liiton varapuheenjohtaja stig land£©n toi terveiset piirin ... rohkeat avauksemme ja...

Download Liiton varapuheenjohtaja Stig Land£©n toi terveiset piirin ... Rohkeat avauksemme ja toi-mintamme perustuvat

Post on 20-Sep-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SATAKUNNAN INSINÖÖRIT RY:N JÄSENLEHTI www.satakunnaninsinoorit.fi 4/2017

  Liiton varapuheenjohtaja Stig Landén toi terveiset piirin kokoukselle Porissa

 • SATAKUNNAN INSINÖÖRIT RY:N HALLITUS 2017

  Jari Vihervirta Tiedottaja

  044 739 1395 jvihervirta@gmail.com

  Mika Hietikko Varapuheenjohtaja

  040 591 5555 mika.hietikko@ satakunnaninsinoorit.fi

  Timo Seppänen Taloudenhoitaja

  040 547 8038 thjseppanen@gmail.com

  Jani Välimaa

  044 302 7528 jani.valimaa@ satakunnaninsinoorit.fi

  Pasi Nokelainen

  050 408 3131 pasi.nokelainen@ gmail.com

  Markku Uusitalo Puheenjohtaja

  0400 225 268 markku.uusitalo@ satakunnaninsinoorit.fi

  Minna Suominen

  044 744 3952 minnsuom@gmail.com

  Maiju Mikkonen Opiskelijajäsen

  044 340 6189 maiju.mikkonen@ student.samk.fi

  Pia Luovula Toimistosihteeri

  02 641 4131 sati@ satakunnaninsinoorit.fi

  Timo Ruoko Kenttäpäällikkö IL

  0201 801 856 timo.ruoko@ilry.fi

  Tuomas Saarnilahti Opiskelijajäsen

  tuomas.saarnilahti@ student.samk.fi

  Mikko Vettenranta

  045 634 2553 mikkovet@gmail.com

  SATAKUNNAN INSINÖÖRIT RY:N VALTUUSTO Puheenjohtaja: Riku Laine | Varapuheenjohtaja: Jenni Huhtapelto

  PAIKALLISYHDISTYSTEN PUHEENJOHTAJAT Ala-Satakunnan Insinöörit: Reijo Vuorio, reijovuo@hotmail.com Porin Insinöörit: Jenni Huhtapelto, jenni.huhtapelto@gmail.com Rauman Insinöörit: Mikko Vettenranta, mikkovet@gmail.com

  EDUSTUKSET INSINÖÖRILIITTO IL RY:SSÄ Hallituksen jäsen: Jari Vihervirta Yrittäjien valiokunnan jäsen: Pasi Nokelainen Järjestövaliokunnan jäsen: Mika Hietikko Koulutus ja elinkeinopolittisen valiokunnan jäsen: Jarkko Myllyniemi Insinööri-lehden toimitusneuvoston puheenjohtaja: Jari Vihervirta

  SATIn toimisto Isolinnankatu 24, 5 krs 28100 PORI puh. (02) 641 4131, faksi (02) 641 4313 sati@satakunnaninsinoorit.fi www.satakunnaninsinoorit.fi

  SATAKUNNAN INSINÖÖRIEN TIEDOTUSLEHTI - SATIKKA Päätoimittaja: Jari Vihervirta Taitto: Jari Vihervirta Toimitussihteeri: Pia Luovula Toimittaja: Jenni Huhtapelto Painopaikka: Brand ID Oy Pori Painos: 2500 kpl Julkaisija: Satakunnan Insinöörit ry ISSN: 1235-4244 Ilmestyminen: 4 kertaa vuodessa

  6

 • 4/2017 Kannen kuva: Jari Vihervirta - Stig Landén Insinööriliiton Länsi-Suomen piirin kokouksessa Porissa.

  Pääkirjoitus

  Puheenjohtajan tervehdys

  Paikallishistoriaa opiskelemassa

  Varjonyrkkeilyä Porin aamussa

  Oluita jouluun

  Jäsenlounas Hiittenharjulla

  Insinööriliitto julkisella sektorilla

  100 tapaa

  Piirin syyskokous

  IL:n asiamiehen palsta: Painopisteenä jäsenkehitys

  Tervehdys Rauman kampukselta

  Pieteetillä peruskorjattu Porin Teatteri

  Kun painui päät muun kansan, maan

  4

  5

  6

  8

  10

  11

  12

  14

  16

  17

  18

  20

  23

  Sähköinen näköislehti luettavissa: www.satakunnaninsinoorit.fi/satikka/nakoislehti

  6

  8 16

 • Pääk ir

  jo itu

  s

  Tämän pääkirjoituksen myötä valmistuu taas yksi Satikan vuosikerta. Kyseessä on nykymuotoisen Satikan kolmas- kymmenes vuosikerta. Pitkä historia on siis takana. Tätä vuoden viimeistä numeroa oli todella ilo tehdä, kun laadu- kasta sisältöä oli tarjolla runsaasti. Ilahduttavaa on myös se, että ensi vuoden kaksi ensimmäistä lehteä on jo melko pitkälle suunniteltu. Lukijoiden palautteet ja juttuvinkit ovat todella arvokkaita. Toivonkin, että lähetätte kommenttejan- ne lehdestä esimerkiksi sähköpostilla sati@satakunnanin- sinoorit.fi. Ainoastaan saadun palautteen perusteella pys- tymme kehittämään lehteä edelleen. Jos taas mieluummin ottaisit SATIn viestintää vastaan jossain muussa formaatissa kuin painetun lehden muodossa, kuulemme mielellämme kommentteja myös siitä.

  Tämän vuoden lehdissä on pidetty esillä sata vuotta täyt- tävää itsenäistä Suomea. Tässä numerossa käydään läpi vii- meiset vinkit satavuotiaan Suomen juhlistamiseksi. Lisäksi lehdestä löytyy juttu jääkäreistä.

  Pääkirjoituksen taustalla oleva kuva sopii osaltaan hyvin Suomi 100 -teemaan. Kuva on otettu heinäkuun loppupuo- lella Turun Iso-Heikkilässä avautuneessa Sa-Int Maanpuo- lustusmuseossa. Museossa on nähtävillä niin sisällis-, talvi kuin jatkosodan esineitä. Museon erikoisuutena on se, että esineisiin saa myös koskea. Kannattaa poiketa, jos aihe kiin- nostaa ja kulku sattuun Turun seudulle.

  Syksy on kiireistä aikaa kokousrintamalla. Insinöörilii- ton Länsi-Suomen piirin kokouksen kuulumiset on luet- tavissa tästä lehdestä. Satakunnan Insinöörien valtuuston syyskokous on tätä kirjoittaessa vielä edessä. Samoin Insi- nööriliiton edustajakokous. Insinööriopiskelijaliitton sen sijaan on ehtinyt liittokokouksensa jo pitää. Insinööriopis- kelijaliiton hallituksessa tulee ensi vuonna olemaan vahva satakuntalainen edustus. Hallitukseen on nimittäin valittu Karam Al-Murani Porin Insinööriopiskelijoista ja Tuo- mas Saarnilahti Rauman Insinööriopiskelijoista. Onnea molemmille!

  Työmarkkina-asioita on loppukesän ja syksyn mittaan käsitelty eri medioissa ahkerasti. Insinööriliiton jäsenien kannalta oleellista on se, että Ylemmät Toimihenkilöt YTN: n hallitus on hyväksynyt neuvottelutulokset uudeksi työ- ehtosopimukseksi teknologiateollisuuteen, suunnittelu- ja konsulttialalle ja kemianteollisuuteen. Hyväksyttyjen so- pimusten piirissä on noin 120 000 ylempää toimihenkilöä. Sopimukset nostavat ansioita 3,2 prosentilla kahden vuoden aikana. Palkkaratkaisut neuvotellaan lähtökohtaisesti pai- kallisesti. Jos paikallisia ratkaisuja ei synny, sopimukset si- sältävät sekä yleiskorotuksen että työnantajan jakaman erän liittojen sopimalla tavalla.

  Hyvää ja rauhallista joulunaikaa sekä vielä parempaa tu- levaa vuotta kaikille!

  Jari Vihervirta Päätoimittaja

  Satikka 4/20174

 • P u

  h een

  jo h

  tajan ter

  v eh

  d ys

  Aloitan tämän tervehdyksen Mediapolitikoinnin väliaikara- portilla ja tarina tulee suoraan USA:n ja Venäjän päämiesten tapaamisesta Vietnamissa. En vieläkään jaksa uskoa miten tämä tarina voi jatkua näinkin pitkään ja twitterin käyttö maan johdossa saa amerikkalaiset uskomaan, että tämä on maan eduksi. Viime kerralla mainitsin hyvät Suomi – USA suhteet. Nämä suhteet jatkuvat ja tätä tarinaa kirjoittaessani alkaa me- riteollisuuden kauppavaltuuskunnan matka Amerikkaan ja siihen liittyy suomalaisen laivanrakennuksen ja arktisen osaa- misen yhteistyön syventäminen ja tavoitteena saada ensimmäi- nen yhdessä tehty jäänmurtajaprojekti liikkeelle.

  IL:n uuden strategian laatimista ja kohta sen jalkautta- misesta, haluan lausua oman käsityksen sen tärkeydestä. Strategiamme on: Olemme insinöörien ja tekniikan alan ammattilaisten johtava edunvalvoja ja ohittamaton yhteis- työkumppani. Jäsentemme työtä, ammattitaitoa ja kou- lutusta arvostetaan. Tuotamme korkeatasoisia palveluita jäsenyyden kaikkiin vaiheisiin. Rohkeat avauksemme ja toi- mintamme perustuvat tutkittuun tietoon.

  Näistä strategiamme perussanoista on meidän kaikkien jäsenten hyvä lähteä kehittämään insinöörien tulevaisuutta Suomessa ja omilla paikkakunnilla. Suomi tarvitsee tek- niikanalan ammattilaisia tulevaisuudessa aina vain lisää. Meidän on pidettävä huolta, että ammattikorkeakouluista valmistuvat nuoret insinöörit ovat saaneet oppinsa reaali- maailmaan sopivana ja heistä on Suomen teollisuudelle ja yhteiskunnalle oikeasti hyötyä. Meillä ei ole varaa kouluttaa insinöörejä työttömiksi. Joten pidetään yhdessä huoli kou- lutuksen laadusta ja määrästä, että molemmat toteutuisivat.

  Luin lehtiartikkelin, jossa kampaamoalan yrittäjä kertoi, että hän ei kohta enää voi ottaa harjoittelijoita ammattikoulus- ta, koska opiskelijat eivät osaa tehdä ammattiinsa liittyvää työtä vaan yrittäjän pitää olla kokoajan opettamassa tai neuvomas- sa. Itse aloin miettiä, että onneksi meillä ei vielä telakalla insi- nööriopiskelijoilla tai -harjoittelijoilla ole asiat näin huonosti. Mutta jos seuraa alamme lehtien kirjoituksia ja kommentteja niin opettajilta kuin oppilailta, tämä on myös meillä tulevaisuu- dessa totta, jos opiskelua siirretään kokoajan ns. etäluentoihin ja omatoimiseen opiskeluun. Kyllä mielestäni parasta opiskelua on se, kun opettaja opettaa ja oppilas opettelee ja sitten lopussa on koe, että oletko oppinut mitään. Ja tätä opettelua pitää jatkaa kunnes olet oppinut. Opetteluun kuuluu myös oman ammat- tiin liittyvät harjoittelut lomien aikana. Tähän opiskelun laatu- asiaan on varmaan paras käsitys IOL:n puheenjohtajalla, joten kysyn häneltä tätä seuraavalla tapaamisellamme.

  Marraskuun jäsenetu on Vapaa-ajan vakuutukset. Tiesit- kö, että Insinööriliitto on vakuuttanut jäsenensä liittovakuu- tuksella, joka turvaa kattavasti myös vapaa-aikaa. Tutustu vakuutuksiin ja varmista, ettet maksa turhaan tuplavakuu- tuksista. Katso lisää osoitteessa www.ilry.fi/kuukauden-etu.

  Ja lopuksi, hyvää loppuvuotta ja rauhallista Joulun ja Uuden Vuoden aikaa! Nähdään SATIn tapatumissa.

  Markku Uusitalo Puheenjohtaja

  Satikka 4/2017 5

 • Paikallishistoriaa opiskelemassa

  Satikka 4/20176

 • opiskelemassa

  Ala-Satakunnan Insinöörit järjesti SATIn Syyskauden avajaiset tänä syksynä Euran kunnan Panelian kylässä. Koht