lassen van roestvast staal - international stainless steel forum · pdf file 2020. 1....

Click here to load reader

Post on 19-Jan-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Lassen van roestvast staal Pierre-Jean Cunat

  Materiaal en Toepassingen reeks, Volume 3

 • L A S S E N V A N R O E S T V A S T S T A A L

  Euro Inox

  Euro Inox is de Europese organisatie voor markt-

  ontwikkeling van roestvast staal.

  De leden van Euro Inox zijn:

  • de Europese producenten van roestvast staal;

  • de nationale organisaties voor de

  marktontwikkeling van roestvast staal;

  • de organisaties van de legeringselementenindustrie.

  De voornaamste doelstelling van Euro Inox is het

  promoten van enerzijds de unieke eigenschappen van

  roestvast staal en anderzijds het gebruik ervan in

  bestaande toepassingen en nieuwe markten. Om dit

  doel te bereiken organiseert Euro Inox conferenties en

  seminaries en levert zij ondersteuning via zowel

  gedrukte als elektronische media, om architecten,

  ontwerpers, voorschrijvers, producenten en eind-

  gebruikers beter vertrouwd te maken met het

  materiaal.

  Euro Inox ondersteunt evenzeer technisch en

  marktonderzoek.

  ISBN 978-2-87997-178-0

  978-2-87997-180-3 Engelse versie

  2-87997-087-3 Poolse versie

  978-2-87997-177-3 Tsjechische versie

  978-2-87997-179-7 Turkse versie

  Vaste leden

  Acerinox www.acerinox.es

  Outokumpu www.outokumpu.com

  ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni www.acciaiterni.com

  ThyssenKrupp Nirosta www.nirosta.de

  UGINE & ALZ Belgium UGINE & ALZ France Arcelor Mittal Group www.ugine-alz.com

  Geassocieerde leden

  Acroni www.acroni.si

  British Stainless Steel Association (BSSA) www.bssa.org.uk

  Cedinox www.cedinox.es

  Centro Inox www.centroinox.it

  Informationsstelle Edelstahl Rostfrei www.edelstahl-rostfrei.de

  Institut de Développement de l’Inox (I.D.-Inox) www.idinox.com

  International Chromium Development Association (ICDA) www.icdachromium.com

  International Molybdenum Association (IMOA) www.imoa.info

  Nickel Institute www.nickelinstitute.org

  Polska Unia Dystrybutorów Stali (PUDS) www.puds.com.pl

  SWISS INOX www.swissinox.ch

 • L A S S E N V A N R O E S T V A S T S T A A L

  Lassen van roestvast staal

  Eerste uitgave 2007

  (Materiaal en Toepassingen reeks, Volume 3)

  © Euro Inox 2007

  Uitgever

  Euro Inox

  Maatschappelijke zetel:

  241, route d’Arlon

  1150 Luxemburg, Groot-Hertogdom Luxemburg

  Tel. +352 26 10 30 50, Fax +352 26 10 30 51

  Kantoor Brussel:

  Diamant Building, Reyerslaan 80

  1030 Brussel, België

  Tel. +32 2 706 82 67, Fax +32 2 706 82 69

  E-mail : info@euro-inox.org

  Internet : www.euro-inox.org

  Auteur

  Pierre-Jean Cunat, Joinville-le-Pont, Frankrijk

  Dankbetuiging

  De hoofdstukken aangeduid met (*) in de tekst zijn

  overgenomen uit “Working with Stainless Steels”,

  Parijs (SIRPE) 1998

  Omslagfoto

  ESAB AB, Göteborg (S)

  Vertaling

  Ilse Dobbelaere, Zwijnaarde (B)

  Wigo Huis in ’t Veld, Nijkerk (NL)

  Inhoud

  1 Algemene informatie 2

  2 Lasprocessen 3

  3 Lasbaarheid 23

  4 Keuze van het beschermgas 24

  5 Keuze van het lastoevoegmateriaal 25

  6 Lasnaadvoorbereiding voor booglassen 26

  7 Oppervlakte afwerkingen voor lassen 28

  8 Veiligheidsmaatregelen 30

  9 Verklarende woordenlijst:

  begrippen en definities 32

  Disclaimer

  Euro Inox heeft alle inspanningen gedaan om de

  technische informatie correct weer te geven. De lezer

  wordt echter aangeraden om deze informatie enkel

  voor algemene doelstellingen te gebruiken. Euro Inox,

  haar leden, medewerkers en adviseurs aanvaarden

  geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, schade

  of letsels die zouden ontstaan op basis van de

  gepubliceerde informatie.

  Auteursrecht

  Deze publicatie is onderworpen aan het auteursrecht.

  Euro Inox behoudt alle rechten voor inzake vertaling in

  gelijk welke taal alsook vermenigvuldiging, hergebruik

  van illustraties, voordrachten en uitzendingen. Niets

  uit deze publicatie mag zonder voorafgaandelijke

  toestemming van de uitgever (Euro Inox, Luxemburg)

  worden vermenigvuldigd, opgeslagen via microfilm of

  in een gegevensbestand of overgemaakt worden in

  gelijk welke elektronische, mechanische, opgenomen

  of gefotocopiëerde of andere vorm. Inbreuken kunnen

  aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging en

  schadeloosstelling alsook het vergoeden van de

  gerechtkosten en -honoraria. Deze vallen onder het

  Luxemburgse auteursrecht en de regelgeving die

  binnen de Europese Unie van kracht is.

  1

 • L A S S E N V A N R O E S T V A S T S T A A L

  2

  1 Algemene informatie

  1.3 Austenitisch-ferritisch of duplex roestvaste stalen: Fe-Cr-Ni (Mo)-N

  De microstructuur van duplex roestvast staal

  bestaat uit een mengvorm van austeniet en

  ferriet. Ze vertonen eigenschappen van

  beide fasen met hoge sterkte en ductiliteit.

  De toevoeging van stikstof zorgt voor

  hogere sterkte en verbetert ook de

  lasbaarheid. Deze types zijn magnetisch en

  niet hardbaar door warmtebehandeling.

  Samenstellingsbereik: C ≤ 0.03 % -

  21 % ≤ Cr ≤ 26 % - 3.5 % ≤ Ni ≤ 8 % -

  (Mo ≤ 4.5 %) - N ≤ 0.35 %

  1.4 Martensitische roestvaste stalen: Fe-Cr-(Mo-Ni-V)

  Deze legeringen kunnen warmtebehandeld

  worden binnen een breed gamma van

  hardheidswaarden.

  De verkregen martensitische structuur is

  magnetisch.

  Samenstellingsbereik: C ≤ 1.2 % -

  11.5 % ≤ Cr ≤ 17 % -

  (Mo ≤ 1.8 % - Ni ≤ 6 % - V ≤ 0.2 %)

  1.1 Austenitische roestvaste stalen: Fe-Cr-Ni (Mo)

  Door hun excellente vervormbaarheid,

  corrosieweerstand en lasbaarheid , zijn

  deze legeringen de meest populaire types

  roestvast staal. Ze zijn niet-magnetisch in

  gegloeide toestand.

  Range of compositions: C ≤ 0.10 % -

  16 % ≤ Cr ≤ 28 % - 3.5 % ≤ Ni ≤ 32 % -

  (Mo ≤ 7 %)

  1.2 Ferritische roestvaste stalen: Fe-Cr-(Mo)

  Ferritische roestvaste stalen hebben een

  laag koolstofgehalte, met chroom (en

  molybdeen) als belangrijkste legerings-

  elementen.

  Ze zijn niet hardbaar door warmte-

  behandeling en ze zijn steeds magnetisch.

  Samenstellingsbereik: C ≤ 0.08 % -

  10.5 % ≤ Cr ≤ 30 % - (Mo ≤ 4.5 %)

 • L A S S E N V A N R O E S T V A S T S T A A L

  3

  2 Lasprocessen

  2.1 Elektrische boogprocessen

  2.1.1 Processen met een niet- afsmeltende metaalelektrode

  2.1.1.1 TIG lassen: GTAW (Gas Tungsten

  Arc Welding *)

  Het GTAW-proces (Gas Tungsten Arc Welding),

  ook soms met TIG (Tungsten Inert Gas)

  aangeduid of WIG-proces (Wolfram Inert

  Gas), wordt geïllustreerd in bovenstaande

  figuur. De energie die nodig is om het

  metaal te smelten wordt geleverd door een

  elektrische boog. Deze boog wordt

  getrokken en in stand gehouden tussen een

  wolfram- of wolframgelegeerde elektrode

  en het werkstuk, onder een inerte of licht

  reducerende atmosfeer. Roestvast staal

  wordt altijd onder gelijkstroom gelast, met

  ofwel negatieve, ofwel positieve elektrode.

  Op deze manier botsen de elektronen op

  het werkstuk, waardoor de penetratie

  verhoogt, terwijl de elektrode weinig

  slijtage ondervindt. De elektrode is meestal

  gemaakt van wolfram gelegeerd met

  thoriumoxide (2% ThO2). Wanneer toevoeg-

  materiaal wordt gebruikt dan is dat in de

  vorm van massieve staven of gewikkelde

  draad voor automatisch lassen. De inerte

  gasstroom die de boog afschermt van de

  omgeving, zorgt ervoor dat er een zeer

  stabiele boog wordt onderhouden.

  Afhankelijk van het basismateriaal, bestaan

  de beschermgassen uit mengsels van

  argon (Ar), helium (He) en waterstof (H2)

  Voortlooprichting

  70 à 90°

  20°

  Beschermgas-

  toevoer

  Koperen steun

  +

  backing gas

  Toevoegmetaal

  BoogBeschermgas Lasstroom-

  bron

  Toorts

  Keramische nozzel

  Niet-afsmeltende metaalelektrode

  Principe van het

  manuele GTAW-lassen

 • Lasstroombron

  B e sc

  h e rm

  g a s

  B e sc

  h e rm

  g a s

  W a te

  r

  W a te

  r

  P la

  sm a g a s

  P la

  sm a g a s

  Kathode

  (wolfram

  +thorium)

  Voortlooprichting

  Lasbad

  Plasmastraal

  Gestold lasmetaal Werkstuk

  H. F.

  L A S S E N V A N R O E S T V A S T S T A A L

  4

  nabehandeling van de lasnaden sterk

  vereenvoudigd kan worden;

  • een uitstekende metallurgische kwaliteit,

  met een nauwkeurige controle van de

  penetratie en de vorm van de lasnaad

  in alle posities;

  • porievrije lasnaden;

  • geringe elektrodeslijtage;

  • eenvoudig aan te leren.

  De werkstukdikte varieert van 0.5 mm tot

  3.5 à 4 mm.

  (zie hoofdstuk 4 ‘Keuze van het

  beschermgas’).

  De belangrijkste voordelen van dit proces

  bij het lassen van

View more