bibliotheek opent heel binnenkort de deuren. De gemeente-diensten kunnen eindelijk uitbreiden en het OCMW zal het bouwvallige oud-gemeentehuis van Teralfene kun-nen verlaten. Het enige uitgangspunt voor dit nieuwe gebouw is geweest :

  hoe kunnen we de Affl igemse bevol-king de dienstverlening bieden waar zij recht op heeft? De Bellekoutersite is in de loop der jaren uitgegroeid tot het centrum van onze gemeente. Dus kunnen alle diensten waar de bevol-king gebruik van maakt beter samen zitten: makkelijk voor iedereen. En keer bouwen en alles onder n dak. Belangrijk is wel dat we voor dit pro-ject geen lening afsluiten en dus de volgende generatie niet met de kosten opzadelen. De rekening wordt betaald vanuit een reservefonds dat voor zon projecten werd aangelegd.

  Er staat ons wel nog heel wat te doen. Zo kan de technische dienst beter ver-huizen naast het uit te breiden contai-nerpark en geven we de vrijgekomen ruimte een andere bestemming (vb. speelplein, opslagruimte, strijkwin-kel,). De parking kan nog uitbrei-den en de evenementenhal kan nog gebruiksvriendelijker. Recreatie, groene ruimte en dienstverlening zul-len de enige bestemmingen zijn in de toekomst.Den Bellekouter moet echt een cen-trum voor alle Affl igemnaren zijn.

  Beste dorpsgenoten, beste vrienden

  De laatste zes jaar is er in onze ge-meente heel wat veranderd. Maar het kan natuurlijk nog beter. Als burgemeester ben ik nu twee jaar aan de slag. Te kort om brood-nodige bijsturingen te realiseren, maar voldoende om in heel wat zaken de aanzet te geven. We mogen fi er zijn op volgende zaken: de dorpskernvernieuwing en

  de transparantie in de ruimte-lijke ordening

  de moed waarmee we verziek-te dossiers aanpakten, zoals de heraanleg van de Brusselbaan, de bouw van het nieuwe rust-oord, de nieuwe bibliotheek en de huisvesting van de gemeen-tediensten

  het respect voor en de steun aan de Affl igemse scholen

  de ondersteuning van het jeugd-, cultuur- en sportbeleid met zorg voor voldoende in-frastructuur

  het helder en correct fi nancieel beleid, met een score van 8/10 in Het Laatste Nieuws.

  Het zou jammer zijn indien we de inspanningen in de goede richting niet zouden kunnen verder zetten. Samen met mij hebben zich heel wat vrijwilligers ingezet. Ik ben hen daar heel dankbaar voor.Ik wil jullie vragen om, samen met alle mensen van goede wil, nog zes jaar deze gemeente te mo-gen leiden.We hebben echt nog meer tijd no-dig om het volgende te doen: de algemene dienstverlening

  van alle gemeentediensten sterk verbeteren

  onze ouderen uit het bouwval-lige rustoord verhuizen naar een aangepaste nieuwbouw

  de gemeentediensten en de bibliotheek modern en opera-tioneel maken

  de woon- en leefomstandig-heden in de gemeente voor iedereen verbeteren

  samen met de scholen peilen naar de verwachtingen van leerlingen en ouders

  een antwoord geven op de vraag van jonge mensen om betaalbaar te wonen in eigen gemeente

  het verfi jnen van ons lokaal sociaal beleid.

  Dit is de eerste editie van Affl igem kan nog meer. Er volgen nog vijf exemplaren. U krijgt ze elk week-end gratis in de bus. In deze krant zetten we op een rijtje wat we tot nu toe hebben kunnen doen voor Affl i-gem. Maar u verneemt er ook waar we met Affl igem naartoe willen. Uw inbreng is hier heel belangrijk.Mag ik u vragen om in uw omge-ving even rond te kijken en me te mailen over de dingen die u posi-tief zag veranderen, maar ook over zaken die nog beter kunnen? Verstuur je bericht met als motto: We zijn nog maar net begonnen, Affl igem kan nog meer.Tot uw dienst!Walter De Donderuw burgemeester

  walter.dedonder@affl igem.be

  Begraafplaatsen

  VOORWOORD

  ONDERWIJS IN BEWEGING

  Uitvaartpaviljoen: geen nat pak meer bij afscheid > pag. 4

  In deze krant Patrimonium:

  Nieuwe BIBBegraafplaatsenNext steps 2013-2018

  OnderwijsScholenoverlegKunstonderwijsKinderopvangOpgelet, ik fi etsOnderwijs en huisvuilGratis naar theaterEen paal aan mijn schoolScholen in onze zalenNext steps 2013-2018

  Voorstelling volledige lijst

  Kruiswoordraadsel SudokuVoor, na en tijdens de schooltijd > pag. 2

  VOORSTELLING VOLLEDIGE

  ZATERDAG 8 SEPTEMBER 2012 - weekblad - Nr 1 - www.affl igem.cdenv.be

  Alle scholen in het bad

  > pag. 3Zwemmen voor 1

  Zij hebben nog meer in hun marsDe volledige Lijst Burgemeester vind je op pag. 4

  ZATERDAG 8 SEPTEMBER 2012 NR 1 4

  SUDOKUKRUISWOORDRAADSELPastorij TeralfeneIdeaal voor vergaderingenDe pastorij van Teralfene werd ter beschikking ge-steld van de Kerkfabriek. Verschillende Teralfense verenigingen vinden in de verfraaide pastorij een vaste stek voor hun bestuursver-gaderingen en activiteiten.

  Nieuw GildenhuisHet Gildenhuis langs de Kerkstraat in Hekelgem werd grondig aangepakt.

  Dankzij een vernieuwd dak, een nieuwe elektrische in-stallatie, verwarming, sani-tair en volledig gerenoveerde

  muren, vloer en plafond, zal deze zaal uitermate geschikt zijn voor kunstvormen als

  woord en muziek. Ook het bestaande podiumwerd immers opnieuw volle-dig uitgewerkt. PRIJS: Affligem GRATIS Hekelgem, Teralfene, Essene ook GRATIS Hoofdredacteur: Harry De Rijck Uitgave: Lijst Burgemeester, De Mattein 26, 1790 Affligem e-mail: info@cdenv.affligem.be

  spreuk van de dag

  Op de dag van Ludmilla een zeer vroom kind, blaast vaak een forse wind.

  Vlotte start

  Volgende week nog meer nieuws over hoe we met Affl igem vooruit willen

  > pag. 4

  Horizontaal1 niets dansgelegenheid2 inleiding vlek3 verdieping lang broodje4 raad eens open plek inbos5 modderkruiper maanstand6 symbool stibium detail7 deel van de visvangst bulgaarse munt8 lariks verharde huid9 ontkenning engelse titel10 saai persoon vreemde

  Vertikaal1 krant2 interest rivier in Spanje3 alcoholische drank rivier in Itali4 bos samengebonden graanhalmen wig5 turkspaleis erroreexcepto6 afstandsaat aan elkaar7 een beetje heilwens8 geluidloos Zuid-Amerikaanse muziek9 vruchtenpulp opschrift op trucks10 vuur sterker doen branden muzieknoot

  LIJST BURGEMEESTER1 DE DONDER Walter 13 GEERAERTS Paul

  2 VAN NIEUWENHOVE Els 14 STEENHOUDT Leen

  3 DE PAEPE Denise 15 DHAESELEER Karen

  4 VAN AVERMAET Aster 16 PERMENTIER Greta

  5 DHAESE Hil 17 DEPOORTER Iris

  6 STEPPE Herman 18 DE BISSCHOP Piet

  7 NEVENS Bregt 19 VAN GEITE Gerda

  8 FRANOIS Aster 20 VAN HOLSBEECK Greet

  9 DEKENS Thomas 21 VAN HOLSBEECK Albien

  10 DE WACHTER Arlette 22 BOSTEELS Wiske

  11 MERCKEN Thierry 23 DE RIJCK Leo

  12 DE MAESENEIR Bart

  1

  8

  15

  2

  9

  16

  3

  10

  17

  4

  11

  18

  5

  12

  19

  6

  13

  20 22

  7

  14

  21 23

  CD&VOnafhankelijksp.aGroen

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Moeilijk gaat ook

  3

  7

  8

  6

  9

  5

  3

  531

  1

  7

  22 4

  52

  4 9 8

  61

  3

  3

  3

  779

  99

  55

  82

  2

  2

  1

  1

  1

  1

  5

  6 3

  66

  6

  4

  44

  77

  54

  88

  3

  Vernieuwde zaal is echt een pareltje

  Verk

  iezing

  sdru

  kwerk

  geme

  ente-

  en pr

  ovinc

  ieraa

  dsve

  rkiez

  ingen

  14 ok

  tober

  2012

 • ZATERDAG 8 SEPTEMBER 2012 NR 1 ZATERDAG 8 SEPTEMBER 2012 NR 1 2 3

  PATRIMONIUMBellekouter steeds meer het hart van AffligemOns gemeentehuis staat op de Bellekouter, in het hart van Affligem. Maar ook de sportzaal, de cultuurzaal, de Dokter Tistaertzaal, de evenementen-hal, de voornaamste sportvelden en eerstdaags ook de bibliotheek en het OCMW hebben hun vaste stek op de Bellekoutersite.De moderne bibliotheek met elektronische uitleenbalie wordt een pareltje en het OCMW-personeel zal er zijn bezoekers eindelijk op een degelijke manier kunnen ontvangen.Hetzelfde gebouw biedt eveneens plaats aan een nieuwe raadzaal, zowel voor de gemeenteraad als de OCMW-raad. Ook de heemkundige kring krijgt er onderdak.Het gebouw oogt modern met een knipoog naar de A van Affligem. Het is bovendien energievriendelijk en is verbonden met het huidig adminis-tratief gebouw.

  Dokter Tistaertzaal - ook muziekmaatschappijen onder dakOnze gemeente beschikt over twee bloeiende muziekeverenigingen. Hun jaarlijkse concerten zijn over de gemeentegrenzen gewaardeerd. Om hun wekelijkse repetities onder de beste omstandigheden te laten verlopen, werden werken uitgevoerd aan de Dokter Tistaertzaal. Airco zorgt voor een aangenaam klimaat en grote opslagruimten bieden elke maatschappij de kans om hun materiaal en instrumenten op een veilige manier op te bergen.

  Bellekouterhal onze regio-troefDe Bellekouterhal is de ontmoetingsplaats van Affligem en van de re-gio. Affligem Feest, concerten, schoolfeesten, fuiven, tentoonstellingen en andere manifestaties vinden er plaats. Om te voldoen aan alle comfort en veiligheidsnormen werd de vloer vernieuwd, werden de nooddeuren aangepast en werd een nieuw sanitair blok gebouwd.

  The next stepsDe Bellekoutersite, wat zijn we van plan?Sinds eind 2011 heeft onze gemeente een goedgekeurd GRS (Gemeen-telijk Ruimtelijk Structuurplan). Dit plan geeft ee