la crisi-de-lantic-rgim437-110919123110-phpapp01

Download La crisi-de-lantic-rgim437-110919123110-phpapp01

Post on 30-Jun-2015

921 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. VICENT PUIG I GASCVICENT PUIG I GASCIES. BLASCO IBAEZ. CULLERA. 4t. ESO . 2013

2. LLUITA PER LA LLIBERTAT1. GUERRA CONTRA NAPOLE (1808-14)a) Maig- juny 1808b) 1808-1813c) 1813-18142.REGNAT DE FERRAN VII (1814-1833)1. SEXENNI ABSOLUTISTA (1814-20)2. TRIENNI LIBERAL (1820-23)3. DCADA OMINOSA (1823-33)3.REGNAT DISABEL II (1833-1868)1. DCADA MODERADA (1844-54)2. BIENNI PROGRESSISTA (1854-56)3. UNI LIBERAL (1856-68)4.SEXENNI DEMOCRTIC (1868-1874) 3. INTRODUCCI : POCA DEL LIBERALISMEINTRODUCCI : POCA DEL LIBERALISME1.1. FORTA INESTABIITAT POLTICA = PRONUNCIAMENTS,FORTA INESTABIITAT POLTICA = PRONUNCIAMENTS,NOMBROSOS GOVERNS (9 MESOS), ELECCIONS GENERALSNOMBROSOS GOVERNS (9 MESOS), ELECCIONS GENERALS2.2. INTERVENCIONISME MILITAR EN LA VIDA POLTICA ESPADNINTERVENCIONISME MILITAR EN LA VIDA POLTICA ESPADN3.3. DIVERSITAT DE TEXTOS CONSTITUCIONALSDIVERSITAT DE TEXTOS CONSTITUCIONALS4.4. FALSEJAMENT DELS RESULTATS ELECTORALSFALSEJAMENT DELS RESULTATS ELECTORALS5.5. PREDOMINI MODERAT ENTRE (1833-68)PREDOMINI MODERAT ENTRE (1833-68)6.6. ESCASA BASES ELECTORAL = Sufragi censatari (100.000 votantsESCASA BASES ELECTORAL = Sufragi censatari (100.000 votantssobre 12 milions delectors)sobre 12 milions delectors)7.7. ESCASSA RESPOSTA POLTICA A LES ASPIRACIONS POPULARSESCASSA RESPOSTA POLTICA A LES ASPIRACIONS POPULARS 4. CANVIS I NOUS PROBLEMESCANVIS I NOUS PROBLEMESA.A. IGUALTAT LEGAL PER DESIGUALTAT ECONMICA I SOCIALIGUALTAT LEGAL PER DESIGUALTAT ECONMICA I SOCIALB.B. ORGANITZACI CENTRALISTA DE LESTAT LIBERALORGANITZACI CENTRALISTA DE LESTAT LIBERALC.C. SISTEMA EDUCATIU NACIONAL PER ANALFABETISME MAJORITARISISTEMA EDUCATIU NACIONAL PER ANALFABETISME MAJORITARID.D. LLIBERTAT DE COMER I PROPIETAT PER DESIGUAL DISTRIBUCILLIBERTAT DE COMER I PROPIETAT PER DESIGUAL DISTRIBUCIDE LA PROPIETATDE LA PROPIETATE.E. INCIPIENT INDUSTRIALITZACI DESATENCI DE LES CLASSESINCIPIENT INDUSTRIALITZACI DESATENCI DE LES CLASSESPOPULARSPOPULARS 5. IMPACTE DE LA REVOLUCI FRANCESAIMPACTE DE LA REVOLUCI FRANCESA1.1. PROVOCA EL TERRPOR EN LA FEBLE MONARQUIA HISPNICAPROVOCA EL TERRPOR EN LA FEBLE MONARQUIA HISPNICA2.2. MESURES CONTRA EL CONTAGI REVOLUCIONARIMESURES CONTRA EL CONTAGI REVOLUCIONARIa) OCULTACI DEL CONFLICTEb) CONTROL DE CORRESPONDNCIA, PREMSA I LLIBRES DORIGENFRANCSc) CONTROL DELS CIUTADANS FRANCESOS = SOSPITOSOSd) CONTROL IDEOLGICe) PARALITZACI DE QUALSEVOL TIPUS DE REFORMES3.3. AGUDITZACI ANTICS PROBLEMESAGUDITZACI ANTICS PROBLEMES1.1. DISTRIBUCI DESIGUAL DE LA RIQUESADISTRIBUCI DESIGUAL DE LA RIQUESA2.2. LA MAJORIA DE LA PROPIETAT AGRRIA EN MANS MORTESLA MAJORIA DE LA PROPIETAT AGRRIA EN MANS MORTES3.3. COMER I LA INDSTRIA ABANDONATSCOMER I LA INDSTRIA ABANDONATS4.4. DEUTE ELEVATDEUTE ELEVAT 6. 4.4. AUGMENTA LA CONFLICTIVITAT SOCIALAUGMENTA LA CONFLICTIVITAT SOCIALa)a) ENDARRERIMENT DE LAGRICULTURAENDARRERIMENT DE LAGRICULTURAb)b) ELEVADA CRREGA FISCAL SOBRE ELS LLAURADORS = FISCALITATELEVADA CRREGA FISCAL SOBRE ELS LLAURADORS = FISCALITATREIAL, SENYORIAL I ECLESISTICAREIAL, SENYORIAL I ECLESISTICAc)c) RETARD EN LA INDSTRIA I EL COMER = MANCA DERETARD EN LA INDSTRIA I EL COMER = MANCA DEMECANITZACI I DE LLIBERTAT DE FABRICACI I TREBALLMECANITZACI I DE LLIBERTAT DE FABRICACI I TREBALLd)d) REVOLTES LOCALS PROVOCADES PER LA MANCA DALIMENTSREVOLTES LOCALS PROVOCADES PER LA MANCA DALIMENTSBSICS O ELEVATS IMPOSTOSBSICS O ELEVATS IMPOSTOSe)e) MALESTAR SOCIAL = DESIG DE REFORMES ESTRUCTURALS =MALESTAR SOCIAL = DESIG DE REFORMES ESTRUCTURALS =gremis, drets feudals, impostos, males collites, etc.gremis, drets feudals, impostos, males collites, etc. 7. REGNAT DE CARLES IV (1788-REGNAT DE CARLES IV (1788-1808)1808)1789. Revoluci Francesa por al contagi d1 revolta popular fre a les reformes iniciades pel despotisme illustrat deCarles III. canvi de ministres, fora els illustrats (Floridablanca,Jovellanos)1792: primer ministre: MANUEL GODOY (jove militar, plebeu)1793: execuci Llus XVI de Frana declaraci de guerra contra Frana (Espanya + altres pasos) Guerra Gran (1793-1795)1795: derrota dEspanya Pau de Basilea (1795)- retirada tropes franceses territori catal (invasi Urgell, Cerdanya,Empord)- subordinaci dEspanya a Frana- conflicte continua entre Frana G.Bret. control martim1805: batalla de Trafalgar- derrota armada francoespanyola desastre naval- victria almirall Nelson 8. -Desastre naval paralitza el comer colonialconseq. - ingressos hisenda reial- comer de teixits catalans per la prdua demercatsCRISIsolucions-Endeutament- contribucions malestar popular- reformes desamortitzaci i venda de terres eclesistiques OPOSICI noblesa i Esglsia ( favor de Ferran VII)- contra reformes- contra Godoy (origen plebeu!)*malestar popular entre la pagesia + epidmies (fam i carestia) = mortalitatREVOLTES POPULARS CONTRA GODOY (responsable de la crisi) 9. 1807. Tractat de Fontainebleau (Godoy Napole)- autoritza exrcits francesos a entrar Espanya- excusa: atac a Portugal (aliat de G.Bret. conflicte per control martim)- tracte: repartir Portugal i crear Principat per Godoy1808. Entrada tropes franceses- acceptaci autoritats borbniques- rebuig de la poblaci- situaci de tropes en zones estratgiques (BCN, Vitria, Madrid.) objectiu: desplegar-se per tot el territoriREVOLTES contra: Mot dAranjuez (1808)- ocupaci francesa- actitud rei + Godoy- nobles i clero: NO reformes, S retorn Ferran VII- classes populars (malestar)-Carles IV demana ajuda a NAPOLE per lluitar contra el seu fill, Ferran VII conscient debilitat monarquia espanyola- invasi dEspanya: annexionar el pas a limperi- nou rei: Josep I (Pepe Botella) 10. 1808: abdicaci a Baiona- Napole obliga a Carles IV i Ferran VII que abdiquin a favor de Napole.- nomena 1 nou rei: el seu germ: Josep IJOSEP I codi de Baiona- igualtat davant la llei, impostos i accs als crrecs pblics. TRENCA AMB LA.R.- + reformes: - abolici rgim senyorial- desamortitzaci de terres Esglsia- desvinculaci de les primogenitures i de les terres de mansmortes.Poc suport social. Per qu?- govern considerat illegtim, foraster, posat per les armes.- + actuacions violentes dels soldats.INSURRECCI poblaci contra el nou monarca 11. GUERRA DEL FRANCS (1808-GUERRA DEL FRANCS (1808-1814)1814)1.1. ANTECEDENTSANTECEDENTS : TRACTAT DE FONTAINEBLEAU (1807) = Repartiment dePortugal2.. 1808, maig-novembre2.. 1808, maig-novembre Mot dAranjuez, mar Ferran VII rei Abdicacions de Baiona, abril Maig 1808. Madrid. Revolta popular contra tropes franceses per impedir lamarxa de la famlia reial a Baiona.- forta repressi general Murat Victries del BRUC I BAILENa) Organitzaci de JUNTES DARMAMENT I DEFENSA- -1r eren locals- dirigides per partidaris de Ferran VII (clergues, militars, nobles)- objectiu: canalitzar lagitaci populara) buit de poder per abdicaci a Baiona =alternativa de poder al nou monarcab) + tard es creen Juntes superiors per coordinar actuacions. En total 18, 12. Juntes: - assumeixen la sobirania ( tenen el poder)- declaren la guerra a Napole- busquen suport a G.Bret.Setembre 1808 Junta Suprema Central nova forma de govern- dirigir el pas- coordinar la lluita- membres. Floridablanca, Jovellanos (Illustrats)- reconeix a Ferran VII com a rei legtim- assumeix lautoritat reial fins retorn rei.Trenca institucions monarquia1810. Trasllat Junta a Cadis (ciutat ajudada pels britnics)LLUITA ARMADALLUITA ARMADA 13. 3.- 1808-1813a) GRAN ARME (250.000 homes) sota el comandament de NAPOLE =DEFETA DE LEXRCIT ESPANYOLb) Resistncia a lINVASOR = GUERRILLESGUERRILLES escamots locals de 30/50 persones. membres: advocats, pagesos, artesans, estudiants, advocats. direcci: elits cultes: militars i clergues. feien actes de sabotatge: destrucci dinstallacions, interferirmoviments de tropes, assalt a combois daprovisionament. Pressi pels exrcits francesos. Dificulta el control del pas i mant viu elsentiment antifrancs.a) Continua resistncia popular atacs guerrilla frena intents de reformes. 14. 4.- 1813-144.- 1813-141812 canvi de rumb en la guerra a Europa- difcil campanya de Rssia (trasllat de tropes)- forces espanyoles + guerrilles + tropes angleses (general Wellington) victria dArapiles (Salamanca); Vitoria (18139- Josep I abandona Madrid, ciutat a mans angleses agost 1812-Napole canvi de plans: Tractat de Valenay (1813)- reconeix Ferran VII- retira exrcitsACTITUDS DAVANT LA INVASIACTITUDS DAVANT LA INVASI- AFRANCESATSAFRANCESATS- intellectuals- alts funcionaris- part alta noblesaCollaboren amb la nova monarquia- Vinculats al despostisme illustrat-Volien reformes sense revoltes- van ser perseguits per Ferran VII 15. -FRONTPATRITIC(gruix poblaci)-Clero i noblesa retorn absolutisme amb Ferran VII defensa tradici + religi catlica- NO canvis socials-Illustrats reformes i modernitzar el pas en el marc de lA.R.- liberals: burgesos i professionals canvi en el sistema poltic- volen eliminar privilegis gremials i drets senyorials- llibertat de propietat, comer i indstriaLiberalisme basat en:-1 constituci- sobirania nacional- divisi de poders- institucions representatives- abolici privilegis estamentals- Majoria poblaci-La guerra com un moviment de defensa i resistncia invasor.- defensa de retorn de Ferran VII + prerrogatives Esgl. Catlica 16. LES CORTS DE CADIS I LA CONSTITUCI DELES CORTS DE CADIS I LA CONSTITUCI DE18121812Gener 1810 dissoluci Junta Suprema Central no pot dirigir la guerra-abans de la dissoluci shavia iniciat 1 procs de convocatria de corts.- objectiu: que els representants de la nacidecidissin sobre lorganitzaci de la naci-Mentre selegien els diputats es crea una regncia 5 membres-Juntes provincials organitzen consulta sobre les reformes necessries a fer.- conclusions: es demanen garanties contra el poder absolut del monarcaCONSTITUCI DE 1812CONSTITUCI DE 1812Setembre 1810 obertura de corts-Formaci d1 cambra nica- Aprovaci de principi de sobirania nacional reconeix el poder resideix en els ciutadans,representats a les corts.19 mar 1812 promulgaci de la constitucila Pepa 17. Constituci de 1812- declaraci de drets