la ultima vez

of 12 /12
Filferro problema

Upload: ayyoub

Post on 12-Jun-2015

364 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

nada

TRANSCRIPT

Page 1: la ultima vez

Filferro problema

Page 2: la ultima vez

Full de ruta• Necessiteu disposar d’un peu de rei

i una balança

• Aquest problema es pot generalitzar, apliqueu el mètode de resolució de problemes de càlcul tot identificant les dades, formulari, diagrama i càlcul

• També heu d’aplicar el problema en un full de calcul

Page 3: la ultima vez

OBJECTIU PRINCIPAL

• Sistematitzar processos de càlcul lligats a problemes reals

TEMPORITZACIÓ

• 4 hores lectives

Page 4: la ultima vez

Elements de la formula

d= densitatm= massav= volumr= radi h= longitud o altura

Page 5: la ultima vez

Formules i enllaços

• Formula volum

•Formula densitat

•Relacionar-les amb un sistema d’equacions

hrv ·· 2

hrv ·· 2

v

md

v

md

Page 6: la ultima vez

Formules i enllaços

• Substituir el volum de la formula de densitat per la formula del volum

hr

md

·· 2

Page 7: la ultima vez

Formules i enllaços

• Aïllar la longitud

dr

mh

·· 2

Page 8: la ultima vez

Càlcul de la densitat

• La densitat la he calculat a través de la fórmula principal amb les dades originals

hr

md

·· 2

Page 9: la ultima vez

Càlcul densitat

• Dades originals:

gm 500cmr 18,0cmh 2500

Page 10: la ultima vez

Càlcul de la densitat

32

/964,12500·)18.0·(

500cmg

cmcm

gd

Page 11: la ultima vez

Dades del problema

3/964,1 cmgd gm 293cmr 18,0

Page 12: la ultima vez

Càlculs

mcmcmgcm

gh 65,141465

/964,1·)18.0·(

29332