lahti aqua vuosikertomus 2012 ... lahti aqua oy vuosikertomus 2012 4 1.1 lahti aqua concern lahti...

Download Lahti Aqua vuosikertomus 2012 ... Lahti Aqua Oy Vuosikertomus 2012 4 1.1 Lahti Aqua concern Lahti Aqua

Post on 18-Jul-2020

8 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Lahti Aqua vuosikertomus 2012

 • Lahti Aqua Oy vuosikertomus

  Sisällysluettelo 1 LAHTI AQUA KONSERNI ...................................................................................................... 3

  1.1 Lahti Aqua concern ........................................................................................................... 4 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS .......................................................................................... 6

  2.1 Yleinen tilanne ja talouden kehitys .................................................................................... 6 2.2 Lahti Aqua Oy:n tulos........................................................................................................ 6 2.3 Toimenpiteet joilla turvataan veden hankinta tulevaisuudessa .......................................... 6 2.4 Asiakaspalvelu uudistuu ................................................................................................... 7 2.5 Henkilöstön hyvinvointi ..................................................................................................... 7 2.6 Kehitys jatkuu vuonna 2013 .............................................................................................. 7

  3 MYYNTI JA ASIAKKAAT ........................................................................................................ 8 3.1 Veden myynti väheni......................................................................................................... 8 3.2 Liittyjien määrä lisääntyy tasaisesti ................................................................................... 9 3.3 Lahti Aqua sai kiitettävän arvosanan Lahden ja Hollolan asiakkailta ................................. 9

  4 VUOSI AQUA PALVELU OY:SSÄ ........................................................................................ 10 4.1 Vesihuoltopalveluiden toimivuus ..................................................................................... 10 4.2 Toiminnan kehittäminen .................................................................................................. 11

  5 VEDENTUOTANTO ............................................................................................................. 12 5.1 Juomaveden laatutavoitteet täyttyivät ............................................................................. 12 5.2 Vedenhankinta ................................................................................................................ 12 5.3 Hyvälaatuinen pohjavesi vaatii vähän käsittelyä .............................................................. 13 5.4 Keskimääräiset kemikaaliannostusmäärät ...................................................................... 13

  6 VERKOSTOT ....................................................................................................................... 14 6.1 Toimivat verkostot ........................................................................................................... 14 6.2 Kunnossapidolla turvataan verkostojen toimivuus ........................................................... 15

  7 JÄTEVEDENPUHDISTUS .................................................................................................... 16 7.1 Jätevedenpuhdistus täytti lupaehdot ............................................................................... 16 7.2 Lietteenkäsittelystä lämmitysenergiaa ............................................................................. 16

  8 INVESTOINNIT .................................................................................................................... 18 8.1 Kariniemen puhdistamon ilmastuskompressoreiden uusiminen ...................................... 18 8.2 Verkostoa rakennettiin uusille asuinalueille ..................................................................... 18 8.3 Launeen vedenottamon ja Kariniemen jätevedenpuhdistamon purkutunnelin varajärjestelmän suunnittelut aloitettiin ...................................................................................... 18

  9 HENKILÖSTÖ ...................................................................................................................... 19 9.1 Henkilöstömäärässä ei muutosta .................................................................................... 19 9.2 Henkilöstö kehittää aktiivisesti omaa osaamistaan .......................................................... 20 9.3 Työhyvinvointiin panostettiin liikunnallisin keinoin ........................................................... 20 9.4 Työtyytyväisyydessä ei muutoksia .................................................................................. 20 9.5 Tapaturmien määrä ennätyksellisen alhainen ................................................................. 20

  10 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS ............................................................................... 21 10.1 Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja sen päättymisen jälkeen .............................. 21 10.2 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja yhtiön toiminnan kehittämisestä ........... 21 10.3 Riskien hallinta ja vakuutukset ........................................................................................ 22 10.4 Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta ................................................................... 22 Investoinnit ................................................................................................................................ 24 Rahoitus .................................................................................................................................... 25 10.5 Hallitus ............................................................................................................................ 26 10.6 Henkilöstö ....................................................................................................................... 26 10.7 Ympäristö ....................................................................................................................... 27

  11 TILINPÄÄTÖS ...................................................................................................................... 28 12 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT ............................................... 31 13 TUNNUSLUVUT LAHTI ....................................................................................................... 36 14 TUNNUSLUVUT HOLLOLA ................................................................................................. 38

 • Lahti Aqua Oy Vuosikertomus 2012

  3

  1 LAHTI AQUA KONSERNI

  Lahti Aqua on seudullinen vesihuoltoyhtiö, joka tuottaa laadukkaat vesihuoltopalvelut Lahden ja Hollolan alueen asukkaille ja elinkeinotoiminnalle. Vesihuoltopalvelut käsittävät veden hankinnan ja jakelun, jätevesien johtamisen ja käsittelyn sekä em. toimintojen yllä- ja kunnossapidon sekä kehittämisen. Lahti Aqua Oy on Lahden kaupungin omistama vesihuoltoyhtiö. Lahti Aqua Oy toimii emoyhtiönä konsernissa, johon kuuluu tytäryhtiöt Aqua Palvelu Oy ja Aqua Verkko Oy. Lisäksi konsernin osakkuusyhtiö on Kujalan Komposti Oy, josta Lahti Aqua Oy omistaa 50 %. Aqua Palvelu Oy tuottaa vesihuollon operatiiviset käyttö- ja kunnossapitopalvelut ja vastaa näin ollen jatkuvasti veden jakelusta ja viemäröintipalveluiden toiminnasta asiakkailleen Lahdessa ja Hollolassa. Aqua Verkko Oy omistaa Lahden vesihuoltotoiminnan omaisuuden, tuotantolaitokset ja verkostot, ja vastaa niihin liittyvistä investoinneista. Emoyhtiö Lahti Aqua Oy vastaa vesihuoltotoiminnasta, sen kehittämisestä ja hoitaa konsernin hallinnon ja asiakaspalvelun sekä tuottaa suunnittelun ja investointien rakennuttamisen. Kujalan Komposti Oy käsittelee Päijät-Hämeen kuntien yhdyskuntalietteet ja biojätteet.

 • Lahti Aqua Oy Vuosikertomus 2012

  4

  1.1 Lahti Aqua concern

  Lahti Aqua is a regional water service company, which provides high quality water services for domestic and industrial use in the Lahti and Hollola region. Our services cover clean water supply and distribution, wastewater collection and treatment, as well as managing and developing water services as a whole. Lahti Aqua Ltd is owned by the city of Lahti. Lahti Aqua is the parent company for subsidiaries Aqua Service Ltd and Aqua network Ltd. Lahti Aqua Concern also owns 50 % of Kujalan Komposti Ltd.

 • Lahti Aqua Oy Vuosikertomus 2012

  5

  Aqua Service Ltd is responsible for operative clean water supply and wastewater treatment services. It also manages the maintenance of the distribution network and processing facilities in Lahti and Hollola. Aqua network Ltd owns the assets, processing facilities and the distribution network in Lahti, and is responsible for the related investments. The parent company Lahti Aqua Ltd takes care of the water services as a whole, including its development. It also executes the concern’s ad- ministration and customer services, as well as handles contracting work. Kujala Komposti Ltd processes the municipal sewage sludge and biowaste in the Päijät-Häme region.

 • Lahti Aqua Oy Vuosikertomu