L'arqueta de l'Antic Egipte

Download L'arqueta de l'Antic Egipte

Post on 30-Jan-2017

221 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Larqueta de lAntic EgipteGUIA DS</p></li><li><p>Projecte:Museu Episcopal de Vic</p><p>Idea, concepci i continguts:Assumpta Cirera i Carme Comas</p><p>Disseny de materials: Toni Cirera. Produccions Educatives SL</p><p>Correcci:Maria Gens</p><p>Documentaci:Anna Homs</p><p>Fotografies:Anna Homs i Laia Domingo</p><p> Museu Episcopal de Vic</p></li><li><p>LArqueta de lAntic Egipte s un recurs educatiu de prstec gratut que des del Museu arriba a lescola per facilitar el descobriment de lenigmtica civilitzaci que va crixer al costat del riu Nil. </p><p>Oferim un recurs amb diverses propostes vinculades a les obres de la collecci egpcia del MEV, perqu els mestres disposeu duna eina motivadora per portar a terme amb els alumnes dEducaci Primria.</p><p>LArqueta de lAntic Egipte est formada per una Guia ds de lArqueta i cinc maletins amb mbits diferents: Documentaci; Collecci; Momificaci; Arqueologia i Jeroglfics. En cada malet hi ha uns materials diferents per utilizar seguint els suggeriments que trobareu a la guia. La idea s que els poseu en prctica decidint vosaltres les variacions que considereu oportunes en funci de ledat dels vostres alumnes i del temps disponible. </p><p>En aquesta guia hi ha tota la informaci necessria per conixer el funcionament del recurs i tamb una proposta dactivitat per realitzar al museu i aix conixer les obres originals. En les diverses propostes shi desenvolupen coneixements interdisciplinaris vinculats a les rees de Coneixement del medi natural, social i cultural, Llenges i Educaci artstica.</p><p>Amb la posada en marxa daquest recurs el Servei Educatiu del museu ofereix una nova eina dinterpretaci del patrimoni i dna a conixer la seva collecci dobres de lAntic Egipte, formada per una mmia, un Llibre dels Morts, escultures de deus i deesses, uixebtis, escarabeus i diversos ornaments i objectes funeraris. </p><p>La collecci dart egipci del MEV, que es va iniciar cap a lany 1897, s una de les ms antigues de Catalunya i actualment sexposa en un modern edifici al centre histric de Vic. </p><p>Desitgem que aquest recurs us sigui til per ajudar a motivar als vostres alumnes en ladquisici de nous aprenentatges i us animem a fer-nos arribar els resultats de les propostes realitzades (fotografies, opinions, projectes, vdeos, escrits, comentaris, etc.)</p><p>PRESENTACI</p></li><li><p>MBITS DE LARQUETA</p><p>MANTENIMENT</p><p>Els materials estan pensats perqu els nens i les nenes els puguin manipular directament, per s important que sempre ho facin amb la supervisi dels mestres.</p><p>Desprs de cada utilitzaci cal guardar tots els materials ordenadament als maletins corresponents.</p><p>Cal que informeu al MEV de qualsevol element extraviat o deteriorat.</p></li><li><p>SUGGERIMENTS</p><p>1. Deixeu els llibres a la classe perqu els alumnes els fullegin i mirin les imat-ges.</p><p>2. Amplieu la quantitat de llibres sobre Egipte a la vostra aula (escola, bibliote-ca, casa, etc.)</p><p>3. Busqueu informaci dEgipte als llibres i a internet, fent grups de treball diversos per cercar documentaci sobre: la geografia; la histria; la famlia reial; lexrcit; la societat; els jeroglfics; els papirs; les pirmides; els dus i les deesses; els temples; els smbols; la momificaci; els invents; els jocs i les llegendes.</p><p>4. Prepareu-vos perqu cada grup exposi el seu tema davant de tot el grup-classe amb imatges, msiques, paraules, danses, etc.</p><p>5. Poseu en com all que ms ha sorprs o agradat als alumnes.</p><p>Els llibres sn tils per fer una rpida immersi a lAntic Egipte a travs duna bona ullada a cadascun dells. Hi trobareu els se-gents llibres:</p><p> Egipte, escrit en catal, que ens informa de la civilitzaci en general.</p><p> Mmies dEgipte, escrit en catal, i Mummies, escrit en an-gls, que ens informen sobre el procs de momificaci.</p><p> Tesoros de Egipto, escrit en castell, que ens informa de la passi per legiptologia.</p><p>DOCUMENTACI</p></li><li><p>COLLECCI</p><p>SUGGERIMENTS</p><p>1. Mostreu les 20 imatges al grup-classe perqu les mirin b i les tinguin a les mans.</p><p>2. Feu 5 grups diferents i repartiu 4 imatges a cada grup. Entre tots els mem-bres del grup han de decidir qu s cada obra i apuntar-ho en un paper.</p><p>3. Cada grup explica als altres grups qu considera que sn les obres i qu en sap. Sestableix un dileg entre tota la classe.</p><p>4. Veure amb tot el grup-classe el power-point del llapis USB amb la informa-ci de la collecci.</p><p>5. Esteneu a sobre unes taules de laula les peanyes amb la documentaci de les obres. Cada grup ha de cercar la peanya que correspon a les 4 imatges que abans ha tingut.</p><p>6. Busqueu un lloc adequat de laula i exposeu la collecci amb les 20 imatges i la seva documentaci de la forma que decidiu entre tots (exposici en ziga-zaga, lineal, de perfil, de cara, etc).</p><p>7. Podeu tenir la vostra collecci exposada a laula durant tots els dies que tingueu larqueta. Si utilitzeu el recurs en diferents aules i grups, repartiu el temps dexposici a cada classe.</p><p>Us proposem fer la vostra prpia collecci a partir dalgunes de les obres de la collecci egpcia del Museu. s adequat iniciar el tema amb aquesta proposta. Per fer-la disposeu de:</p><p> Un llapis USB amb una presentaci en power-point amb imat-ges i informaci de la collecci.</p><p> 20 imatges dobres egpcies de la collecci del MEV.</p><p> 20 peanyes amb documentaci de les obres.</p></li><li><p>MOMIFICACI</p><p>SUGGERIMENTS</p><p>1. Informeu-vos als llibres i a internet del procs de momificaci egipci.</p><p>2. Utilitzeu els dos recursos per explicar a tota la classe els passos que es seguien per momificar a una persona. Fomenteu la participaci dels alumnes a partir dall que coneixen.</p><p>3. Amb el recurs A podeu obrir la mmia, treure-li les visceres i posar ca-dascuna delles dins del vas canopi corresponent. Seguidament embenar la mmia dipositant els amulets entre les benes. Finalment lhi posarem la mscara.</p><p>4. Amb el recurs B podeu simular el procs de momificaci dun fara, seguint els passos segents: vestiu primer a la figura humana amb tots els com-plements (ceptre, fuet, collaret, sandlies, perruca, corones de lAlt i Baix Egipte), parleu de tot all que hi est relacionat. Desvestiu al fara i inicieu el procs de momificaci (mmia, mscara, primer tat, segon tat i quatre vasos canopis). Podeu variar el procs posant la mmia amb la mscara dins del sarcfag metllic. </p><p>5. Exposeu els dos recursos en un espai de laula i deixeu un temps perqu en petits grups els alumnes els puguin manipular.</p><p>Amb una mmia de joguina i diversos elements exemplifiquem el procs de momifi-caci. Per fer-ho disposeu de dos recursos diferents:</p><p>Recurs A 1 Mmia que sobre i cont visceres.</p><p> 4 Vasos canopis.</p><p> 1 Vena.</p><p> 6 Amulets de cartr per posar entre lembenatge de la mmia.</p><p> 1 Mscara de cartr.</p><p>Recurs B 1 Pissarra magntica A3 amb siluetes i noms dels complements.</p><p> 16 Complements magntics.</p><p> 1 Sarcfag metllic.</p></li><li><p>SUGGERIMENTS</p><p>1. Mostreu els diversos objectes amb un cert misteri, com si shaguessin tro-bat en una tomba egpcia, formant part dun aixovar funerari. Els podeu po-sar a sobre dun drap negre o ben exposats en una caixa. Una altra possibili-tat s repartir-los en 6 caixes plenes de sorra i fer que en grups els alumnes els descobreixin poc a poc com si fossin arquelegs duna excavaci.</p><p>2. Feu 6 grups diferents. A cada grup els hi entregarem el mateix nombre dob-jectes: 1 lupa, 1 centmetre, 1 parell de guants i dues fotocpies de la fitxa de documentaci.</p><p>3. Cal remarcar que han de tenir molta cura amb els objectes i els han de tractar amb delicadesa perqu sn antics i ens informen duna altra cultura. Per manipular-los shan de posar guants. Cada grup els observar posant un full de paper a sota.</p><p>4. Cada grup seleccionar els dos objectes que ms els agradin, per estudiar-los amb detall i omplir les dues fitxes dobservaci. Per fer-ho correctament cal fer una bona tasca dobservaci i de recerca dinformaci.</p><p>5. Davant de tota la classe cada grup exposar els objectes que ha escollit i explicar tota la informaci obtinguda.</p><p>Deixeu-vos seduir pel fascinant mn de larqueologia descobrint objectes i classificant-los. Per fer-ho disposeu de:</p><p> Objectes diversos per classificar: 10 figures de plstic; 11 amu-lets de pedra; 1 collaret de pasta i metall; 1 Anj de metall. </p><p> Elements de classificaci: 6 lupes, 6 centmetres, 6 guants, 1 fit-xa de model de documentaci per poder fotocopiar.</p><p>ARQUEOLOGIA</p></li><li><p>SUGGERIMENTS</p><p>1. Mostreu el papir amb els jeroglfics per desxifrar amb un cert misteri i aprofiteu per explicar com escrivien els antics egipcis i com estava fet el papir.</p><p>2. Feu 6 grups i entregueu a cada un dells una eina per desxifrar els jeroglfics. Aconseguiu uns fulls que imitin els papirs egipcis (retallant paper dembalar en un format adequat) i demaneu que cada alumne dibuixi el seu nom en jeroglfics a dins dun cartutx (com es fa amb els noms dels faraons). Enrot-lleu els fulls i lligueu-los amb una cinta imitant el papir que teniu de mostra.</p><p>3. Amb els jeroglfics imantats podeu formar paraules en angls. Veureu que nicament hi ha una imatge per cada lletra. Podeu proposar als alumnes fer-ne cpies en cartr per disposar de diverses lletres i aix poder fer diverses paraules.</p><p>4. Entre tota la classe desxifreu el missatge en jeroglfics que hi ha dins del papir egipci.</p><p>Desxifrem jeroglfics i escrivim el nostre nom utilitzant uns dibui-xos i lletres de referncia. En acabar segellem el nostre full. Per fer-ho disposeu de:</p><p> 6 eines per desxifrar jeroglfics amb lletres de referncia i una explicaci de com funcionen els jeroglfics al darrera.</p><p> 1 papir amb jeroglfics per desxifrar (La mmia del MEV s duna sacerdotessa egpcia).</p><p> 1 escarabeu sagrat de mostra amb jeroglfics inscrits a la part inferior.</p><p> 1 caixa amb jeroglfics imantats en angls.</p><p>JEROGLFICS</p></li><li><p>DESCOBRIM LA MMIA I LANTIC EGIPTE AL MUSEU</p><p>Ara que ja heu fet una bona immersi en el mn de lAntic Egipte podeu complementar els vostres aprenentatges participant en lactivitat que es porta a terme al MEV.</p><p>L activitat que est vinculada a larqueta de lAntic Egipte, aprofundeix en el coneixement de la cultura millenria a travs del contacte directe amb les obres originals. Acompanyats dun educador, durant el temps que passem al Museu expliquem mites egipcis i parlem de la societat en la cultura antiga, per representar-ne diferents personatges. </p><p>Informeu-vos de la proposta i feu la reserva per participar-hi!</p></li><li><p>Museu Episcopal de VicPlaa Bisbe Oliba, 308500 Vicwww.museuepiscopalvic.com</p><p>Informaci, reserves i inscripcionsTel 938 869 360 / fax 938 869 361informacio@museuepiscopalvic.comeducacio@museuepiscopalvic.com</p><p>HorarisDe dimarts a divendres de 10 a 19 h dabril a setembre </p><p>i de 10 a 13 h i de 15 a 18 h doctubre a mar. Dissabtes de 10 a 19 h. Diumenges i festius de 10 a 14 h.</p></li></ul>