l'economia del període d'enteguerres

Download L'economia del període d'enteguerres

Post on 30-Jun-2015

311 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. 8. Leconomiadelperode dentreguerres(1918-1939)H.M.C. 1

2. Sumari1. Els problemes econmics de la pau2. Els felios anys vint3. La Gran Depressi4. Lexpansi mundial de la crisi5. Els camins de la recuperaci econmicaH.M.C.2 3. 1. Els problemes econmics de la pau Els efectes immediats de la guerra: Va afeblir els contendents europeus (prstecsamb els EE.UU.) El Tractat de Versalles: grans desacords(Alemanya: reparacions de guerra) EE.UU: pagament dels deutes interaliats Alemanya: 1923: fallida del seu sistema monetari Inflaci sense precedents Conca del Ruhr: invada Nacionalisme radical H.M.C.3 4. 1. Els problemes econmics de la pau Els desequilibris comercials: Modificaci dels fluxes dintercanvi de mercaderies Alemanya: va perdre molts territoris amb elTractat de Versalles; menys accs a les matriesprimeres Desequilibricomercial entreels pasosindustrialitzats i els exportadors daliments imatries primeres Descens dels preus agraris: empitjorament de lesbalances comercials Petici de nous crdits H.M.C.4 5. 1. Els problemes econmics de la pau La puixana de leconomia nord-americana: Supremacia dels EE.UU. enfront del Regne Unit El dlar es va anar imposant com a moneda de canvi, enfront de la lliura esterlina La banca nord-americana: la ms dinmica EE.UU.: nica plaa finanera capa de mantenir un sistema de prstecs a llarg termini Desequilibri comercial entre EE.UU. i Europa Augment de la competitivitat dels EE.UU.H.M.C.5 6. Sumari1. Els problemes econmics de la pau2. Els felios anys vint3. La Gran Depressi4. Lexpansi mundial de la crisi5. Els camins de la recuperaci econmicaH.M.C.6 7. 2. Els felios anys vint La prosperitat nord-americana Un gran creixement econmic Innovaci tcnica i canvis en lorganitzaci del treball Electricitat / petroli / autombil / cadenes de muntatge Concentraci empresarial Augment de la productivitat i reducci de costos de producci La revoluci dels consumidors Grans magatzems / compres a terminis / publicitat / mrqueting/endeutament La distribuci desigual de la renda Millora de la capacitat adquisitiva dels treballadors Sobreproducci Agricultura: el sector ms perjudicat H.M.C. 7 8. 2. Els felios anys vint La febre borsria Puixana borsria Bombolla especulativa Convenciment dobtenir ms guanys (plusvlua borsria) Inters per la borsa: petits inversors 1929: gran problema quan el valor de les accions vacomenar a baixarH.M.C. 8 9. Sumari1. Els problemes econmics de la pau2. Els felios anys vint3. La Gran Depressi4. Lexpansi mundial de la crisi5. Els camins de la recuperaci econmicaH.M.C.9 10. 3. La Gran Depressi Les causes de la Gran Depressi La sobreproducci industrial La crisi de liquiditat La caiguda del consum Disminuci capacitat adquisitiva La por de ser acomiadat Caiguda dels preus agraris Endeutament H.M.C.10 11. 3. La Gran Depressi La crisi bancria i industrial Crisi bancria: fallida de molts bancs, famliesarrunades, reducci de concessi de crdits... Crisi industrial: augment dels estocs, baixada delspreus, subconsum, caiguda de les inversions... Gran augment de latur Disminuci de la demanda: va fer baixar laproducci industrial i agrcola La crisi alimentava la crisiH.M.C. 11 12. Sumari1. Els problemes econmics de la pau2. Els felios anys vint3. La Gran Depressi4. Lexpansi mundial de la crisi5. Els camins de la recuperaci econmicaH.M.C.12 13. 4. Lexpansi mundial de la crisi Els mecanismes dexpansi El descens dels preus dels productes americans La reculada de la demanda El descens dels prstecs i de les inversions La crisi bancria: primer smptoma: fallida del Creditanstalt(banc austrac) Alemanya: va ser molt greu Regne Unit: impossibilitat de mantenir la lliura com a moneda central (fallida del sistema monetari internacional,devaluaci de les monedes) Frana: exemple dels pasos anomenats del bloc or H.M.C. 13 14. 4. Lexpansi mundial de la crisi Lenfonsament del comer Reducci de la demanda interna Enfrontament comercial entre Europa i els EE.UU. Augment del proteccionisme Ladopci de tarifes proteccionistes pels americans lany 1930 va serconsiderat una declaraci de guerra comercial Expansi de la crisi als pasosexportadors daliments i matries primeres H.M.C. 14 15. Sumari1. Els problemes econmics de la pau2. Els felios anys vint3. La Gran Depressi4. Lexpansi mundial de la crisi5. Els camins de la recuperaci econmicaH.M.C.15 16. 5. Els camins de la recuperaci econmica La proposta keynesiana (KEYNES) Va defensar lactuaci dels governs Proposta de que lEstat augments la despesa pblica (principalment en obres pbliques) La despesa de lEstat generaria dficit pblic per: Multiplicador keynesi LEstat: podria incrementar els ingressos per impostos En resum: La prosperitat depenia sobretot de la inversi i del consum, i no pas de lestalvi. El paper dels capitalistes era invertir, i el dels consumidors, consumir. H.M.C.16 17. 5. Els camins de la recuperaci econmica El New Deal de Roosevelt New Deal: pla econmic per superar la crisi i paliar-ne els efectes socials Franklin Delano Roosevelt: president americ que hova posar en prctica a partir del 1932 Mesures del New Deal (intentar lluitar contra la deflaci) Llei dajustament agrariAgricultural Adjustement Administration (AAA) Llei nacional de recuperaci industrial (NIRA)National Recovery Administration (NRA)Public Works Administration (PWA) Tenesse Valley Authority Poltica monetarista: devaluaci del dlar Condicions dels treballadors: llibertat de sindicaci, salari mnim, seguretat social Desconfiana empresarial Estabilitzaci de leconomiaH.M.C.17 18. 5. Els camins de la recuperaci econmica H.M.C. 18 19. 5. Els camins de la recuperaci econmica Els pasos escandinaus Paper actiu al pressupost de lEstat Decissiu la fora dels partits socialdemcrates Construcci de lEstat del benestar La poltica armamentstica dAlemanya Es va impulsar un poltica de rearmament Hitler: autarquia econmica El Regne Unit i Frana 1933: Conferncia Internacional de Londres Regne Unit: no va adoptar poltiques semblants alNew Deal Frana: plans socials, obres pbliques... La nova fase de creixement noms es va aconseguirdesprs de la Segona Guerra Mundial H.M.C.19 20. H.M.C. 20 21. H.M.C. 21 22. H.M.C. 22 23. H.M.C. 23 24. H.M.C. 24 25. H.M.C. 25 26. H.M.C. 26 27. H.M.C. 27 28. H.M.C. 28