La seu electrònica i la protecció de dades personals

Download La seu electrònica i la protecció de dades personals

Post on 25-Dec-2014

684 views

Category:

Technology

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

La seu electrnica i la protecci de dades personals

TRANSCRIPT

 • 1. Autoritat Catalana de Protecci de Dades Autoritat Catalana de Protecci de Dades La seu electrnica i la protecci de dades personals Santiago Farr Tous Cap de lAssessoria Jurdica Autoritat Catalana de Protecci de Dades. Generalitat de Catalunya
 • 2. Autoritat Catalana de Protecci de DadesLes administracions pbliques de Catalunya: Transparncia ? O confidencialitat? Autoritat Catalana de Protecci de Dades. Generalitat de Catalunya
 • 3. Perqu ha de ser transparent ladministraci? Autoritat Catalana de Protecci de Dades Perqu ha de ser transparent ladministraci? Per controlar als ciutadans ? o Per controlar la gesti de les institucions pbliques ? Autoritat Catalana de Protecci de Dades. Generalitat de Catalunya
 • 4. Difusi dinformaci a seu electrnica Autoritat Catalana de Protecci de Dades Llei Decret LAECSP 26/10 56/09 LUMESPCInstruccionsRespostes a consultesCalendari dies hbilsRelaci documents consultablesDocs. amb rgim especial publicitatOrganitzaci x x xCompetncies xAutoritats, directius i responsables xServeis i prestacions pbliques x x xCartes de serveis xActuacions xAcords adoptats, si escau xPlans i programes xDrets ciutadans x xProcediments administratius x xRequisits x xFormularis xTermini i sentit silenci xNormativa aplicable xEstat tramitaci procediment x Autoritat Catalana de Protecci de Dades. Generalitat de Catalunya x x
 • 5. Difusi dinformaci a seu electrnica Autoritat Catalana de Protecci de Dades Llei Decret LAECSP 26/10 56/09 LUMESPCConvocatries contractaci x xPerfil de contractant xConvocatries subvencions x xConvocatries selecci de personal x xMitjans impugnaci (i rgans compt.) x x xMitjans queixa reclamaci xConvenis registre entrada i sortida. xCatleg dades interoperables x xCanals daccs a la informaci. x xRLT, funcions i taules retributives xActes sessions ple EE.LL. xBD i arxius amb informaci dinters x xIndicadors activitat Admci Generalitat x xAcs a diari oficial xInformaci pblica x xTrmit audincia x xcondicions accs a registres pblics xprotocol serveis i trmits xtauler anuncis x x Autoritat Catalana de Protecci de Dades. Generalitat de Catalunya
 • 6. Publicaci dinformaci a la seu electrnica Autoritat Catalana de Protecci de Dades Tauler electrnic (12 LAECSP per 28 D. 56/09) Perfil del contractant Trmits dinformaci pblica Accs a estat tramitaci expedients Projectes OPEN DATA / Llei reutilitzaci Publicacions electrniques Altres (foros, xarxes socials etc.) Autoritat Catalana de Protecci de Dades. Generalitat de Catalunya
 • 7. Responsabilitat de la difusi Autoritat Catalana de Protecci de Dades Principi de responsabilitat (art. 4.1 LAECSP) Responsabilitats dels diferents actors Importncia de la delimitaci precisa de responsabilitats (contracte encrrec tractament) Ineficcia clusules exoneraci responsabilitat Autoritat Catalana de Protecci de Dades. Generalitat de Catalunya
 • 8. Dret a una informaci vera i de qualitat (28.1 Llei 26/2010 i 9LUMESPC) Autoritat Catalana de Protecci de Dades Requisits: Informaci clara i entenedora (no excessiva) Exacta Actualitzada Respectuosa amb drets de les persones Obligacions: Prendre mesures per garantir qualitat (9.2 LUMESPC) Preveure mecanismes per corregir informaci deficient (9.3 LUMESPC) Identificar lorganisme responsable de la difusi (9.4 LUMESPC) Autoritat Catalana de Protecci de Dades. Generalitat de Catalunya
 • 9. Recomanaci 1/2008 sobre la difusi dinformaci que continguidades de carcter personal a travs dInternet Autoritat Catalana de Protecci de Dades Informaci adequada: Alguns mals exemples: DNI Notificaci sancions amb tipus infractor Anonimitzaci parcial Alguns bons exemples: Art. 61 LRJPAC Tcniques danonimitzaci Temps adequat Noms cal el temps necessari Art. 3.4 Llei DOGC Vinculaci a finalitat Cercadors Autoritat Catalana de Protecci de Dades. Generalitat de Catalunya
 • 10. Dret accs dels ciutadans a lmbit local Autoritat Catalana de Protecci de Dades Principi : facilitar la ms mplia informaci sobre la seva activitat (69.1 LRBRL) Accs a acords i antecedents (70.2 LBRL): Remissi a legislaci desplegament art. 105.b) CE LRJPAC TRLMRLC Autoritat Catalana de Protecci de Dades. Generalitat de Catalunya
 • 11. Art. 37 LRJPAC Autoritat Catalana de Protecci de Dades Regla general: accs sense acreditaci inters Limitacions: Dades ntimes: noms els titulars (37.2) Dades nominatives ( excepte sancionadors i disciplinaris): titulars dinters legtim i directe (37.3) Possible limitaci per (37.4): Inters pbic prevalent Interessos de tercers ms dignes de protecci Una llei estableix la limitaci Altres limitacions (37.5) Autoritat Catalana de Protecci de Dades. Generalitat de Catalunya
 • 12. TRLMRLC Autoritat Catalana de Protecci de Dades Principi : facilitar la ms mplia informaci sobre la seva activitat (154.1 TRLMRLC) Regles concretes: Accs a documentaci, arxius i registres: cal inters directe, llevat (154.2.b): Documentaci histrica Llei arxius Documentaci que tingui la condici de pblica Obtenci cpies i certificats acords i antecedents: cal ser interessat (155.2.a) Autoritat Catalana de Protecci de Dades. Generalitat de Catalunya
 • 13. Publicaci de les actes del ple dels ens locals Autoritat Catalana de Protecci de Dades Publicaci dels acords adoptats pel ple 70.2 LRBRL 59 i 60 LRJPAC Publicaci de les actes de les sessions del ple Art. 70.1 LRBRL: carcter pblic sessions del ple (llevat afecci 18.1 CE) Arts 110 i 111 TRLMRLC no preveuen la publicaci actes (noms transcripci a llibres) Art. 229 ROF: publicitat resumida actes sessions No implica publicaci actes sessions si incorporen dades personals: Interpretaci restrictiva limitacions drets fonamentals Major potencialitat intrusiva difusi per internet Autoritat Catalana de Protecci de Dades. Generalitat de Catalunya
 • 14. Conclusions provisionals Autoritat Catalana de Protecci de Dades El rgim daccs s aplicable tant a: Supsits en qu hi ha solicitud de particulars Supsits en qu es publica directament a la web Conflicte dun dret fonamental (dret a la protecci de dades) i un dret que no ho s (dret daccs) No sembla que el fet de tractar-se un assumpte en el ple hagi de limitar els drets de les persones ms enll dall estrictament necessari Autoritat Catalana de Protecci de Dades. Generalitat de Catalunya
 • 15. Regulaci a LUMESPC (art. 10.2) Autoritat Catalana de Protecci de Dades Carcter obligatori publicaci actes sessions ple Habilitaci per publicar dades personals referents a actes debatuts al ple Cal tenir en compte els principis i garanties de: Normativa de protecci de dades Normativa de protecci del dret a la intimitat Normativa de protecci del dret a lhonor En altres supsits ( ?) cal consentiment de les persones afectades Compatibilitat amb doctrina STC 292/2000 i doctrina TEDH ? Autoritat Catalana de Protecci de Dades. Generalitat de Catalunya
 • 16. Autoritat Catalana de Protecci de Dades Autoritat Catalana de Protecci de Dades Moltes grcies Santiago Farr Tous Cap de lAssessoria Jurdica...