lampiran 1 skala uji coba skala i no pernyataan tanggapanrepository.unika.ac.id/5483/8/12.92.0061...

Click here to load reader

Post on 26-Apr-2019

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

84

Lampiran 1

SKALA UJI COBA

SKALA I

No Pernyataan Tanggapan

1. Saya senang dengan penampilan saya SS S E TS STS

2. Saya merasa tidak memiliki kemampuan yang dapat dibanggakan

SS S E TS STS

3. Saya mampu mengerjakan tugas dengan cepat dan teliti SS S E TS STS

4. Saya sering mendapat ejekan mengenai diri saya SS S E TS STS

5. Saya patuh terhadap peraturan yang ada SS S E TS STS

6. Saya malu dengan kondisi fisik yang saya miliki SS S E TS STS

7. Saya mempunyai banyak teman SS S E TS STS

8. Saya menyesuaikan perilaku saya dengan norma lingkungan SS S E TS STS

9. Saya belajar dengan tekun walaupun tidak ada ujian SS S E TS STS

10. Saya tidak merasa bersalah bila melanggar peraturan SS S E TS STS

11. Saya merasa puas dengan bentuk tubuh yang saya miliki SS S E TS STS

12. Saya jarang berkomunikasi dengan keluarga saya SS S E TS STS

13. Saya berhati-hati dalam berperilaku agar tidak melanggar norma

SS S E TS STS

14. Saya lamban dalam berpikir SS S E TS STS

15. Saya tidak dapat konsentrasi jika sedang dalam masalah SS S E TS STS

16. Saya tahu bakat yang saya miliki SS S E TS STS

17. Saya sulit bercakap-cakap dengan orang lain SS S E TS STS

18. Saya merasa tidak perlu mematuhi norma yang ada di sekitar saya

SS S E TS STS

19. Saya senang menolong teman yang mengalami kesulitan SS S E TS STS

20. Saya merasa penampilan fisik saya sesuai dengan yang saya harapkan

SS S E TS STS

21. Saya enggan menceritakan pengalaman saya dengan orangtua

SS S E TS STS

22. Kadang-kadang saya menggunakan cara yang tidak jujur agar dapat maju

SS S E TS STS

23. Saya enggan melakukan kegiatan bersama orang lain SS S E TS STS

24. Saya minder jika membandingkan diri saya dengan teman lain

SS S E TS STS

85

KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 KD7 KD8 KD9 KD10 KD11 KD12 KD13 KD14 KD15 KD16 KD17 KD18 KD19 KD20 KD21 KD22 KD23 KD24

S1 4 4 5 4 5 4 5 5 5 2 2 2 5 4 4 4 2 4 5 5 4 4 4 4

S2 4 3 4 4 4 4 5 4 2 5 3 4 4 3 4 2 4 5 5 3 3 4 5 3

S3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 3 4 5 5 5 3 4 4 4 3

S4 5 5 5 2 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 2 5 4 5 5 5 3 5 5 4

S5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 2 4 4 5 5 5 4 3 4 1

S6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 4 4 5 5

S7 5 4 4 2 5 4 5 5 3 4 5 5 5 5 1 3 5 5 5 4 4 3 4 4

S8 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 3

S9 4 5 3 5 3 5 2 2 2 5 5 5 4 4 2 3 2 3 4 5 4 3 1 2

S10 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 1 4 4 5 4 4 4 4 4 4

S11 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5

S12 4 5 4 4 5 3 5 5 3 3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4

S13 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 5 5 5 2 5 2

S14 4 1 3 1 3 5 3 5 3 5 2 2 3 3 1 3 2 5 5 3 4 5 4 1

S15 2 5 3 2 4 4 5 4 4 4 3 5 3 3 1 4 4 5 4 2 5 3 4 2

S16 4 2 4 2 5 4 5 5 4 2 5 1 4 3 1 3 4 4 5 4 4 4 5 5

S17 3 4 2 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 1 2 4 5 4 3 5 4 4 3

S18 5 5 4 2 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 4 4 1 4 4 5 4

S19 5 5 4 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 5 2 4 5 5 4 5 4 4 4 2

S20 4 3 3 5 3 4 4 4 3 3 4 5 5 3 3 4 3 5 4 4 4 4 3 3

S21 4 4 5 2 5 4 1 4 4 5 5 5 4 5 2 4 4 4 4 4 3 2 2 5

S22 5 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 3 2 5 4 5 5 5 4 4 4 4

S23 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5

S24 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 2 3 4 4 4 4 5 4 5 4

S25 5 2 3 2 5 5 4 5 2 1 5 1 4 4 2 5 5 2 4 5 4 4 1 4

S26 3 4 3 5 5 5 5 3 2 5 4 4 4 4 1 3 5 5 4 4 3 5 4 3

S27 5 5 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 3 4 5 5

S28 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5

S29 3 5 4 1 4 3 5 4 3 3 2 5 4 3 2 5 5 4 4 2 4 4 5 2

S30 4 5 3 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 3 5 5 5 4 3 3 5 2

S31 4 4 4 2 3 4 5 4 3 1 4 2 3 4 2 5 4 4 4 3 5 2 4 4

S32 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 3 3 3 5 5 5 3 3 3 5 3

S33 5 5 3 2 5 4 5 4 3 5 4 5 5 2 2 5 5 5 5 3 3 4 4 3

S34 2 5 3 4 5 4 5 4 3 4 3 5 3 4 2 3 4 5 4 1 5 3 3 3

S35 5 3 4 2 2 4 5 4 3 4 1 4 5 3 1 5 5 3 5 3 4 3 4 2

S36 5 2 5 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 1 1 5 1 5 5 5 5 5 5 2

S37 4 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 5 5 4 5 3 4 4

S38 3 2 4 2 5 4 5 4 3 5 3 4 4 4 2 2 4 5 4 3 1 4 4 3

S39 4 3 3 4 2 4 4 4 2 4 4 5 3 3 3 4 3 4 3 4 4 2 3 2

S40 3 2 3 4 4 2 4 4 3 4 3 2 3 3 1 3 4 4 4 4 2 2 3 2

S41 5 3 2 5 4 5 5 5 2 5 4 5 5 2 1 4 2 5 5 4 4 2 5 4

S42 5 4 3 3 5 4 5 4 3 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3

S43 5 5 4 2 5 5 5 5 4 5 3 5 4 3 2 5 4 5 4 4 5 5 5 4

S44 4 3 3 5 4 4 4 4 2 3 2 5 4 3 1 2 2 4 5 3 5 2 4 4

S45 3 2 3 3 4 3 5 4 3 3 5 5 3 2 4 5 5 4 4 3 3 4 4 2

S46 5 4 3 1 5 2 5 4 5 5 3 1 3 3 1 5 4 5 5 3 5 3 3 2

S47 5 5 3 5 3 5 5 4 2 3 5 4 3 4 2 3 5 4 5 5 3 2 4 5

S48 4 5 4 3 2 5 5 4 3 5 2 5 2 4 2 4 5 5 2 2 4 2 1 5

S49 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 1 5 5 3 5 4 5 1 3 4

S50 5 3 3 4 4 4 5 5 3 2 2 4 5 4 4 5 4 3 5 4 3 3 3 3

86

S51 4 5 4 3 5 4 5 4 4 5 3 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4

S52 4 3 2 2 5 2 5 5 5 5 3 4 4 4 1 4 2 4 4 3 4 2 4 2

S53 4 4 4 4 5 3 5 5 4 1 3 5 4 5 1 5 5 5 5 4 5 2 4 3

S54 5 4 4 4 4 5 5 5 4 3 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 3 2 4

S55 4 4 2 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 2 2 5 4 4 4 3 3 2 3 2

S56 2 3 2 5 4 4 5 2 2 4 2 5 4 3 2 3 4 4 4 3 4 3 2 2

S57 4 5 3 5 5 4 4 4 2 5 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4 3 4 5 4

S58 4 4 2 3 3 5 5 3 2 5 5 3 3 2 1 5 4 4 4 5 4 3 4 3

S59 5 4 4 2 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 5 2 4 3

S60 4 3 2 5 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 1 3 4 4 4 4 3 3 4 4

S61 4 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 2 4 4 1 5 2 5 4 4 4 2 2 5

S62 4 2 3 2 4 5 5 5 4 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5

S63 3 4 4 3 4 3 1 4 1 4 3 2 2 5 5 1 2 2 3 3 2 1 2 3

S64 3 4 3 2 4 2 3 4 3 4 4 5 3 4 2 3 4 4 4 3 2 3 4 2

S65 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 1 5 5 5 5 5 4 5 4 5

S66 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3

S67 5 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4

S68 4 4 2 5 5 3 5 5 4 3 4 4 3 3 2 5 4 4 4 3 3 2 2 4

87

SKALA II

No. Pernyataan Tanggapan

1. Saya yakin dapat mengerjakan tugas yang sulit sekalipun SS S E TS STS

2. Saya rasa kemampuan saya terbatas hanya pada satu tugas saja

SS S E TS STS

3. Saya yakin mampu mendapat nilai yang bagus pada tugas yang sulit

SS S E TS STS

4. Saya mampu menyelesaikan beberapa tugas sekaligus SS S E TS STS

5. Bagi saya tugas yang sulit tidak menjadi masalah SS S E TS STS

6. Saya mampu berkonsentrasi dalam waktu yang lama SS S E TS STS

7. Tugas yang sulit tidak membuat saya patah semangat untuk mencapa prestasi belajar yang tinggi

SS S E TS STS

8. Saya merasa cemas ketika guru memberikan tugas yang sulit

SS S E TS STS

9. Saya hanya dapat menyelesaikan satu tugas dalam waktu tertentu

SS S E TS STS

10. Saya mampu menyelesaikan beberapa tugas seorang diri SS S E TS STS

11. Saya menyerah jika dihadapkan dengan banyak tugas SS S E TS STS

12. Saya sering kebingungan dalam mengerjakan tugas yang sulit

SS S E TS STS

13. Saya terus berusaha sebelum semua tugas selesai dikerjakan

SS S E TS STS

14. Saya selalu membutuhkan pertolongan orang lain dalam menyelesaikan tugas

SS S E TS STS

15. Tugas yang banyak tidak menjadikan saya patah semangat untuk meraih prestasi yang tinggi

SS S E TS STS

16. Saya ragu mendapatkan nilai bagus dalam semua mata pelajaran

SS S E TS STS

17. Saya yakin bahwa saya dapat meraih prestasi belajar yang tinggi di sekolah

SS S E TS STS

18. Saya mudah putus ada jika dihadapkan dengan tugas yang sulit

SS S E TS STS

19. Saya yakin dengan kemampuan yang saya miliki SS S E TS STS

20. Saya merasa tidak yakin dapat memperoleh nilai yang bagus

SS S E TS STS

21. Saya tidak mampu jika guru memberikan tugas yang banyak dalam satu waktu

SS S E TS STS

22. Saya kurang percaya diri bila mengerjakan tugas yang sulit

SS S E TS STS

88

23. Saya yakin mampu mengatasi permasalahan yang saya hadapi

SS S E TS STS

24. Saya ragu dengan kemampuan saya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru

SS S E TS STS

89

SE1 SE2 SE3 SE4 SE5 SE6 SE7 SE8 SE9 SE10 SE11 SE12 SE13 SE14 SE15 SE16 SE17 SE18 SE19 SE20 SE21 SE22 SE23 SE24

S1 4 4 4 4 4 4 5 2 1 4 4 4 4 1 2 4 2 4 5 4 4 4 5 1

S2 3 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 5 1 4 5 4 4 4 4 3 3 5 4

S3 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 3 5 1 4 4 5 4 4 5 3 4 5 4

S4 3 4 4 4 5 3 5 3 4 3 3 3 4 1 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4

S5 4 2 5 4 4 4 5 4 1 3 4 2 4 1 4 2 4 2 5 4 1 2 5 4

S6 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 3 2 4 2 4 5 4 4 5 5 3 3 5 3

S7 4 2 5 3 4 5 5 3 2 4 3 2 5 3 5 5 5 4 3 5 3 3 5 2

S8 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 2 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3

S9 4 5 4 4 3 3 4 2 3 4 4 1 3 3 4 4 4 3 5 4 2 1 3 3

S10 3 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 2 4 2 2 2 4 4 5 4 4 2 5 4

S11 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 3 4 2 4 3 3 5 4 3 4 4 4 5

S12 4 4 4 4 5 4 5 2 4 3 4 2 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5

S13 4 2 3 3 4 4 4 3 2 4 3 1 4 2 4 2 3 4 4 2 2 2 4 3

S14 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 2 5 1 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3

S15 4 3 4 3 3 5 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5

S16 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 3 1 5 2 3 4 4 2 4 4 5 4

S17 3 3 2 3 3 4 3 2 3 4 2 2 4 4 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3

S18 4 4 4 4 4 4 1 5 4 4 4 5 4 1 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5

S19 4 5 5 3 4 2 3 2 3 4 4 4 4 1 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5

S20 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3

S21 4 2 4 5 4 5 2 3 2 4 3 1 4 1 4 2 4 4 4 3 2 3 4 3

S22 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3 5 1 5 3 4 3 5 4 4 4 5 4

S23 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4

S24 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3

S25 4 4 3 4 4 2 5 5 2 4 5 3 5 1 5 4 5 5 4 5 3 5 5 4

S26 2 4 4 3 3 5 5 5 1 4 5 3 4 2 5 3 5 2 4 2 5 5 5 2

S27 4 4 4 4 3 4 5 5 5 2 4 3 4 2 5 5 4 5 5 4 3 3 4 3

S28 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

S29 3 3 5 4 4 3 4 2 3 3 2 2 4 1 4 3 4 3 5 2 2 2 4 2

S30 5 5 5 4 5 3 1 3 2 3 5 1 4 1 5 5 4 3 4 3 3 3 5 5

S31 3 4 4 3 4 4 2 3 3 4 2 2 4 3 3 2 4 3 5 3 2 4 3 2

S32 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 1 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3

S33 5 1 5 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 2 5 3 5 3 5 5 3 4 5 3

S34 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 2 4

S35 4 3 4 4 4 4 5 4 2 4 2 2 5 1 4 3 3 2 3 2 2 3 4 2

S36 3 1 3 3 3 3 5 1 1 5 1 1 5 1 4 3 5 1 5 1 1 1 5 1

S37 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3

S38 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3

S39 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 4 2 4 2 4 2 2 2 4 2

S40 3 3 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 4 3 3 2 4 3 2 2 1 3

S41 2 2 4 4 3 3 3 2 4 4 5 1 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4

S42 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3

S43 3 5 4 3 4 4 5 2 3 2 4 2 5 1 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4

S44 3 5 4 3 2 4 5 1 3 2 4 1 2 1 4 3 4 2 3 5 4 4 4 4

S45 4 2 3 3 3 4 4 2 4 2 2 2 3 2 4 4 4 4 3 2 4 2 4 2

S46 4 3 4 3 5 5 5 3 2 5 4 3 4 1 5 2 3 4 5 4 1 3 3 2

S47 3 4 4 3 3 2 4 4 4 3 4 3 4 2 3 4 4 3 5 4 3 3 4 4

S48 4 5 4 3 4 3 5 2 3 3 4 3 5 2 5 4 4 5 4 4 3 4 3 5

S49 5 3 5 5 3 5 5 2 2 4 2 2 5 1 4 3 5 1 5 4 1 2 5 5

S50 3 3 5 3 2 2 3 4 3 4 5 2 3 1 5 1 5 5 4 3 2 1 3 3

90

S51 4 5 4 4 3 4 5 3 4 3 5 2 4 4 5 5 5 4 5 5 4 3 4 5

S52 4 4 4 4 4 3 4 2 4 2 4 1 4 2 5 3 4 2 3 4 2 1 3 2

S53 4 4 5 5 4 4 5 2 4 4 2 2 5 2 5 2 5 4 5 4 2 2 5 4

S54 2 5 2 3 4 3 5 4 2 3 3 2 5 2 5 2 5 5 4 4 4 2 5 4

S55 4 3 3 3 2 4 4 2 2 3 4 2 3 2 3 2 3 3 4 2 3 2 4 3

S56 3 3 3 2 2 4 2 2 3 3 4 2 4 2 4 2 3 2 3 2 2 3 4 2

S57 4 4 4 3 2 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4

S58 3 2 3 3 2 4 4 2 2 3 3 2 3 1 4 3 4 3 5 3 3 3 3 4

S59 3 2 3 2 2 4 2 1 2 4 2 2 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 3

S60 3 4 3 4 2 2 3 3 4 2 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3

S61 4 5 4 4 3 2 4 5 1 4 5 3 5 1 5 2 4 5 5 3 2 4 3 2

S62 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 2 4 4 5 5

S63 4 5 4 4 2 3 3 4 4 4 4 2 4 5 3 2 3 3 2 3 3 2 4 4

S64 3 3 3 3 4 5 5 2 3 2 1 1 4 1 5 1 3 3 3 4 3 2 2 3

S65 5 5 5 4 5 4 2 5 4 4 3 2 5 1 5 5 5 4 5 5 4 2 5 5

S66 4 4 5 4 4 4 5 2 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4

S67 3 2 4 3 3 3 2 3 4 2 2 3 4 2 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4

S68 2 4 2 2 3 3 3 2 2 3 4 2 3 2 3 2 3 4 4 3 4 4 2 3

91

Lampiran 2

UJI VALIDITAS dan RELIABILITAS SKALA KONSEP DIRI Reliability Scale: Konsep Diri (Putaran 1)

Case Processing Summary

N %

Cases

Valid 68 100.0

Excludeda 0 .0

Total 68 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.794

24

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

X101 88.57 88.965 .420 .783 X102 88.76 86.660 .437 .781 X103 89.22 88.473 .428 .783 X104 89.24 90.750 .145 .801 X105 88.41 89.171 .395 .784 X106 88.57 86.965 .473 .780 X107 88.13 88.803 .399 .784 X108 88.43 90.129 .402 .785 X109 89.34 88.048 .419 .783 X110 88.76 92.362 .094 .802 X111 88.88 89.180 .300 .789 X112 88.54 86.998 .338 .787 X113 88.62 86.807 .569 .777 X114 89.03 88.745 .352 .786 X115 90.44 91.623 .141 .799 X116 88.79 90.315 .263 .790 X117 88.66 87.541 .400 .783 X118 88.34 89.690 .421 .784 X119 88.38 91.643 .331 .788 X120 88.96 89.207 .327 .787 X121 88.85 91.888 .187 .794 X122 89.37 88.057 .353 .786 X123 88.91 88.320 .330 .787 X124 89.35 86.500 .401 .783

92 Reliability

Scale: Konsep Diri (Putaran 2)

Case Processing Summary

N %

Cases

Valid 68 100.0

Excludeda 0 .0

Total 68 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.811 19

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

X101 71.06 65.340 .424 .800 X102 71.25 64.369 .374 .803 X103 71.71 64.390 .472 .798 X105 70.90 64.930 .445 .799 X106 71.06 64.564 .410 .801 X107 70.62 65.284 .396 .802 X108 70.91 65.903 .448 .800 X109 71.82 64.536 .424 .800 X111 71.37 65.251 .317 .806 X112 71.03 65.104 .258 .812 X113 71.10 63.556 .569 .793 X114 71.51 65.388 .338 .805 X117 71.15 64.068 .405 .801 X118 70.82 66.118 .414 .801 X119 70.87 67.340 .368 .804 X120 71.44 65.743 .315 .806 X122 71.85 64.277 .371 .803 X123 71.40 63.915 .383 .803 X124 71.84 63.720 .371 .804

93 Reliability

Scale: Konsep Diri (Putaran 3)

Case Processing Summary

N %

Cases

Valid 68 100.0

Excludeda 0 .0

Total 68 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.812 18

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

X101 66.88 58.762 .454 .801 X102 67.07 58.995 .320 .809 X103 67.53 58.014 .488 .798 X105 66.72 58.413 .471 .800 X106 66.88 58.881 .373 .805 X107 66.44 59.086 .395 .804 X108 66.74 59.212 .490 .800 X109 67.65 57.963 .453 .800 X111 67.19 58.873 .327 .808 X113 66.93 57.502 .563 .795 X114 67.34 59.451 .317 .808 X117 66.97 58.566 .359 .806 X118 66.65 60.202 .383 .805 X119 66.69 60.844 .388 .805 X120 67.26 59.004 .349 .806 X122 67.68 57.894 .383 .805 X123 67.22 57.786 .380 .805 X124 67.66 57.362 .383 .805

94

Lampiran 3

UJI VALIDITAS dan RELIABILITAS SKALA SELF EFFICACY

Reliability

Scale: Self Efficacy (Putaran 1)

Case Processing Summary

N %

Cases

Valid 68 100.0

Excludeda 0 .0

Total 68 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.846 24

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

X201 79.82 107.222 .342 .842 X202 79.68 102.491 .439 .839 X203 79.47 104.701 .496 .838 X204 79.82 107.162 .396 .841 X205 79.87 103.251 .519 .836 X206 79.69 109.202 .171 .848 X207 79.47 107.566 .188 .850 X208 80.32 101.774 .472 .837 X209 80.22 102.980 .394 .841 X210 79.87 109.639 .169 .848 X211 79.75 104.101 .399 .840 X212 80.87 105.221 .355 .842 X213 79.26 106.795 .403 .841 X214 81.40 111.347 .043 .854 X215 79.15 105.023 .454 .839 X216 80.04 98.282 .609 .831 X217 79.35 104.859 .477 .838 X218 79.76 101.765 .519 .836 X219 79.12 106.702 .387 .841 X220 79.74 101.123 .544 .835 X221 80.25 102.429 .460 .838 X222 80.28 102.861 .445 .839 X223 79.35 104.262 .417 .840 X224 79.88 101.210 .512 .836

95

Reliability

Scale: Self Efficacy (Putaran 2)

Case Processing Summary

N %

Cases

Valid 68 100.0

Excludeda 0 .0

Total 68 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.865 20

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

X201 66.96 93.685 .328 .863 X202 66.81 88.844 .450 .859 X203 66.60 91.109 .499 .857 X204 66.96 93.595 .384 .861 X205 67.00 90.060 .502 .857 X208 67.46 88.162 .483 .857 X209 67.35 89.396 .399 .861 X211 66.88 89.956 .432 .859 X212 68.00 91.403 .366 .862 X213 66.40 93.377 .382 .861 X215 66.28 91.369 .459 .859 X216 67.18 85.103 .610 .852 X217 66.49 91.268 .478 .858 X218 66.90 87.915 .545 .855 X219 66.25 92.996 .388 .861 X220 66.87 87.669 .551 .855 X221 67.38 88.658 .478 .858 X222 67.41 89.171 .458 .858 X223 66.49 90.851 .409 .860 X224 67.01 87.239 .545 .855

96

Lampiran 4

SKALA PENELITIAN

SKALA I

No Pernyataan Tanggapan

1. Saya senang dengan penampilan saya SS S E TS STS

2. Saya merasa tidak memiliki kemampuan yang dapat

dibanggakan

SS S E TS STS

3. Saya mampu mengerjakan tugas dengan cepat dan teliti SS S E TS STS

4. Saya patuh terhadap peraturan yang ada SS S E TS STS

5. Saya malu dengan kondisi fisik yang saya miliki SS S E TS STS

6. Saya mempunyai banyak teman SS S E TS STS

7. Saya menyesuaikan perilaku saya dengan norma lingkungan SS S E TS STS

8. Saya belajar dengan tekun walaupun tidak ada ujian SS S E TS STS

9. Saya merasa puas dengan bentuk tubuh yang saya miliki SS S E TS STS

10. Saya berhati-hati dalam berperilaku agar tidak melanggar

norma

SS S E TS STS

11. Saya lamban dalam berpikir SS S E TS STS

12. Saya sulit bercakap-cakap dengan orang lain SS S E TS STS

13. Saya merasa tidak perlu mematuhi norma yang ada di sekitar

saya

SS S E TS STS

14. Saya senang menolong teman yang mengalami kesulitan SS S E TS STS

15. Saya merasa penampilan fisik saya sesuai dengan yang saya

harapkan

SS S E TS STS

16. Kadang-kadang saya menggunakan cara yang tidak jujur agar

dapat maju

SS S E TS STS

17. Saya enggan melakukan kegiatan bersama orang lain SS S E TS STS

18. Saya minder jika membandingkan diri saya dengan teman lain SS S E TS STS

97

KD1KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 KD7 KD8 KD9 KD10 KD11 KD12 KD13 KD14 KD15 KD16 KD17 KD18

S1 4 3 3 4 4 5 4 3 4 5 4 3 5 4 4 4 4 3

S2 4 2 4 5 3 4 4 4 3 5 4 5 5 5 2 5 4 5

S3 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 2

S4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 5 3 5 5 4 4 3 4 2

S5 5 4 4 3 5 5 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4

S6 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 5 4 4 3 4

S7 4 3 4 5 2 5 4 2 3 5 4 5 4 4 3 3 3 5

S8 5 5 3 4 5 5 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 4 3

S9 4 5 3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 5 4 4 3 4 3

S10 4 3 4 4 5 3 5 2 5 5 5 1 5 5 4 5 4 5

S11 3 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2

S12 5 5 4 4 5 5 4 4 5 3 5 5 5 4 4 4 2 5

S13 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 1 5 5 5 5 5 4 5

S14 4 3 4 4 3 5 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2

S15 5 5 4 3 5 5 4 3 4 4 5 5 5 4 2 3 5 5

S16 4 5 5 5 5 2 3 1 4 5 5 3 5 5 4 5 5 5

S17 4 4 3 4 3 4 3 3 4 5 3 4 4 5 3 3 3 2

S18 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 5 5 5 4 4 3 4 4

S19 5 5 3 3 5 5 3 3 5 3 3 5 4 5 4 2 2 3

S20 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3

S21 4 4 3 5 4 5 3 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3

S22 3 4 2 3 5 5 3 2 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4

S23 5 4 3 4 4 5 4 2 4 4 4 5 5 4 3 4 5 4

S24 4 3 3 4 4 5 4 3 4 4 2 3 3 4 4 2 2 3

S25 4 5 3 4 3 4 5 3 4 5 5 1 5 4 4 3 3 3

S26 4 5 2 3 4 4 3 2 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4

S27 5 5 3 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 3 4 2

S28 4 4 4 4 4 5 5 3 3 4 4 3 5 5 3 4 3 3

S29 3 5 2 3 4 5 3 4 2 4 5 5 4 4 3 3 4 5

S30 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 2 5

S31 5 4 4 4 1 5 4 3 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4

S32 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3

S33 3 4 2 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 4 3

S34 3 4 4 4 5 4 5 2 3 4 4 4 5 3 3 4 2 3

S35 5 4 3 4 5 5 4 3 4 4 5 4 5 4 4 3 5 4

S36 3 4 3 5 5 4 4 3 2 4 4 4 5 4 3 4 2 4

S37 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 5 5 5 4 3 4 4 3

S38 3 3 3 4 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3

S39 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 5 4 4 3 4 4 4

S40 3 4 4 5 3 5 4 4 3 5 3 4 4 5 3 3 3 1

S41 3 4 2 3 5 3 3 4 3 4 3 5 5 5 3 3 5 3

98

SKALA II

No. Pernyataan Tanggapan

1. Saya yakin dapat mengerjakan tugas yang sulit sekalipun

SS S E TS STS

2. Saya rasa kemampuan saya terbatas hanya pada satu tugas saja

SS S E TS STS

3. Saya yakin mampu mendapat nilai yang bagus pada tugas yang sulit

SS S E TS STS

4. Saya mampu menyelesaikan beberapa tugas sekaligus SS S E TS STS

5. Bagi saya tugas yang sulit tidak menjadi masalah SS S E TS STS

6. Saya merasa cemas ketika guru memberikan tugas yang sulit

SS S E TS STS

7. Saya hanya dapat menyelesaikan satu tugas dalam waktu tertentu

SS S E TS STS

8. Saya menyerah jika dihadapkan dengan banyak tugas SS S E TS STS

9. Saya sering kebingungan dalam mengerjakan tugas yang sulit

SS S E TS STS

10. Saya terus berusaha sebelum semua tugas selesai dikerjakan

SS S E TS STS

11. Tugas yang banyak tidak menjadikan saya patah semangat untuk meraih prestasi yang tinggi

SS S E TS STS

12. Saya ragu mendapatkan nilai bagus dalam semua mata pelajaran

SS S E TS STS

13. Saya yakin bahwa saya dapat meraih prestasi belajar yang tinggi di sekolah

SS S E TS STS

14. Saya mudah putus ada jika dihadapkan dengan tugas yang sulit

SS S E TS STS

15. Saya yakin dengan kemampuan yang saya miliki SS S E TS STS

16. Saya merasa tidak yakin dapat memperoleh nilai yang bagus

SS S E TS STS

17. Saya tidak mampu jika guru memberikan tugas yang banyak dalam satu waktu

SS S E TS STS

18. Saya kurang percaya diri bila mengerjakan tugas yang sulit

SS S E TS STS

19. Saya yakin mampu mengatasi permasalahan yang saya hadapi

SS S E TS STS

20. Saya ragu dengan kemampuan saya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru

SS S E TS STS

99

SE1 SE2SE3 SE4 SE5 SE6 SE7 SE8 SE9 SE10 SE11SE12 SE13 SE14 SE15 SE16 SE17 SE18 SE19 SE20

S1 4 2 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3

S2 4 4 5 3 4 4 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4

S3 4 3 4 3 4 2 3 2 2 4 5 4 4 3 5 4 2 4 5 2

S4 3 4 4 3 3 2 2 3 3 4 5 1 4 3 5 3 3 2 3 2

S5 5 4 4 3 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4

S6 4 4 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4

S7 3 4 3 5 4 4 2 2 2 4 5 3 3 4 4 4 3 5 3 4

S8 3 3 3 3 2 3 2 4 1 3 3 2 3 3 5 2 3 2 4 2

S9 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 5 3 4 4 3 3 5 4

S10 5 1 2 5 4 5 1 3 5 5 5 2 3 5 5 5 3 5 5 2

S11 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4

S12 4 5 3 5 4 2 4 3 3 4 5 2 4 4 5 4 5 4 4 5

S13 3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 2 4 5 5 4 5 4 4 3

S14 4 2 3 4 2 2 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 2 2 4 2

S15 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 3 3 3 4 2

S16 5 5 5 5 5 3 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5

S17 4 2 5 3 3 3 3 4 1 3 4 3 5 3 4 4 3 2 4 2

S18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4

S19 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3 2 2 3 1 5 3 2 3 3 2

S20 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 3 3 3 3 3

S21 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4

S22 2 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 2 4 4 3 3 3 4 2

S23 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4

S24 4 2 4 4 4 2 3 2 2 4 4 4 4 2 4 3 3 3 4 4

S25 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 5 4 3 3 4 3

S26 3 4 3 3 3 2 2 3 2 4 4 3 3 2 4 4 2 2 4 2

S27 3 3 3 3 3 2 3 2 2 4 3 2 3 2 4 2 3 2 4 2

S28 3 4 4 3 3 3 2 5 2 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 3

S29 3 3 4 3 4 4 3 4 2 5 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4

S30 5 5 5 4 5 4 5 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4

S31 4 2 3 2 2 2 3 5 4 5 5 5 5 4 5 4 2 3 4 4

S32 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4

S33 3 3 3 3 4 3 3 3 2 5 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3

S34 4 4 4 3 3 3 2 4 2 3 3 2 3 4 4 3 2 2 4 2

S35 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 3 2 4 4 4

S36 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 2 3 4 4 4 2 3 4 2

S37 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3

S38 3 4 4 3 3 2 2 3 1 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3

S39 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 2

S40 3 2 3 4 3 2 3 4 2 5 5 2 3 4 5 4 3 3 4 3

S41 3 4 3 4 3 2 3 2 2 3 4 1 3 3 3 2 2 3 3 2

100

Lampiran 5

UJI NORMALITAS

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Prestasi Belajar Konsep Diri Self Efficacy

N 41 41 41

Normal Parametersa,b

Mean 3.1451 69.24 69.41

Std. Deviation .09628 5.024 9.230

Most Extreme Differences

Absolute .092 .159 .105

Positive .092 .159 .105

Negative -.064 -.077 -.076

Kolmogorov-Smirnov Z .589 1.017 .672

Asymp. Sig. (2-tailed) .878 .253 .757

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

101

Lampiran 6

UJI LINEARITAS

Variabel Konsep Diri

Curve Fit

Model Description

Model Name MOD_1

Dependent Variable 1 Prestasi Belajar

Equation 1 Linear

Independent Variable Konsep Diri

Constant Included

Variable Whose Values Label Observations in Plots Unspecified

Case Processing Summary

N

Total Cases 41

Excluded Casesa 0

Forecasted Cases 0

Newly Created Cases 0

a. Cases with a missing value in any

variable are excluded from the

analysis.

Variable Processing Summary

Variables

Dependent Independent

Prestasi Belajar Konsep Diri

Number of Positive Values 41 41

Number of Zeros 0 0

Number of Negative Values 0 0

Number of Missing Values User-Missing 0 0

System-Missing 0 0

102

Model Summary and Parameter Estimates

Dependent Variable: Prestasi Belajar

Equation Model Summary Parameter Estimates

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1

Linear .001 .054 1 39 .818 3.096 .001

The independent variable is Konsep Diri.

103

Variabel Self Efficacy

Curve Fit

Model Description

Model Name MOD_2

Dependent Variable 1 Prestasi Belajar

Equation 1 Linear

Independent Variable Self Efficacy

Constant Included

Variable Whose Values Label Observations in Plots Unspecified

Case Processing Summary

N

Total Cases 41

Excluded Casesa 0

Forecasted Cases 0

Newly Created Cases 0

a. Cases with a missing value in any

variable are excluded from the

analysis.

Variable Processing Summary

Variables

Dependent Independent

Prestasi Belajar Self Efficacy

Number of Positive Values 41 41

Number of Zeros 0 0

Number of Negative Values 0 0

Number of Missing Values User-Missing 0 0

System-Missing 0 0

104

Model Summary and Parameter Estimates

Dependent Variable: Prestasi Belajar

Equation Model Summary Parameter Estimates

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1

Linear .000 .019 1 39 .890 3.129 .000

The independent variable is Self Efficacy.

105

Lampiran 7 UJI HIPOTESIS

Regression

Descriptive Statistics

Mean Std. Deviation N

Prestasi Belajar 3.1451 .09628 41

Konsep Diri 69.24 5.024 41

Self Efficacy 69.41 9.230 41

Correlations

Prestasi Belajar Konsep Diri Self Efficacy

Pearson Correlation

Prestasi Belajar 1.000 .037 .022

Konsep Diri .037 1.000 .694

Self Efficacy .022 .694 1.000

Sig. (1-tailed)

Prestasi Belajar . .409 .445

Konsep Diri .409 . .000

Self Efficacy .445 .000 .

N

Prestasi Belajar 41 41 41

Konsep Diri 41 41 41

Self Efficacy 41 41 41

Variables Entered/Removeda

Model Variables

Entered

Variables

Removed

Method

1 Self Efficacy,

Konsep Dirib

. Enter

a. Dependent Variable: Prestasi Belajar

b. All requested variables entered.

106

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .037a .001 -.051 .09872

a. Predictors: (Constant), Self Efficacy, Konsep Diri

b. Dependent Variable: Prestasi Belajar

ANOVAa

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1

Regression .001 2 .000 .027 .974b

Residual .370 38 .010

Total .371 40

a. Dependent Variable: Prestasi Belajar

b. Predictors: (Constant), Self Efficacy, Konsep Diri

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

T Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 3.094 .220 14.052 .000

Konsep Diri .001 .004 .042 .186 .854

Self Efficacy -7.025E-005 .002 -.007 -.030 .976

a. Dependent Variable: Prestasi Belajar

Residuals Statisticsa

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Predicted Value 3.1388 3.1551 3.1451 .00361 41

Residual -.19064 .18811 .00000 .09622 41

Std. Predicted Value -1.765 2.753 .000 1.000 41

Std. Residual -1.931 1.906 .000 .975 41

a. Dependent Variable: Prestasi Belajar

107

Charts