lcd ccd af polski - .podr´cznik u‌ytkownika przed przyst pieniem do eksploatacji...

Download LCD CCD AF POLSKI - .Podr´cznik u‌ytkownika Przed przyst pieniem do eksploatacji urz dzenia nale‌y

Post on 01-Mar-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Podrcznik uytkownikaPrzed przystpieniem do eksploatacjiurzdzenia naley dokadnie przeczytaniniejsz instrukcj i zachowa j naprzyszo.

POLSKI SVK

Cyfrowa kamera wideo

Stosowa wycznie zatwierdzone akumulatory.W przeciwnym wypadku moe wystpowa zagroenie przegrzaniem,poarem lub wybuchem. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialnoci zaproblemy powstae w wyniku stosowania nieodpowiednich akumulatorw.

Pouvajte iba schvlen druh batri.Inak hroz nebezpeenstvo prehriatia, poiaru alebo explzie.Spolonos Samsung nezodpoved za problmy spsobenpouvanm neschvlenho druhu batri.

Digitlna videokamera

AFAutomatick zaostrenie

OPTICK SNMAC MODULCCDZariadenie s nbojovou vzbou

LCD MONITORDisplej z tekutch krytlov

AF Automatycznaregulacja ostroci

CCD Przetwornik obrazuCCD

LCD Wywietlaczciekokrystaliczny

Nvod na pouitiePred pouitm zariadenia si pozorne pretajtetento nvod na pouitie a uschovajte si ho naalie pouitie.

VP-D371(i)/D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i)

VP-D371(i)/D371W(i)/D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i)

01227K VPD371 POL+Slo ~059 2/3/07 9:35 AM Page 1

Funkcje i elementy .............................................................................................................................7Akcesoria dostarczone z kamer .....................................................................................................8Widok z przodu (strona lewa) ...........................................................................................................9Widok z lewej strony ........................................................................................................................10Widok z gry (strona prawa) ...........................................................................................................11Widok z tyu i widok od dou............................................................................................................12Pilot zdalnego sterowania (tylko VP-D375W(i)/D975W(i))...........................................................13

Korzystanie z paska na rk i osony obiektywu ..........................................................................14Instalacja baterii litowej ....................................................................................................................15Uytkowanie akumulatora litowo-jonowego ..................................................................................16Podczanie do rda zasilania .....................................................................................................19Informacje o trybach pracy..............................................................................................................19Korzystanie z QUICK MENU (MENU PODRCZNEGO)...........................................................20Menu ekranowe w trybach Camera (Tryb Cam)/Player (Tryb Player) ......................................21Menu ekranowe w trybach M.Cam (M.Cam Mod)/M.Player (Tryb M.Play) (tylko VP-D375W(i)/D975W(i)) ...22Wczanie i wyczanie menu ekranowego .................................................................................22

Ustawianie zegara (Clock Set (Ust. Zegara))..............................................................................23Ustawianie funkcji sterowania pilotem bezprzewodowym (Remote (Pilot)) (tylko VP-D375W(i)/D975W(i)) 24Ustawianie sygnau dwikowego (Beep Sound (Dwik Beep))............................................25Ustawianie dwiku migawki (Shutter Sound (Dw. Migawki)) (tylko VP-D375W(i)/D975W(i)) ...26Wybr jzyka menu ekranowego (Language) ...........................................................................27Funkcja prezentacji (Demonstration (Demonstracja))..............................................................28

Regulacja ekranu LCD (LCD Bright (Jasno LCD)/ LCD Colour (Kolor LCD)) ................29Wywietlanie daty i godziny (Date/Time (Data/Czas))................................................................30Konfigurowanie ustawie wywietlania na ekranie telewizora (TV Display (Wyw. TV)) ....31

Korzystanie z wizjera kamery .........................................................................................................32Wkadanie / wyjmowanie kasety.....................................................................................................32Techniki nagrywania ........................................................................................................................33Pierwsze nagranie............................................................................................................................34atwe nagrywanie dla pocztkujcych (EASY.Q Mode (Tryb EASY.Q)) ................................35Przegldanie i wyszukiwanie nagra (REC SEARCH) ...............................................................36Szybkie wyszukiwanie danej sceny (Ustawianie punktu pocztkowego) (tylko VP-D375W(i)/D975W(i)) .37Nagrywanie samego siebie za pomoc pilota (Ustawianie samowyzwalacza) (tylko VP-D375W(i)/D975W(i)) ..38Powikszanie i pomniejszanie ........................................................................................................39Funkcja stopniowego wzmacniania i wygaszania ........................................................................40Korzystanie z funkcji COLOUR NITE (Zdjcia nocne w kolorze) ............................................41Korzystanie z funkcji LIGHT (LAMPA) (tylko VP-D372WH(i)/D375W(i)/D975W(i))..................42

POLSKI

Spis treci Obsah

22

SVK

Opis kamery ............................................................................................7

Ustawienia pocztkowe: Konfigurowanie ustawie w menu systemowym ....23

Podstawowe informacje dotyczce nagrywania ..............................32

Ustawienia pocztkowe: Konfigurowanie ustawie w menu wywietlania...29

Przygotowanie ......................................................................................14

Funkcie .................................................................................................................................. 7Dodvan prsluenstvo........................................................................................................ 8Pohad spredu a zava........................................................................................................... 9Pohad zava........................................................................................................................ 10Pohad sprava a zhora ........................................................................................................ 11Pohad zozadu a zospodu................................................................................................... 12Diakov ovlda (len typy VP-D375W(i)/D975W(i)) .......................................................... 13

Pouitie remienka na ruku a krytu objektvu....................................................................... 14Intalcia ltiovej batrie ...................................................................................................... 15Pouitie ltium-inovej batrie ............................................................................................. 16Pripojenie k zdroju napjania .............................................................................................. 19O prevdzkovch reimoch................................................................................................. 19Pouvanie QUICK MENU (Rchleho Menu) ..................................................................... 20OSD (Obrazovkov ponuka) v reimoch Camera/Player (Videokamera/prehrva) ........ 21OSD (obrazovkov menu) v reimoch M.Cam/M.Player (len typy VP-D375W(i)/D975W(i)). 22Zapnutie a vypnutie funkcie OSD (obrazovkov ponuka) .................................................. 22

Nastavenie hodn (Clock Set) ............................................................................................ 23Nastavenie prjmu bezdrtovho diakovho ovldaa (Diakov ovlda) (len typy VP-D375W(i)/D975W(i)) ....................................................................................... 24Nastavenie zvukovej signalizcie - ppania (Beep Sound) ............................................... 25Nastavenie zvuku uzvierky (Shutter Sound) (len typy VP-D375W(i)/D975W(i)) ................. 26Vber jazyka OSD (Language) .......................................................................................... 27Zobrazenie ukky (Demonstration)................................................................................. 28

Nastavenie LCD displeja (LCD Bright/ LCD Colour) (Jas/farba LCD) ........................... 29Zobrazenie funkcie dtum/as (Date/Time) ....................................................................... 30Nastavenie televzneho zobrazenia (TV Display).............................................................. 31

Pouitie hadika................................................................................................................ 32Vloenie / vysunutie kazety................................................................................................. 32Rzne metdy zznamu ..................................................................................................... 33Prv nahrvanie .................................................................................................................. 34Nahrvanie s reimom Easy pre zaiatonkov (EASY.Q Mode) .................................... 35Prezeranie a hadanie poas nahrvania (REC SEARCH) ............................................... 36Rchle hadanie poadovanej scny (Nastavenie nulovej pamte) (len typy VP-D375W(i)/D975W(i)) . 37Nahrvanie seba samho pomocou diakovho ovldaa (Nastavenie samospte) (len typy VP-D375W(i)/D975W(i)) ......................................

Recommended

View more >