Lepa Brena muzika, domaca muzika, grand, grandmuzika, onlineprodavnica

Download Lepa Brena muzika, domaca muzika, grand, grandmuzika, onlineprodavnica

Post on 08-Jul-2015

352 views

Category:

Entertainment & Humor

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Domaca online prodavnica: http://yu4you.com/ Tagovi: lepa brena, lepa brena muzika, domaca muzika, grand, grandmuzika, onlineprodavnica, domaca prodavnica online, srpski CD shop

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Spremni za kupovinu?</p><p> Artika l kas n i je m oz ete iz baci ti </p><p>i z korpe. Kupo vina na Yu4 yo u.co m-u je</p><p>100% sigurna! </p><p>Komada: 1</p><p>Saznajt e vie o kupo vini.Bro j va e kred i tne kar tice jeaps o lu tno s iguran je r s e prenos ikr ip tovano preko SSL s ervera(pr im etie te z akl juan katanac nava em brows er-u) do proces ora ko j ivr i trans akci ju . Yu4you.com , n i tib i lo ko drug i , ne vid i b ro j va ekar tice .</p><p> Muz ika DVD Knjige Koz me t ika Sport Ostalo</p><p>Audio knjige | Duhovna | Ele kt ronska | Etno | Filmska | Hard rok | Re p i Hip-hop | Inst rume ntalna | Bluz i D e z .. .Pretraga </p><p>CD Korpa | Pomo English</p><p>International online shopping Isporuka u sve zemlje sveta!</p><p>St ara cena: EUR 13.95 (US$ 17.62)No va cena: EUR 10.95 (US$ 13.83)Ut eda: EUR 3.00 (US$ 3.79)</p><p>Prihvatamo sve valute ! Automatsko obracunavanje po sre dnje m dne vnom Inte rBank kursu.</p><p>Do st upno st : Isporuka u roku od 48 sati. Do st ava siro m svet a: u SAD i Kanadi vec za 7 - 15 radnih dana, u Evropi za 4 - 7 radnih dana(avionskom postom).</p><p>Vie o ovom artiklu</p><p>Kupce koji su kupili CD Hitovi zanimali su i Strana 1/5</p><p>Sivi kamio n crvenebo jeSran Ko ljevi</p><p> (1) </p><p>Sunane skale -Pjesma ljet a 2012.Razni izvoai </p><p>Grand hit o vi le t a2012Razni izvoai </p><p>Pode lite sa prijate ljima </p><p>Muzika CD: HitoviLepa Brena</p><p> PDFmyURL.com</p></li><li><p>Mailing listaIznenadjenja i novosti </p><p>za Vas...Unesite e-mail.. Go!</p><p>Pogledajte najprodavanije art ikle u kategoriji Narodna - folk muzika C - Club SpecijalSvetlana Ranatovi -Ceca</p><p> (1) </p><p>DivaJelena Karleua </p><p>Lo mSeka Aleksi </p><p>Najnovija izdanja u kategoriji Narodna - folk muzikaZ apisano u vremenu 3CD - a bo xGordana Sto jievi </p><p>60 go dina Pgp - CD 2Razni izvoai </p><p>o vek i t rubaBoban &amp; Marko MarkoviOrchestra </p><p>Art ikli povezani sa muzikim CD-om Lepa Brena - HitoviCD &gt; Lepa Brena &gt; Lepa Brena 2CD &gt; Lepa Brena &gt; Zaarani krugCD &gt; Lepa Brena &gt; The best o f 1 (2 CD-a)CD &gt; Lepa Brena &gt; The best o f 2 (2 CD-a)CD &gt; Lepa Brena &gt; Ui slobodno...CD &gt; Lepa Brena &gt; The best o f - dupli cd</p><p>Detaljnije o art ikluOpis: Fahreta ivojinovi (roena sa prez imenom Jahi, 20. oktobra 1960, u Tuz li, SFRJ, danas BiH) poznatija podestradnim imenom Lepa Brena je pevaica i estradni menader. Ona i njen orkestar Slatki greh su meu prvima koji sukombinovali tradicionalnu srpsku narodnu muz iku sa modernom pop muz ikom (turbo folk). Neke od njenih najpopularnijihpesama su aak, aak (1981), Mile voli disko (1982), Okree mi lea (1986), Sanjam (1987), ik pogodi (1990),Dva dana (1994), Izdajice (1995), Ti si moj greh (1996), Ti me podsea na sreu (2000), Ui slobodno... (2008),Paz i kome zavidi (2008) i druge. Lepa Brena je najtiranija pevaica na prostoru bive Jugoslavije sa preko 30.000.000prodatih primeraka nosaa zvuka. Nedavno je u intervjuu iz javila da sebe ne smatra samo uspenom srpskom ve ibalkanskom pevaicom. </p><p>Roena u Tuz li, osnovnu i srednju kolu zavrila u Brkom kao uenik generacije. U srednjoj koli se bavila koarkom. Poznativoditelj Minimaks je pri dolasku u jedan restoran primetio kako Fahreta ima neopisiv talenat pevanja, i zbog njene lepote u tovreme, dao joj je nadimak Lepa Brena. Nju je kasnije i doveo u Srbiju upoznavi je sa srpskim estradnim svetom. U Beograduupisuje turizam na Prirodno-matematikom fakultetu, ali ubrzo naputa i posveuje se estradi. Od 1991. godine udata je zabiveg srpskog tenisera Slobodana ivojinovia sa kojim ima dva sina, Stefana i Viktora. </p><p>Karijera </p><p> PDFmyURL.com</p></li><li><p>Karijeru je zapoela 1981. godine. U poetku je nastupala pod svojim pravim imenom i sa bendom koji se zvao Lira Band.Nastupali su po restoranima i kafanama tadanje Jugoslavije,u poetku u hotelu Turist- u Bakoj Palanci,da bi se ubrzoprouli kao bend sa atraktivnim nastupom i neobinom pevaicom. Sledili su ugovoreni redovni nastupi u hotelu Jugoslavija uBeogradu. Tada, meutim, jo nisu imali snimljen nijedan album. </p><p>Poetak na TV Beograd </p><p>Najzasluniji za njenu medijsku promociju bio je Milovan Ili Minimaks. Poto je nastup Lepe Brene i Slatkog greha u monta iemisije Hit parada na Televiz iji Beograd izbaen zbog, za tadanje uslove, skandaloznog i neprikladnog odevanja (nasnimanje je dola u kratkom ortsu koji je saila zajedno sa svojom majkom), Minimaks je na sopstvenu inicijativu u svojuautorsku emisiju na istoj televiz iji ubacio snimak nastupa Lepe Brene. Od te emisije Fahreta Jahi bele i vrtoglav uspeh inastupa pod pseudonimom Lepa Brena.</p><p>Aut o r: Lepa Brena Izdava: Hi Fi Centar Records Plus </p><p>U sledeim kat ego rijama:Muzika &gt; Narodna - folk muzika</p><p>Pesme:1. ik pogodi2. Dva dana3. Sve bih dala da si moj4. Hiljadu suza5. Japripadam samo tebi6. Kazni ga boe7. etiri godine8. Okree mi lea9. Golube10. Evo z ima e11. Ja nemam drugi dom12. On ne voli me13. Suze briu sve14. Evo moga delije15. Hajde da se volimo16. I da odem iza lea bogu17. Uenici18. Tamba lamba</p><p> PDFmyURL.com</p></li><li><p> Vrh stranice</p><p>Recenzije poset ilacaNapiite prvu rezenz iju za ovaj artikal!</p><p> Napiite recenziju</p><p>Domaa Muz ika | Narodna Muz ika | Domai f ilmovi - DVD | Apote ka </p><p>asopisi | Horoskop i ast ro logija | Mult ime dija | Etno | Pokloni i suve niri | Cve e | Ostalo</p><p>Pomo | Marke t ing | Kontakt</p><p>1999- , Yu4 You d ist ribut ion doo, D ord a Vaingtona 9/7 Be ograd; PIB: 1074 4 16 6 9; phone : + 381 (11) 334 4 6 17, + 4 4 (20) 8133 934 0, + 1 (518) 6 32 4 533</p><p>Yu4you.com - najvea domaa internet trgovina - USA, Great Britain, Switzerland, Srbija, Hrvatska, Slovenia, BIHOnline kupovina - brz a isporuka irom sve ta! </p><p>Opt imiz acija sajta Be ograd </p><p> PDFmyURL.com</p></li></ul>