lider - otkazi u državnoj upravi!

Download Lider - Otkazi u državnoj upravi!

Post on 06-Apr-2016

221 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

This is a free sample of Lider issue "Otkazi u državnoj upravi!" Download full version from: Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.presspadapp.lider Magazine Description: LIDER digitalno interaktivno izdanje - mjesto gdje informacije dobivaju poslovno značenje! Za svoje čitatelje probiremo najvažnije informacije. Povezujući ih s aktualnim događajima na poslovnoj, društvenoj i političkoj sceni, trudimo se čitateljima otkriti pozadinu i značenje događaja u kojima leži moć. Pružamo im savjete i znanje koje im može pomoći da se prilagode trenutačnim i budućim poslovnim trendovima i izvuku najveću korist iz njih. Svakog tjedna čitateljima donosim... You can build your own iPad and Android app at http://presspadapp.com

TRANSCRIPT

 • BRZI INTERNET SPORA MREA POSTAJE KLJUNA PRIJETNJA RAZVOJU

  www.liderpress.hr

  Broj 472 godina X. 17. listopada 2014. cijena 18 kuna

  Otkazi u dravnoj upravi!

  INSPEKTORI RADA PADAJU ZBOG SIGURNOSNE

  PROVJERE

  PREOKRET U EUJUNCKER SE OKREE RAZVOJU NAKON POLITIKE TEDNJE

  JOE MENCINGER, slovenski ekonomist:

  KRIZA E PROI KAD SE NA NJU NAVIKNEMO, A NEKADANJE STOPE RASTA VALJA ZABORAVITI

  TKO JE JEAN TIROLENOBEL KROTITELJU MONIH KOMPANIJA JER SVIJET INI BOLJIM

  EKSKLUZIVNO

 • IBENIK, 12. - 14. studenoga 2014.

  6. GODINJI SUSRET GRADONAELNIKA I PODUZETNIKA

  Kontakt tel.: 01/6333-530/536; *LIDER (*54337); e-mail: konferencije@liderpress.hr; www.liderpress.hr/konferencije/

  Organizatori: Partneri: Generalni sponzor:

  PROGRAM

  Srijeda 12. 11. 2014.

  Pie dobrodolice i prigodni program

  etvrtak 13. 11. 2014.

  MODUL: 5 DO 12

  TO GRADOVI MORAJU UINITI U SURADNJI S MINISTARSTVOM ZATITE OKOLIA I PRIRODE U GOSPODARENJU

  OTPADOM I GDJE SU TU PRILIKE ZA POSLOVNU ZAJEDNICU

  Prije godinu dana RH je prihvatila novi Zakon o odrivom gospodarenju otpadom. Iako pomaci postoje, neke lokalne zajednice nisu uinile ono to se od njih oekuje.

  Sada kada treba potovati pravila i procedure Europske unije, stvari se ne mogu trpati po tepih. Na ovom panelu predstavit

  e se problemi, rjeenja i mogunosti financiranja.

  MODUL: JE LI VODA NACIONALNO BLAGO ILI NACIONALNA OPASNOST BR. 1

  REFORMA SEKTORA VODNIH USLUGA U RH, GDJE SMO I KUDA IDEMO (U SURADNJI S MINISTARSTVOM POLJOPRIVREDE)

  Osim to su gradonaelnici svjesni da ih na tim podrujima oekuju velike promjene, neke od direktiva EU te preuzete obveze ulaskom u

  Uniju ukljuuju i ostale hrvatske institucije kao zainteresirane strane. Posebna pozornost posvetit e se raspravi o novom zakonu koji se tie

  okrupnjivanja vodouslunih komunalnih tvrtki. Taj projekt iznimno je vaan za provoenje veih investicijskih projekata.

  VEERA ZA SUDIONIKE - DOMAIN GRAD IBENIK

  Petak 14. 11. 2014.

  MODUL: POREZI - TO GRADOVI MORAJU UINITI ZA DRAVU, A TO DRAVA MOE UINITI ZA GRADOVE

  MODUL: RAZVOJ ZA BUDUNOST

  Kako uspjeni gradovi postavljaju strategiju i grade bolju budunost za svoj zajednicu.

  DODJELA NAGRADE LOTUS

  Nagrada za transparentnost u gradovima. Dodjeljuje Udruga graana RH gradonaelnicima hrvatskih gradova.

  GODINJA SKUPTINA UDRUGE GRADOVA RHSamo za lanove Udruge gradova RH

  MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

  48 SATI 2014 oglas s programom.indd All Pages 14.10.2014. 21:28:52

 • IBENIK, 12. - 14. studenoga 2014.

  6. GODINJI SUSRET GRADONAELNIKA I PODUZETNIKA

  Kontakt tel.: 01/6333-530/536; *LIDER (*54337); e-mail: konferencije@liderpress.hr; www.liderpress.hr/konferencije/

  Organizatori: Partneri: Generalni sponzor:

  PROGRAM

  Srijeda 12. 11. 2014.

  Pie dobrodolice i prigodni program

  etvrtak 13. 11. 2014.

  MODUL: 5 DO 12

  TO GRADOVI MORAJU UINITI U SURADNJI S MINISTARSTVOM ZATITE OKOLIA I PRIRODE U GOSPODARENJU

  OTPADOM I GDJE SU TU PRILIKE ZA POSLOVNU ZAJEDNICU

  Prije godinu dana RH je prihvatila novi Zakon o odrivom gospodarenju otpadom. Iako pomaci postoje, neke lokalne zajednice nisu uinile ono to se od njih oekuje.

  Sada kada treba potovati pravila i procedure Europske unije, stvari se ne mogu trpati po tepih. Na ovom panelu predstavit

  e se problemi, rjeenja i mogunosti financiranja.

  MODUL: JE LI VODA NACIONALNO BLAGO ILI NACIONALNA OPASNOST BR. 1

  REFORMA SEKTORA VODNIH USLUGA U RH, GDJE SMO I KUDA IDEMO (U SURADNJI S MINISTARSTVOM POLJOPRIVREDE)

  Osim to su gradonaelnici svjesni da ih na tim podrujima oekuju velike promjene, neke od direktiva EU te preuzete obveze ulaskom u

  Uniju ukljuuju i ostale hrvatske institucije kao zainteresirane strane. Posebna pozornost posvetit e se raspravi o novom zakonu koji se tie

  okrupnjivanja vodouslunih komunalnih tvrtki. Taj projekt iznimno je vaan za provoenje veih investicijskih projekata.

  VEERA ZA SUDIONIKE - DOMAIN GRAD IBENIK

  Petak 14. 11. 2014.

  MODUL: POREZI - TO GRADOVI MORAJU UINITI ZA DRAVU, A TO DRAVA MOE UINITI ZA GRADOVE

  MODUL: RAZVOJ ZA BUDUNOST

  Kako uspjeni gradovi postavljaju strategiju i grade bolju budunost za svoj zajednicu.

  DODJELA NAGRADE LOTUS

  Nagrada za transparentnost u gradovima. Dodjeljuje Udruga graana RH gradonaelnicima hrvatskih gradova.

  GODINJA SKUPTINA UDRUGE GRADOVA RHSamo za lanove Udruge gradova RH

  MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

  48 SATI 2014 oglas s programom.indd All Pages 14.10.2014. 21:28:52

 • ZA ONE KOJI SU WOW

  WWW.PRIJATELJKUPACA.HR

  ICERTIAS CUSTOMERS FRIEND JE MEDALJA KOJU MOGU NOSITI SAMO ONE TVRTKE, PROIZVODI I USLUGE, KOJI SU PROVJERENO TOLIKO DOBRI, KOJI SU TOLIKO WOW, DA IH

  SAMI KUPCI RADO PREPORUUJU SVOJIM NAJBOLJIM PRIJATELJIMA

  2014, ICERTIAS - INTERNATIONAL CERTIFICATION ASSOCIATION, ZURICH, SWITZERLAND; AXIOS D.O.O., HRVATSKAAXIOS D.O.O. PONOSNI JE LAN HRVATSKOG DRUTVA ZA KVALITETU I DRUGIH VODEIH DOMAIH I MEUNARODNIH ORGANIZACIJA KOJE PROMOVIRAJU KVALITETU I ZATITU POTROAA

  Z U R I C HSW I T Z E R L A N D

  ICF - LIDER - 3 -2014.indd 1 2014.10.02 21:12

 • 5Lider /// www.liderpress.hr

  S A D R A J

  RUBRIKE

  www.liderpress.hr

  7 EKONOMALIJE Miodrag ajatovi o politikom cirkusu Zato me nije briga hoe li autoceste u koncesiju ili ne

  16 AKTUALNOPreokret u EU Juncker se okree razvoju nakon Njemake politike tednje

  18 POLITIKA SEKCIJAVinja Stareina o izborima u BiH Pobijedili Putin i Erdogan, izgubili SAD, EU i, kao uvijek, Hrvati

  20 INTERVJUJoe Mencinger, slovenski ekonomist: Kriza e proi kad se na nju naviknemo

  26 TEMA TJEDNA

  Spori internet Nova kljuna prijetnja razvoju

  32 PODUZETNICIAntonio eparovi: Zapoljavamo samo entuzijaste i najbolje talente, makar bili iz Portugala

  34 OPINION MAKERAndrej Grubii o nobelovcima Rjeenje za Hrvatsku nema nijedan od 75 ekonomskih nobelovaca

  46 RAZGOVORBerislav Horvat, EY: Postoje uspjeni, a medijski neeksponirani poduzetnici. Takve traimo!

  48 MARKETINGNove zvijezde Sedmero vlogera koji su pokorili virtualni svijet

  50 POSLOVNA ZNANJAOdluivanje Devet loih navika koje sigurno zavravaju pogrenim odlukama

  53 SAVJETNIKSlunost Jo jedan pravni institut pogodan za 'reketarenje'

  54 DOSSIERDrvna industrija Potencijal koji moe biti glavni pokreta odrivog razvoja

  60 SVIJETMMF i Svjetska banka Hrvatskoj obeana analiza koju obino slijede savjeti o dubinskom rezanju

  64 FELJTONJean Tirole Krotitelj monih kompanija osvojio Nobela jer svijet ini boljim

  74 PRAVDA ZA SVEEdis Feli o posudbama Kad ljudima posuujete novac, upotrijebite procedure kamatara

  8 KONTEKSTI12 DOIGRAVANJE 24 KLUB IZVOZNIKA

  36 SLK 51 HI-TECH 52 ENGLESKI

  61 EU-VODI67 KULTURA68 AUTOTREND

  70 UKRATKO71 JAMES FOND72 REAGIRANJA

  10 11Lider /// 17. listopada 2014. Lider /// www.liderpress.hr

  J A V N A U P R A V A ? ? ? ?

  ako je krenulo, Sigurnosno-obavjetajna agencija (SOA) postat e glavni kadrovik u Ministarstvu rada i mirovinskog su-stava. Postoje razne ideje to uiniti s dr-

  avnim slubenicima, a ministar Mirando Mrsi smi-slio je jednu originalnu. Naime uveo je sigurnosne pro-vjere SOA-e za inspektore rada. Inspektori koji im ne ele pristupiti ili su pali na sigurnosnoj provjeri mo-raju otii s posla. U najboljem sluaju, ponudit e im se neko drugo mjesto u dravnoj upravi za koje ne treba zadovoljiti SOA-ine sigurnosne kriterije.

  Pod Uskokovom istragom Odlazak dijela in-spektora rada, meutim, ne znai da e se njihov broj, a lani ih je u Ministarstvu, s inspektorima zatite na radu, bilo oko 300, i smanjiti. Naime, iz Mrsievoga ka-bineta za Lider najavljuju zapoljavanje novih 40 in-spektora rada do kraja 2015. Oni bi trebali zamijeniti inspektore koji su ve otili ili e tek otii nakon sigur-nosne provjere. Mogue je i da e nekima od njih od-lazak iz Inspekcije rada biti bolje rjeenje nego kaznena prijava i moda odlazak u zatvor. Iz Inspekcije rada dva su inspektora pod istragom Uskoka. Dio inspektora otii e jer su stekli uvjete za mirovinu, a neki i zbog 'promjene intenziteta rada u Inspekciji', kako tumae u Ministarstvu. Sigurnosne provjere nad dravnim slubenicima, u ovom sluaju inspektorima rada, nisu nezakonite. Mi-nistarstvo se u tome poziva na Zakon o inspektoratu rada i Zakon o sigurnosnim provjerama. Potonji utvr-uje da mogu postojati i sigurnosne zapreke za obav-ljanje odreenih poslova, a odnose se na zloporabu ili postojanje rizika od zloporabe radnog mjesta ili prava i ovlasti na tetu nacionalne sigurnosti ili interesa Hr-vatske. U tome Ministarstvo i nalazi uporite za te ka-drovske roade meu inspektorima. Istovremeno su-geriraju i da e biti zaposleni novi inspektori kako bi se Inspekcija rada 'kadrovski i generacijski osvjeila'.

  Inspektore rada ne 'elja' samo SOA. U Inspekciji rada postoji i Sluba za unutarnji nadzor i unaprjeenje rada, koja je zaduena za otkrivanje i suzbijanje neza-konitosti u podruju rada i zatite na radu. Ta sluba nadzire rad inspektora, a utvrdi li nezakonitosti, o tome izvjetava njihove nadreene. Sluba za unutarnji nadzor moe utvrivati i injenice koje se odnose na primanje mita, protuzakonitu naplatu i slino. Sluba rjeava i predstavke graana koje se odnose na neza-konito postupanje inspektora, a surauje i s drugim dr-avnim tijelima u otkrivanju nezakonitosti.

  Upozorenja prije kazni Dakle, inspektori su pod viestrukim nadzorom, a koliko je njihov rad kva-litetan najbolje mogu suditi oni koje nadziru. Donoe-njem novog Zakona o radu, koji je oko 50 posto man-datnih kazni (novana ka