lataa esite

of 4 /4
CityGeoModel avoin geotietomalli kaupunkeihin –hanke Hankkeen pääkohderyhmä on yritykset. Tavoitteena on vahvistaa yritysten innovaatiotoi- mintaa luomalla paremmat lähtökohdat kaupunkien geotiedon (maa- ja kallioperätiedon) avoimelle ja vapaalle käytölle. Tavoitteeseen pyritään laatimalla malli geologisen ja geoteknisen maa- ja kallioperätiedon kokoamisesta, harmonisoimisesta ja esittämisestä kaupungin 3D –mallin yhteydessä. Samalla kehitetään tiedon hyödyntämismahdollisuuksia avoimien rajapintojen kautta. Tampereen pilottikohteen kokemusten perusteella toimintamallia tarjotaan muiden 6Aika- kaupunkien testattavaksi ja hyödynnettäväksi. Kuvan Copyright: Tampereen kaupunki/Susanna Lyly. 2012 CityGeoModel www.citygeomodel.fi

Upload: lyhuong

Post on 05-Jan-2017

252 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: Lataa esite

CityGeoModel avoin geotietomalli kaupunkeihin –hanke

Hankkeen pääkohderyhmä on yritykset. Tavoitteena on vahvistaa yritysten innovaatiotoi-mintaa luomalla paremmat lähtökohdat kaupunkien geotiedon (maa- ja kallioperätiedon) avoimelle ja vapaalle käytölle.

Tavoitteeseen pyritään laatimalla malli geologisen ja geoteknisen maa- ja kallioperätiedon kokoamisesta, harmonisoimisesta ja esittämisestä kaupungin 3D –mallin yhteydessä. Samalla kehitetään tiedon hyödyntämismahdollisuuksia avoimien rajapintojen kautta.

Tampereen pilottikohteen kokemusten perusteella toimintamallia tarjotaan muiden 6Aika-kaupunkien testattavaksi ja hyödynnettäväksi.

Kuvan Copyright: Tampereen kaupunki/Susanna Lyly. 2012

CityGeoModel

www.citygeomodel.fi

Page 2: Lataa esite

TAVOITTEITA

Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa pilotoidaan Tampereen kaupungin geotiedon, so. geologisen ja geoteknisen tiedon kokoamista, määrittelyä, tallentamista, jakelua sekä jul-kistamista niin, että tieto olisi eri intressitahojen käytettävissä. Tavoitteena on antaa pohja systemaattiselle tiedon määrittelylle ja harmonisoimiselle. Samalla kehitetään tiedon jakoa avoimien rajapintojen kautta ja tiedon liittämistä osaksi Tampereen kaupunkimallia.

• Pilottialue Tampereen keskustassa• Geotiedon kokoaminen kohdealueelta• Lähtötiedon kuvaaminen ja määrittely, lähtökohta kansalliseksi ohjeeksi• 3D –maa- ja kallioperämallin luominen ja esittäminen Tampereen kaupunkimallissa• 3D –maa- ja kallioperämallin määrittely (tietomallintaminen)• Tiedonsiirtorajapintojen rakentaminen GTK:n ja Tampereen kaupungin pohjatutkimusre-kistereihin• Datan avaaminen ja uusien palvelukonseptien ideointi• Yrityksille mahdollisuudet osallistua, ohjata ja seurata hanketta• Uusien innovaatioiden generointi

Toteutus neljässä työpaketissa

TP1 Innovaatioikkuna1. Yritysten integrointi2. Liiketoimintamahdollisuudet3. Ulkopuolinen osallistuminen4. Viestintä, tiedotus, informaatio5. Kansainvälinen integroituminen6. Loppuraportti ja julkaisut

TP2 Pilotointi1. Aluerajaus, aineiston kokoaminen ja harmonisointi2. Aineistojen tietokuvaukset3. Tiedon keruu maastossa4. Tietovarastojen tms, muodostaminen, kuvaus5. Tiedon tulkinta ja kaupunkimallin elementtien muodosta-minen6. Pohjatutkimusrajapinnan määrittely7. Pohjatutkimusrajapinnan toteuttaminen ja testaaminen8. Raportointi

TP3 Määrittelyt1. Lähtötietojen vaatimukset, tietomallit2. Geoelementtien tulkinta, vaatimukset, tulkintaprosessit3. Kaupunkielementtien määrittely, tietomallit4 Tiedonsiirto, rajapinnat, formaatiti5.Raportointi

TP4 DataClearingHouse-toiminnot1. Integrointi kaupungin Data- Clearin-toimin-taan2.Tampereen kaupungin geotitojen säilyttämi-nen3. Verkkopalvelusivuston rakentaminen ja avaaminen4. Soveltaminen muiden kaupunkien käyttöön5. Raportointi

Page 3: Lataa esite

Yritykset Kunnat Valtio (GTK) Kuntalaiset

GEOdata

GEOdata

GEOdata

GEOdata

GeoDataClearing House:osana kaupungin

Clearing House -toimintoja

“CityGeoModel”- osana

kaupunkimalleja

Tiedon jalostaminen:tulkinta, mallintaminen• vaatimusmäärittelyt• tietomallit• datan harmonisointi• datan avaaminen ja julkaisu• metatiedot,datakatalogit• kehittäjäyhteistyö• rajapintojen standardisointi

Avoimet rajapinnat

Tiedon käyttö,palvelut,

liiketoiminta

Hyödyntää joukkoistamista; esim. kuntalaisten tuottama tieto jalostetaan viranomaistiedoksi

GEOTIEDON KULKU KÄYTTÄJÄLLE

Page 4: Lataa esite

Tampereen kaupunkiJori [email protected]

www.rakennerahastot.fi

INNOVOIMAAN

Tule mukaan hankkeen toimintaan, osallistu keskusteluun. Otetaan yhdessä geotie-dosta kaikki irti. Hankkeen yleistä etenemistä ja tuloksia voi seurata internet –sivuilta www.citygeomodel.fi ja osallistuminen keskusteluun ja kommentointiin tapahtuu rekisteröitymällä käyttäjäksi hankkeen Slack –palveluun. Rekisteröityminen tapahtuu samaisella www -sivulla.

LISÄTIETOJA HANKKEEN PÄÄTOTEUTTAJILTA:

Geologian tutkimuskeskusOssi Ikä[email protected]