la planificació estratègica al campus de la universitat politècnica de catalunya

Download La planificació estratègica al Campus de la Universitat Politècnica de Catalunya

Post on 30-Dec-2015

30 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

La planificaci estratgica al Campus de la Universitat Politcnica de Catalunya a Vilanova i la Geltr: Com afrontar nous reptes juny de 2013. Introducci Experincies anteriors Procs seguit en la definici del pla estratgic Proposta inicial - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • La planificaci estratgica al Campus de la Universitat Politcnica de Catalunya a Vilanova i la Geltr: Com afrontar nous reptes

  juny de 2013

 • IntroducciExperincies anteriorsProcs seguit en la definici del pla estratgicProposta inicialCollectius convidats i participants en el procsProcs de desenvolupament del pla- Diagnstic intern i extern- Definici de la Missi, Visi, Valors i Reptes estratgicsDefinici de la proposta final del Pla Estratgic.Conclusions

 • Introducci

  Perqu un Pla Estratgic?

  Per analitzar on es trobem, on volem anar i com arribar-hi amb xit en els propers anys.

  Definint els reptes a afrontar i desenvolupant els objectius que permetin assolir-los, amb les accions i valors que millor podem aportar a la societat

  Com?

  Amb el comproms i implicaci de la nostra comunitat, per imaginar i crear un futur compartit per tots

 • Experincies anteriors

  1997-2001. Primer pla estratgic: pla promogut des de la direcci del Centre

  2003-2006. Segon pla estratgic: 5 objectius estratgics, 27 objectius operatius, 68 indicadors

  2007-2010. Tercer pla estratgic: 8 lnees estratgiques, 34 objectius estratgics,

  Als plans anteriors sintentava arribar a totes les activitats essencials a desenvolupar en el Campus, dirigides des de lequip directiu del Centre quasi totalment. En la practica no es podia arribar a tots els objectius

 • 3. Procs seguit en la definici del pla estratgic

  3.1. Proposta inicial.

  Es va plantejar, per el disseny del Pla Estratgic:Incloure noms els objectius que es deriven de uns pocs reptes estratgics i indicadors associats que resulten duna anlisi prvia, amb major participaci de la comunitat.

  Deixar la resta dactivitats i indicadors associats per els sistemes de garantia interna de qualitat que ja estan funcionant al Campus, com s sistema AUDIT i altres que la Universitat ja te establerts.

  2013-2016. Quart pla estratgic: Novetats respecte als plans anteriors- Major participaci interna i externa en el procs de definici del pla.- Collaboraci de Gabinet de Planificaci, Avaluaci i Qualitat de la Universitat- Definici dun redut nombre de Reptes Estratgics i indicadors de seguiment- Major participaci de la comunitat en el desplegament final del pla, amb una sola persona com responsable de cada objectiu.

 • 3.2. Collectius convidats i participants en el procs:

  Personal Docent i Investigador del campus: caps de grups de recerca, caps de secci, equip directiu EPSEVG, coordinadors de titulaci, claustrals, i altres

  Personal dAdministraci i Serveis del campus:caps de servei i altres

  Estudiants del campus:membres de la junta escola, titulats recents

  Externs al campus:directius dempreses i institucions locals i properes

 • 3.3. Procs de desenvolupament del Pla:

 • VERITATS (coincidncia total del grup extern):Diagnstic extern (1)

 • TENDNCIES (coincidncies parcials del grup extern):Diagnstic extern (2)

 • IDEES SINGULARS (sense coincidncia del grup, idees individuals):Diagnstic extern (3)

 • Diagnstic Indicadors (1)

 • Diagnstic Indicadors (2)

 • Dades demanda estudis 2006 - 2012Diagnstic Demanda (1)

 • Dades demanda estudis 2011/2012Diagnstic Demanda (2)

  Oferta deAssignats Juliol 2011Demanda Juliol 2011Demanda Juliol 2010Notes TallOferta estudis 2011-2012Places 2011/121a PrefernciaAltresTotal% 1a Pref vs. total1a PrefernciaAltresTotalDem 1a - Oferta% Dem 1a /Oferta1a PrefIncrement dem 1a (11/12) - (10/11)Juliol 2010 PAU + FPJuliol 2011 PAU + FPGrau en Enginyeria Informtica4030194961,2%30130160-1075,0%2285,3205,000Grau en Eng. Elctrica / Grau en Eng. Electrnica Industrial i Automtica / Grau en Eng. Mecnica2001089019854,5%108386494-9254,0%69395,3585,000Grau en Enginyeria de Sistemes Electrnics30551050,0%57681-2516,7%416,3605,000Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i desenvolupament del producte8067329967,7%10732543227133,8%73346,0646,964

 • Dades demanda estudis 2012/2013 Diagnstic Demanda (3)

 • Perqu has triat aquests estudis? 2012-201370225183345193

  http://dades.upc.edu/?op=mostrar_unitat&any=2011&index=340&apartat=enquestes_1r

  Diagnstic Enquestes als estudiants

 • Diagnstic intern Pesteli (1)

 • Diagnstic intern Pesteli (2)

 • La Missi i la VisiA partir de lanlisi anterior definim:

 • i els Valorsamb els que actuem

 • Creuament de la matriu DAFONo depenen de nosaltres:OportunitatsAmenacesDepenen de nosaltres:FortalesesDebilitats

 • Quadrants:OfensiuDefensiuAdaptatiuSupervivncia

 • Fruit de la diagnosi anterior, i considerant la missi i valors definits, proposem per el

  Pla Estratgic 2013-2016 del Campus de la UPC a Vilanova i la Geltr els segents:

  2 reptes estratgics

 • 3.4. Definici de la proposta final del Pla Estratgic.

  Cada repte estratgic t associats uns indicadors estratgics, amb un responsable per cada indicador, que estan lligat a uns objectius estratgics, normalment 3 o 4.

  Finalment, per cada objectiu estratgic es defineixen:ResponsableAccions ms significatives a realitzarDates dinici i final de les accionsRecursos necessarisIndicador: valor inicial (nivell de partida) i valor final (nivell a assolir, %)Observacions

 • 4. Conclusions

  El Pla Estratgic s un valus instrument per a consensuar les poltiques a seguir, tant dintre de lequip directiu como amb la ComunitatAmb un redut nombre dobjectius, i amb noms un responsable per cada objectiu, el Pla Estratgic ens facilitar la consecuci dels reptes que ens hem plantejat a curt i mig termini.El Pla Estratgic permet illusionar a la Comunitat cap a uns objectius compartits unificant esforos.El Pla Estratgic es un bon complement als sistemes de qualitat del Centre en el marc establert per la Universitat i les agencies de qualitat i acreditaci.

 • PLA ESTRATGIC DEL CAMPUS DE LA UPC A VILANOVA I LA GELTR2013-2016

  juny de 2013

  *************