let's engineer

Download Let's engineer

Post on 09-Mar-2016

247 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

et‘s ngineer Association National des Etudiants Ingénieurs Luxembourgeois Virwuert Informatiker 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 Physiker Architekt 2-3 4-5 6-7 8-9 1

TRANSCRIPT

 • Lets engineer

  Association National des Etudiants Ingnieurs Luxembourgeois

 • Virwuert

  Ingenieur

  Bauingenieur

  Bioingenieur

  Chimieingenieur

  Elektroingenieur

  Maschinnebauingenieur

  Architekt

  Informatiker

  Mathematiker

  Physiker

  ANEIL

  1

  2-3

  4-5

  6-7

  8-9

  10-11

  12-13

  14-15

  16-17

  18-19

  20-21

  22-23

 • Lif Schlerinnen a Schler,

  fir di meescht vun iech gtt et Zit sech Gedanken ze maache

  wat dir no rer Lyceszit wllt studieren. Dofir ass et wichteg

  sech zinformiere wi dee jeweilege Studium a besonnesch

  dMiglechkeeten am spidere Beruffsliewen ausgesinn. Ds si

  besonnesch am Ingenieurberich immens villflteg.

  Dofir stelle mir iech an dser klenger Broschr di verschidden

  Domainer vum Ingenieurswiese vir an erklre mat wat dir iech

  als Ingenieur no engem gewssene Studium wert befaassen. Et

  ass awer och ganz wichteg ze soen dass ee spider am Beruff

  net nmmen a sengem studierten Domaine villsiteg Mig-

  lechkeeten huet, mee dass di verschidden Domainer sech

  mmer och iwwerschneiden. Genausou ass et net selten dass

  Ingenieuren a Bericher schaffen di op den ischte Blck

  wineg mat hirem Studium ze dinn hunn. Sou kann et sinn dass

  ee Bauingenieur am Energiewiese schafft oder ee

  Maschinnebauer op enger Bank. DDenkweis vum Ingenieur a

  seng Art a Weis u Problemer erunzegoen a se ze lisen sinn et

  di gefrot sinn.

  DMiglechkeete sinn also onendlech an Ingenieure si gesicht a

  werten och an Zukunft mmer mi gesicht sinn.

  Ech hoffe mir knnen iech mat eiser Broschr an eisen Erfahr-

  ungen an rer Beruffswahl nnersttzen an iech fir den

  interessante Beruff vum Ingenieur begeeschteren.

  Max Schmitz

  President vun der ANEIL

  Virwuert

 • Wat mcht en Ingenieur?

  De Begrff Ingenieur knnt aus dem Mttelalter an staamt vum

  latngesche Wuert ingenium of, wat esou vill wi produktive

  Geescht bedeit. Den Ingenieur haut ass en Erfinder an e

  Problemliser. An sengem Beruff muss den Ingenieur Lisungen

  zu Problemer technescher Natur fannen di him gestallt ginn.

  Dobi muss den Ingenieur oft m den Eck denken a kreativ sinn.

  Fir dProblemer ze lise benotzt den Ingenieur dMathematik a

  physikalesch Gesetzer. Hautdesdaags kann den Ingenieur ganz

  oft schonn op Technologien a Methoden zrckgrifen di aner

  Ingenieure virun him schonn entdeckt oder entwckelt hunn.

  Deemno muss den Ingenieur haut oft di al Technologien a

  Methode verbesseren oder se dem Problem deen sech him

  grad stellt upassen.

  Et ass wichteg dass en Ingenieur zum Asaz knnt, ier ee Produit

  oder ee Projet agesat oder ferdeggestallt gtt, well hie capabel

  ass de Realfall scho virun dem Abetribhuele bzw. Bauen ze

  berechne bzw duerzestellen. Sou gtt verhnnert, dass de Projet

  oder de Produit en Desaster ginn.

  Schlagwuert : Teamwork

  Hautdesdaags kann net mi eng Persoun alleng di ganz

  Aarbecht maachen di nideg ass fir en Projet an enger

  gewsser Zit an an engem gewsse Budget ze entwckelen

  an duerchzefieren. Dofir schafft den Ingenieur, wann en an

  enger Firma schafft (an net als selbstnnegen Ingenieur (zum

  Beispill als Gutachter)), an engem Team mat anere Mnschen

  zesummen di oft aus ganz anere Bericher kommen. Et ass

  haut zum Beispill mmer wichteg och de wiertschaftlechen

  Aspekt vun enger Entwcklung ze bedenken an dofir ass bei der

  Entwcklung och mmer een dobi deen sech an deem Berich

  auskennt. Oder et si juristesch Aschrnkungen ze beuechten a

  woufir et och Spezialiste gtt mat deenen den Ingenieur muss

  zesummeschaffen. Den Ingenieur muss also net nmme si Fach

  kenne mee och an der Lag sinn mat anere Mnschen mzegoen.

  Eng aner Miglechkeet als Ingenieur si Geld ze verdngen

  ass fir sech selbstnneg ze maachen. Dann kann een en

  sougenannten Ingenieursbro grnnen. Ds Broe bidden oft

  de Service un fir engem Laie Berechnungen ze maachen di

  Ingenieur

 • dsen net selwer maache kann. Oder den Ingenieursbro hlleft

  Firmen di selwer net den nidegen Know-How hunn.

  Wi kann ech Ingenieur ginn?

  Fir knnen Ingenieur ze ginn, muss ee studieren.

  Nom Studium ass een dann e Bachelor/Master of Science wann

  een op enger Universitit oder enger technescher Hichschoul

  sin Ofschloss mcht oder e Bachelor/Master of Engineering

  wann een den Ofschloss op enger Fachhichschoul mcht.

  (Frier huet den nmmlechten Ofschloss Diplom Ingenieur

  geheescht)

  Wat lieren ech an deem Studium?

  Den Ingenieur muss virun allem ee Wssen an der Mathematik

  an an der Physik hunn, dofir gtt am Studium dorops ee grousse

  Wert geluecht. Dst ass fir all Ingenieur dat wichtegst a gtt

  dofir och an all Studiegang geliert.

  Bal genau sou wichteg ass et dono Methoden, Theorien an aner

  fachspezifesch Kompetenze bibruecht ze krien. Ds Kompetenze

  si vum Ingenieursberich ofhngeg mee als gemeinsam Basis

  hu se all ee wssenschaftlechen Hannergrond. Si sinn dofir do,

  dass den Ingenieur seng Aarbecht dono mi effizient ka

  maachen, well hie weess wi en sech am Beschten uleet fir di

  gestallten Aufgab ze lisen.

  Wieng Ingenieure ginn et?

  Et gtt vill verschidden Ingenieuren. Dst sinn awer oft nmmen

  extra Nimm fir net ganz sou extra Kompetenzen. Di meescht

  Ingenieuren hunn eng vun den 3 grousse Richtunge Maschinne-

  bau, Bauingenieur an Elektroingenieur studiert an sech da

  whrend hirem Studium an di Richtung spezialisiert. Op

  deenen nchste Site wlle mir dir all Ingenieursrichtung e

  bsse mi genau virstellen.

 • Wat mcht e Bauingenieur?

  Dem Bauingenieur sin Job ass et Gebaier oder aner Konstruk-

  tiounen ze entwerfen an se sou ze berechnen dass se stabil

  gebaut knne ginn. Des weideren ass de Bauingenieur och

  zoustnneg dofir, de Bauoflaf ze organisieren an dofir ze

  suergen, dass och alles esou wi geplangt um Chantier ofleeft.

  Am Berich vum Hichbau iwwerschneit sech de Beruff vum

  Ingenieur oft mat deem vum Architekt. Meeschtens ass et esou

  dass den Architekt de kreativen Deel iwwerhlt, hien entwrft

  ee Gebai an zeechent dPlng a gtt de Projet dann un den

  Ingenieur weider fir dass dsen dStatik berechent.

  Wi lo genau dem Bauingenieur seng Aarbecht ausgesit hnkt

  staark dovun of a wi engem Berich hie schafft. Grondstzlech

  kann een nnerscheeden zwschen dem plangenden Ingenieur

  an dem ausfierenden Ingenieur. De plangenden Ingenieur

  schafft entweder selbstnneg oder awer mat aneren Ingenieuren

  zesummen an engem Ingenieursbro. Hie bitt eng Dngscht-

  leeschtung un. Wann e Bauhr, sief et e privaten oder en

  ffentleche Client, ee Gebai oder soss eng Konstruktioun baue

  wll freet hien en Ingenieursbro fir dass di him dofir dStatik

  berechnen. De Bro iwwerhlt dann de Projet, fiert di nideg

  Berechnungen duerch an zeechent dPlng dofir. Den Ingenieur

  iwwerhlt domat och dVerantwortung dofir dass ds Konstruk-

  tioun iwwert di geplangte Liewensdauer stabil bleift. Lo kann de

  Bro dse Projet rm ofginn oder awer selwer den ausfierenden

  Deel iwwerhuelen a sech dorms kmmeren dass um Chantier

  alles richteg ofleeft. Fir dse Projektmanagement maachen ze

  knnen ass den Ingenieur an der Regel um Chantier present a

  suergt dofir dass di nideg Materialien, Aarbechter a Bau-

  maschinnen zur Richteger Zit an der richteger Quantitit a

  Qualitit op der richteger Platz ukommen. Expertisen, Studien

  oder Verkiersanalyse gehieren och zum Aarbechtsberich

  vun de Bauingenieuren.

  Bauingenieur

 • Wat muss ech studiere fir Bauingenieur knnen ze ginn?

  De Studium Bauingenieur ass wi all Ingenieursstudium eng

  Zesummesetzung aus verschiddene Fcher. Am Ufank vum

  Studium stinn dGrondlage wi Mathematik a Mechanik awer

  och Baustoffkunde, Vermiessung a Baukonstruktioun um

  Programm. Oft ass et dann esou dass no dse Basiskenntnisser

  eng Rei Fcher kommen di fir all Bauingenieur wichteg sinn,

  wi Geotechnik, Massivbau (also dBaue mat Stohlbeton),

  Baustatik oder och mol Baurecht. Dono muss een sech dann

  entscheeden a wi enger Richtung ee si Wsse verdiwe wll.

  Grondstzlech kann ee 4 verschidde Weer aschloen:

  Konstruktiven Ingenieur an Hichbau: An dser Verdiwung

  geet et also m alles wat iwwert dem Buedem gebaut gtt wi

  Wunnengen an ffentlech Gebaier, Halen, Kraaftwierker mee

  och Brcken oder Parkhaiser. Dem konstruktiven Ingenieur seng

  Aarbecht besteet virun allem doran dStatik fir Tragwierker ze

  berechnen.

  Verkierswiesen: Hei geet et m de dPlangen, dBauen an

  dBedreiwe vu Stroossen an Autobunnen, mee och m den

  ffentleche Verkier wi de Schinneverkier, z.Bsp. wann eng

  Zuchstreck ausgebaut oder den optimale Wee fir en Tram

  duerch eng Stad fonnt muss ginn ginn. Den Tunnel- oder

  Flughafebau gehiert och zu dsem Berich.

  Baubetrieb: An dser Verdiwungsrichtung gtt sech mi

  genau mam Plange vu Chantiere beschftegt. Wee sech heifir

  entscheet wert a sengem spidere Beruffsliewe vill Zit op

  Baustelle verbrngen a meeschtens och vill nnerwee sinn.

  Waasser- an Offallwirtschaft: Bei dser Verdiwung geet et m

  alles wat an iergendenger Form mat Waasser ze dinn huet, also

  Zou- an Ofwaasserleitunge mee och Klranlagen, Regenrckhal-

  tebecken, Waassertierm oder Staudmm. De