ldp workbook - viet

19
Phát triển năng lực lãnh đạo Chương trình đào tạo tăng cường năng lực lãnh đạo SÁCH BÀI TẬP - BÀI 5 & 6 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO/ LDP 2012

Upload: may-trang

Post on 27-May-2015

208 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Ldp  workbook - viet

Phát triển năng lực lãnh đạo

Chương trình đào tạo tăng cường năng lực

lãnh đạo

SÁCH BÀI TẬP - BÀI 5 & 6

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO/ LDP 2012

Page 2: Ldp  workbook - viet

Copyrighted by LIW 2/19 Sách bài tập - Ngày 5 & 6

Bài 5

Page 3: Ldp  workbook - viet

Copyrighted by LIW 3/19 Sách bài tập - Ngày 5 & 6

Ôn lại các nội dung đã học từ Chương trình Phát triển Năng lực Lãnh đạo

Hãy cùng ôn lại các nội dung sau:

Hành trình lãnh đạo

Mô hình 3W

Các tiêu chí 3C

Khung OLA

Tâm lý học lãnh đạo

Các xu hướng tư duy

Huấn luyện

Page 4: Ldp  workbook - viet

Copyrighted by LIW 4/19 Sách bài tập - Ngày 5 & 6

Chương trình học của chúng ta

Page 5: Ldp  workbook - viet

Copyrighted by LIW 5/19 Sách bài tập - Ngày 5 & 6

Đánh giá dự án của các bạn và tiến độ dự án đến thời điểm hiện tại

Các bạn đã quan sát được những gì và rút ra các bài học gì từ dự án?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Page 6: Ldp  workbook - viet

Copyrighted by LIW 6/19 Sách bài tập - Ngày 5 & 6

Lãnh đạo “quân” của người khác

Gây ảnh hưởng - Thuyết phục - Thương lượng - Ép buộc

Page 7: Ldp  workbook - viet

Copyrighted by LIW 7/19 Sách bài tập - Ngày 5 & 6

Dù là bất kỳ ai, nhà quản lý, cán bộ thị trường, nhân viên bán hàng, giảng viên, huấn luyện viên

hay phụ huynh học sinh thì hiệu quả công việc của bạn đều gắn liền với khả năng gây ảnh

hưởng. Và hiển nhiên là với những gì tự làm thì chúng ta được trả lương ít hơn so với những gì

mà chúng ta tạo ảnh hưởng để người khác làm.

Ảnh hưởng là khi bạn thay đổi được quan niệm, quan điểm, niềm tin, thái độ hay quyết định của

người khác, từ đó làm thay đổi hành động của họ. Những “chuyên gia” về tạo ảnh hưởng là

những người hiểu rõ về người khác, cách thức họ suy nghĩ, điều khiến họ “phát ra tín hiệu và bắt

sóng trên cùng một tần số”.

Các nhà lãnh đạo, các nhà doanh nghiệp thành công và những người thực hiện tốt vai trò tác

nhân thúc đẩy sự thay đổi đều đánh giá cao “quyền năng tạo ảnh hưởng”; để đảm bảo thành

công, họ không phó mặc mọi việc cho sự may rủi mà chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện

chiến lược với hy vọng tạo ra được ấn tượng tốt.

Page 8: Ldp  workbook - viet

Copyrighted by LIW 8/19 Sách bài tập - Ngày 5 & 6

Những đặc trưng của:

Giao tiếp một cách “nóng giận”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------

Giao tiếp một cách thụ động

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------

Giao tiếp một cách tự chủ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------

Page 9: Ldp  workbook - viet

Copyrighted by LIW 9/19 Sách bài tập - Ngày 5 & 6

Bài tập: Các thông điệp lẫn lộn

Bài tập theo nhóm 4 người

Bạn sẽ được yêu cầu nói một câu bằng cả 3 kiểu phản ứng trong giao tiếp:

Phản ứng nóng giận

Phản ứng thụ động

Phản ứng tự chủ

- Bạn thay đổi giọng nói, ngôn ngữ cơ thể và cử chỉ, thái độ như thế nào khi thay đổi kiểu nói?

- Khả năng thuyết phục của bạn thế nào? Các đồng nghiệp sẽ đánh giá bạn điểm mấy (trên

tổng số 5 điểm)

- Bạn thấy kiểu nói nào khó nhất?

- Bạn sẽ cần thực hành kiểu nói đó nhiều nhất với các bên liên quan nào trong dự án?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

Page 10: Ldp  workbook - viet

Copyrighted by LIW 10/19 Sách bài tập - Ngày 5 & 6

Thỏa thuận xã hội là cách làm việc với người khác, trong đó bạn xác định rõ ràng ngay từ đầu

các yêu cầu chung của cả hai bên.

Hãy thử làm bài tập này theo nhóm 2 người

Nếu các bạn đã làm việc cùng nhau trong dự án của bạn - hãy trao đổi với nhau những câu hỏi

sau đây:

1, Cả hai chúng ta đang cố gắng đạt được điều gì và chúng ta sẽ dùng những thước đo nào để

đánh giá thành công?

2, Những đặc điểm quan trọng nào có thể khiến chúng ta bối rối trong công việc (ví dụ như sự

kịp thời, tính chính xác, v.v.)?

3,Tôi mong đợi những hành vi nào ở anh/chị, và anh/chị mong đợi những hành vi nào từ phía

tôi?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------

Page 11: Ldp  workbook - viet

Copyrighted by LIW 11/19 Sách bài tập - Ngày 5 & 6

Page 12: Ldp  workbook - viet

Copyrighted by LIW 12/19 Sách bài tập - Ngày 5 & 6

Page 13: Ldp  workbook - viet

Copyrighted by LIW 13/19 Sách bài tập - Ngày 5 & 6

Bạn thích đặt mình ở vị trí nào trên sơ đồ này?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

Page 14: Ldp  workbook - viet

Copyrighted by LIW 14/19 Sách bài tập - Ngày 5 & 6

Bài 6

Page 15: Ldp  workbook - viet

Copyrighted by LIW 15/19 Sách bài tập - Ngày 5 & 6

Thiết lập môi trường phù hợp cho các bên liên quan

Page 16: Ldp  workbook - viet

Copyrighted by LIW 16/19 Sách bài tập - Ngày 5 & 6

Quản lý và lập bản đồ các bên liên quan

Sơ đồ này biểu diễn mức độ liên quan của các bên với dự án (liên quan ở cấp độ 1 hay cấp độ 2)

và cách thức các bên chịu tác động từ bạn/dự án của bạn (trong vai trò “tham gia”, “bị ảnh

hưởng” hay “gây ảnh hưởng”)

Việc quản lý các bên liên quan sẽ giúp bạn hiểu:

• Bạn cần làm việc với ai

• Làm việc với họ như thế nào

• Các ưu tiên khi làm việc với họ

Mạng lưới các đối tác chiến lược: Thực trạng

Bài tập

Hãy xem xét một dự án, một mục tiêu, một sáng kiến hay một thách thức trong môi trường của

bạn và cho biết:

• Những ai/tổ chức nào là các đối tác chính?

• Họ đang ở đâu?

• Họ liên quan như thế nào với dự án?

• Họ có vai trò quan trọng đến mức nào đối với thành công của dự án?

• Họ thích cách giao tiếp và thông tin liên lạc nào?

• Mạng lưới này còn thiếu ai/tổ chức nào không?

Mỗi học viên tự chuẩn bị câu trả lời cho các câu hỏi trên trong 7 phút, sau đó chia sẻ câu trả lời

với người ngồi bên cạnh trong 5 phút.

Page 17: Ldp  workbook - viet

Copyrighted by LIW 17/19 Sách bài tập - Ngày 5 & 6

Page 18: Ldp  workbook - viet

Copyrighted by LIW 18/19 Sách bài tập - Ngày 5 & 6

Page 19: Ldp  workbook - viet

Copyrighted by LIW 19/19 Sách bài tập - Ngày 5 & 6

Kế hoạch của tôi về việc nâng cao năng lực lãnh đạo ở Việt Nam