leopard kullanma ve montaj kilavuzu - kombi...

Click here to load reader

Post on 17-Feb-2018

260 views

Category:

Documents

17 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • LEOPARD KULLANMA ve MONTAJ KILAVUZU

  LEOPARD BA 24 LEOPARD BA 28

 • 2

  1.Blm Genel 3 1.1 Genel Uyarlar 3 1.2 Ambalaj ve Sevkiyat Bilgileri 5

  2.Blm Tesisat Montaj iin Bilgiler ve Uyarlar 6 2.1 Kombi Montaj Yeri Seimi 6 2.2 Atkgaz Boru Balants 7 2.3 Havalandrma 10 2.4 Doalgaz veya LPG Tesisat 10

  2.4.1 Doalgaz ile kullanm 10

  2.4.2 LPG ile kullanm 10

  2.5 Elektrik Tesisat (Elektrik Balantlar, Oda Termostat, Sensr Balantlar) 11 2.6 Radyatr ve Kullanm Suyu Tesisat ile Balantlar 11 2.7 Kombinin Montaj 13 2.8 Kombi Teknik Verileri ve Detay Grnmleri 14

  2.8.1 Teknik Veriler 14

  2.8.2 Kombi Detay Grnmleri 15

  2.9 Tesisat Kontrol Formu 16 3.Blm Kullanc iin Bilgiler 18

  3.1 Gvenli, Ekonomik ve Enerjinin Verimli Kullanlmas iin Uyarlar 18 3.2 Tesisatn Su ile Doldurulmas 18 3.3 Cihazn Gvenlik Donanm 20 3.4 Kumanda Panosu 21 3.5 altrma ve Ayarlar 21

  3.5.1 K (Istma) konumunda altrma 21

  3.5.2 Yaz konumunda altrma 22

  3.5.3 eco modunda altrma 23

  3.5.4 comfort modunda altrma 23

  3.5.5 Cihaz altrma 24

  3.6 Oda Termostatnn Kullanm 25 3.7 Verimli Enerji Kullanm Hakknda Uyarlar: 25 3.8 Kullanc iin Hata Tanmlar ve zm Tablosu 25

  4.Blm Yetkili Servis iin Bilgiler 30 4.1 Elektrik Tesisat 30 4.2 Kombinin Devreye Alnmas 30 4.3 Periyodik Bakm ve Kontrol 30

  5.Blm letiim Bilgileri 31 6.Blm ndeks 32 7.Blm Garanti Belgesi Hata! Yer iareti tanmlanmam.33

  LEOPARD BA 24 / 28

  Cihaz seri numaras sa yan panel zerindeki kapasite etiketinde belirtilmitir.

  Kumanda panosuna n panel karldktan sonra ulalabilir. Cihaznzn temel

  fonksiyonlarn tanmak iin ltfen Kullanma Klavuzunun Giri Blmne baknz.

  Kullanma Klavuzu, cihaznz gvenle altrabilmeniz iin gerekli tm bilgileri ierir.

  Montaj Klavuzu yalnzca Protherm yetkili satclar iindir

 • 3

  1.Blm Genel

  1.1 Genel Uyarlar 1. Bu cihaz; ocuklar, zihinsel veya fiziksel engelliler ya da tecrbe ve bilgi bakmndan yetersiz

  kimseler tarafndan uygun ekilde bilgilendirilmedii takdirde kullanlmamaldr.

  2. Bu cihaz tm aksesuarlaryla birlikte yalnzca Protherm Yetkili Satclar tarafndan monte

  edilmeli ve Kullanma Klavuzu nda yer alan bilgilere gre kullanlmaldr.

  3. Bu cihaz topraklanmaldr.

  4. Bu cihazn balant dzenleri zerinde alrken, besleme devreleri kesilmelidir.

  5. Is kayb hesab yaplmadan, kombi ve panel radyatr seimi yaplmas snma problemine

  yol aabilir. Bu nedenle, tesisat hesab TS 2164 (Kalorifer Tesisat Projelendirme Kurallar)

  standardna gre yaplmaldr.

  6. Doalgaz tesisat projesi, montaj ve doalgaz balantsn yapacak firma tarafndan

  Doalgaz Datm irketlerinin (GDA, EGO, vb.) istekleri dorultusunda hazrlanm ve

  onaylatlm olmaldr.

  7. Bu cihaz tasarland evre koullarna uygun ekilde monte edilmelidir.

  8. Bu cihaz yalnzca Protherm Yetkili Satclarnca monte edilmeli ve tamir bakm ileri

  Protherm Teknik Servisi tarafndan yaplmaldr.

  9. Kombinin, LPG (tpgaz, sanayi tp, LPG tank) ile kullanm iin Sayfa 10daki artlarn

  yerine getirilmesi gerekir. Uygun artlar salanmazsa cihaz LPG ile kullanlamaz.

  10. Bu cihazda herhangi bir arza olutuunda, mutlaka Protherm Teknik Servisine bildiriniz. Yetkin olmayan kiilerce yaplacak mdahaleler cihaz ve aksesuarlarna zarar verebilir, ayrca cihaz garanti kapsam dna karr. 11. Montaj yapldktan sonra cihazn ilk altrmas Protherm teknik servisi tarafndan yaplr. Ayn zamanda kullancya cihazn altrlmas, cihaz elemanlar ve aksesuarlar hakknda bilgi verilir. 12. Bu cihaz teslim alrken eksik para olmamasna dikkat ediniz. 13. Bu cihaz teslim aldnzda talep etmi olduunuz model ve tipin doruluunu kontrol ediniz.

  14. Bu cihaznzla ilgili herhangi bir ilem yapmadan nce yapacanz ilemin doru

  olduundan emin olmak iin bu Kullanma Klavuzununa bavurunuz.

  15. Bu cihazn zerindeki etiket ve iaretlemelere zarar vermeyiniz ve bunlar skmeyiniz.

  16. Bu cihazn iine mdahale veya elektrik balantlarn deitirme yalnzca Protherm Teknik

  Servisi tarafndan yaplmaktadr.

  17. Bu cihaz uzun sre kullanlmayacaksa, elektrik prizinden ayrmanz ve gaz vanasn

  kapatmanz tavsiye edilir. Ancak, donma tehlikesi olan zamanlarda, bu Kullanma Klavuzunda yer

  alan donmaya kar koruma ile ilgili maddede belirtilen hususlara dikkat edilmelidir.

  18. Bu cihazn kendisi yada paralarn hurdaya ayrma ilemi evre sal dikkate alnarak

  yaplmaldr.

  19. retici firma bu Kullanma Klavuzunda belirtilen ve aada anlan dier talimatlara

  uyulmamasndan kaynaklanan hibir hasarda sorumlu tutulamaz ve bu durumda garanti artlar

  geerli olmaz

  Bu Kullanma Klavuzunda yer alan talimatlar

  Geerli standartlar ve kurallar

  Doru montaj ve kullanma

  Garanti belgesinde ve bakm kitapnda yer alan zel artlar

 • 4

  20. Kombi cihaz aadaki uluslararas standartlara uygun olarak retilmi ve tm kontrolleri yaplmtr. EN 483, EN 437, EN 625, EN 50 165, EN 60 335-1:1997. 21. Bu cihaz 3083 sayl direktif taleplerinin karlanmas iin uygundur. Cihazlar, sv ve gaz

  yakt kullanan cihazlarn verim direktifinin Komisyonun 92/42/EWG sayl direktifi temel kurallarna

  uygundur. Bu cihazlarn aadaki konularda belgelenmi olduu gsterilmektedir.

  Avrupa birlii lkelerinin 90/396/EEC Gaz Yakan Cihazlar direktifine uygunluu;

  Avrupa birlii lkelerinin 73/23/EEC direktifine gre elektrik donanmlarnn belirli

  gerilim deerleri arasnda almaya uygunluu;

  Avrupa birlii lkeleri 89/336/EEC elektromanyetik uygunluk direktiflerinin temel

  kurallarna uygunluu belirlenmitir.

  22. Bu cihaz yalnzca Protherm Yetkili Satclar tarafndan aadaki talmatlara gre monte

  edilmelidir.

  Gaz emniyet talimatlar (Montaj ve kullanmda)

  Bina gvenlik talimatlar

  Yerel sular idaresi talimatlar

  naat standart talimatlar

  evre ve alma gvenlii talimatlar

  23. Tesisat firma tarafndan, tesisatn Tesisat Kontrol Formu na (Sayfa 16) uygunluu tespit

  edildikten sonra, cihazn devreye alnmas iin Protherm Teknik Servisi arlmaldr. Devreye

  alma yetkisi sadece Protherm Teknik Servisine aittir. lk altrma ileminin ehliyetsiz kiiler

  tarafndan yaplmas durumunda, cihazda daha sonra meydana gelebilecek arzalar garanti

  kapsam dnda tutulacaktr.

  24. Yukarda anlan talimatlar dnda retici firmann dier montaj talimatlar da montaj

  srasnda uygulanacaktr.

  25. Baca veya hava akm borusu veya su ve gaz devreleri ile ilgili yaplacak almalardan

  nce cihazn elektirik girii mutlaka kesilmelidir ve herhangi bir ekilde almamas iin de gerekli

  tedbirler alnmaldr.

  26. Yanc ve patlayc maddelerin (boya, solvent, tiner vb..) bulunduu ortamlarda cihaz

  altrlmamaldr.

  27. Kalorifer sistemindeki suyu boaltmak gerektiinde suyun ok scak olmamasna dikkat

  ediniz.

  28. Bu cihazdan su kaa olduunda veya donma olutuunda normal artlara getirilmesi iin

  Protherm Teknik Servisine danlmaldr. Cihaz normal koullara dnene kadar

  altrlmamaldr.

  29. Gaz kaa veya arzasndan pheleniyorsanz gaz giri vanasn kapatn ve cihaz devre

  d brakarak gaz kuruluuna haber veriniz.

  30. Poliklorbifenil iermez.

 • 5

  1.2 Ambalaj ve Sevkiyat Bilgileri

  1. Tesisat balant aksesuarlar (bkz. ekil 1.1)

  2. Montaj ablonu (bkz. ekil 1.2)

  3. Atkgaz boru donanm (bkz. ekil 1.3)

  4. Kullanma klavuzu (bkz. ekil 1.4)

  2 Adet 3/4 S boru 2 Adet 1/2 S boru 2 Adet ask vidas 2 Adet dbel 6 Adet 3/4 borular iin szdrmazlk contas 4 Adet 1/2 borular iin szdrmazlk contas

  ekil 1.1

  ekil 1.2

  ekil 1.3

  ekil 1.4

 • 6

  2.Blm Tesisat Montaj iin Bilgiler ve Uyarlar

  Tesisat ve montaj yaplan cihazlar, sayfa 16 de yer alan Tesisat Kontrol Formu ndaki maddelere gre kontrol edilirler. Kontroller sonrasnda eksiklik tespit edilmesi halinde kombi, yetkili servis tarafndan devreye alnmaz.

  Bu nedenle,

  Devreye almadan nce, tesisat su ile doldurularak hidrolik test uygulanmal ve tesisatta szdrmazlk mutlaka salanm olmaldr.

  Cihaz doalgaz ile kullanlmakta olup, gaz ama belgesi alnm olmaldr.

  Cihazn doalgaz ile altrlabilmesi iin, TSE ve yerel gaz datm irketlerinin (GDA, EGO vb.) artnamelerine uygun doalgaz projesi yaptrlp onaylatlmaldr.

  Cihazn emniyeti ve verimi asndan aadaki neri ve uyarlara mutlaka uyulmaldr. Bu klavuzda belirtilenlerin dnda cihazn hibir parasna veya ayarna kesinlikle mdahale edilmemelidir.

  Tesisat kontrol listesinde bulunan maddelerin eksiksiz olarak uygulanm olmas gerekmektedir.

  2.1 Kombi Montaj Yeri Seimi Dikkat! Kombinin montaj yeri seiminde montaj mahali, zellikleri, havalandrma, atkgaz balant ve gaz hatt iin bu klavuzda yer alan artlar gz nne alnmal ve tm artlar salayan yere montaj yaplmaldr.

  Cihazn montaj yaplaca ortamda asit buhar

  bulunmamaldr.

  Patlayc madde bulunan yerlere kombi monte edilemez.

  Kombiler binalarn genel kullanma ak merdiven

  boluklar, koridor, aydnlk boluu gibi yerlere monte

  edilemez.

  Cihaz; frn, ocak, radyatr, soba gibi stclarn yanna

  veya zerine monte edilmemelidir.

  Baca duvar zerine kombi montaj yaplamaz.

  Cihaz; ak balkon, atmosfere ak artlarda ve donma

  tehlikesi bulunan yerlere monte edilmemelidir. Kesinlikle

  kapal bir mekana monte edilmelidir.

  Cihaz; hermetik olduundan dolap iine monte edilebilir.

  Ancak servis verebilmek iin cihazn etrafnda en az 2 cm

  boluk braklmaldr.

  Cihaz; atee dayankl bir duvara monte edilmelidir. Eer

  duvar yanabilir malzemeden yaplmsa, duvarla cihaz

  aras ve atkgaz boru donanmnn getii delik blgesi

  yanmaz malzeme ile korunmaldr.

  Kombi; set veya tezgah zerine monte ediliyorsa, kombinin

  alt ile tezgah arasnda en az 30 cm mesafe braklmaldr.

  ekil 2.1

 • 7

  2.2 Atkgaz Boru Balants

  Cihaz ile birlikte verilen zel atkgaz boru donanm, mutlaka dorudan d ortama ak ve hava sirklasyonu olan yerlere balanmaldr.

  Cihaz hermetik olduundan normal bacaya balanamaz.

  Cihazn atkgaz k asansr boluuna balanamaz.

  Cihazla birlikte 75 cm uzunluunda atkgaz boru sistemi verilmektedir. Gerekirse ilave atkgaz boru aksesuarlar Yetkili Servislerden satn alnmaldr. Yabanc para kullanlmas emniyet asndan tehlikelidir. Protherm orjinal atkgaz borusu ve aksesuarlar dnda farkl atk gaz borusu ve aksesuarlar kullanlmas halinde cihaz Teknik Servis tarafndan devreye alnmaz.

  Atkgaz sistemine dirsek ve boru ilaveleri yaplmas gerekirse, toplam uzunluun uygun olup olmad Edeer Uzunluk (bkz. Sayfa 8) hesaplanarak bulunmaldr.

  Atkgaz sisteminin kna 40 cm den daha yakn mesafede alabilen pencere vb. bulunmamaldr.

  Atkgaz borusuna yamur suyu vb. girmemesi iin da ve aaya doru %1-%3 eimle monte edilmelidir.

  Kombilerin ve atkgaz sisteminin yerleimi iin aadaki ekilde belirtilen llere dikkatle uyulmas gerekmektedir. (bkz ekil 2.2.)

  A- Baca klarnn yerletirilmesi ile ilgili asgari ller (cm cinsinden)

  ekil 2.2

  ekil 2.3

  A - Bir pencerenin altnda

  60

  B - Bir hava menfezinin altnda

  60

  C - Yamur kanalnn altnda

  30

  D - Balkon altnda

  30

  E - Bir pencerenin yannda

  40

  F - Bir hava menfezinin yannda

  60

 • 8

  B- Edeer Uzunluk Hesab Atkgaz boru balants uygulamalarnda; uzatma borular, 90 ve 45 dnler iin kullanlan paralar edeer uzunluk olarak toplam boru boyu hesaplamalarna dahil edilmelidir. Toplam edeer uzunluk 5,6 metreyi gememelidir.

  rnek Uygulama 1 (Yatay Balant)

  Uygulama 1 iin rnek hesap:

  Boru Tipi

  Edeer Uzunluk (m)

  Standart Atk Gaz Boru Donanm

  1,75

  Boru Uzatma Paras

  1

  Simetrik 90 derece dirsek

  1

  Toplam:

  3,75

  ekildeki gibi yaplan balantda toplam edeer uzunluk 5,6 m nin altnda olduu iin kullanm UYGUN dur.

  ekil 2.4

  Tablo 2.1

 • 9

  rnek Uygulamalar 2 (Dikey Balant)

  a) Standart atkgaz boru donanm Cihazla birlikte standart olarak verilen atkgaz boru donanm 75 cm uzunlukta bir boru, dirsek ve szdrmazlk paralarndan olumaktadr. Cihazla birlikte ve kombi fiyatnn iinde verilir. Kod: 3003202753 (Beyaz)

  b) Baca uzatma paras Standart atkgaz boru donanmnn yetmedii durumlarda, dz boruyu uzatmak iin kullanlr. Ayr bedel denerek, Protherm Yetkili Satclarndan temin edilmektedir. Kod: 3003200381 (500 mm Beyaz),

  3003200382 (1000 mm Beyaz)

  c) Simetrik 90 dirsek ki para dz boruyu 90 ayla birletirmek iin kullanlr. Ayr bedel denerek Protherm Yetkili Satclarndan temin edilmektedir.

  Kod: 3003200383 (Beyaz),

  d) Dikey k adaptr Dikey k (dirseksiz) uygulamalarda kullanlr. Ayr bedel denerek Protherm Yetkili Satclarndan temin edilmektedir. Kod: 3002186614 (Beyaz) e) Simetrik 45dirsek ki para dz boruyu 45 ayla birletirmek iin kullanlr. Ayr bedel denerek Protherm Yetkili Satclarndan temin edilmektedir. Kod: 3003200384 (Beyaz)

  1: Orjinal Hermetik Baca 2: Baca Uzatma Borusu

  3: Simetrik 90 Derece Dirsek 4: Dik kma Adaptr

  ekil 2.5

  ekil 2.7

  ekil 2.8

  ekil 2.6

  ekil 2.9

  ekil 2.10

 • 10

  f) Dik Balant Kiti Dikey k uygulamalarnda kullanlr. Ayr bedel denerek Protherm Yetkilili Satclarndan temin edilmektedir. Kod: 3003200393 (Beyaz)

  2.3 Havalandrma

  Hermetik kombiler bulunduu ortamn havasn kullanmadndan monte edildii mahalde hacim snrlamas ve havalandrma art aranmaz.

  Cihaz kapal bir dolap iine monte edilebilir. Bu durumda servis mdahalesine olanak tanmak ve cihazn soumasn salamak iin etrafnda asgari 2 cm boluk braklmal, dolabn alt ve stne havalandrma menfezi konulmal veya ak braklmaldr.

  2.4 Doalgaz veya LPG Tesisat

  2.4.1 Doalgaz ile kullanm

  Doalgaz ile kullanm iin, TSE ve yerel gaz datm irketlerinin (GDA, EGO, vb.) artnamelerine uygun doalgaz projesi yaptrlp onaylatlmaldr.

  2.4.2 LPG ile kullanm

  Is ihtiyac 12000 kcal/h deerinin altnda ise, 12 kg veya 24 kg tp kullanlabilir. 8000kcal/h nin altndaki s kayplar iin 2 adet, 8000 kcal/h nin stndeki s kayplar iin 3 adet tp pararlel balanmaldr.

  12000 kcal/h deerinin zerindeki s ihtiyacnda LPG tank kullanm tavsiye edilir.

  LPG kullanmnda mutlaka 300 mmSS basnl dedantr kullannz. 500 mmSS dedantr kesinlikle kullanlmamaldr. Propan kullanmnda 370 mmSS basnl dedantr kullanlmaldr.

  Tpler, souk ve karlanmaya msait ortamlar ile ocak, frn vb. cihazlarn yaknna konulmamaldr.

  Her tp iin geri karmasz tip 1,6-2,0 kg kapasiteli ayr bir dedantr kullanlmaldr.

  Birden fazla tp ile kullanmda emniyet asndan LPG kollektr seti kullanlmaldr.

  Kollektr seti resimdeki gibi duvara sabitlenmelidir.

  Tek tp kullanmnda hortum uzunluu 125 cm den uzun olmamaldr. Kollektr seti kullanmnda tp ile kollektrler aras mesafe en fazla 125 cm, kollektr ile cihaz aras hortum uzunluu da 50 cm olmaldr.

  125 cm den uzun mesafeler iin bakr boru tesisat ekilmelidir.

  Hortum balant ular kelepe ile sklmal, tel, vb. kullanlmamaldr.

  LPG tank ve sanayi tp kullanm ile gaz tesisat kurallar TSE standard ile belirlenmitir. Bu standartlara uyulmal ve tesisat uzman ekipler tarafndan yaplmaldr. Bu artlarn salanmad kombiler Protherm Teknik Servisleri tarafndan devreye alnmaz.

  ekil 2.11

  KOMB

  KOLLEKTR

  DETAYI

  300mm C-2 kg/h

  DEDANTR

  12 kg lik LPG

  TP 3X12 kg LPG BALANTI EMASI

  15 cm

  KOLLEKTR

  ekil 2.12

 • 11

  2.5 Elektrik Tesisat (Elektrik Balantlar, Oda Termostat, Sensr Balantlar)

  Kombinin besleme voltaj 220V olmaldr. Bunu salamak iin gerekiyorsa reglatr kullanlmaldr.

  Toprakl bir priz veya 3-10A deerinde bir W-otomat sigorta, cihazn maksimum 50 cm uzanda duvara monte edilmelidir. Bunun iin yeni bir elektrik tesisat hazrlanmas gerekiyorsa; 3x1,5 TTR tipi kablo kullanlmaldr. Bu ilem tesisat firma tarafndan yaplmaldr.

  Cihazn topraklamas mutlaka yaplmaldr.

  Cihaz altnda priz, W- otomat sigorta olmayacaktr.

  Cihaza oda termostat balanmak istenirse, kombi ile belirtilen cihazlar arasndaki kablo tesisat, elektrik tesisats tarafndan cihazn ilk altrlmas yaplmadan nce ekilmelidir.

  Besleme kablosunun zaman iinde herhangi bir sebeple zarar grmesi durumunda, tehlikeli bir duruma engel olmak iin Yetkili Satc Personeli ya da ayn derecede deneyimli bir elektrik tesisats tarafndan deitirilmelidir.

  Oda termostat tesisat kablosu, 20 metreye kadar 2x0,75 mm2 kesitli; 20 metreden uzun mesafede 2x1 mm2 kesitli ve beyaz olmaldr.

  Oda termostat; oturma odas, salon veya holn duvarna, yerden 1.5 metre yksee, her trl s kayna ve hava akmndan uzaa monte edilmelidir (Radyatr-pencere ve kap az). Kombi elektrik tesisatnn oda termostat ile olan kablo u balants mutlaka Protherm Teknik Servisi tarafndan yaplmaldr.

  Cihaza elektrik balantsn yapmaya ve devreye almaya sadece Protherm T e k n i k Servisi yetkilidir. Deneme amacyla dahi olsa cihaza elektrik verilmemelidir. lk altrma ileminin yetkili servis dndaki kiiler tarafndan yaplmas durumunda meydana gelebilecek arzalar garanti kapsam dndadr.

  Devreye alma ilemi cretsizdir.

  2.6 Radyatr ve Kullanm Suyu Tesisat ile Balantlar

  Radyatr tesisat gerekte ihtiya duyulan gce gre TSE ve MMO teknik artnamelerine uygun olarak yaplm olmaldr.

  Kalorifer tesisat, pompa karakteristik erilerine dikkat edilerek, pompann kritik hat basn kaybn, karlayaca ekilde tesis edilmelidir.

  ekil 2.13

 • 12

  Radyatr tesisat minimum 5 bar basnca uygun ekilde tesis edilmelidir.

  Kalorifer tesisatnn dn hattna pislik tutucu taklmaldr.

  Tesisatta mmkn olduunca dirsek ve eklerden kanlmaldr.

  Radyatrlerdeki havann alnabilmesi iin, her radyatr grubuna hava tahliye purjr konulmu olmaldr.

  Radyatr devresinin maksimum tesisat hacmi 140 lt dir. Tesisat hacminin belirtilen deerin zerine kmas durumunda tesisata genleme tank ilavesi gerekir.

  Radyatrlerde termostatik vana kullanlmas ngrlyor ise radyatrlerden bir tanesine normal vana taklmaldr. Oda termostat kullanlan mahaldeki radyatrde termostatik vana olmamaldr.

  1,5 m den uzun radyatrlerde apraz balant yaplmaldr.

  Scak su ve kalorifer tesisat duvar geilerinde boru snnca hareket edebilmesi iin sabitlenmeli ve duvar geilerinde klf kullanlmaldr.

  Kullanm suyu tesisat yk kaybn minimum seviyede tutacak ekilde gerekletirilmelidir. Bu nedenle dirsek saysn snrlandrmak ve yeterli debi salayacak apta musluklar kullanmak gerekmektedir. Kombi 0,8 bar minimal bir doldurma giri suyu (ebeke) basnc ile alabilir fakat bu durumda scak kullanm suyu debisi dk olacaktr. yi bir kullanm suyu konforu elde etmek iin 1 barn stnde bir giri suyu (ebeke) basnc gerekmektedir. Bunu salamak iin gerekiyorsa hidrofor tesis edilmelidir.

  Tesisat bittiinde su ile doldurularak hidrolik test uygulanmal, tesisatta kaak olmadndan emin olunmaldr.

  ekil 2.14

 • 13

  2.7 Kombinin Montaj

  Cihazn montajna balamadan nce kalorifer tesisat bol su aktlarak yabanc maddelerden temizlenmelidir.

  Kombi kutusu iinde verilen montaj ablonu kullanlarak ask vidas ve aksesuar boru grubu konumlar ayarlanmaldr. Cihazn duvardaki yeri belirlendikten sonra ask vidas ve dbeli duvara tespit edilmelidir.

  Kombi ask vidasnn demeden ykseklii 1,9 -2,1 metre arasnda olmaldr.

  Kombinin duvara montaj iin cihazla birlikte verilen ask vidas ve dbellerin tamam kullanlmal ve montajn salaml kontrol edilmelidir.

  Ask v i d a l a r n n duvara montaj tamamlandktan sonra cihazn arkasnda bulunan arka dikme sacnn st tarafndaki delikleri ask vidalarna geiriniz.

  Tesisat balantlarnn gerekletirilmesi iin ekil 1.1. deki iki taraf rakorlu bakr balant borular (4 adet) ve szdrmazlk contalar cihaz ile birlikte verilmekte olup tesisat dizili srasna uygun olarak tesisat balantlar tamamlanmaldr.

  Cihazn gvenli balants asndan yukarda belirtilenin dnda herhangi bir yaptrc esasna dayanan bir balant yntemi uygulanmamaldr.

  Emniyet ventilinin bir tahliye hortumu ile su giderine balanmas gereklidir.

  Cihazn su ebekesine balantsnda, cihaz ile birlikte verilen yeni aksesuar takmlar

  kullanlmal, daha nceki balantda kullanl eski takmlar kesinlikle kullanlmamaldr.

  ekil 2.15

 • 14

  2.8 Kombi Teknik Verileri ve Detay Grnmleri

  2.8.1 Teknik Veriler

  MODEL Birim Leopard BA 24 Leopard BA 28

  Kapasite zellikleri

  Isl Yk kcal/h

  (kW)

  9030-21758

  (10,5 -25,3)

  11180-25026

  (13-29,1)

  Isl G kcal/h

  (kW)

  7912-20210

  (9,2-23,5)

  9718 -23220

  (11,3-27)

  Verim % 92,2 92,5

  Istma Devresi zellikleri

  Tesisat Scaklk Ayar Aral C 38-85 38-85

  Genleme Tank Kapasitesi lt 7 7

  Maksimum Tesisat Kapasitesi (75C ortalama su

  scaklnda) lt 140 140

  Maksimum alma Basnc bar 3 3

  Kullanm Suyu Devresi zellikleri

  Scaklk Ayar Aral C 35-60 35-60

  Minimum Su Debisi lt/dk 2,5 2,5

  Spesifik Su Debisi (30C scaklk farknda) lt/dk 10 12,7

  Minumum Su Basnc bar 0,25 0,25

  Maksimum Su Basnc bar 8 8

  Elektriksel zellikler

  Elektrik Beslemesi 220-240 V / 50

  Hz

  220-240 V / 50

  Hz

  Elektriksel Koruma Snf IPX4D IPX4D

  Maksimum Elektriksel G W 98 98

  Atkgaz Devresi zellikleri

  Atkgaz k ap mm 60/100 60/100

  Boyut ve Arlk

  Ykseklik x En x Derinlik mm 700 x 410 x 280 700 x 410 x 280

  Net Arlk kg 29,5 32

  Brt Arlk kg 32,5 35

  Tablo 2.2

 • 15

  2.8.2 Kombi Detay Grnm

  1. Fan 2. Hava Ak Anahtar (Pressostat) 3. Eanjr 4. Ar Isnma Emniyet Termostat 5. Yanma Odas 6. Genleme Tank 7. yonizasyon Elektrodu 8. Brlr 9. Ateleme Elektrodu 10. Pompa 11. Tesisat Gidi Suyu Scaklk Sensr 12. Gaz Valfi 13. Dk Basn Sensr 14. Su Ak Sensr 15. Kullanm Suyu Giri Filtresi 16. Doldurma Vanas 17. Emniyet Ventili 18. Su Boaltma Musluu (Pompa altnda) 19. Fan Davlumbaz 20. Kullanm Suyu Scaklk Sensr 21. Limit Termostat (Tesisat Devresi) 22. Otomatik Purjr 23. Tesisat Dn Suyu Scaklk Sensr 24. Kollektr 25. Ateleme Trafosu 26 Limit Termostat (Kullanm Suyu)

  A Radyatr gidi 3/4 B Scak su k 1/2 C Gaz girii 3/4 D Souk su girii 1/2 E Radyatr dn 3/4

 • 16

  2.9 Tesisat Kontrol Formu Kombinin Yetkili Servis tarafndan devreye alnabilmesi iin Tesisat kontrol formunda bulunan maddelerde eksiklik olmamaldr. Eksiklik olmas durumunda, giderilene kadar cihaz devreye alnmayacaktr. Tesisat Kontrol Listesi

  P0101 Gaz ama belgesi mevcut mu? (Cihaz kod deiikliklerinde gaz kuruluundan onayl)

  P0102 Gaz kaak testi yapld m?

  P0103 Tpler iin yksek scakla, gnee ve soua maruz kalmayacak uygun bir yer seildi mi?

  P0104 En az iki adet tp ve dedantr 2 kg/h 30 milibarlk (300 mss)

  2 adet 1,6 kg/h kapasiteli dedantr

  Balant hortumlar montaj klavuzunda belirtilen llerde ve TSE belgeli mi? (Sanayi tipi dedantr kullanlmamal)

  P0201 Cihazn evre boluklarna dikkat edilmi mi? (Her iki yandan 2'er cm, stten 20 cm, alttan 30 cm, nden 60 cm. ekildeki gibi)

  P0202 Ak mekanlarda (ak balkon ..) kabin konulmu mu? (her iki yandan 2er cm,stten 20 cm, alttan 30 cm)

  nden kapak tek para aldnda 60 cm. alma alan olmaldr.

  P0301 Kalorifer dn hattna boru apna uygun pislik tutucu ve filtre kullanlm m? (Vana tam geili olmal)

  P0302 Tesisatn herhangi bir yerinde kolayca kullanlabilecek bir boaltma vanas konulmu mu?

  Kolektrl sistemlerde boaltma musluu kolektr zerine veya cihaz altna konulmaldr.

  P0303 Termostatik vana kullanlmsa oda termostad taklan odaya termostatik vana taklamaz kuralna uyulmu mu?

  P0304 Kalorifer tesisat 1,5 bar su baslm m? Tesisatta su sznts var m?

  Tesisata su basarken cihaz ekranndan basn takip edilmelidir. Bu ilem sonrasnda cihaz elektrii

  kesilmeli ve besleme kablosu cihaz ierisine mterinin mdahale edilmeyecei ekilde braklmaldr.

  P0305 Yerden stma tesisatlarnda beki termostat (55C) kullanlm m?

  P0306 Radyatrlerin giri ve klarnda vana mevcut mu?

  P0307 emsiye tipi tesisatlarda tesisatn en st noktasnda otomatik hava purjr mevcut mu?

  P0308 Radyatrlerde hava alma purjr mevcut mu?

  P0309 Radyatrlerin havas alnm m? P0401 Souk su giri hattna pislik tutucu vana balanm m? (mini kresel kullanlabilir) P0402 Scak su tesisatnda ofben varsa souk su giriine, termosifon varsa hem souk su giriine

  hem de scak su kna vana takld m? Mmkn olmayan yerlerde kr tapa ile iptal edilecek.

  P0501 Bacal cihazlarda d atmosfere direk balantl temiz hava menfezi monte edildi mi?

  P0502 Baca balant borusuna, cihaz kndan itibaren 39 cm. hzlandrma ykseklii verildi mi?

  P0503 Yatay ksm max 120 cm. ve %10 yukar eimli olacak

  P0504 Mevcut baca ykseklii en az 4m. ykseklikte mi? Baca balant boru apna uygun mu (130

 • 17

  mm). Bacada tek dirsek kuralna uyuldu mu?

  P0601 Hava akm borusu da doru %1-3 eimli olarak aslm m?

  P0602 Hava akm borusunun doru monte edildi ve szdrmaz bir ekilde baland m?

  P0603 Hermetik baca uzunluklar uygun mu? Tm dirsekler dahil toplam maksimum 5,6 m. baca

  boyu kullanlabilir. ( 90 dirsek 1m., 45 dirsek 0,5 m. boru direnci oluturmaktadr.)

  P0604 Hermetik baca k noktalar uygun mu?

  P0605 Hermetik baca balantlarnda orjinal PROTHERM paralar kullanlm m?

  P0606 Uzatma paralar kullanldnda baca, tavan kelepeleri ile her 1m.de bir sabitlenmi mi?

  P0701 Oda termostat iin en az 2x0,75mm2 TTR kablo ekildi mi?

  P0702 Cihaza W otomata balanacaksa 3-10 A. W otomat kullanlm m?

  P0703 Cihazn elk balants cihaz altnda 45 derecelik asnn dnda m?

  Not: Kaak akm rlesi olan kapakl priz veya kapakl W otomat kutusu kullanmlarnda bu kural dikkate alnmayacaktr.

  P0801 Cihaz alt balantsnda orjinal montaj seti kullanlm m ?

  P0802 Cihaz altnda 4 adet kresel tam geili vana kullanlm m?

  Kuru zeminlerde (hal,parke vb.) emniyet ventilinin gidere balanmas tavsiye edilir

  Ak mekanda kalan borularn donmaya kar s izolasyonlarnn yaplmas tavsiye edilir. Radyatrlerin dn vanas reglaj ayarl olmas tavsiye edilir.

 • 18

  3.Blm Kullanc iin Bilgiler

  3.1 Gvenli, Ekonomik ve Enerjinin Verimli Kullanlmas iin Uyarlar nemli! Ortamda gaz kaa hissederseniz, ncelikle gaz vanasn veya tp dedantrn

  kapatnz. Elektrik dmelerini ap kapatmaynz. Kvlcm karabilecek hibir ilem yapmaynz.

  Ortam havalandrnz. Gaz irketini veya Teknik Servisi araynz.

  Kombinizi ekonomik olarak kullanmak iin;

  Cihaznz oda termostat ile birlikte kullannz. Oda termostat, odann istediiniz scakla gelmesini ve bu konforda kalmasn salar. Gereksiz gaz tketimini engeller ve yakt tasarrufu salar.

  Gece saatlerinde radyatr devresi su scaklnn drlmesi yakt sarfiyatn azaltr.

  Radyatrlerin zerinin mermer vb. ile kapatlmas yakt sarfiyatn arttrr.

  Binanzn izolasyon durumu gaz tketiminizi etkileyen en nemli unsurdur. Mantolama yaplm, duvarlar izolasyonlu, ift caml mekanlarda s kayb dk olduundan yakt sarfiyat da dktr.

  Is kaybn azaltmak iin gece perde ve panjurlarnz kapal, gndz gneten yararlanmak iin ak tutunuz.

  Radyatrlerin nne mobilya yerletirilmesi hava sirklasyonunu engelleyeceinden yakt tketimini olumsuz etkiler.

  Uzun sre kullanlmayacak odalardaki radyatrlerin vanalarnn kslmas ve bu odalarn kaplarnn kapal tutulmas yakt tketimini olumlu etkiler.

  Termostatik vana kullanlmas, odalarn istenen scaklkta kalmasn ve yakt tasarrufu yaplmasn salar.

  Istlan mekanda scakln artmas halinde pencereleri amak yerine radyatr vanas

  kslmaldr.

  3.2 Tesisatn Su ile Doldurulmas Cihazn elektrik balantlarn anz. Kalorifer tesisatnda bulunan tm vanalar, souk su giri vanasn ve otomatik purjr anz. (bkz. ekil 3.1)

  ekil 3.1

 • 19

  Kombinin altndaki siyah doldurma musluunu saat ynnn tersine evirerek, Ledli gstergedeki

  basn deeri 1.5 bar oluncaya kadar ak tutunuz. Doldurma ilemi tamamlandktan sonra

  doldurma musluunu saat ynnde evirerek kapatmay unutmaynz. (bkz. ekil 3.2)

  Herbir radyatrn havasn, radyatr zerindeki purjrden (bkz. ekil 3.3) alnz. Su normal

  akmaya balaynca purjr kapatnz.

  Basn gstergesinin 1.5 bar olduundan emin olunuz. Eer gsterge 0.8 barn altnda ise

  doldurma ilemini tekrar yapnz. Eer basn deeri 2 bar atysa tesisat boaltma musluunu

  geveterek (bkz. ekil 3.4), basn deeri 1.5 bar oluncaya kadar tesisat suyunu boaltnz. Bu

  ilemi yapmazsanz fazla su cihaz alrken emniyet ventilinden otomatik olarak tahliye olacaktr.

  Not: Kombi alma durumundayken parametre mens hari dier durumlarda reset tuuna 5

  saniye sresince basldnda LEDler basn deerini gsterir. Ana menye tekrar dnebilmek

  iin ayn tua 1 kez baslmaldr veya herhangi bir tua baslmakszn 30 saniye beklenmelidir.

  ekil 3.2

  ekil 3.3

  ekil 3.4

 • 20

  3.3 Cihazn Gvenlik Donanm

  Pompa skmasn nleme: Kombinizin almad durumlarda elektrik beslemesi varsa, pompa 24 saatte bir 15 saniye sresince otomatik olarak alarak skmay engeller. Herhangi bir nedenle bu sre iinde pompa almsa bu sre sfrlanr.

  Bu koruma durumunda ekranda antiblokaj ifade eden herhangi bir LED yanmayacaktr.

  Donma korumas: Tesisat suyu k scakl 5C nin altna dtnde, kombinin elektrik ve gaz beslemesi mevcut ise, kombi kalorifer konumunda otomatik olarak devreye girer ve tesisat suyu k scakl 15C ye ykselinceye kadar almaya devam eder. Eer birka gn evde olmayacaksanz kullanm suyu scaklk ayar dmesini OFF pozisyonuna getirerek cihaz stand-by (bekleme) konumuna getiriniz. Bu srada gaz ve elektrik beslemesini ak braknz. Radyatrlerin vanalarn kesinlikle kapatmaynz.

  Kombinizin elektrik beslemesinin kesilmesi durumunda, kombiniz durur. Elektrik geldiinde, kombi otomatik olarak almaya balar. Bu koruma fonksiyonu devredeyken ekranda donma korumasn ifade eden herhangi bir LED yanmayacaktr. Not: Donma emniyeti sadece kombiyi korur. Tesisat korumaz. Tesisatn donma riski olan yerlerde antifriz kullanlmaldr.

  Isnma emniyet tertibat: Cihazn iinden geen su scaklnn belirlenen emniyet deerinin zerine kmas nedeniyle meydana gelebilecek tehlikeleri engellemek iin cihaz hata durumuna geiren emniyet tertibatdr. Cihazda kullanlan sl emniyet tertibatnn istenmedii halde devreyi kesmesi ve bu nedenle cihazn balang durumuna gelmesi nedeniyle; cihaz bir zamanlayc gibi d bir anahtarlama dzeni zerinden beslenmemeli veya yardmc program vastasyla dzenli olarak devresi kapatlan ve alan bir devreye balanmamaldr.

  Alak Besleme Gerilimi Korumas: Cihaz besleme gerilimi izin verilen gerilim (165 V) altna

  dt durumda devreye girer ve cihazn almasna engel olur. Bu noktada ekranda aadaki

  gibi 500 ms aralkla LEDler yanp snecektir. Resetlenmesi gerekmeyen bir hatadr.

  Fazla alma Korumas: Cihaz 24 saat sresince srekli alm ise 15 saniye kadar durdurulur. 15 saniye sonunda hangi konumda s talebi devam ediyorsa o konumda almasna devam eder.

  ekil 3.5

 • 21

  3.4 Kumanda Panosu

  Tanmlar 1. Tesisat Suyu Scaklk Ayar ve Konum (Yaz/K) Seim Dmesi 2. Kullanm Suyu Scaklk Ayar ve ON/OFF Dmesi 3. Eco/Comfort seimi ve RESET Dmesi 4. Ledli Gsterge (Scaklk, parametrelerin gsterimi, hata kodlar) 5. Yaz Konumu 6. K Konumu 7. Stand-by (Bekleme) konumu 8. ON konumu

  3.5 altrma ve Ayarlar Fabrika ayar ECO ve KI konumudur.

  3.5.1 K (Istma) konumunda altrma

  Cihaza elektrik, su ve gaz akn salamak iin sigorta ve vanalarn ak olduundan emin olun.

  Kombiyi k konumuna getirmek iin tesisat suyu scaklk ayar dmesi saat ynnde dndrlerek tesisat sembolnn olduu blgeye getirilir.

  1 1 ekil 3.7

  ekil 3.6

 • 22

  Ledli gstergelerde okunan basn deeri 1 ile 2 bar arasnda olmaldr. (bkz. Blm 3.2) Kombi k konumunda iken kullanm suyu stmas ncelikli olarak tesisat stmas da

  yapabilmektedir.

  Tesisat suyu ve kullanm suyu scaklk ayar dmelerinde min ile balayan blge minimum scaklk blgesi olup saat ynnde dndrldnde max ile ifade edilen maksimum scaklk blgesine kadar su scakl arttrlabilmektedir.

  Tesisat suyu scaklk ayar yaplrken ayar dmesindeki min ile ifade edilen scaklk deerinin karl radyatr tesisat sisteminde 38C, yerden stmal sistemde ise 30C dir. max ile ifade edilen scaklk deerinin karl ise radyatr tesisat sisteminde 85C, yerden stmal sistemde ise 50C dir (Tablo 3.1).

  Kullanm suyu scaklk ayar dmesinde min ile ifade edilen deerin karl 35C, max ile ifade edilen deerinin karl ise 60C dir (Tablo 3.1).

  Eer cihazda oda termostat takl ise bu nitelerin ayarlarn yapnz. (bkz. Blm 3.6) Tesisat suyunda scaklk ayar yapld srada mevcut scaklk aral Ledli gsterge

  araclyla takip edilebilir.

  Radyatrl stma sistemi

  Yerden stmal sistem

  min (C)

  max (C)

  min (C)

  max (C)

  Kalorifer suyu

  38

  85

  30

  50

  Kullanm suyu

  35

  60

  35

  60

  Tablo 3.1

  3.5.2 Yaz konumunda altrma

  Cihaza elektrik, su ve gaz akn salamak iin sigorta ve vanalarn ak olduudan emin olun.

  Cihaznz yaz konumuna getirmek iin tesisat suyu scaklk ayar dmesi saat ynnn tersine dndrlerek yaz konumu sembol olan blegeye getirilir. Balang konumu da yaz konumuna dahildir (bkz. ekil 3.9).

  ekil 3.8

  ekil 3.9

 • 23

  Yaz konumunda kombi tesisat stmas yapmaz sadece kullanm suyu stmas yapabilir. Dolaysyla sadece kullanm suyu musluu aldnda kombiniz devreye girecektir.

  Kullanm suyu scakl kullanm suyu ayar dmesinden min ve max deerler arasnda istenilen scaklk aralna ayarlanabilir. (bkz. ekil 3.10.)

  ekil 3.10

  Kullanm suyu scaklk ayar dmesinde min ile ifade edilen deerin karl 35C, max ile ifade edilen deerinin karl ise 60C dir. (Tablo 3.1).

  Kullanm suyunda scaklk ayar yapld srada mevcut scaklk aral Ledli gsterge araclyla takip edilebilir.

  3.5.3 eco modunda altrma

  Fabrika ayar eco ve KI konumudur.

  Cihaz eco modunda iken kullancnn ayarlad scaklk deerine ulatnda durur. Sonra mekann s kaybna gre tekrar devreye girer.

  Cihazn eco modunda almas srasnda eco ledi srekli yanar.(bkz ekil 3.11.)

  ekil 3.11

  eco modundan comfort moduna geebilmek iin 3 nolu eco / comfort tuuna (bkz. ekil 3.6) 1 kere baslr.

  eco modunun kullanm suyu konforuna etkisi yoktur.

  3.5.4 comfort modunda altrma

  comfort modunu tesisatta modlasyonlu alma yaparak kalorifer suyu scakl ayarlanan deerin zerine ktnda alevin boyunu alaltp ykselterek otomatik scaklk ayar yapar.

  Cihaz eco modunda iken comfort moduna gemek iin 3 no lu eco / comfort tuuna (bkz. ekil 3.6) 1 kere baslr. Cihaz comfort modunda iken eco ledi yanmaz.

 • 24

  comfort modunun kullanm suyu konforuna etkisi yoktur.

  3.5.5 Cihaz altrma

  2 no lu dmeyi (bkz. ekil 3.6) min - max arasna getiriniz. Bu durumda cihaz bekleme (stand-by) durumundan alma durumuna geer. Bu durumda cihazda elektrik mevcuttur.

  Cihazn yaz veya k konumu seimleri yaplr. Scaklk ayar blm 3.5.1 veya 3.5.2 de belirtildii gibi yaplmaldr.

  Cihaz devreye girdiinde yaz veya k konumuna bal olmak zere talep edilen s ihtiyacnn tipine bal olarak o scaklk deeri Ledli gstergeden grlmektedir.

  Cihaz k konumunda alacaksa eco veya comfort modu seimi yaplr.

  Cihazn resetlenmesini gerektiren bir durum ile karlaldnda ayn zamanda eco/comfort mod deitirme tuu olarak da kullanlan reset tuuna 1 kez baslmaldr.

  alan bir cihaz bekleme (standby) / OFF konumuna getirmek iin 2 no lu dme (bkz. ekil3.6) off blgesine getirilir.

 • 25

  3.6 Oda Termostatnn Kullanm Cihazla birlikte sadece Prothermin cihaz iin uygun olan oda termostat kullanlmaldr.

  TS 2164 No lu Kalorifer Tesisat Projelendirme Kurallarna gre salon/oturma odas konfor scakl 22C, yatak odas konfor scakl 20C dir. Ekonomik kullanm iin oda termostatnn bu deerlere ayarlanmas tavsiye edilir. Oda termostad kullanlmas durumunda, tesisat suyu k scakl 65C olarak ayarlanmas

  tavsiye edilir.

  3.7 Verimli Enerji Kullanm Hakknda Uyarlar: 1) Mekann hesaplanan s kaybna uygun olmayan kapasitede bir cihaz seildiinde,

  cihazn devreye sk girip kmas nedeniyle verimsiz yanma olumakta, bunun sonucunda da yakt sarfiyat artmaktadr.

  2) Yakt tasarrufu iin oda termostat ya da panel radyatrlerde termostatik vana kullanlmaldr. Oda termostat veya termostatik vana kullanm ile cihaz istenilen scaklk deerine ayarlanarak konforlu snma salanrken, yakt tasarrufu da yaplm olur.

  3) Oda termostatnn monte edilecei yer ok nemlidir. Is kayb veya kazanmnn iddetli olduu blgelere (gne gren, mutfakta sya maruz kalacak blgeler, kap girileri ve pencere kenarlarna) monte edilmemelidir.

  4) stenilen scaklk konforunun salanabildii hallerde cihazn eco konumunda altrlmas tavsiye edilir.

  5) Binalardaki s yaltm, yakt tasarrufunda nemli rol oynamaktadr. Dolaysyla at ve cephe izolasyonu iyi yaplm (mantolama yntemi) ve ift cam kullanlan mekanlarn stlmas iin daha az enerjiye ihtiya olacandan yakt tasarrufu da yaplm olur.

  3.8 Kullanc iin Hata Tanmlar ve zm Tablosu Gerektii hallerde cihazn kumanda panosunda yer alan gstergede hatay belirten ledler yanp sner. Bu uyarclar sayesinde cihaznzn sorununu anlayabilir ve zme ulaabilirsiniz.

  Ar snma hatas: Tesisat suyu scaklnn 98C zerine kmas veya eanjr

  blgesindeki scakln 130C zerine kmas durumunda cihaz almay durdurur ve gsterge zerindeki 6. Led yanp sner (bkz ekil 3.12.). Cihazn tekrar devreye girebilmesi iin 3 No lu tua (bkz. ekil 3.6) 1 kere baslmaldr. Sorunun devam etmesi halinde ltfen yetkili servise bavurunuz.

  ekil 3.12

 • 26

  Kullanm suyu NTC sensr hatas: Kullanm suyu sensrnde hata varsa gsterge zerindeki 4. Led yanp sner (bkz ekil 3.13). Kullanm suyu; tesisat gididn NTC sensrleri tarafndan kontrol edildiinden, cihaz ancak tesisat suyunun belirli scaklk deerleri arasnda alabilir. Bu durumda ltfen yetkili servise bavurunuz.

  ekil 3.13

  Tesisat devresi gidi NTC sensr hatas: Tesisat suyu sensrnde ya da kablo balantlarnda hata varsa gstergede 3. Led yanp sner(bkz ekil 3.14.). Cihaz kendini emniyete alr. Bu durumda ltfen yetkili servise bavurunuz.

  ekil 3.14

  yonizasyon hatas: Kombinize giren gazn kesilmesi durumunda cihaz kendini emniyete alr, gstergede 7. Led yanp sner(bkz ekil 3.15.). Bu durumda reset dmesine (3 No lu tua) (bkz. ekil 3.6) bir kez basnz. Sorunun devam etmesi halinde ltfen yetkili servise bavurunuz.

  ekil 3.15

  Hava ak anahtar (Pressostat) hatas: Kombinize yerletirilmi olan hava ak anahtar (pressostat) sayesinde atkgaz k veya taze hava giriinde herhangi bir problem (geri tepme, tkanma, vb.) olmas durumunda cihaznz kendini emniyete alnr ve gsterge zerindeki 5.Led yanp sner (bkz ekil 3.16.) Bu durumda ltfen yetkili servise bavurunuz.

  ekil 3.16

 • 27

  Tesisat devresi su basnc hatas: Kombi, su basnc 0,8 ve 2,5 bar deerleri arasnda almaktadr. Bunun dndaki herhangi bir basn deerinde arza verir ve gstergede 8. Led yanp sner (bkz ekil 3.17.). Bu durumda, gstergede basn deeri 1,5 bar deerine getirilmelidir(bkz ekil 3.4.). Sorunun devam etmesi halinde ltfen yetkili servise bavurunuz.

  ekil 3.17

  Sirklasyon hatas: Tesisat gidi ile tesisat dn suyu arasndaki scaklk fark 40C olduunda, gstergede 7. ve 8. Ledler yanp snmeye balar (bkz ekil 3.18.). Bu durumda tesisat vanalarnn ak olduundan ve radyatr vanalarnn kapal olmadndan emin olunuz. Sorunun devam etmesi halinde ltfen yetkili servise bavurunuz.

  ekil 3.18

  Dk Voltaj hatas: ebeke gerilimi 165 Vun altna dtnde gstergedeki 6. ve 8. Ledler yanp snmeye balar (bkz ekil 3.5.). Resetlenmesi gereken bir hata deildir. ebeke gerilimi 165 Vun zerine ktnda hata kendiliinden ortadan kalkar. Sorunun devam etmesi halinde ltfen yetkili servise bavurunuz.

  Gaz valfi geri besleme hatas: Kablo hatas yada her hangibir nedenle ana kartn gaz geri besleme siyanli alamad durumda meydana gelir ve gstergede 5. ve 8. Ledler yanp sner (bkz ekil 3.19.) Bu durumda ltfen yetkili servise bavurunuz.

  ekil 3.19

 • 28

  MTER BAVURU / ARAMA NEDEN

  AIK TANIM

  OLASI NEDEN

  KULLANICININ

  YAPMASI

  GEREKENLER

  CH

  AZ

  ALI

  MIY

  OR

  1

  SGORTA ATIYOR

  KOMBNN YANINDAK SGORTA ATIYOR. 220 V ELEMANLARINDA KISA DEVRE YETKL SERVS AIRIN

  KOMBNN F EKLYKEN / V OTOMAT 0 KONUMUNDAYKEN SGORTA ATIYOR.

  KULLANIM ALANINDAK DER

  CHAZLARDAN KAYNAKLANAN PROBLEM EHLYETL BR ELEKTRK AIRIN

  2

  KOMB ALIMIYOR

  HERHANG BR ARIZA UYARISI VERMYOR

  .

  CHAZA ELEKTRK GELMYOR (Elektrik

  besleme kesik veya v-otomat sigorta kapal)

  GENEL ELEKTRK SGORTASINI

  KONTROL EDN, KOMB YANINDAK

  SGORTAYI '1' KONUMUNA GETRN

  SORUN GDERLMEZSE EHLYETL BR

  ELEKTRK AIRIN. ELEKTRONK KART SGORTASI ATMI

  YETKL SERVS AIRIN KABLO VE BALANTILARINDA SORUN VAR

  GSTERGEDE SICAKLIK VEYA BASIN DEER OKUNUYOR.HERHANG BR ARIZA KAZI YOK.

  ALIMA KONUM SEM YAPILMAMI

  ALIMA KONUM SEM YAPILMALIDIR,

  SORUN DEVAM EDYORSA YETKL

  SERVS AIRIN

  CHAZ BR DAHA DEVREYE GRENE KADAR

  BEKLEMEDE (ODA TERMOSTATI VEYA

  SICAKLIK AYAR DMES AYARI LE

  LGLDR)

  ODA TERMOSTATI VE SICAKLIK AYAR

  DMELER UYGUN POZSYONA

  GETRLMEL, SORUN DEVAM EDYORSA

  YETKL SERVS AIRIN

  3

  ALIIYOR,ALEV ALMIYOR,YANMIYOR

  GSTERGEDE SICAKLIK DEER

  OKUNUYOR. POMPA VE/VEYA FAN

  ALIIYOR. HEM KI, HEM DE YAZ

  KONUMUNDA BRLR YANMIYOR.

  ATELEME TRAFOSU ARIZALI YETKL SERVS AIRIN

  AIRI IINMA TERMOSTATI ARIZALI GAZ KESK OLABLR

  HATTA GAZ OLUP OLMADIINDAN EMN

  OLUN, VARSA RESET TUUNA BASINIZ.

  4

  SNYOR

  GSTERGEDE SICAKLIK DEER

  OKUNUYOR. CHAZ YANIYOR VE BR

  SRE SONRA SNYOR. BR DAHA

  DEVREYE GRMYOR.

  POMPA ALIMA KONUMU BRLR LE BERABER SELM

  YETKL SERVS AIRIN

  KULLANILIYORSA, ODA TERMOSTATI ARIZALI VEYA DK HASSASYETE SAHP

  YETKL SERVS AIRIN

  CHAZ SET SICAKLII DK AYARLANMI

  OLABLR. SICAKLII ARTTIRIN

  5

  CHAZ SIK SIK DEVREYE GRP IKIYOR

  DEVREDEN IKI VE YENDEN DEVREYE GR ARASINDAK SRE KISA OLUYOR.

  RADYATRLERN OUNUN VANALARI KAPALI

  VANALARI AIN,SORUN GDERLMEZSE YETKL SERVS AIRIN

  CHAZIN KAPASTESTES HTYACIN OK ZERNDE AYARLANMI

  YETKL SERVS AIRIN TESSAT FLTRELER TIKANMI

  SE

  SL

  ALI

  IYO

  R

  6

  DEVREYE GRERKEN DDETL SES IKIYOR

  DEVREYE GRERKEN GRLTL

  YANMA MEYDANA GELYOR.

  ELEKTROTLAR ARASINDAK ARK

  MESAFES 4 mm'DEN FAZLA YETKL SERVS AIRIN

  ATELEME KAPASTES YKSEK

  AYARLANMI

  ELEKTROT BRLR KANAT POZSYONU

  HATALI YETKL SERVS AIRIN

  DEVREYE GRERKEN METAL SES (TAK)

  MEYDANA GELYOR.

  GENLEME TANKI BALANTISINDA

  GEVEME YETKL SERVS AIRIN

  FAN DYAFRAMI HATALI YERDE

  7

  DEVREDEYKEN SESL ALIIYOR

  KOMB ALIMASI ESNASINDA SESL

  YANMA MEYDANA GELYOR. BACA BALANTISINDA PROBLEM VAR YETKL SERVS AIRIN

  KOMBNN ALIMASI SIRASINDA

  SREKL SES OLUYOR.

  SSTEMDE/TESSATTA HAVA VEYA APAK VAR

  RADYATRLERN HAVASINI ALIN SORUN

  DEVAM EDERSE YETKL SERVS

  AIRIN

  SRKLASYON POMPASI HIZ KADEMES AYARLANMAMI

  YETKL SERVS AIRIN FANDA SORUN VAR

  TESSAT FLTRELER DOLMU YETKL SERVS AIRIN

  SIC

  AK

  SU

  TE

  MN

  ND

  E S

  OR

  UN

  KULLANIM SUYU H ISINMIYOR

  KOMB ALIIYOR, KULLANIM SUYU H ISINMIYOR.

  KULLANIM SUYU SICAKLIK AYARI MNMUMDA

  KULLANIM SUYU SICAKLIK AYARINI

  MAKSMUMA DORU STEDNZ

  KONUMA GETRN KI KONUMUNDA SU AKI SENSR

  ARIZALI / TRBN SIKIMASI VAR YETKL SERVS AIRIN

  EANJR TIKANMASI MEVCUT YETKL SERVS AIRIN KOMB ALIMIYOR, KULLANIM SUYU H ISINMIYOR.

  YAZ KONUMUNDA SU AKI SENSR ARIZALI / TRBN SIKIMI

  YETKL SERVS AIRIN

  KOMB KULLANIM SUYU AZ ISINIYOR

  CHAZ ALIIYOR, SICAK SU AYAR

  DMES STENEN DEERE

  AYARLANMI, ANCAK BEKLENTY

  KARILAMIYOR.

  DI HAVA OK SOUK,GR SUYU

  SICAKLII OK DK,SU AKI MKTARI

  FAZLA

  SICAK SU TKETMNZ SIRASINDA BATARYANIZI KISM AIK KONUMDA TUTUN

  EANJRDE KRELENME MEVCUT YETKL SERVS AIRIN

  10

  KULLANIM SUYU AIRI ISINIYOR

  CHAZ ALIIYOR, SICAK SU AYAR

  DMES STENEN DEERE

  AYARLANMI, ANCAK SU SICAKLII

  BEKLENENN ZERNDE.

  KULLANIM SUYU SICAKLIK SENSR ARIZALI (KRE OLUUMU)

  YETKL SERVS AIRIN

  SU AKI HIZI (DEBS) OK DK KULLANIM SUYU SICAKLIK AYAR

  DMESN MNMUM KONUMA ALINIZ

  11

  KULLANIM SUYU / SICAK SU AZ AKIYOR SOUK SU DAHA FAZLA AKIYOR.

  VANALAR TAM AIK DEL VANALARI TAM AIK KONUMA GETRN

  EBEKE GR FLTRES TIKANMI

  YETKL SERVS AIRIN SU AKI TRBN / SOUK SU GR FLTRES TIKANMI

  EANJR TIKANMI

  12

  SICAK SU KENDLNDEN SOUYOR

  SOUK SU KARITIRILMADII HALDE SU

  KENDLNDEN SOUYOR.

  MNMUM GAZ AYARI YKSEK YETKL SERVS AIRIN

  EBEKEDE AIRI BASIN DALGALANMASI VAR

  TESSATINIZI AIRIN

  ELEKTRONK KART ARIZALI YETKL SERVS AIRIN

  BATARYA CONTALARI DEFORME OLMU YETKL SERVS AIRIN

  SICAK SU TEMN ESNASINDA CHAZ

  SNMYOR, SU SOUYOR. KULLANIM SUYU SICAKLIK SENSR ARIZALI

  YETKL SERVS AIRIN

 • 29

  MTER BAVURU / ARAMA NEDEN

  AIK TANIM

  OLASI NEDEN

  KULLANICININ YAPMASI

  GEREKENLER

  RA

  DY

  AT

  R

  IS

  INM

  AS

  IND

  A S

  OR

  UN

  13

  RADYATRLER ISINMIYOR

  YEL LAMBA YANIYOR, SICAK KULLANIM

  SUYU ISINIYOR, RADYATRLER ISINMIYOR.

  ALIMA KONUMU 'KI' SEL DEL

  ALIMA KONUMUNU KI KONUMU OLARAK SEN

  ODA TERMOSTATI ARIZALI , BALANTILARINDA HATA

  VEYA DK HASSASYETE SAHP

  YETKL SERVS AIRIN

  TESSAT FLTRES TIKANMI

  YETKL SERVS AIRIN

  RADYATRLERN VE/VEYA KOMBNN ALT BALANTI

  VANALARI KAPALI

  VANALARI AIN

  14

  RADYATRLERN BAZILARI ISINMIYOR / BAZI

  RADYATRLERN ALT KISMI ISINMIYOR

  RADYATR ST GR BORULARI DAHA SICAK.

  SRKLASYON POMPASI HIZ KADEMES YANLI AYARLANMI

  YETKL SERVS AIRIN

  TESSATTA PROBLEM VAR (AP DARALMASI,TIKANIKLIK )

  RADYATR VANALARINDAN REGLAJ YAPINIZ / TESSATINIZA SORUNU ZMES N BAVURUNUZ.

  SSTEMDE HAVA VAR RADYATRLERN HAVASINI ALIN

  RADYATR ALT GR BORULARI DAHA SICAK. HATALI TESSAT BALANTISI/ BALANTILAR TERS TESSATINIZI AIRIN

  ISINMAYAN RADYATRLER 1.5 METREDEN UZUN.

  RADYATR GR IKI BORULARINA APRAZ BALANTI

  YAPILMAMI TESSATINIZA APRAZ BALANTI YAPTIRIN

  15

  RADYATRLER ISINIYOR, EV ISINMIYOR

  KOMB BELL ARALIKLARLA DEVREDEN IKIP

  TEKRAR ALIIYOR.

  RADYATR KAPASTES DK TESS EDLM

  TESSATI PROJELENDREN ARAYIN

  16

  SICAKLIK OK HIZLI ARTIYOR,RADYATRLER ISINMIYOR

  KOMB ALTINDAK VE RADYATRLERDEK VANALARIN TM AIK KONUMDA.

  SRKLASYON POMPASI SIKIMI / ARIZALI

  YETKL SERVS AIRIN

  TESSAT FLTRES TIKANMI

  YETKL SERVS AIRIN

  YA

  KIT

  T

  KE

  TM

  ND

  E

  SO

  RU

  N

  17

  FAZLA YAKIT SARFEDYOR

  BTN RADYATRLER ISINIYOR, ODA

  TERMOSTATI KULLANILIYOR.

  CHAZ KAPASTES DK SELM

  TESSATI PROJELENDREN LE GRN ZOLASYON PROBLEM MEVCUT CHAZ EKONOMK KULLANIM ARTLARINDA ALITIRILMIYOR

  EKONOMK KULLANIM ZAHI N SERVSE DANIIN

  ODA TERMOSTATI KULLANILDII HALDE SU SICAKLII

  DK SELM

  KALORFER DEVRES SICAKLIK AYARINI

  EKONOMK (E) KONUMA GETRN

  MAKSMUM GAZ BASINCI AYARLI DEL

  YETKL SERVS AIRIN

  BACA UZUNLUUNA GRE FAN DYAFRAMI TAKILI

  OLMADII N YANMA VERM DK

  MU

  HT

  EL

  F S

  U V

  E B

  AS

  IN

  SO

  RU

  NU

  18

  ALTTAN SU AKITIYOR / DAMLIYOR

  ALT KONSOLDAK SU BALANTI

  NOKTALARINDAN VEYA AKSESUAR

  BALANTILARINDAN SU AKITMIYOR, (TESSAT

  VE KULLANIM SUYU) TESSAT SU BASINCI 1.5

  BAR SEVSYESNDE

  EMNYET VENTL ARIZALI, 3 BAR YERNE DAHA DK

  BASINTA DEVREYE GRYOR

  YETKL SERVS AIRIN

  RAKORLU BALANTILAR ARASINDAK

  CONTALAR AINMI/BOZULMU

  YETKL SERVS AIRIN

  19

  BAR DYOR / BASIN AZALIYOR / SU EKSLTYOR

  TESSAT 1.5 BAR SEVYESNE

  DOLDURULMASINI TAKBEN ZAMAN NDE

  CHAZDA BASIN DMES MEYDANA

  GELYOR.

  KOMBDE YA DA KALORFER TESSATINDA SU KAAI VAR.

  YETKL SERVS AIRIN

  20

  SICAK SU MUSLUUNU AINCA BAR / BASIN YKSELYOR

  BAR VEYA BASIN YKSELYOR ANCAK

  BOALTMA MUSLUUNDAN SU AKITMIYOR.

  ISINAN SUYUN GENLEMES LE KISM BASIN ARTII OLABLR

  YETKL SERVS BLG N ARAYIN

  21

  BASIN DALGALANMASI OLUYOR

  BOALTMA MUSLUUNDAN SU AKITMIYOR.

  GENLEME TANKI HAVASI AZALMI/ GENLEME TANKI

  MEMBRANI DELK YETKL SERVS AIRIN

  RADYATRLERN HAVASINI ALIN SSTEMDE HAVA VAR

  22

  TESSATA SU DOLMUYOR

  SU DOLDURMA MUSLUU AIK, SU KESK DEL.

  DOLDURMA MUSLUU ARIZALI SULARIN KESK VANALARIN KAPALI

  OLMADIINDAN EMNSENZ YETKL SERVS

  AIRIN DK BASIN SENSR ARIZALI

  GA

  Z K

  OK

  US

  U

  23

  KOKU YAPIYOR/GAZ KOKUSU VAR

  CHAZ ALIIRKEN KOKU OLUUYOR.

  HERMETK KOMBLERDE MEKAN NE ATIKGAZ SIZDIRIYOR

  TESSATINIZI AIRIN, PROBLEM

  ZLMEZ SE YETKL SERVSNZE DANIIN

  CHAZ ALIMAZKEN KOKU OLUUYOR.

  KOMB GAZ BALANTILARINDA YA DA TESSATTA GAZ KAAI.

  CHAZIN ALTINDAK GAZ VANASINI KAPATIN, MEKANI

  HAVALANDIRIN,YETKL SERVS AIRIN

  BA

  CA

  24

  BACADAN SU DAMLIYOR

  KOMB ALIIRKEN BACADAN SU DAMLIYOR.

  ATIKGAZ BORU BALANTI EM TERS YNDE VERLM

  TESSATINIZI AIRIN

  Tablo 3.2

 • 30

  4.Blm Yetkili Servis iin Bilgiler

  Tesisat ve montaj yaplan cihazlar ekte yer alan ( bkz. Sayfa 16) Tesisat Kontrol Formundaki maddelere gre kontrol edilirler. Kontrollerden sonra eksiklik tespit edildii takdirde kombi servis tarafndan devreye alnmaz. Tesisat ve montaj yaplmadan nce aadaki hususlara dikkat edilmelidir:

  Devreye almadan nce, tesisat su ile doldurularak hidrolik test uygulanmas ve tesisattaki szdrmazln mutlaka salanmas gerekmektedir.

  Cihaz doalgaz ile alacaksa gaz ama belgesinin alnm olmas gerekmektedir.

  Cihazn emniyeti ve verimi asndan aadaki neri ve uyarlarmza mutlaka uyunuz. Bu klavuzda belirtilenlerin dnda cihazn hibir parasna veya ayarna kesinlikle dokunmaynz.

  4.1 Elektrik Tesisat Kombinin montajn ve tesisatn yapan bayi veya tesisatlar tarafndan hibir ekilde kombiye elektrik verilmemeli ve elektrik balants yaplmamaldr. Kombinin alt hizasndan 50 cm yaknna kadar bir elektrik tesisat getirilip braklmaldr.

  Cihazn kablosundan, elektrik tesisatna kadar tm balants CRETSZ LK ALITIRMA

  esnasnda SADECE PROTHERM TEKNK SERVSLER tarafndan yaplacaktr.

  Kombiye fabrikamz tarafndan balanan elektrik kablosu zel bir kablo olduundan, deitirmek istendii takdirde, Yetkili Servisimizden temini yaplabilir.

  Oda termostatnn kablolar yalnz Protherm Teknik Servisleri tarafndan balanmaktadr.

  4.2 Kombinin Devreye Alnmas Dikkat! Cihazn devreye alnmas ilemi sadece Protherm Yetkili Servisi tarafndan yaplmaldr. Protherm Yetkili Servisi kullancya, cihazn nasl altrlaca konusunda detayl bilgi verecektir. Protherm Yetkili Servisi dnda cihaza yaplacak mdahaleler sonucu ortaya kabilecek hasarlardan Vaillant firmas sorumlu deildir.

  4.3 Periyodik Bakm ve Kontrol Gerek cihazn performans ve gerekse gvenlii asndan Protherm Yetkili Servisi ne ylda bir kez cretli bakm yaptrmanz tavsiye ederiz.

 • 31

  5.Blm letiim Bilgileri

  Deerli Mterimiz,

  Sizlere iyi rnler vermek kadar, iyi hizmet vermenin de nemine inanyoruz. Bu nedenle rnlerimizle ilgili her trl hizmet ihtiyacnzda;

  ncelikle Mteri letiim Merkezimizin 444 89 89 numaral cretsiz telefonunu arayarak,

  Protherm Yetkili Servislerimize bavurarak,

  www.protherm.com.tr internet sitemizi ziyaret ederek,

  bilgi alabileceinizi ve irketimize ulaabileceinizi bilgilerinize sunarz.

  Uyulmas Gereken neri ve Bilgiler: 1. rnnz aldnzda Garanti Belgesini Yetkili Satcnza onaylattrnz.

  2. rnnz montaj ve kullanma klavuzu esaslarna gre kullannz.

  3. Servise ihtiyacnz olduunda Yetkili Servis Listesinde belirtilen size en yakn PROTHERM YETKL SERVS ne bavurunuz.

  4. Hizmet iin gelen teknisyene Protherm tarafndan verilmi kimlik kartn sorunuz. 5. Alnan hizmet sonrasnda servis teknisyeninden aldnz HZMET BELGES ni saklaynz.

  Alacanz Hizmet Belgesi, daha sonra cihaznzda meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar salayacaktr.

  6. Sanayi Bakanlnca belirlenen, rn kullanm mr 10 yldr.

  3003202770-00

  http://www.protherm.com.tr/

 • 32

  6.Blm ndeks

  A Ambalaj ve Sevkiyat Bilgileri 5 Arza zmleri 25-26-27-28-29 Ask Vidalar ve Dbelleri 5-13 Ar Isnma Emniyet Termostat 15 Atkgaz Boru Balants 7-8-9

  B Baca klarnn Yerletirilmesi 9

  C Cihazn Kapatlmas 21 ComfortT konumunda altrma 24 altrma ve Ayarlar 22

  D Devreye Alma 30 Doalgaz ile Kullanm 10 Donma Korumas 20

  E ECO konumunda altrma 24 Ekonomik Kullanm Uyarlar 18 Elektrik Tesisat 11 Emniyet Ventili 13-17-19 Edeer Uzunluk Hesab 8

  G Garanti Belgesi 33-34 Gaz Ama Belgesi 6-16-30 Genel Uyarlar 3 Gstergelerin Tanm 21 Gvenli Kullanm Uyarlar 18

  Gvenlik Donanmlar 20

  H Hava ak Anahtar Emniyeti 26 Havalandrma 10

  Hata Tanmlar 25-26-27

  letiim Bilgileri 31

  K Kombi Montaj 13 Kullanm Suyu Tesisat ve Balantlar 11-12 Kumanda Panosu 21

  M Montaj ablonu 5-13 Montaj Yeri Seimi 6

  O Oda Termostat 25-30 Otomatik Purjr 15

  P Periyodik Bakm ve Kontroller 30 Pompa 11-15 Program Saati 11-18

  R Radyatr Tesisat 11-12

  T Teknik Bilgiler 14 Tesisatn Su ile Doldurulmas 18 Tesisat Kontrol formu 16

 • 33

  7. Blm Garanti Belgesi

 • 34

 • 35