lev nikolayevic tolstoy anna karenina cilt1

Download Lev Nikolayevic Tolstoy Anna Karenina Cilt1

Post on 13-Jun-2015

479 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

TOLSTOYANNA KARENNA1. CLT DNYA KLASKLER ROMAN

TOLSTOY 1828'deYasnaya Polyanada doan nl Rus yazan Lev Tolstoy aristokrat bir ailenin ocuuydu. Yazar iki yandayken annesi ld, dokuz yandayken ailesi Moskova'ya yerleti. Ayn yl babas ve bykannesinin lm, Tolstoy'u lm ve mutluluk zerine hayli keskin sorular sormaya ve dnceler retmeye yneltti. Anna Karenina'nn yan sra. Kazaklar, Dirili, Sava ve Bar gibi romanlar yazan Tolstoy, Rus ve Bat kltr hayatnda derin izler brakmtr. DNYA KLASKLER TOLSTOY ANNA KARENNA I. CLT TRKES SANYE GVEN BORDO SYAH KLASK YAYINLAR BASKI 2004, STANBUL DZ TASARIMI H. HSEYN ARIKAN DNYA KLASKLER EDTR VEYSEL ATAYMAN TRK KLASKLER EDTR KEMAL BEK TK. NO 975-8688-20-0 ISBN 975-8688-21-9 TREND YAYIN BASIM DAITIM REKLAM ORGANZASYON SAN. TC. LTD. T. MRK.

MERKEZ EFEND MAH. DAVUTPAA CD. PEK MERKEZ 6/3 9-22 TOPKAPI/STANBUL B. CAFERAA MAHALLES MHRDAR CADDES NO: 60/5 81300 KADIKY/STANBUL TEL: (0216) 348 98 03 - 348 97 63 FAKS: (0216) 349 93 45 TOLSTOY ANNA KARENNA I. CLT TAMAMI III CLT TRKES: SANYE GVEN BORDO"SYAH ROMAN BRNC CLT BRNC BLM

Btn mutlu aileler birbirine benzer; ama her mutsuz aile kendine zg bir tarzda mutsuzdur. Oblonskilerin evinde byk bir karklk hkm srmekteydi. Evin hanm, kocasnn, ocuklarnn nceki dadsyla gizli iliki yaadn renmi ve bu koullar altnda onunla ayn at altnda daha fazla yaamaya devam edemeyeceini sylemiti. Bu durum, gndr sadece kocann deil, evdeki btn aile yelerinin ve ev sakinlerinin zerine ac verici bir yk gibi kmt. Herkes, bundan byle bir arada yaamalarnn bir anlam olmadn, herhangi bir handa tesadfen biraraya gelmi kiilerin bile onlardan, yani Oblonski ailesinin yelerinden ve onlarn ev hizmetkrlarndan daha fazla birbirine bal olabileceini hissediyordu. Evin hanm, kendi odalarndan kmyor; kocas da gndr eve ura-myordu. ocuklar evde terk edilmi, babo dolap duruyorlard. ngiliz dad khyayla kavga etmi ve bir arkadana, kendisine yeni bir i bulmas iin mektup yazmt. A, bir gn nce le yemei srasnda ylece ekip gitmi; a yama kz ve arabac da evden ayrlacaklarn bildirmilerdi. -9m**r Kavgadan gn sonra Prens Stepan Ar-kadyevi Oblonski -sosyetedeki adyla Stiva-her zamanki saatinde, yani sabahn sekizinde einin yatak odasnda deil de alma odasndaki maroken kanepede uyand. Toplu, bakml bedenini, sanki yeniden uzun, derin bir uykuya dalacakm gibi bir yandan te yana dndrd. Dier yandaki yastna skca sarlp yzn iine gmd; ama sonra bir anda dorulup oturdu ve gzlerini at. Grd ryay hatrlamaya alarak: "Evet, evet, nasld?" diye dnd. "Nasld? Elbette! Alabin, Darmstadt'ta bir akam yemei veriyordu; yok yok, Darmstadt'ta deil, Amerika'da bir yerdi. Tamam ite, Darmstadt da Amerika'dayd. Dur dur, Alabin cam masalar zerinde yemek veriyordu; masalann zerindeki kk srahiler II mio tesoro' arksn sylyordu; hayr hayr, daha gzel bir arkyd; o srahiler de, sonra birer kadna dnyordu." Stepan Arkadyevi'in gzleri neeyle parldarken dnmeye devam etti: "Evet, gzeldi, ok gzeldi. Daha bir sr gzel ey vard, ama kelimelerle ifade etmek hatta bunlar bellekte canl tutmak bile ok zor." nce yn perdenin birinin kenarndan ieri szan k demetini fark ederek ayaklarn neeyle kanepenin kenarndan aa sarktt, son doum gnnde einin armaan ettii lame marokenden terliklerini arad. Ve son dokuz senedir her gn yapt gibi, ayaa kalkmadan, sabahlnn yatak odasnda asl olduu y Benim hazinem. -10ne doru elini uzatt. Ve hemen ardndan einin odasnda uyumadn hatrlad. alma odasndayd. Neden? Yzndeki glmseme kayboldu, aln krt. Olardan hatrlayarak: "Ah, ah, ah!.." diye mnldand ve tekrar kansyla yapt kavga btn aynntlanyla zihninde canland; durumun umutsuzluu ve en kts, kendi hatas da... "Evet, beni balamayacak, balayamaz. in kts, btn bunlara ben sebep oldum; sebep benim ama sulu deilim. in ac yan da bu," diye dnd, bu ac verici kavgann aynntlann hatrladka, aresizlikle "Ah, ah, ah!" diye mnldanmay srdrd. En tatsz da, tiyatrodan, elinde kans iin koca bir armutla mutlu ve keyifli bir ekilde gelip de, onu oturma odasnda, hatta alma odasnda da gremedii ve en sonunda elinde her eyi ortaya kartan o uursuz mektupla yatak odasnda bulduu ilk dakikalard. Durmadan ev ilerinin aynntlan iin gereksiz yere tela eden ve kocasna gre pek de akll olmayan ei, yani Dolli, elindeki mektupla, kocasna dehet, mitsizlik ve fkeyle bakarak, kprdamadan oturuyordu. "Bu nedir? Ne demek oluyor bu?" diye sordu mektubu gstererek. Bunu hatrladka, Stepan Arkadyevi'i, gerein kendisi deil, einin bu szlerine gsterdii tepki zyordu. O anda bana gelen, beklenmedik bir anda utan verici bir ekilde yakalanm insanlann bana gelen eyin ta kendisiydi. Hatasnn ei tarafndan or---

taya kanlmas karsnda yzne duruma uygun bir ifade vermeyi becerememiti. ncinmi grnmek, inkr etmek, kendim korumaya almak, merhamet dilemek, ilgisiz davranmak yerine, elinde olmadan yzne o allm, neeli ve ahmak glmsemeyi yerletirmiti ki, bunun dnda ne yapsa daha yerinde olurdu. (Fizyolojiyle yakndan ilgilenen Stepan Arkadyevi, buna "beyin refleksi" diyordu.) Bu ahmaka glmsemesini balayam-yordu ite. Onun bu glmsemesi karsnda Dolli, ani fiziksel bir ac hissetmiesine r-permi ve o kendine zg hiddetini bir sr acmasz kelimeye dkp odadan dar frlamt. O zamandan beri de kocasn grmeyi reddediyordu. "te, her eye o ahmaka glmseme neden oldu," diye dnyordu Stepan Arkadyevi. Umutsuzluk iinde, "Peki ne yapabilirim, ne yapabilirim?" diye sorup duruyor, ama hibir cevap bulamyordu. II Stepan Arkadyevi kendine kar namuslu ve drst bir adamd. Kendini aldatmaz, davranlarndan tr pimanlk duymazd. Bu otuz drt yandaki yakkl ve aka susam erkein, bei sa, ikisi lm yedi ocuunun annesi ve kendisinden biraz daha gen olan eine k olmad iin pimanlk duymas imknszd. Piman olduu tek ey, srrn -12einden daha iyi saklamay becerememi olmakt. inde bulunduu durumun zorluunu hissediyor, ei, ocuklar ve kendisi iin zlyordu. Ei zerinde byle bir etki yaratacan kestirebilseydi, gnahlarn saklamak iin daha ok aba gsterebilirdi. Bu konuyu derinlemesine dnmemiti ve emin olmamakla birlikte, einin uzun zaman nce kendisinin ona olan sadakatsizliinden phelenmi olduunu, ama gerei grmek istemediini sanyordu. Hatta ona yle geliyordu ki, solmakta, yalanmakta olan, artk gzelliinden eser kalmam, yalnzca basit, ama iyi bir aile kadn olan kans, iindeki adalet duygusundan tr kendisine hogrl davranyordu. Oysa imdi, dehet verici bir ekilde bunun tam tersi olduu ortaya kmt. "Ah, ne korkun! Ne korkun!" diye tekrarlayp duruyordu Stepan Arkadyevi ve aklna bir k yolu gelmiyordu. "Oysa imdiye kadar her ey ne kadar iyi gitmiti. Ne kadar iyi anlayorduk! Halinden memnun, ocuklaryla mutluydu; hibir iine karmyordum; onun ocuklarla ve evi istedii gibi ekip evirmesine izin veriyordum. Doru, "onun" eskiden evimizde dadlk yapm olmas gerekten de kt. Kt bir davran bu! Bir insann evindeki dadyla iliki kurmasnda baya, ok ayp, aalk bir yan var. Ama ne dad!" (Matmazel Roland'm o batan kartc kara gzlerini ve gln tm canllyla hatrlad.) "Buna ramen evde olduu srece kendimi kontrol ettim, ona hi dokunmadm. En kts, imdi onun artk... Byle -13olmak zorunda myd! Ah, ah, ah! Ne yapacam imdi ben?" Hayatn, btn sorunlara, hatta en karmak ve zlemez sorunlara bile zm olarak sunduu o genel yoldan baka bir are bulamyordu bu duruma: Bu are de, gnn gerektirdiklerine gre yaamak, olanlar unutmak, aklndan karmakt. Ama, kendini uykuya brakp unutmas en azndan geceye kadar imknsz grnyordu. 'Kadna dnen srahilerin' arksna geri dnmesi mmkn deildi; demek ki kendini gnlk hayatn ryalarna ve hayallerine brakmalyd. "Bakalm neler olacak," diye mrldand Stepan Arkadyevi kendi kendine. Kanepeden kalkp mavi ipek astarl gri robdam-bnn giydi, pskll kuan balad ve derin bir nefes aldktan sonra, koca vcudunu rahata tayan o her zamanki kendinden emin admlaryla pencereye doru yrd. Gnelii at ve zili kuvvetlice ald. nce eski dostu, ua Matyev grnd; elinde Ste-pan'n giysileri, botu ve bir telgrafla. Onu, tra iin gerekli tm malzemeleriyle birlikte berber izliyordu. "Ofisten herhangi bir evrak geldi mi?" diye sordu Stepan Arkadyevi telgraf alp aynann karsna otururken. "Masann zerinde," diye cevaplad Matyev, efendisini merakl bir hayranlkla szerken; ksa bir duraksamadan sonra muzip bir glmsemeyle devam etti: "Arabaclar birliinden adam gndermiler."

Stepan Arkadyevi herhangi bir cevap ver-14medi, yalnzca aynadan yle bir Matyev'e bakt. Aynada bir an iin buluan baklarndan birbirlerini ok iyi anladklar belliydi. Baklar, "Bunu bana neden sylyorsun? Durumu bilmiyor musun?" diye sorar gibiydi. Matyev ellerini ceketinin cebine soktu ve bir bacan hafife ne doru uzatarak gzlerini sessiz, neeli bir bakla efendisinin zerine dikti. Dudaklarnda belli belirsiz bir glmseme vard. "Pazar gn gelmelerini ve o zamana kadar sizi de, kendilerini de zahmete sokmamalarn sylemitim," dedi. Bu cmleyi nceden hazrlad belliydi. Stepan Arkadyevi, Matyev'in aka yaparak dikkati kendi zerine ekmek istediini anlamt. Telgraf at. Her zaman olduu gibi eksik yazlm harflerden kimin yazdn tahmin ederek mesaj zmeye alt ve birden yz aydnland. Uzun, kvrck favorilerini dzelten berberin tombul parmaklarn bir an tutup: "Matyev, kz kardeim Anna Arkadyevna yarn burada olacak," dedi. "Tanr'ya kr!" dedi Matyev. Bu ceva-byla da, efendisi gibi, kendisinin de bu geliin nemini, yani Stepan Arkadyevi'in sevgili kz kardei Arna Arkadyevna'nn, kan-ko-canm barmas zerinde etkili olabileceini anladn gsteriyordu. "Yalnz m, kocasyla m?" diye sordu Matyev. O srada berber, dudann st ksmyla uratndan Stepan Arkadyevi cevap vere-15medi ve sadece parman kaldrarak "bir" iareti yapt. Matyev, aynadan bakarak ban sallad. "Yalnz demek. st katlardan bir oda hazrlayaym m?" "Darya Aleksandrovna'ya haber ver; o ne derse." "Darya Aleksandrovna'ya m?" diye tekrarlad Matyev kararszca. "Evet, haber ver. te, al bu telgraf ona gtr, sonra ne derse onu yap." Matyev, "Eini snamak istiyor," diye iinden geirdi. "Peki efendim," dedi. Matyev elinde telgraf, gcrdayan ayakka-blanyla odaya geri dndnde, Stepan Ar-kadyevi salar ykanm ve taranm, artk giyinmeye hazrd. Berber gitmiti. "Darya Aleksandrovna evden ayrlacan] size bildirmemi syledi. 'Beye

Recommended

View more >