laporan tahunan bpsm 2013

of 100/100
BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA LAPORAN TAHUNAN “KOMITED MENCAPAI KECEMERLANGAN” KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

Post on 31-Dec-2016

254 views

Category:

Documents

19 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • B A H A G I A N

  PENGURUSAN

  S U M B E R

  M A N U S I A

  L A P O R A N

  T A H U N A N

  KOMITED MENCAPAI KECEMERLANGAN

  KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

 • LAPORAN TAHUNAN BAHAGIAN PENGURUSAN

  SUMBER MANUSIA

  TAHUN 2013

 • PENAUNG

  DATO SRI ZOAL AZHA BIN YUSOF

  KETUA SETIAUSAHA

  KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

  PENASIHAT

  DATIN JUNAIDAH BINTI KAMARRUDDIN

  SETIAUSAHA BAHAGIAN KANAN (KHIDMAT PENGURUSAN)

  KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

  KETUA EDITOR

  ENCIK ABDUL WAHID BIN ABU SALIM

  SETIAUSAHA BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

  KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

  EDITOR

  PUAN EDAWATI BINTI MOHAMED YUSOFF

  PENULIS

  PUAN HAZWAANI BINTI ABDUL HALIM

  PUAN NOR FADILA BINTI M. SAPUAN

  CIK NUR FAZLINA BINTI FADZIL

  CIK SITI NUR BALQISH BINTI AMINUDDIN

  ENCIK AHMAD SHAHRUL BIN ISA

  CIK SITI SHAZELA BINTI HASSAN

  PUAN NORHAZLIN BINTI BAHORAJI

  CIK NORLILAWATI BINTI RAMLI

  PUAN NOR IZAN BINTI ABD. KARIM

  GRAFIK

  PUAN RAFIDAH BINTI JUNIP

  PERCETAKAN

  PUAN RUGAYAH BINTI MOHD SAID

  PUAN SAUDAH BINTI DAIM

  SIDANG REDAKSI

 • E

  Encik Baba bin Hasan (PTD/M54)

  1 Julai 2013

  Puan Noor Hasimah bint i A. Manaf (48 Terbuka)

  20 Januar i 2013

  Cik S it i Zahrah bint i Maulud (Set iausaha Pejabat/N28) 3 Apri l 2013

  R P

  S A A 2 0 1 3

  Dalam usaha berterusan bagi menyediakan kerangka kukuh yang relevan dan menyeluruh, serta seiring dengan Program Transformasi Perkhidmatan Awam, Kerajaan turut bersetuju untuk mengkaji semula skim-skim perkhidmatan dalam sektor awam. Sebagai permulaan, 81 skim perkhidmatan yang telah ditambah baik tetapi tidak dapat dilaksanakan sebelum ini akan dirundingkan semula dengan Ketua Perkhidmatan atau Ketua Jabatan yang terlibat...

  YAB Dato Sri Mohd Najib Tun Haji Abdul Razak

  Perdana Menteri Malaysia Majlis Perdana Perkhidmatan Awam Ketiga

  Belas (MAPPA XIII) 11 Mac 2013

  Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

  (NRE) selaku Kementerian yang bertanggungjawab

  berhubung isu-isu alam sekitar, flora dan fauna

  mengambil perhatian dan tindakan yang serius dalam

  menangani isu-isu pembalakan haram,

  pencerobohan tanah, pemburuan haram dan

  penyeludupan hidupan liar, pencemaran

  alam sekitar serta pelbagai pelanggaran peruntukan

  di bawah akta-akta / peraturan berkaitan yang

  berkuatkuasa. Susulan dari pelbagai usaha yang telah

  dilakukan, NRE telah menubuhkan satu pasukan petugas

  pusat secara redeployment yang dikenali sebagai

  Centralised Enforcement Team (CET).

 • BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIABAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIABAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • i

 • ii

  Untuk menjadi orang yang berjaya dan cemerlang, kita hendaklah sentiasa melakukan perubahan demi perubahan untuk menjadi yang terbaik walau apapun dugaan dan cabaran yang mendatang. Di era maklumat hanya pada kerdipan mata ini, melakukan sesuatu yang tidak mengganggu kebiasaan adalah bukan satu pilihan. Justeru itu, kita mestilah sentiasa berubah, sentiasa mencari kelainan, melakukan penambahbaikan secara berterusan dan sentiasa berinovasi bagi mencapai kecemerlangan. Jika kita tidak berubah dan tidak berinovasi maka kita akan selama -lamanya berada pada tahap yang sama dan tiada peningkatan dalam setiap perkhidmatan yang diberikan. Akhirnya kita akan menjadi tidak relevan dalam persekitaran yang sentiasa berubah-ubah dan berkembang maju...

  YBhg . Tan Sr i Mohamad Zab id i Za ina l

  Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia Majlis Persada Gemilang, Jabatan Perkhidmatan Awam 2014

  19 Mac 2014

 • Assalamualaikum W.B.T, Salam Sejahtera dan

  Salam 1NRE.

  Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan izinNya jua, Bahagian

  Pengurusan Sumber Manusia (BPSM) sekali lagi berjaya menerbitkan

  Laporan Tahunan untuk kali ketiga.

  Sebagai sebuah organisasi yang berorientasikan pembelajaran ( learning

  organization), Laporan Tahunan ini merupakan salah satu medium

  perkongsian maklumat dengan memberi tumpuan kepada pelaporan

  aktiviti serta urusan teras (core business) yang dilaksanakan oleh Bahagian

  ini sepanjang tahun 2013. Ianya juga merupakan salah satu komitmen

  Bahagian dalam menyahut saranan Ketua Setiausaha Kementerian untuk

  memperkukuhkan konsep institutional memory dalam organisasi.

  Sepanjang tahun 2013, beberapa penambahbaikan telah diperkenalkan oleh

  Kerajaan dalam sektor Perkhidmatan Awam. Semasa menyampaikan

  amanat di Majlis Perdana Perkhidmatan Awam Ketiga Belas (MAPPA XIII)

  pada 11 Mac 2013, YAB Perdana Menteri telah mengumumkan

  penambahbaikan 81 skim perkhidmatan, memendekkan tempoh kenaikan

  pangkat Kumpulan Pelaksana daripada 15 tahun kepada 13 tahun serta

  semakan Jadual Gaji Minimum-Maksimum (JGMM) dengan tambahan

  Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) sebanyak 3 KGT.

  Pada masa yang sama, pemahaman mengenai pengurusan sumber manusia

  kepada semua warga kementerian akan membantu mempercepatkan lagi

  momentum pengurusan organisasi yang dinamik ke arah merealisasikan

  Transformasi Perkhidmatan Awam secara menyeluruh. Seterusnya,

  diharapkan Laporan Tahunan BPSM Tahun 2013 ini dapat memberi

  manfaat kepada pelbagai pihak.

  Sekian, terima kasih.

  ABDUL WAHID BIN ABU SALIM

  Setiausaha Bahagian

  Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

  1

 • Encik Abdul Wahid bin Abu Salim telah memulakan kerjayanya dalam

  Perkhidmatan Awam pada 25 Januari 1995 dan memegang jawatan sebagai

  Setiausaha Bahagian Pengurusan Sumber Manusia NRE mulai 2 November 2009

  hingga sekarang. Beliau bertanggungjawab mengetuai, merancang dan merangka

  pelaksanaan pembangunan dan pengurusan sumber manusia untuk memastikan

  Kementerian / Jabatan mematuhi dasar dan prosedur seperti yang ditetapkan di

  samping memenuhi ekspektasi Pengurusan Atasan dan pelanggan.

  2

 • 3

 • Memastikan Kementerian, Jabatan dan Agensi di bawahnya mempunyai

  struktur organisasi yang efektif untuk melaksanakan fungsinya dengan cekap dalam mencapai objektif yang ditetapkan

  Memastikan semua urusan perkhidmatan dilaksanakan secara teratur mengikut dasar dan peraturan yang ditetapkan

  Membangunkan sumber manusia yang cemerlang melalui latihan yang berterusan

  Memastikan supaya warga NRE mempertingkatkan produktiviti dengan

  menggunakan potensi diri secara positif melalui perkhidmatan psikologi

  4

  Ke arah pengurusan Sumber Manusia yang dinamik selaras

  dengan keperluan organisasi

  Menyediakan dan memastikan Pengurusan Sumber Manusia

  yang cekap, berkesan dan berkualiti selaras dengan keperluan

  Kementerian, Jabatan dan Agensi di bawahnya

 • Abdul Halim bin Ab. Hamid Pegawai Psikologi

  Seksyen Perkhidmatan Psikologi

  (SPPsi)

  2012 - September 2013

  Intan Shafini binti Mustafa Ketua Penolong Setiausaha

  Seksyen Pengurusan Prestasi

  (SPP)

  Azali bin Mohamed Ketua Penolong Setiausaha

  Seksyen Pentadbiran Dan HRMIS

  (SPnH)

  Harun bin Ali Ketua Penolong Setiausaha

  Seksyen Pembangunan Organisasi

  (SPO)

  5

 • Abdul Wahid bin Abu Salim Setiausaha Bahagian

  Pengurusan Sumber Manusia

  Shariana binti Abd Rahman Ketua Penolong Setiausaha

  Seksyen Pengurusan Latihan

  dan Kompetensi

  (SPLK)

  Rahman @ Abd Rahman

  bin Yusof Ketua Penolong Setiausaha

  Seksyen Perkhidmatan

  (SPk)

  6

 • 7

  S E P A K A T Bersatu padu dalam menghadapi sebarang bentuk cabaran

  H A R M O N I Persesuaian daripada segi tindakan, pendapat dan perasaan

  A K A U N T A B I L I T I Bertanggungjawab terhadap sesuatu tugas yang diamanahkan

  R E S P O N S I F Tindakbalas segera terhadap apa jua isu

  E M P A T I Menjiwai situasi pelanggan dan stakeholders

 • 8

  SETIAUSAHA BAHAGIAN

  Pembangunan Sumber Manusia Pengurusan Sumber Manusia

  Seksyen Pembangunan Organisasi

  Seksyen Pengurusan Latihan Dan

  Kompetensi

  Seksyen Perkhidmatan Psikologi

  Seksyen Perkhidmatan

  Seksyen Pengurusan Prestasi

  Seksyen Pentadbiran dan HRMIS

 • 10

 • 11

  Usaha transformasi perkhidmatan awam tidak tertakluk kepada isu sumber manusia semata- mata, malah menerusi lensa yang lebih besar, JPA akan turut memperkasakan semula perkhidmatan perundingan yang lebih berkualiti tinggi dan berinovatif. Perkhidmatan perundingan sebelum ini yang berorientasikan one size fits all serta dipandu oleh format tertentu yang ketat akan dihapuskan serta akan digantikan dengan perkhidmatan yang lebih fleksibel, lebih inovatif, lebih mesra pelanggan dan lebih empati. Ini kerana setiap penjawat awam adalah merupakan kelompok yang begitu dekat di hati serta merupakan prioriti utama Kerajaan.

  YBhg. Tan Sri Mohamad Zabidi Zainal Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia

  Majlis Ramah Mesra @ Dialog KPPA Bersama Penjawat Awam Negeri Melaka

  19 April 2013

 • 12

  PERANAN DAN FUNGSI

  URUSAN PELANTIKAN

  Urusan Pelantikan Secara Pertukaran Tetap /

  Pertukaran Sementara

  Urusan Pelantikan Secara Kontrak

  (Baru / Pelantikan Semula)

  Urusan Pelantikan Secara Sambilan

  (Baru / Pelantikan Semula)

  URUSAN PERJAWATAN Senarai Perjawatan

  Keserataan beban tugas dan jawatan

  sedia ada

  Mengkaji dan menyemak semula

  skim perkhidmatan sedia ada

  Mengkaji dan menyemak semula

  elaun sedia ada

  URUSAN PENSTRUKTURAN SEMULA

  Kajian penyusunan /

  penstrukturan semula

  KPI KPSU 2013

  PENCAPAIAN PENERBITAN

  BAHAN CETAK UNTUK

  RUJUKAN :

  1 KAJIAN KES

  PENCAPAIAN PINDAH

  BUTIRAN/PENGUKUHAN

  PERJAWATAN/PENYUSUNAN

  SEMULA STRUKTUR

  ORGANISASI KEMENTERIAN/

  JABATAN/AGENSI :

  80 %

  PENCAPAIAN KAJIAN SKIM

  PERKHIDMATAN :

  100 %

 • 13

  Struktur fungsi dan per jawatan

  merupakan elemen penting dalam

  memper t ingkatkan kapas i t i dan

  kebolehupayaan sesebuah organisasi.

  Sehubungan itu BPSM berperanan dalam

  membantu Kementerian / Jabatan /

  Agensi agar sentiasa peka kepada

  perubahan-perubahan dasar, persekitaran

  dalaman dan luaran bagi memastikan ia

  mempunyai struktur organisasi yang

  fleksibel dan bersesuaian untuk

  menja lankan peranannya secara

  berkesan dan selaras dengan Program

  Transformasi Kerajaan dan ekspektasi

  stakeholder.

  URUSAN PERJAWATAN

  Kem/Jab

  Bilangan Perjawatan

  Jan 2013 Perubahan Waran 2013

  Dis 2013 Bil. Mansuh Bil. Tambah

  NRE 546 21 28 553

  JKPTG 1562 144 5 1423

  JUPEM 5046 53 - 4993

  PERHILITAN 1507 63 76 1520

  JMG 1086 - - 1086

  JPS 1479 3 - 1476

  JAS 1606 9 8 1606

  JPSM 573 - - 573

  INSTUN 168 - - 168

  NAHRIM 156 - - 156

  JTLM 244 1 14 257

  JBK 25 - - 25

  FRIM 714 2 - 712

  14548 JUMLAH PERJAWATAN

  SETAKAT 31.12.2013

 • 14

  [BENGKEL SEMAKAN PERJAWATAN 2013]

  21 MEI 2013 (SELASA); PAYA INDAH WETLANDS, PERHILITAN

  4 JABATAN TERLIBAT : JMG, JKPTG, INSTUN DAN JBK

  Pertama sekali, kita memerlukan kepada Transformasi Perkhidmatan Awam. Untuk meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan, Kerajaan telah melaksanakan pelan transformasi di setiap kementerian. Langkah ini amat penting bagi mengukuh dan menyusun semula organisasi supaya relevan dengan perkembangan semasa.

  YAB Dato Sri Mohd Najib Tun Haji Abdul Razak Perdana Menteri Malaysia Ucapan Bajet Tahun 2014

  25 Oktober 2013

  TAHUN BILANGAN

  PERJAWATAN

  2004 596

  2005 596

  2006 596

  2007 596

  2008 599

  2009 576

  2010 587

  2011 561

  2012 561

  2013 553

 • 15

  1. Pembantu Hidupan Liar (PERHILITAN)

  2. Pembantu Hidupan Liar Rendah (PERHILITAN)

  3. Pegawai Galian

  4. Penolong Pegawai Galian

  5. Pembantu Galian

  6. Pegawai Kimia Bumi

  7. Penolong Pegawai Kimia Bumi

  8. Pegawai Kaji Bumi (Geofizik/Kaji Bumi)

  9. Pembantu Kaji Bumi

  10. Juruteknik (JAS)

  11. Juruteknik

  12. Pelukis Pelan

  13. Juruteknik Ukur

  14. Renjer Hujan

  15. Pengawas Hutan

  58 Surat Pemberitahuan

  Pindaan Waran Telah

  Diuruskan Tahun 2013

  110 SKIM PERKHIDMATAN

  DI NRE SETAKAT

  31.12.2013

  4 SEMAKAN

  ELAUN

  Elaun Khas Kakitangan Kapal Korek, JPS

  Bayaran Insentif Khas Kepada Petugas Syif SMART, JPS

  Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal (BIPK) Bagi Gred Q17-Q36 Bagi NAHRIM

  Bayaran Insentif Penguatkuasaan di JTLM

  15 Kajian penambahbaikan skim perkhidmatan :

 • 16

  Selaras dengan Dasar Transformasi Sektor Awam

  dalam Model Baru Ekonomi serta pelaksanaan

  Outcome Based Budgeting (OBB), YAB Perdana

  Menteri telah meluluskan pelaksanaan perakaunan

  akruan mulai tahun 2015 yang melibatkan

  pe nubuhan Bahag i an Akaun d i NRE

  (Waran Perjawatan E 141 Tahun 2013).

  Kerajaan juga te lah memutuskan supaya

  satu Unit Integriti ditubuhkan di semua

  Kementerian / Jabatan melalui Pekelil ing

  Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2013, sebagai

  focal point kepada pengurusan isu-isu berkaitan

  integriti (Waran Perjawatan E 136 Tahun 2013).

  Selain itu, jawatan Pegawai Arkib telah diwujudkan di

  NRE selaras dengan pewujudan Seksyen Pengurusan

  Rekod susulan keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri

  pada 9 November 2005 dan Mesyuarat Jawatankuasa

  Kerja Pembangunan Organisasi (JKKPO) Bilangan 9

  Tahun 2012 (Waran Perjawatan E 149 Tahun 2013).

  17 Bilangan Perjawatan Bahagian Akaun NRE

  10

  Bilangan Perjawatan Unit Integriti NRE

  PENUBUHAN DAN PEWUJUDAN

  UNIT/BAHAGIAN BARU

  Jawatan di BPSM telah

  diperakukan untuk pindah

  butiran ke Unit Integriti (UI)

  menjadikan bilangan perjawatan

  di BPSM berkurangan daripada

  7 8 p e r j a w a t a n k e p a d a

  70 perjawatan.

  8

 • 17

  CARTA ORGANISAS I BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (BPSM) NRE BARU

  BERKUATKUASA 1 JANUARI 2014

  Setiausaha Bahagian

  PTD M541

  PSP N271

  PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

  GRED JUMLAH

  PTD M52 1

  PTD M44 1

  PTD M41 2

  PT (P/O) N17 2

  JUMLAH 6

  SEKSYEN PEMBANGUNAN ORGANISASI (SPO)

  GRED JUMLAH

  PTD M48 1

  UNIT STRATEGIK

  PTD M44 1

  PTD M41 1

  PT (P/O) N17 2

  UNIT PENTADBIRAN DAN REKOD

  PPT N27 1

  PT (P/O) N22 1

  PT (P/O) N17 1

  PSP/SP N17-28 (PTPO) 1

  PAP N4 1

  PAP N1 2

  PENCARI FAIL N4 1

  PEMANDU R3 1

  PA R1 1

  UNIT KEWANGAN

  PT (P/O) N26 1

  PT (P/O) N17 1

  UNIT HRMIS

  PTM F41 1

  PPRM F32 1

  PT (P/O) N17 2

  JUMLAH 21

  SEKSYEN PENTADBIRAN DAN HRMIS (SPnH)

  GRED JUMLAH

  PTD M48 2

  PTD M44 2

  PTD M41 2

  PPT N32 1

  PT (P/O) N17 4

  JUMLAH 11

  SEKSYEN PENGURUSAN PRESTASI DAN

  KOMPETENSI (SPPK)

  GRED JUMLAH

  PTD M48 1

  PTD M44 1

  PTD M41 2

  PPT N32 1

  PSI S44 1

  PSI S41 1

  (K) PSI S41 1

  PPSI S27 2

  PT (P/O) N17 4

  JUMLAH 14

  SEKSYEN PEMBANGUNAN MODAL INSAN (SPMI)

  SEKSYEN PERKHIDMATAN (SPk)

  GRED JUMLAH

  PTD M48 1

  PTD M44 1

  PTD M41 1

  PPT N27 2

  PT (P/O) N22 1

  PT (P/O) N17 10

  JUMLAH 16

  JUMLAH KESELURUHAN = 70

 • 18

  Bagi memastikan kapasiti organisasi yang mantap

  dan bersesuaian dengan keperluan dan dasar

  semasa, perancangan tenaga manusia yang

  komprehensif dan holistik perlu dilaksanakan.

  Perancangan sumber manusia di peringkat NRE

  menekankan kepada aspek-aspek pencapaian

  objektif NRE, guna tenaga produktif dan

  pembangunan sumber manusia. Di antara program

  perancangan tenaga manusia yang dilaksanakan

  BPSM adalah:

  KAJIAN PENJAJARAN

  PERKHIDMATAN PTD M41/44

  Aktiviti Menyemak Job Description (JD) Mencadangkan jawatan PTD Gred M41/M44 :

  jajar / trade-off / mansuh

  Tujuan Untuk memastikan NRE diperuntuk saiz jawatan yang mantap

  BENGKEL PENULISAN

  JOB DESCRIPTION (JD)

  Aktiviti Taklimat dan bengkel

  Tujuan

  Untuk mengenal-pasti tujuan sebenar

  pewujudan sesuatu jawatan dalam organisasi

  dengan mengambil kira tanggungjawab dan

  akauntabiliti jawatan yang akan diwujudkan

  agar selari dengan matlamat organisasi.

  JD akan menentukan skim, gred dan bidang

  jawatan tersebut seterusnya menentukan

  ke l ayakan akademik , kemah i ran ,

  pengalaman dan kriteria individu yang

  bakal ditempatkan di jawatan tersebut.

  KAJIAN BEBAN TUGAS

  Aktiviti Time Motion Study (TMS)

  Tujuan Mengkaji dan menilai beban tugas setiap Bahagian / Seksyen / Unit.

 • 19

  URUSAN PENYUSUNAN / PENSTRUKTURAN SEMULA

  Beberapa strategi / penekanan yang telah diambil oleh BPSM untuk memastikan organisasi mempunyai kapasiti

  sewajarnya bagi menangani cabaran dan pergolakan persekitaran. Ini dapat dilihat melalui penyelarasan terhadap

  permohonan penyusunan / penstrukturan semula Jabatan yang telah diluluskan oleh Pihak Berkuasa Menimbang

  seperti berikut:

  Permohonan Pengukuhan Kapasiti Penguatkuasaan PERHILITAN

  Permohonan Pindah Butiran 53 Perjawatan daripada Zoo Melaka ke

  Pusat Penyelamat Hidupan Liar (PPHL), PERHILITAN

  Permohonan Pengukuhan Pusat Menyelamat Hidupan Liar Kebangsaan

  (NWRC), Sungkai, Perak

  Permohonan Pengukuhan Kapasiti Penguatkuasaan PERHILITAN di Pintu Masuk KLIA

  Permohonan Penstrukturan Semula JUPEM

  Permohonan Penyusunan Semula NAHRIM

  Permohonan Penyusunan Semula FRIM

  Permohonan Penubuhan Pejabat Cawangan JAS, Gebeng, Pahang

  Permohonan Penyusunan Semula Struktur Organisasi JTLM

  66 Jawatan Baharu

  Pindah Butiran 24 Jawatan

  29 Jawatan Baharu

  13 Jawatan Baharu

  Daripada 5046 Kepada 4994

  27 Jawatan Baharu

  Daripada 714 Kepada 712

  8 Jawatan Baharu

  13 Jawatan Baharu

  Perkhidmatan Awam pertama-tamanya perlu mempunyai struktur yang kukuh dan mampan untuk kita terus kekal relevan. Apatah lagi dengan perubahan yang sentiasa berlaku, maka struktur organisasi perlu sentiasa disemak agar selari dan memenuhi kehendak perubahan dan gagasan transformasi semasa. Pengukuhan struktur tersebut akan mampu memberi lebih ruang untuk kita terus cemerlang sebagai sebuah pengurus sumber manusia Perkhidmatan Awam...

  YBhg. Tan Sri Mohamad Zabidi Zainal Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia

  Majlis Perasmian Seminar Produktiviti Dalam Perkhidmatan Awam 4 Julai 2013

 • 20

  12 NOVEMBER 2013 JKPTG|JMG|PERHILITAN|JBK

  26 NOVEMBER 2013 JMG

  SURAT PERUNDINGAN

  Selaras dengan pelaksanaan Program Transformasi

  JPA yang bermula pada 1 Julai 2013, Bahagian

  Pembangunan Organisasi (BPO), JPA telah

  memperkenalkan proses kerja baru dalam urusan

  Penyusunan dan Penstrukturan Semula iaitu

  pengenalan penggunaan Surat Niat daripada KSU kepada BPO mengenai sesuatu cadangan baru,

  pewujudan Sesi Perundingan yang akan melibatkan Pasukan Perunding daripada BPO dan

  KSU/Ketua Jabatan membentangkan permohonan

  masing-masing kepada Jawatankuasa Kerja

  Pemba ng u n a n O r g a n i s a s i ( J K K PO ) a t a u

  Jawatankuasa Khas Mengkaji Jawatan-jawatan

  Tingkatan Tertinggi (JKTT). Perakuan keputusan

  mesyuarat JKKPO / JKTT serta pindaan /

  pembetulan waran disediakan sendiri oleh

  Kementerian / Jabatan pemohon sebelum disemak

  oleh BPO.

  LAWATAN KERJA

  20 HINGGA 22 OGOS 2013 - JTLM

  25 OKTOBER 2013 - NAHRIM

  19 NOVEMBER 2013 - PERHILITAN

  MESYUARAT JKKPO/JKTT 9 SEPTEMBER 2013

  - JKKPO-FRIM|NAHRIM

  8 NOVEMBER 2013

  - JKTT-NAHRIM

  6 OGOS 2013 NRE|JKPTG|JMG|PERHILITAN|JBK

  17 DISEMBER 2013 JAS

  SURAT NIAT

  Transformation doesnt take place with a vacuum; instead, it occurs when we are indirectly and directly connected to all

  those around us.

  Byron Pulsifer

 • 21

  URUSAN PELANTIKAN

  BPSM menguruskan urusanurusan berikut :

  Pelantikan Secara Pertukaran Tetap / Pertukaran Sementara

  Pelantikan Secara Kontrak (Baru / Pelantikan Semula)

  Pelantikan Secara Sambilan (Baru / Pelantikan Semula)

  31 Bilangan

  Pertukaran Sementara Setakat 31.12.2013

  16 Bilangan

  Pertukaran Tetap Setakat 31.12.2013

  57 Bilangan

  Perlantikan Kontrak Setakat 31.12.2013

  BILANGAN PERMOHONAN DAN PELANTIKAN PSH BAGI TAHUN 2013

 • 22

 • 23

  Kami, Perkhidmatan Awam juga menyedari bahawa kami tidak boleh lagi duduk dalam zon selesa (comfort and complacency) kerana ini tidak akan membawa kita kepada prestasi yang cemerlang (excellent). Untuk itu, kami perlu mempamerkan sikap tegas, berani, adil dan sanggup mengambil risiko untuk meneraju sesuatu jabatan ke tahap prestasi yang lebih tinggi...

  YBhg. Tan Sri Dr. Ali Bin Hamsa Ketua Setiausaha Negara

  Majlis Perdana Perkhidmatan Awam Ketiga Belas (MAPPA XIII) 11 Mac 2013

 • 24

  Seksyen Perkhidmatan (SPk) menerusi BPSM, NRE

  bertanggungjawab dalam menguruskan semua urusan

  perkhidmatan di peringkat Kementerian, pelaksanaan

  penempatan dan pertukaran pegawai di Kementerian dan

  Jabatan, permohonan ke luar negara secara rasmi dan

  persendirian serta perancangan dan pelaksanaan program

  Penempatan Silang di bawah Kementerian.

  Selaras dengan usaha BPSM untuk terus komited ke arah

  mencapai kecemerlangan, warga SPk berkongsi nilai

  bersama yang menjadi asas kesepaduan dan pengukuhan

  kerjasama demi memastikan urusan perkhidmatan

  dilaksanakan dengan TEPAT.

  KOMITED . INTEGRIT I . KEUTAMAAN

  ...Pemimpin yang sebenar mampu

  mencipta pelbagai peluang bagi

  memperkasa pekerjanya ke arah

  organisasi yang terbaik...

  KPI KPSU 2013

  PENCAPAIAN KAJIAN

  KES-KES UNIK URUSAN

  PERKHIDMATAN DI

  KEMENTERIAN/JABATAN/

  AGENSI :

  100 %

  PENCAPAIAN PENYELESAIAN

  URUSAN PERKHIDMATAN :

  95 %

  PENCAPAIAN PELAKSANAAN

  PUSINGAN KERJA

  (JOB ROTATION) :

  100 %

 • 25

  BPSM memainkan peranan penting dalam

  memastikan kapasiti tenaga manusia

  khususnya di NRE adalah berada di

  tahap optimum dan memenuhi keperluan

  stakeholder. Berlandaskan Pelan Strategik

  Sumber Manusia NRE di bawah teras

  yang ket iga , BPSM melaksanakan

  perancangan yang tersusun dan tindakan

  yang meliputi pengambilan, penempatan,

  pertukaran pegawai di bawah NRE.

  Sehingga 31 Disember 2013, bilangan

  pengisian perjawatan di NRE adalah

  sebanyak 13,700 (93.45%) berbanding

  bilangan perjawatan.

  Kementerian/

  Jabatan

  Jumlah

  Perjawatan

  Jumlah

  Personel

  Jumlah

  Kekosongan

  NRE 552 516 26

  JKPTG 1,562 1,346 216

  JUPEM 4,994 4,798 248

  PERHILITAN 1,491 1,342 149

  JMG 1,086 1,039 47

  JPS 1,477 1,368 109

  JAS 1,606 1,552 54

  JPSM 573 506 67

  INSTUN 168 153 15

  NAHRIM 156 141 15

  JTLM 257 231 13

  JBK 25 24 1

  FRIM 712 684 30

  Jumlah 14,660 13,700 960

  Peratus 100% 93.45% 6.55%

  BILANGAN PERSONEL NRE SEHINGGA 31.12.2013

  3.52% : NRE 9.18% : JKPTG

  32.73% : JUPEM

  9.15% : PERHILITAN 7.09% : JMG

  9.33% : JPS

  10.59% : JAS

  4.67% : FRIM

  0.16% : JBK

  1.58% : JTLM

  0.96% : NAHRIM

  1.04% : INSTUN

  3.45% : JPSM

  6.55% : JUMLAH KEKOSONGAN

 • 26

  Kepimpinan sebuah organisasi yang cemerlang

  bermula dengan interaksi yang berkesan bersama

  pemimpin. Sesi Moment of Truth (MOT) yang

  bermula dari tahun 2011 merupakan program

  inisiatif NRE yang melibatkan perjumpaan Pihak

  Pengurusan Atasan NRE bersama pegawai-pegawai

  baru. Program ini diadakan bagi mengalu-alukan

  kehadiran pegawai baru sama ada pegawai -

  pegawai lantikan baru atau pegawai-pegawai yang

  dinaikkan pangkat sekaligus dapat membantu

  dalam mempercepatkan proses asimilasi dan

  adaptasi dengan suasana serta pasukan kerja

  yang baru.

  Salah satu daripada fungsi utama BPSM adalah

  melibatkan pelaksanaan urusan perkhidmatan

  s e c a r a t e r a t u r t e rm a s u k p e n gu r u s a n

  pertukaran pegawai masuk dan keluar serta

  pengambilan pegawai di bawah Kuasa

  Melantik Ketua Setiausaha (KMKSU) di NRE.

  Sepanjang tahun 2013, NRE telah menerima

  seramai 60 pegawai bertukar masuk dan seramai

  54 Pegawai bertukar keluar atas urusan kenaikan

  pangkat, pertukaran lateral bagi tujuan pusingan

  kerja atau permohonan daripada pegawai.

  60

  Pegawai Masuk

  54

  Pegawai Keluar

  157

  Peserta MOT Dari Tahun 2011 Hingga 2013

  4 Siri MOT Pada Tahun 2013

  ...Dalam mewujudkan imej 1st Class Public Sector dalam NRE, saya amat berharap kita dapat memberikan layanan yang baik dan adil kepada semua pelanggan sama ada internal clients atau external clients dengan mengguna pendekatan to facilitate not frustrate.... YBhg. Dato Sri Zoal Azha bin Yusof

  Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Asli dan

  Alam Sekitar Sesi Moment of Truth bersama

  Pegawai Baru NRE 21 Ogos 2013

 • 27

  37 Pemandu Kenderaan Gred R3

  1 Pekerja Awam Khas Gred R3

  12 Pembantu Am Pejabat Gred N1

  8 Penghantar Notis Gred N3

  85 Pekerja Awam Gred R1

  PEGAWAI LANTIKAN KMKSU TAHUN 2013

  Kementerian melalui punca kuasa P.U (B) 496 diberi mandat untuk melantik pegawai bagi

  Gred 1 hingga 16 di bawah Kuasa Melantik Ketua Setiausaha (KMKSU) Kementerian. Pada

  tahun 2013, sebanyak 2 siri pengambilan pegawai dilaksanakan pada 20 Mei dan 23 Julai 2013.

  . . .For the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself: ' If today were the last day of

  my life, would I want to do what I am about to do today?' And whenever the answer has been 'No' for too many days

  in a row, I know I need to change something.. .

  Steve Jobs

 • 28

  Sejajar dengan usaha Kerajaan dalam meningkatkan kebolehan, keupayaan dan kemahiran di kalangan

  penjawat awam, NRE telah melaksanakan Program Penempatan Silang (PCF) di peringkat

  Kementerian dan Jabatan yang merupakan cetusan idea YBhg. Dato Sri KSU mulai dari tahun 2009

  sehingga kini.

  Pelaksanaan PCF di NRE memberi peluang kepada pegawai -pegawai yang terlibat terutamanya

  pegawai-pegawai generasi pelapis kepimpinan untuk memperoleh nilai tambah amalan terbaik bagi

  meningkatkan kualiti, sistem penyampaian dan kepuasan pelanggan di Bahagian / Jabatan asal

  masing-masing. Program yang diadakan selama 2 minggu ini turut dapat memberikan pendedahan

  terhadap bidang tugas baru dan membina rangkaian kerja antara Jabatan / Bahagian.

  Peserta PCF NRE Dari Tahun 2009 Hingga 2013

  Peserta PCF NRE Tahun 2013

  11

  125

 • 29

  Pada November 2013, Kerajaan telah melaksanakan penambahbaikan 81 skim perkhidmatan

  menerusi 27 Pekeliling Perkhidmatan .

  Susulan daripada keputusan Kerajaan ini, BPSM telah mengadakan Mesyuarat Pelaksanaan Opsyen

  Pekeliling Perkhidmatan Tahun 2013 pada 2 Disember 2013. Mesyuarat tersebut bertujuan bagi

  memberikan penerangan mengenai skim perkhidmatan yang dinaik taraf bagi Gred 1 hingga 10

  dengan syarat lantikan menggunakan Penilaian Menengah Rendah , pelaksanaan kenaikan

  pangkat secara time-based Khas Untuk Penyandang (KUP) 13 tahun dan Penambahbaikan

  Jadual Gaji Minimum-Maksimum (JGMM) bagi Gred 1-54. BPSM juga mengambil inisiatif untuk

  mengadakan Klinik Transformasi Perkhidmatan yang diadakan mulai 2 hingga 31 Disember 2013.

  52

  Pegawai Ditawarkan Opsyen PP 2013

  Kerajaan juga bersetuju menambahbaik sebanyak 81 skim perkhidmatan dari pelbagai peringkat mulai bulan November ini...

  YAB Dato Sri Mohd Najib Tun Haji Abdul Razak Perdana Menteri Malaysia Ucapan Bajet Tahun 2014

  25 Oktober 2013

 • 30

  Dalam usaha bagi membangunkan kompetensi tenaga kerja, BPSM telah mengadakan dua (2) siri

  Bengkel Roadmap Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi) Gred N17 hingga N22 yang

  diadakan di Zon Utara dan Selatan.

  Objektif utama Bengkel ini diadakan adalah:

  i. Meningkatkan kemahiran anggota di dalam pengurusan sumber manusia selari dengan laluan

  kerjaya sebagai Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi);

  ii. Memberi pendedahan dan peluang kepada Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi) untuk

  menguruskan perkhidmatan secara hands-on ; dan

  iii. Mengupas isu-isu / masalah dan penyelesaian berkaitan dengan urusan perkhidmatan.

  Pelaksanaan Bengkel ini juga bagi mengenalpasti kebolehan dan potensi pegawai dalam menguruskan

  hal ehwal perkhidmatan menerusi sesi soal selidik yang dijalankan.

  74

  Peserta Bengkel Roadmap PT(P/O)

  penjawat awam perlu melaksanakan tugas dan amanah tersebut dengan penuh tanggungjawab dan berkesan. 6 Prinsip yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri iaitu Cepat, Tepat dan Integriti (CTI) serta Produktif, Kreatif dan Inovatif (PCI) akan menjadi pegangan kami semua. Kami yakin, pengamalan nilai-nilai tersebut secara holistik adalah penting bagi memastikan Perkhidmatan Awam kekal relevan dan kompeten sepanjang masa.

  YBhg. Tan Sri Dr. Ali Bin Hamsa

  Ketua Setiausaha Negara Majlis Perdana Perkhidmatan Awam Ketiga Belas (MAPPA XIII)

 • 31

  Antara fungsi perkhidmatan di bawah BPSM adalah melibatkan pengurusan permohonan ke

  Luar Negara atas urusan rasmi dan persendirian bagi warga NRE serta Jabatan di bawahnya.

  Pada tahun 2013, BPSM dengan kerjasama Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) telah membangunkan

  aplikasi Sistem Permohonan Ke Luar Negara atau dikenali sebagai NRE*SPKLN yang dapat

  dicapai menerusi url www.nre.gov.my. Aplikasi tersebut dilaksanakan selaras dengan teras kedua di

  bawah Pelan Strategik Pembangunan Sumber Manusia iaitu ke arah lonjakan penggunaan teknologi bagi

  meningkatkan keupayaan organisasi.

  Permohonan Lawatan Ke Luar Negara Secara Rasmi Tahun 2013

  199

  103

  11

  52 68

  43

  167

  11

  59

  3

  57

  12

  41

  NRE

  JAS

  JKPTG

  JPSM

  JPS

  JUPEM

  FRIM

  JBK

  JMG

  INSTUN

  PERHILITAN

  JTLM

  NAHRIM

  Permohonan Lawatan Ke Luar Negara Secara Persendirian Tahun 2013 241

  Permohonan Lawatan Ke Luar Negara Secara Rasmi Tahun 2013 826

 • 32

 • 33

  ...setiap penjawat awam hari ini berdepan dengan cabaran untuk mencari titik keseimbangan antara membangunkan kapasiti, ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi yang baru dengan konsep yang lama...

  YAB Dato Sri Mohd Najib Tun Haji Abdul Razak

  Perdana Menteri Malaysia Majlis Perdana Perkhidmatan Awam Ketiga Belas (MAPPA XIII)

  11 Mac 2013

  .. .saya ingin mengajak anggota Perkhidmatan Awam semua untuk terus melengkapkan diri dengan kemahiran terkimi (emerging skills) bagi memastikan kita dapat memberi perkhidmatan yang relevan dan berkualiti kepada rakyat...

  YBhg. Tan Sri Dr. Ali Hamsa Ketua Setiausaha Negara

  Majlis Amanat KSN 2014 20 Januari 2014

 • 34

  Seksyen Pengurusan Latihan Dan Kompetensi (SPLK) dianggotai oleh

  16 orang pegawai pelbagai gred yang mengendalikan kursus-kursus

  bagi Kementerian dan Jabatan dalam aspek pembangunan modal insan di

  NRE. Dalam menjayakan Pelan Operasi Latihan 2013, sumber -sumber sedia

  ada digembleng sepenuhnya untuk memastikan kursus -kursus yang

  direncanakan dapat dilaksanakan.

  DI ANTARA KURSUS - KURSUS KENDALIAN SPLK :

  Program Transformasi Minda (PTM) Kursus Pra Penempatan Program Kampus NRE:Excecutive Discourse Program Wadi Ilmu Program Pewaris Cemerlang Program School of Leadership Program Islam Hadhari

  KPI KPSU 2013

  PENCAPAIAN MENINGKATKAN

  KOMPETENSI PEGAWAI &

  PEMATUHAN KEPADA DASAR

  LATIHAN SEKTOR AWAM

  (KUMPULAN P&P) :

  97 %

  PENCAPAIAN MENINGKATKAN

  KOMPETENSI PEGAWAI &

  PEMATUHAN KEPADA DASAR

  LATIHAN SEKTOR AWAM

  (KUMP. SOKONGAN I & II) :

  98 %

  PENCAPAIAN MENINGKATKAN

  PERKONGSIAN ILMU :

  100 %

 • 35

  PROGRAM TRANSFORMASI MINDA (PTM)

  Program Transformasi Minda (PTM) sebagai satu dari syarat pengesahan dalam perkhidmatan

  menggantikan Kursus Induksi selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2013.

  Memberi pendedahan kepada pegawai mengenai konsep

  kenegaraan, prinsip dan falsafah pembentukan negara, sistem

  pentadbiran Kerajaan ser ta peraturan -peraturan asas

  perkhidmatan awam.

  Memupuk keperibadian, jati diri dan nilai patriotisme pegawai

  supaya lebih berketrampilan dan berkemampuan menyesuaikan

  diri dalam perkhidmatan awam.

  Menerapkan nilai budaya kerja cemerlang agar pegawai dapat

  memberikan penyampaian perkhidmatan dengan cekap serta

  berkesan.

  Menyediakan pegawai dengan minda kelas pertama selaras

  dengan matlamat ke arah negara maju.

  Objektif PTM :

 • 36

  149 JUMLAH KEHADIRAN PESERTA KE PTM

  06 | NRE

  13 | JAS

  02 | JMG

  20 | PERHILITAN

  18 | JPS

  17 | JUPEM

  INSTUN | 01

  NAHRIM | 03

  JTLM | 10

  JPSM | 59

  90.81% PTM Bil. 1/2013

  95.43% PTM Bil. 2/2013

  PERATUSAN KEBERKESANAN PROGRAM PTM BERDASARKAN PENILAIAN PESERTA

 • 37

  KURSUS PRA PENEMPATAN

  Memberi pendedahan awal

  peranan dan tanggungjawab

  sebagai penjawat awam

  Mewujudkan semangat jati diri

  yang kental dalam usaha

  mengekalkan reputasi sebagai

  penjawat awam

  OBJEKTIF

  Memberi pengetahuan tentang

  nilai-nilai murni yang perlu

  dihayati oleh penjawat awam

  ...pelaksanaan transformasi menuntut warga Perkhidmatan Awam untuk berfikiran lebih terbuka, sentiasa dinamik dan memperlengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang diperlukan. Malah lebih besar dari itu, setiap penjawat awam mesti berani memecah tembok kemustahilan untuk merangsang pemikiran bagi mencerna isu dan mencari jalan penyelesaian dalam melakukan pembaharuan...

  YBhg. Tan Sri Mohamad Zabidi Zainal

  Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia Majlis Ramah Mesra @ Dialog KPPA Bersama Penjawat Awam Negeri Melaka

  19 April 2013

 • 38

  139 BILANGAN PESERTA KURSUS PRA PENEMPATAN YANG MELIBATKAN PEGAWAI

  LANTIKAN BARU DARI KUMPULAN SOKONGAN II DI BAWAH KUASA MELANTIK

  KETUA SETIAUSAHA (KMKSU)

  8| PENGHANTAR NOTIS (N3)

  36| PEMANDU KENDERAAN (R3)

  1| PEMBANTU AWAM KHAS (R3)

  12| PEMBANTU AM PEJABAT (N1)

  82| PEKERJA AWAM (R1)

  PERATUSAN KEBERKESANAN KURSUS PRA PENEMPATAN BERDASARKAN PENILAIAN PESERTA

  95.24%

  BIL. 1/2013

  97.99%

  BIL. 2/2013

 • 39

  PROGRAM KAMPUS NRE : EXECUTIVE DISCOURSE

  Bil Tarikh Tajuk

  1 8/3/2013 Labur vs Lebur : Jadilah Pelabur Bijak

  2 5/4/2013 Cakna PSM Siri 1

  3 24/4/2013 Executive Talk : Learn By Experience

  4 19/6/2013 Save The Elephants

  5 10/9/2013 Saya Anak Merdeka

  6 3/12/2013 Cakna PSM Siri 2

  Menjadikan NRE sebagai

  hub learning organisation

  Melengkapkan pegawai dan kakitangan NRE

  dengan maklumat terkini berkaitan perkhidmatan

  awam

  Melengkapkan pegawai dan kakitangan NRE

  dengan kemahiran dan pengetahuan berkaitan

  isu-isu sumber asli dan alam sekitar

  OBJEKTIF

 • 40

  PROGRAM WADI ILMU

  Objektif Program Wadi Ilmu adalah salah satu cetusan idea YBhg. Dato Sri KSU NRE untuk

  membudayakan NRE sebagai learning organization. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk

  memberi pendedahan dan ilmu pengetahuan kepada Pengurusan Atasan NRE (Kementerian /

  Jabatan / Agensi), Pegawai Kanan dan Pegawai dari Kumpulan Pengurus Muda (KPM) NRE mengenai

  isu-isu terkini berkaitan dengan core business NRE.

  Bil Tarikh Tajuk

  1 15/3/2013 Proses Pengambilan Tanah

  2 17/5/2013 Alam Sekitar Marin : Isu dan Cabaran

  3 22/7/2013 Pembangunan Bersama Menerusi Kaedah Perjanjian Persefahaman

  4 11/10/2013 Amalan Pengurusan Hutan Secara Berkekalan di Sem.Malaysia

  5 15/11/2013 Marine Geodetic Infrastructures in Malaysian Waters (MAGIC)

  6 13/12/2013 Spatially Enabled NRE

 • 41

  PROGRAM PEWARIS CEMERLANG

  Program Pewaris Cemerlang dirangka bagi pegawai baru dari Kumpulan Pengurusan dan Profesional

  Gred 41 hingga 48 di Bahagian / Jabatan / Agensi di bawah NRE.

  Tarikh / Tempat:

  3 - 5 Jun 2013

  Institut Biodiversiti (IBD)

  Jabatan PERHILITAN,

  Lancang, Pahang.

  4 - 5 Oktober 2013

  Hotel Impian Morib, Selangor.

  Objektif:

  Memupuk sikap dan budaya

  baru, menambah keberkesanan

  p e l a k s a n a a n p r o j e k d a n

  penyampaian perkhidmatan yang

  cemerlang.

  Meningkatkan keupayaan diri

  pegawai baru untuk lebih

  proaktif dalam menghadapi

  cabaran baru serta mewujudkan

  semangat kerja berpasukan

  (semangat 1NRE) di kalangan

  pegawai yang baru berkhidmat

  di NRE.

  PROGRAM PEWARIS CEMERLANG

  TOGETHERNESS

  ...budaya ilmu juga dapat memberi kita kekuatan dalam menghasilkan keputusan yang bijaksana dan memahami prinsip keutamaan dalam menangani persoalan masyarakat, mempertingkatkan kepekaan terhadap isu-isu penting dan menyumbang kepada lahirnya pemikiran yang berperspektif luas. Sehubungan dengan itu, organisasi-organisasi awam perlulah memupuk budaya ilmu ini dengan berusaha ke arah membina tradisi kecemerlangan berterusan di kalangan warga organisasi serta menyemai dan merangsang perkembangan intelek di kalangan warganya dalam usaha mewujudkan organisasi yang berilmu ....

  YBhg. Tan Sri Dr. Ali bin Hamsa Ketua Setiausaha Negara

  Amanat 2013 KSN Kepada Penjawat Awam 22 Januari 2013

 • 42

  PROGRAM SCHOOL OF LEADERSHIP (SOL)

  Program NRE School of Leadership dirangka bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional dari gred

  48 hingga 54 di NRE / Jabatan / Agensi di bawah NRE. Pelaksanaan program ini adalah

  persediaan untuk melahirkan bakal pelapis kepimpinan yang berkaliber pada masa akan datang.

  Peserta program ini adalah terdiri dari pegawai yang dikenalpasti di bawah Pelan Penggantian

  NRE / Jabatan / Agensi di bawah NRE.

  FASA 1, KUMPULAN 1 (8 - 10 MEI 2013)

  AVILION ADMIRAL COVE, PORT DICKSON

  FASA 1, KUMPULAN 2 (6 - 8 SEPTEMBER 2013)

  RESORT WORLD, LANGKAWI

  FASA 2, KUMPULAN 1 (23 - 25 OGOS 2013)

  PULAI SPRINGS RESORT, JOHOR BAHRU

  FASA 2, KUMPULAN 2 (20 - 23 NOVEMBER 2013)

  HOTEL LANGKAWI SEA VIEW, LANGKAWI

 • 43

  PROGRAM ISLAM HADHARI

  PROGRAM ISLAM

  HADHARI

  FORUM MAULIDUR RASUL CERAMAH ISRAK MIKRAJ

  FORUM IHYA RAMADHAN CERAMAH NUZUL AL-QURAN

  FORUM MAAL HIJRAH BENGKEL BACAAN DOA BERKUALITI

  KURSUS SMART INTEGRITI

  PROGRAM PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM (PNI) PENGUKUHAN INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM (PIPA)

  FESTIVAL LAGU-LAGU DAKWAH

  Kementerian melalui Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM) telah menganjurkan Festival

  Lagu-lagu Dakwah Inovasi Peringkat Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE) Tahun

  2013M/1434H pada 18 Jun 2013 bertempat di Dewan Baiduri, NRE. Program tahunan yang telah

  dianjurkan sejak tahun 2009 sebagai satu platform dalam memupuk semangat kerjasama dan

  kekitaan di kalangan warga NRE.

  Johan bagi Festival Lagu-lagu Dakwah Inovasi Peringkat Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

  (NRE) Tahun 2013M/1434H telah dimenangi oleh Kumpulan Nada Rimba dari JPSM, manakala naib

  johan dimenangi oleh Kumpulan Ar-Razin dari NRE dan tempat ketiga dimenangi oleh Kumpulan

  Nowfal dari JPS.

 • 44

  KURSUS KERJA BERPASUKAN (TEAMBUILDING) BPSM 2013

  Kursus Kerja Berpasukan (Teambuilding) BPSM 2013 telah diadakan pada 10 hingga 12 Mei 2013

  bertempat di Sekin Fisherman Village Hotel & Resort, Sekinchan, Selangor dan disertai 57 orang

  warga BPSM. Program ini diadakan berkonsepkan ala kampung dengan tema Bagai Aur Dengan

  Tebing. Objektif utama kursus ini diadakan adalah bertujuan untuk :

  mengenali kekuatan dan kelemahan diri dalam konteks kerja berpasukan dan seterusnya

  menyedarkan peserta mengenai peranan sebenar agar sejajar dengan hala tuju dan

  matlamat organisasi;

  memahami kepentingan bekerjasama dalam membentuk pasukan kerja yang cemerlang dan

  seterusnya membangunkan budaya kerja berpasukan yang positif serta hubungan kerja yang

  baik;

  memahami teknik komunikasi dalam hubungan kemanusiaan secara berpasukan bagi

  memupuk kerjasama dalam penyelesaian masalah dan penghasilan idea -idea baru dalam

  organisasi; dan

  memperbaiki sikap, amalan, nilai dan mempertingkatkan disiplin serta dedikasi diri ke arah

  budaya kerja yang cemerlang secara berpasukan yang lebih bertanggungjawab.

 • 45

  BPASPI

  BMG

  BP

  BSASH

  MaCGDI

  BPSM

  BPM

  BTUP

  UUU

  UKK

  UAD

  BBP

  BPKN

  GRAF PRESTASI BERKURSUS TUJUH (7) HARI

  BAGI TAHUN 2013 (MENGIKUT BAHAGIAN)

  LAPORAN TUJUH (7) HARI BERKURSUS BAGI TAHUN 2013

  100.00% 100.00% 100.00% 99.63% 99.39% 98.52%

  97.18% 96.48%

  95.65%

  92.29%

  95.16%

  91.41%

  GRAF PRESTASI BERKURSUS TUJUH (7) HARI BAGI TAHUN 2013 (MENGIKUT JABATAN/AGENSI)

  97.54% (BAHAGIAN)

  97.14% (JABATAN/AGENSI)

  PRESTASI BERKURSUS TUJUH (7) HARI BAGI

  TAHUN 2013 PECAHAN

  JABATAN/AGENSI DAN BAHAGIAN

 • 46

  ANALISIS KEPERLUAN LATIHAN (TNA)

  Training Need Analysis (TNA) merupakan dokumen analisis keperluan

  latihan bagi mengenal pasti secara sistematik keperluan latihan dan

  kompetensi seseorang pegawai di Kementerian. TNA dibangunkan

  dengan menggabungkan dan memfokuskan kepada pengetahuan semasa

  pegawai, kemahiran personel dalam organisasi dan keperluan latihan

  yang diperlukan oleh seseorang pegawai.

  Penghasilan TNA ini memberi fokus kepada situasi semasa organisasi dan pengumpulan data

  mengenai kemahiran dan ciri -ciri pengetahuan yang diperlukan oleh seseorang pegawai. Analisis

  Keperluan Latihan (TNA) 2014 telah dimuktamadkan pada 14 Disember 2013 dalam Mesyuarat

  Kajian Rancangan Kerja Tahunan (RKT) BPSM.

  PELAN OPERASI LATIHAN (POL) 2013

  POL 2013 merupakan dokumen yang diputuskan di dalam Jawatankuasa Dasar Latihan yang

  dipengerusikan oleh KSU Kementerian. Di antara maklumat yang terkandung dalam POL adalah

  berkaitan dengan objektif , strategi dan pelaksanaan latihan termasuklah aspek pelaksanaan,

  penilaian dan pemantauan latihan serta aspek perancangan latihan mengikut tempoh tertentu

  yang ditetapkan oleh Kementerian. Penyediaan bajet latihan dilaksanakan sebagai keperluan

  perancangan peruntukan dan perbelanjaan sebenar. Bagi tahun 2013, peruntukan unit /

  bahagian adalah sebanyak RM2,055,918.70 dan perbelanjaan adalah sebanyak

  RM1,595,547.80 iaitu 77.6%. Manakala bagi Jabatan/Agensi sebanyak 154.16% telah

  dibe lan jakan iai tu RM10,461,513.87 berbanding peruntukan sebanyak

  RM6,786,081.00 .

  349 Pelaksanaan Kursus Jabatan

  277 Pelaksanaan Kursus Bahagian

 • 47

  GRAF PRESTASI PERBELANJAAN PERUNTUKAN LATIHAN TAHUN 2013 (KESELURUHAN)

 • 48

 • 49

  ...apabila berurusan dengan penjawat awam mahupun rakyat, saya sentiasa mengamalkan pendekatan dasar pintu terbuka atau Open Door Policy. Saya amat mengalu-alukan maklumbalas, pandangan dan cadangan membina daripada para hadirin sekalian demi mempertingkatkan penyampaian perkhidmatan awam. Saya percaya bahawa kita semua perlu senang dihubungi dan didekati (approachable). Namun begitu, saya berharap agar sebarang maklumbalas yang ingin disampaikan dapat disalurkan melalui saluran yang bersesuaian...

  YBhg. Tan Sri Dr. Ali bin Hamsa Ketua Setiausaha Negara

  Majlis Perjumpaan KSN Bersama Penjawat Awam Negeri Sabah 11 Jun 2013

 • 50

  FUNGSI UTAMA

  KPI KPSU 2013

  PENCAPAIAN PENGUKUHAN

  PELAN PENGGANTIAN :

  94 %

  PENCAPAIAN SIASATAN KES

  DISELESAIKAN SECARA

  ADIL DAN SAKSAMA :

  100 %

  Pemeriksaan Urin Secara Mengejut Pelan Integriti Organisasi (PIO)

  Jawatankuasa Induk Search Committee Tatatertib

  Keterhutangan Kewangan Yang Serius Menyelaras Aduan Salah Laku/Surat Layang Bagi Kementerian/Jabatan/Agensi Di Bawah NRE

  Pencalonan Darjah Kebesaran, Bintang Dan Pingat Persekutuan/Negeri

  Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus (JKTU) Permohonan Tanah|Saham Kerajaan Permohonan Tapisan Keselamatan

  Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) Permohonan Perisytiharan Harta

  Mesyuarat Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM)

  Kenaikan Pangkat|Pemangkuan|Rayuan Kenaikan Pangkat

  Penanggungan Kerja

  integriti kita sebagai penjawat awam mestilah dipelihara bagi mempastikan ketirisan wang atau ketirisan maklumat yang menjejaskan keutuhan perkhidmatan awam tidak berlaku. Janganlah sampai diibaratkan pepatah lama, membaling batu sembunyi tangan atau menjadi gunting dalam lipatan terhadap negara. Saya ingin mengingatkan, jauhilah tiga penyakit yang boleh menjejaskan wibawa dan keberkesanan sektor awam. Penyakit-penyakit tersebut adalah rasuah, salah guna kuasa dan membocorkan maklumat.

  YAB Dato Sri Mohd Najib Tun Haji Abdul Razak

  Perdana Menteri Malaysia Majlis Perdana Perkhidmatan Awam Ketiga Belas (MAPPA XIII)

  11 Mac 2013

 • 51

  PENGURUSAN PRESTASI DAN PENGIKTIRAFAN

  PENGURUSAN ADUAN|SURAT LAYANG| MAKLUMAT|LAPORAN SPRM TAHUN 2013

  13 Aduan|Surat Layang

  6 Maklumat Kepada SPRM

  2 Laporan SPRM

  21

  Sebanyak 21 Aduan /

  S u r a t L a y a n g /

  Maklumat / Laporan

  SPRM diuruskan oleh

  BPSM, NRE bagi tahun

  2013. Kaedah siasatan, semakan dokumen

  d a n t e m u b u a l d e n g a n p i h a k

  b e r ke p e n t i n g a n d i l a k s a n a k a n b a g i

  memastikan pengurusan Aduan / Surat

  L ay a ng / Ma k l uma t S P RM d a pa t

  dilaksanakan dengan teliti dan teratur.

  ...penjawat awam yang hebat daripada aspek integriti dan menghayati dengan sepenuh jiwa etos Perkhidmatan Awam akan dapat memastikan semua dasar yang dirancang dan dilaksanakan mencapai objektif sebenar...

  YBhg. Tan Sri Mohamad Zabidi Zainal Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia

  Majlis Perasmian Seminar Produktiviti Dalam Perkhidmatan Awam 4 Julai 2013

 • 52

  COMPLAINTS AND IDEAS IN ACTION (CIA)

  CIA merupakan forum atau saluran khas untuk warga NRE menyumbangkan

  sebarang idea, cadangan dan aduan bagi tujuan menambahbaik tadbir urus

  NRE. Sebanyak 41 aduan diterima bagi tahun 2013 di mana idea terbaik telah

  menerima pengiktirafan daripada NRE.

  BIL. ADUAN / CADANGAN DITERIMA

  MESYUARAT PENYELARASAN CIA BIL. 1/2013| 34

  MESYUARAT PENYELARASAN CIA BIL. 2/2013| 7

  41 BIL. PENERIMA ANUGERAH

  PENGIKTIRAFAN ANUGERAH CIA SIRI I : 18.03.2013 | 7

  PENGIKTIRAFAN ANUGERAH CIA SIRI II : 30.10.2013 | 2

  9

  ...pada era globalisasi kini, idea-idea baru untuk pembangunan dan peningkatan mutu perkhidmatan amatlah diperlukan daripada pegawai-pegawai muda seperti tuan / puan. Di NRE, semua warga digalakkan untuk memberi sumbangan idea kepada pihak pengurusan dan menambahbaik kaedah pengurusan, sistem penyampaian, imej persekitaran pejabat, budaya organisasi serta kebajikan anggota melalui satu aplikasi atas talian yang dinamakan CIA iaitu Complaints and Ideas in Action. Idea yang terbaik dan terpilih akan mendapat imbuhan sewajarnya...

  YBhg. Dato Sri Zoal Azha bin Yusof

  Ketua Setiausaha NRE Sesi Moment of Truth Bersama Pegawai Baru NRE

  21 Ogos 2013

 • 53

  URUSAN PEMANGKUAN / KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI PERKHIDMATAN GUNASAMA /

  BUKAN GUNASAMA

  Urusan pemangkuan dan kenaikan pangkat pegawai perkhidmatan awam perlu dilaksanakan secara

  teratur bagi memastikan pegawai adalah berkelayakan serta memenuhi syarat mengisi jawatan -jawatan

  di gred kenaikan pangkat. Sebanyak 728 urusan telah dilaksanakan oleh BPSM, NRE bagi tahun 2013.

  URUSAN PEMANGKUAN|KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI PERKHIDMATAN

  GUNASAMA|BUKAN GUNASAMA BAGI TAHUN 2013

  15|JUSA

  74|Pelaksana (Gunasama)

  63|Pengurusan Dan Profesional (Gunasama)

  576|Pengurusan Dan Profesional (Bukan Gunasama) 728

  . . .try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. . .

  Albert Einstein

 • 54

  PENCALONAN ANUGERAH DARJAH KEBESARAN, BINTANG DAN PINGAT TAHUN 2013

  40

  6

  16

  29

  5 6

  19

  26

  3

  45

  17 19

  NRE

  JPSM

  JTLM

  JUPEM

  NAHRIM

  INSTUN

  FRIM

  JAS

  JBK

  JKPTG

  JMG

  PERHILITAN

  PENCALONAN ANUGERAH DARJAH KEBESARAN , BINTANG DAN PINGAT TAHUN 2013

  Penganugerahan dan pengiktirafan merupakan satu mekanisme

  penghargaan terhadap jasa serta sumbangan yang diberikan dan secara

  tidak langsung meningkatkan moral dan motivasi pegawai dan kakitangan

  di NRE / Jabatan / Agensi di bawahnya. Bagi tujuan tersebut, seramai

  231 pegawai telah dicalonkan bagi menerima anugerah darjah kebesaran,

  bintang dan pingat bagi tahun 2013.

  231

  . . . i f you cant fly then run, If you cant run then walk,

  If you cant walk then crawl, But whatever you do

  you have to keep moving forward.. .

  Martin Luther King Jr.

 • 55

  MESYUARAT-MESYUARAT

  MESYUARAT JAWATANKUASA KEUTUHAN TADBIR URUS (JKTU) NRE

  Selaras dengan Arahan YAB Perdana Menteri No. 1 Tahun 2009,

  Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM), NRE telah

  melaksanakan Mesyuarat Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus

  Peringkat Kementerian bagi membantu menggerakkan usaha -

  usaha pembanterasan penyelewengan di kalangan pegawai dan

  kakitangan awam di peringkat Kementerian dan Jabatan / Agensi

  di bawahnya.

  MESYUARAT JKKJKTU BIL. 1/2013 : 14.02.2013

  MESYUARAT JKKJKTU BIL. 2/2013 : 21.05.2013

  MESYUARAT JKKJKTU BIL. 3/2013 : 19.09.2013

  3 MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA JKTU (JKKJKTU)

  MESYUARAT JKTU BIL. 1/2013 : 20.02.2013

  MESYUARAT JKTU BIL. 2/2013 : 18.06.2013

  MESYUARAT JKTU BIL. 3/2013 : 08.11.2013

  MESYUARAT JKTU 3

  Pelan Integriti Organisasi (PIO) dibangunkan oleh NRE bagi membudayakan nilai integriti di kalangan

  warga NRE di samping memperkasa program-program integriti di NRE. Bagi tujuan tersebut, dua (2)

  Mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan PIO NRE diadakan pada tahun 2013 bagi memantau pelaksanaan

  program-program yang digariskan di bawah PIO NRE bagi tempoh 2010 hingga 2014.

  MESYUARAT JAWATANKUASA PEMANTAUAN PELAN INTEGRITI ORGANISASI (PIO) PERINGKAT KEMENTERIAN

  PIO Bil. 1/2013 : 13.05.2013

  PIO Bil. 2/2013 : 19.12.2013

  MESYUARAT JAWATANKUASA PEMANTAUAN PIO 2

 • 56

  MESYUARAT PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA (PPSM) TAHUN 2013

  Penubuhan PPSM di Kementerian selaras dengan Pekeliling

  Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2002 yang berfungsi sebagai panel khas

  memperaku urusan prestasi pegawai di Kementerian di mana antaranya

  memperaku pergerakan gaji pegawai, menyemak dan mengesahkan

  penilaian markah LNPT pegawai serta memperaku pegawai -pegawai

  untuk dicalonkan sebagai penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang

  (APC), Anugerah Kecemerlangan NRE (AKNRE) dan Anugerah Lama Berkhidmat (ALB). Di samping itu,

  PPSM turut membincangkan isu dan tindakan susulan terhadap pegawai berprestasi rendah, merancang

  keperluan latihan pegawai di Kementerian dan memperaku calon -calon yang bersesuaian untuk

  menerima penganugerahan dan pengiktirafan.

  PPSM Bil. 1/2013 : 12.03.2013

  PPSM Bil. 2/2013 : 11.06.2013

  PPSM Bil. 3/2013 : 19.06.2013

  PPSM Bil. 4/2013 : 25.07.2013

  MESYUARAT PPSM TAHUN 2013 4 MESYUARAT JAWATANKUASA INDUK SEARCH COMMITTEE (JKISC) TAHUN 2013

  Penubuhan Search Committee di Kementerian dan Jabatan bertujuan untuk memastikan pegawai yang

  kompeten mengisi jawatan strategik bagi memenuhi keperluan organisasi, kehendak stakeholders dan

  persekitaran organisasi. Pada tahun 2013, sebanyak 18 Mesyuarat JKISC diadakan bagi meneliti dan

  mempertimbangkan pelan penggantian yang dikemukakan oleh tujuh (7) Jabatan di bawah NRE.

  MESYUARAT JKISC TAHUN 2013 18 JAS

  JMG

  JKPTG

  JUPEM

  PERHILITAN

  JPS

  JPSM

 • 57

  Objektif utama bengkel seperti berikut:

  Meningkat kefahaman mengenai Pelan Integriti Organisasi

  Memberi panduan dan bimbingan kepada Ketua Jabatan dan urus setia PIO mengenai peraturan

  dan pekeliling berkaitan PIO yang sedang berkuatkuasa

  membantu Ketua Jabatan dan urus setia PIO menyediakan laporan pelaksanaan aktiviti -aktiviti

  dan isu-isu berkaitan PIO

  Membincangkan pindaan serta penambahbaikan semula Buku PIO NRE 2010 - 2014.

  BENGKEL SEMAKAN SEMULA PELAN INTEGRITI

  ORGANISASI (PIO) TAHUN 2010-2014

  KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR

  14 - 16 MAC 2013 (KHAMIS-SABTU)

  LANGKAWI SEAVIEW HOTEL, LANGKAWI, KEDAH

  35 ORANG PESERTA

  Fokus utama bengkel seperti berikut :

  panduan kepada urus setia tatatertib mengenai tatacara pengurusan tatatertib mengikut

  Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan & Tatatertib) dan Peraturan-Peraturan Lembaga

  Tatatertib Perkhidmatan Awam

  Penyediaan Laporan Pelanggaran Tatakelakuan dan Kertas Pertimbangan Lembaga Tatatertib

  Perbincangan isu-isu tatatertib di Kementerian, Jabatan dan Agensi

  Penyelesaian kes-kes tatatertib yang tertunggak di peringkat Jabatan dan Agensi melalui slot

  latihan amali

  BENGKEL PENGURUSAN TATATERTIB

  PERKHIDMATAN AWAM NRE BIL. 1/2013

  26 - 28 JUN 2013 (JUMAAT-AHAD)

  HOTEL KLAGAN, KOTA KINABALU, SABAH

  40 ORANG PESERTA

  AKTIVITI TERAS

 • 58

  Kementerian melalui Bahagian Pengurusan Sumber Manusia telah menganjurkan Majl is

  Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Tahun 2012 pada 22 Ogos 2013 (Khamis) bertempat di

  Dewan Baiduri, Wisma Sumber Asli bagi meraikan pegawai -pegawai NRE dan JBK yang telah

  menunjukkan prestasi yang cemerlang sepanjang tahun 2012. Jemputan majlis ini adalah terdiri

  daripada Pegawai Pengurusan Tertinggi NRE, Ketua -ketua Bahagian, Pegawai Pengurusan Tertinggi

  Jabatan / Agensi di bawah NRE dan penerima-penerima anugerah.

  Terdapat tiga kategori anugerah iaitu:

  Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC)

  Anugerah Kecemerlangan NRE (AKNRE)

  Anugerah Lama Berkhidmat (ALB)

  PENERIMA ANUGERAH KECEMERLANGAN NRE (AKNRE)

  2012 23

  ORANG PEGAWAI

  PENERIMA ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG (APC)

  2012 44

  ORANG PEGAWAI

  PENERIMA ANUGERAH LAMA BERKHIDMAT (ALB) 7

  ORANG PEGAWAI

  MAJLIS ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG (APC) NRE 2012

  22 OGOS 2013 (KHAMIS) | DEWAN BAIDURI, NRE, PUTRAJAYA

 • 59

  Objektif taklimat seperti berikut:

  Membantu Pegawai Penilai untuk membuat penilaian yang lebih objektif , adil dan telus khususnya

  berkaitan dengan penetapan Sasaran Kerja Tahunan (SKT), pencapaian SKT, penilaian dan

  pemberian markah;

  Memberi panduan dan penjelasan kepada Pegawai Penilai berhubung dengan prinsip, penyediaan

  dan pengendalian Laporan Penilaian Prestasi Tahunan; dan

  Membolehkan pihak pengurusan mengambil tindakan pertimbangan dan keputusan berkaitan

  dengan pengurusan dan kemajuan kerjaya Pegawai Yang Dinilai.

  TAKLIMAT PENGURUSAN PRESTASI TAHUN 2013

  24 OKTOBER 2013 (KHAMIS)

  DEWAN BAIDURI, NRE, PUTRAJAYA

  178 ORANG PESERTA

  . . . in looking for people to hire, you look for three qualities: integrity, intelligence and energy. And if they

  dont have the first, the other two will kil l you.. .

  Warren Buffet

 • 60

 • 61

  tugas serta tanggungjawab yang digalas oleh kita di NRE adalah besar yang merangkumi semua perkara sama ada di udara, laut, daratan meliputi segala hasil yang terkandung di dalamnya seperti galian, flora, fauna serta kepelbagaian biodiversitinya. Ia merupakan satu tugas dan tanggungjawab yang sangat berat yang perlu digalas. Ia tidak akan mampu dilaksanakan oleh segelintir daripada kita sahaja. Oleh itu, setiap kita memainkan peranan yang penting bagi memastikan Visi, Misi dan Objektif penubuhan NRE ini dapat dicapai.

  YBhg. Dato Sri Zoal Azha Bin Yusof Ketua Setiausaha NRE

  Majlis Perhimpunan Bulanan Mac 2013 18 Mac 2013

 • 62

  MAJLIS BERSAMA JABATAN (MBJ)

  Pelaksanaan Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan (MBJ) NRE merupakan

  salah satu daripada Key Performance Indicators (KPI) yang

  ditetapkan kepada Ketua Setiausaha Kementerian dan perlu dilaksanakan

  sebanyak empat (4) kali setahun mengikut suku tahun yang

  berkenaan. Sasaran Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) KSU bagi

  pelaksanaan MBJ NRE Tahun 2013 adalah 100% dengan pematuhan

  kepada pelaksanaan mesyuarat MBJ mengikut tempoh masa yang telah

  ditetapkan oleh JPA dan peratus penyelesaian isu MBJ.

  Keahlian MBJ bagi Kementerian Sumber Asli dan Alam

  Sekitar (NRE) mengandungi 37 orang ahli termasuk

  Pengerusi, Naib Pengerusi dan Setiausaha-setiausaha

  yang terdiri daripada 7 orang ahli yang dilantik

  oleh Ketua Setiausaha NRE yang dikenali sebagai

  Pihak Pegawai dan 29 orang ahli yang dipilih oleh

  pekerja-pekerja yang berkhidmat di NRE yang dikenali

  sebagai Pihak Pekerja .

  KPI KPSU 2013

  PENCAPAIAN PEMATUHAN

  KEPADA PERATURAN DI

  KALANGAN WARGA BPSM :

  100 %

  PENCAPAIAN PENYELESAIAN

  ISU BPSM2U :

  95 %

  PENCAPAIAN PENYELESAIAN

  ADUAN HRMIS LEVEL O :

  99.60 %

 • 63

  5 FEBRUARI 2013

  MESYUARAT MBJ BIL. 2/2013

  HOTEL SSL TRADERS,

  TAIPING, PERAK

  MESYUARAT MBJ BIL.1/2013

  BILIK MESYUARAT MUTIARA,

  WISMA SUMBER ASLI, NRE

  7 - 9 MEI 2013

  MESYUARAT MBJ BIL. 3/2013

  BILIK MESYUARAT MUTIARA,

  WISMA SUMBER ASLI, NRE

  15 OGOS 2013

  MESYUARAT MBJ BIL. 4/2013

  HOTEL HERITAGE,

  CAMERON HIGHLANDS, PAHANG

  2013 8 - 10 NOVEMBER 2013

  MESYUARAT SUKU TAHUN PENYELESAIAN ISU CATATAN

  BIL. ADA MESYUARAT MARKAH

  (%)

  IKUT SUKU

  TAHUN

  MARKAH

  (%)

  MARKAH

  (%)

  JUMLAH

  MARKAH (%) JUMLAH ISU ISU SELESAI

  1 YA 8.75 YA 8.75 7.50 25.00 12 12

  2 YA 8.75 YA 8.75 7.50 25.00 7 7

  3 YA 8.75 YA 8.75 7.50 25.00 8 8

  4 YA 8.75 YA 8.75 7.50 25.00 2 2

  JUMLAH 70.00 30.00 100.00 29 29

  RATING PELAKSANAAN MBJ TAHUN 2013 100%

  PENGKELASAN ISU-ISU MBJ 2013

  1 1

  5

  4

  18

  ISU MBJ SELESAI TAHUN 2013 29 ISU

  PELAKSANAAN MESYUARAT MBJ TAHUN 2013 4

 • 64

  MESYUARAT MBJ NRE BIL. 2/2013 (7 - 9 MEI 2013)

  PROGRAM CSR : PUSAT EKO-PELAJARAN, HUTAN PAYA LAUT MATANG, PERAK

  TAKLIMAT PENGURUSAN HUTAN PAYA LAUT

  OLEH PEJABAT HUTAN PAYA LAUT MATANG AKTIVITI PENANAMAN POKOK BAKAU LAWATAN KE DAPUR ARANG

  MESYUARAT MBJ NRE BIL. 4/2013 (8 - 10 NOVEMBER 2013)

  PROGRAM CSR : CAMERON HIGHLANDS MONTANE PARK (CHIMP) & STESEN KAJI CUACA CAMERON HIGHLANDS

  LAWATAN KE CAMERON HIGHLANDS MONTANE PARK LAWATAN KE STESEN KAJI CUACA CAMERON HIGHLANDS

 • 65

  PROGRAM BPSM2U DAN NAZIRAN

  Penganjuran Program BPSM2U dan Naziran Bersama Jabatan / Agensi di bawah Kementerian Sumber Asli

  Dan Alam Sekitar merupakan satu sesi perbincangan dua hala bersama pihak Pengurusan Atasan dan Pengurus Sumber Manusia di Jabatan / Agensi yang meliputi perkara -perkara berikut :

  mengenalpasti dan membincangkan isu / masalah yang dihadapi oleh Jabatan berkaitan urusan sumber manusia

  mendapatkan pandangan / komen / cadangan penambahbaikan yang boleh membantu mempertingkatkan sistem penyampaian perkhidmatan sumber manusia NRE kepada Jabatan /

  Agensi di bawahnya

  BPSM2U IBU PEJABAT (FRIM)

  BILIK MESYUARAT CASSIA FRIM, KEPONG

  11 JULAI 2013

  BPSM2U ZON TIMUR

  HOTEL TANJONG VISTA KUALA TERENGGANU,

  TERENGGANU

  15 - 17 JUN 2013

  BPSM2U ZON SELATAN

  HOTEL NAZA TALYYA, MELAKA

  28 - 29 NOVEMBER 2013 2013

  PELAKSANAAN PROGRAM BPSM2U DAN NAZIRAN TAHUN 2013

  excellence is the gradual result of always striving to do better; who aims for excellence will be above mediocrity; who aims at mediocrity will be far short of it...

  YBhg. Dato Sri Zoal Azha Bin Yusof

  Ketua Setiausaha NRE Petikan Perutusan Tahun Baru 2014 KSU

 • 66

  ISU Log Latihan

  Status Pengemaskinian HRMIS

  Fail Meja Pengemaskinian Buku Perkhidmatan

  Majlis Bersama Jabatan (MBJ)

  Tanggung kerja

  Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK)

  Penempatan Secara Pentadbiran

  Bayaran Insentif Tugas Pengurusan Stor (BITPS)

  Database Penerima Pingat Di Jabatan

  Tatatertib AKRAB Kad Perakam Waktu

  Pekerja Sambilan Harian (PSH)

  Urusan Perjawatan

  ISU-ISU YANG DIBINCANGKAN DALAM PROGRAM BPSM2U DAN NAZIRAN

  BPSM2U IBU PEJABAT (FRIM)

  BILIK MESYUARAT CASSIA, FRIM

  FRIM Kepong, Selangor 6 ISU Ibu Pejabat

  PENEMUAN ISU-ISU DALAM PROGRAM BPSM2U DAN NAZIRAN

 • 67

  BPSM2U ZON TIMUR

  HOTEL TANJONG VISTA KUALA TERENGGANU, TERENGGANU

  JUPEM Terengganu 3 ISU Zon Timur

  JKPTG Terengganu 1 ISU PERHILITAN Terengganu 2 ISU JTLM Terengganu 2 ISU JAS Terengganu 2 ISU

  . . . i f you dont l ike something, change it. If you cant change it, change your attitude.. .

  Maya Angelou

 • 68

  BPSM2U ZON SELATAN

  HOTEL NAZA TALYYA MELAKA

  JAS Negeri Sembilan 5 ISU Zon Selatan

  JKPTG Negeri Sembilan 5 ISU

  JUPEM Negeri Sembilan 6 ISU PERHILITAN Negeri Sembilan 5 ISU

  JMG Negeri Sembilan 5 ISU

 • 69

  PELAKSANAAN HRMIS DI NRE

  99.5% PENCAPAIAN KPI HRMIS DI NRE TAHUN 2013

  PERATUS PENCAPAIAN KPI HRMIS 2013

  PELAKSANAAN MODUL PERISYTIHARAN HARTA

  PELAKSANAAN MODUL LNPT

  PELAKSANAAN SUBMODUL SKT

  PENGEMASKINIAN PROFIL PERKHIDMATAN DAN PENGEMASKINIAN REKOD PERIBADI

  PENGEMASKINIAN DATA PERJAWATAN

 • 70

  PROGRAM DAN AKTIVITI

  HRMIS

  2013

  LATIHAN

  PROGRAM BUKAN LATIHAN

  LATIHAN ANJURAN JABATAN / AGENSI

  1. Mesyuarat Kerja Submodul Pengurusan

  Saraan (KEW8), Sistem Maklumat

  Eksekutif (EIS) dan SQL Reporting

  2. Mesyuarat Kerja Modul Pengurusan

  Saraan, Faedah & Ganjaran (SG20 & TNT)

  3. Sesi Hands-On Modul Pentadbiran Sistem

  4. Latihan / Klinik SKT dan LNPT HRMIS

  1. Sesi Perbincangan Gerak Kerja Data

  Perjawatan dan LNPT bersama Jabatan /

  Agensi

  2. Sesi Pemantauan Gerak Kerja HRMIS

  bersama Jabatan / Agensi

  1. Bengkel Desk Officer

  2. Latihan Submodul Pengurusan Cuti

  3. Sesi Perbincangan Gerak Kerja Data

  Perjawatan dan LNPT

  Penglibatan sebagai

  Penceramah dan Fasilitator

 • 71

  PERSIDANGAN PENGURUS SUMBER MANUSIA (PPSM)

  Persidangan Pengurus Sumber Manusia (PPSM) NRE dilaksanakan sebagai satu kesinambungan program

  Persidangan Pengurus Sumber Manusia Peringkat Kementerian dan Setiausaha Kerajaan Negeri yang

  dilaksanakan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). Konsep yang sama telah diaplikasikan di peringkat

  NRE bagi mewujudkan satu forum hebahan dan perkongsian maklumat serta medium penyelesaian

  masalah di peringkat Jabatan / Agensi di bawah NRE.

  Objektif pelaksanaan PPSM NRE ialah untuk meneliti, membincangkan dan menambahbaik sistem

  penyampaian perkhidmatan organisasi khusus dalam pengurusan sumber manusia melalui perbincangan

  dua hala antara Kementerian dan Jabatan / Agensi di bawah NRE.

  Pengisian program PPSM yang meliputi sesi pembentangan kertas persidangan oleh BPSM, NRE dan

  pembentangan kertas makluman oleh Jabatan / Agensi di bawah NRE yang terpilih serta disusuli dengan

  sesi soal jawab oleh para peserta persidangan.

  PPSM NRE BIL. 1/2013

  7-9 JUN 2013 | HOTEL HYDRO PENANG, PULAU PINANG

  PPSM NRE BIL. 2/2013

  18-20 NOVEMBER 2013 | GOLD COAST MORIB, BANTING, SELANGOR

 • 72

 • 73

  mengambil kira keupayaannya untuk mempengaruhi persekitaran kerja organisasi sektor awam merangkumi aspek-aspek kritikal seperti persahabatan dan perhubungan kerja, semangat kekitaan, motivasi kerja, kebajikan dan kepentingan warga setiap jabatan, saya percaya AKRAB sudah bersedia untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar iaitu sebagai agen prakarsa transformasi sektor awam.

  YBhg. Tan Sri Mohamad Zabidi Zainal

  Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia Majlis Perasmian Penutup Konvensyen AKRAB Kebangsaan

  Kali Ke-4 Tahun 2013 27 Jun 2013

 • 74

  APLIKASI

  PSIKOLOGI

  PEMBANGUNAN PERSONEL

  PENILAIAN PERSONEL

  PENYELIDIKAN

  INTERVENSI

  Mengendalikan sesi kaunseling bagi pegawai yang dirujuk

  dan sukarela

  Merangka program Pembangunan Personel bagi pegawai

  Kementerian / Jabatan

  Menguruskan pegawai berprestasi rendah dan bermasalah

  Menyelaras pelaksanaan Rakan Pembimbing Perkhidmatan

  Awam (AKRAB) di peringkat Kementerian / Jabatan

  Melaksanakan Program Pementoran peringkat

  Kementerian / Jabatan

  Menjadi urus setia Sistem Penilaian Audit Nilai (SPAN)

  peringkat Kementerian

  FUNGSI SEKSYEN

 • 75

  PEMBANGUNAN PERSONEL

  PROGRAM PEMBANGUNAN PERSONEL 8 607 Orang Peserta PROGRAM SUNTIKAN MINDA SIRI 1

  BENGKEL PEMANTAPAN AKRAB SIRI 1

  PROGRAM KENDIRI UNGGUL (PKU) SIRI 1

  BENGKEL PEMANTAPAN AKRAB SIRI 2

  MESYUARAT AKRAB BIL. 2/2013

  MINI KONVENSYEN AKRAB

  PROGRAM SUNTIKAN MINDA SIRI 2

  MINI KONVENSYEN AKRAB NRE

  7 FEBRUARI 2013

  14-15 MAC 2013

  18 SEPTEMBER 2013

  28 MAC 2013

  10-12 APRIL 2013

  18 JULAI 2013

  4 SEPTEMBER 2013

  13-14 NOVEMBER 2013

  163 Orang Peserta

  31 Orang Peserta

  120 Orang Peserta

  30 Orang Peserta

  24 Orang Peserta

  15 Orang Peserta

  112 Orang Peserta

  112 Orang Peserta

 • 76

  Program AKRAB diwujudkan bertujuan untuk menyediakan medium perantara dan memberi peluang

  kepada pegawai untuk berfungsi secara efektif dalam usaha membantu pengurus sumber manusia di

  Jabatan / Agensi yang terlibat dalam mengendalikan isu -isu berkaitan permasalahan meliputi aspek

  emosi, tingkah laku, keluarga dan juga prestasi kerja.

  PROGRAM AKRAB

  JPS 29 Ahli

  FRIM 12 Ahli

  JPSM 17 Ahli

  JAS 53 Ahli

  PERHILITAN 17 Ahli

  JUPEM 71 Ahli

  JMG 35 Ahli

  NAHRIM 5 Ahli

  INSTUN 11 Ahli

  JTLM 5 Ahli

  JBK 1 Ahli

  JKPTG 38 Ahli

  NRE 12 Ahli

  Keahlian

  AKRAB

  318 AHLI AKRAB

 • 77

  PENILAIAN PERSONEL

  PENYELIDIKAN

  UJIAN *IPS 2 SCHOOL OF LEADERSHIP (SOL) 6 SEPTEMBER 2013

  30 Orang Peserta

  PEGAWAI LAPOR DIRI 31 DISEMBER 2013

  60 Orang Peserta

  90 Orang Peserta

  *IPS - INVENTORI PERSONALITI SIDEK

  80.01% 76.95%

  71.55%

  77.06%

  65.45%

  75.55%

  58.20%

  65.77%

  81.49%

  SPAN TAHUN 2013

  PERATUS INDEKS KESELURUHAN / KOMPOSIT

  SISTEM PENGURUSAN AUDIT NILAI (SPAN) TAHUN 2013

 • 78

  INTERVENSI

  15 - 17 MEI 2013 30 Orang Peserta

  PROGRAM TRANSFORMASI KENDIRI KAKITANGAN

  BIL. 1/2013

  (ZON UTARA)

  29 - 31 MEI 2013 24 Orang Peserta

  PROGRAM TRANSFORMASI KENDIRI KAKITANGAN

  BIL. 2/2013

  (ZON TIMUR)

  18 SEPTEMBER 2013 47 Orang Peserta

  PROGRAM KENDIRI UNGGUL (PKU)

  SIRI 2

  PERHILITAN

  18

  15

  10

  3 2

  6

  1 0

  46 INTERVENSI

  RUJUKAN

  9 INTERVENSI

  SUKARELA

 • 79

  PENTADBIRAN KAUNSELING

  58 JUMLAH KAUNSELING

  DARI 2010 - 2013

  21 TAHUN 2012

  11 TAHUN 2011

  3 TAHUN 2010

  23 TAHUN 2013

  JUMLAH KES MENGIKUT TAHUN

  KLASIFIKASI

  KES

  7

  2

  1

  1

  5

  KLASIFIKASI KES TAHUN 2013

  *Terdapat k l i en yang mempunyai dua (2) atau lebih klas i f ikas i kes

 • 80

  PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

  SOKONGAN I

  SOKONGAN II

  9

  10

  2

  PECAHAN JAWATAN KLIEN TAHUN 2013

  PECAHAN JANTINA KLIEN TAHUN 2013

 • 81

 • 82

 • Dokumentasi aktiviti dan pencapaian BPSM sepanjang tahun 2013

  dalam bentuk Laporan Tahunan 2013 merupakan satu usaha

  perkongsian amalan sumber manusia yang juga adalah

  salah satu strategi yang digariskan dalam

  Pelan Strategik Pengurusan Sumber Manusia NRE 2011 -2015.

  BPSM akan terus mengamalkan budaya penerbitan dan penyebaran

  ilmu melalui penulisan dan penerbitan bahan-bahan

  bacaan dan rujukan berkaitan pembangunan dan pengurusan

  sumber manusia sebagai pemangkin percambahan fikiran di

  kalangan warga NRE dan Pengurus Sumber Manusia di

  Jabatan / Agensi NRE khususnya.

  83

 • 84

  SetinggiSetinggi -- tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih

  ditujukan khas kepada Pengurusan Atasan NRE, Jabatan / Agensi dan ditujukan khas kepada Pengurusan Atasan NRE, Jabatan / Agensi dan

  Bahagian / Unit di NRE yang terlibat secara langsung atau tidak langsung Bahagian / Unit di NRE yang terlibat secara langsung atau tidak langsung

  dalam usaha penerbitan Laporan Tahunan BPSM Tahun 2013.dalam usaha penerbitan Laporan Tahunan BPSM Tahun 2013.

  Sidang Pengarang juga merakamkan Sidang Pengarang juga merakamkan

  setinggisetinggi -- tinggi tahniah dan terima kasih kepada semua tinggi tahniah dan terima kasih kepada semua

  Seksyen di BPSM di atas sumbangan dalam penyediaan Seksyen di BPSM di atas sumbangan dalam penyediaan

  Laporan Tahunan BPSM Tahun 2013.Laporan Tahunan BPSM Tahun 2013.

  Semoga penerbitan laporan ini akan dapat dijadikan Semoga penerbitan laporan ini akan dapat dijadikan

  panduan dan rujukan dalam melaksanakan urusan panduan dan rujukan dalam melaksanakan urusan

  pembangunan dan pengurusan sumber manusia di pembangunan dan pengurusan sumber manusia di

  Kementerian dan Jabatan / Agensi serta Bahagian / Unit di NRE.Kementerian dan Jabatan / Agensi serta Bahagian / Unit di NRE.

 • Hak Cipta Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar 2014

  Sebarang keterangan lanjut, sila hubungi :

  Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

  Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar Malaysia

  Aras 9, Wisma Sumber Asli,

  No. 25, Persiaran Perdana, Presint 4,

  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,

  62574 PUTRAJAYA

  Tel. : +603 - 8886 1259 Faks : +603 - 8888 0539

  http://www.nre.gov.my

 • [email protected]