La composició del text planificació, composició i revisió

Download La composició del text planificació, composició i revisió

Post on 18-Jul-2015

4.215 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>Diapositiva 1</p> <p>La composici del text: Planificaci, composici i revisi Lescriptura com un procs no lineal o no es passa per les diferents etapes de manera lineal i ordenadaCristina de la Mano Jurado1er dEducaci Infantil J-AProcs delaboraci dun text 1. Planificaci 2. Redacci 3. Revisi Aquest conjunt dactivitats no es tan lineal com sembla. - Es normal que el redactor mentre escriu els esborranys se nadoni dalgun fet que ha passat per banda i que ho canvi. Tot i aix, sha de tenir en compte tots els processos com a normal en el procs descriptura. PlanificaciPlanificar s reflexionar: s establir els objectius que volen aconseguir amb el text. I per dur a terme aquest cal contestar-nos algunes preguntes 1. A qui vull escriure? (grau de formalitat i la frmula de tractament; per tamb cal tenir en compte el gnere del destinatari i la varietat dialectal (ja que si ens dirigim a persones que no tenen la mateixa varietat dialectal haurem de utilitzar la llengua estndard).) 2. Sobre qu vull escriure? (Pensar la visi global del qu es vol dir) 3. Per qu vull escriure? (hem de tenir en compte els objectius i els diferents tipus de textos) 4. Com ho vull escriure? (Extensi i estructura del text)A continuaci hem de fer algunes coses, com:Planificaci 1. Pluja didees (escriure tot el que ens passi pel cap sobre un tema) 2. Documentaci (intentar respondre les 6W i prendre apunts sobre la informaci recollida.) 3. Selecci (de les idees, s a dir escollir el que millor sadapti a lemissor,el receptor,el missatge i el canal) 4. Ordenaci (de les idees. I veure quines sn les idees principals i quines les secundaries) 5. Tcniques dagrupaci (agrupar les idees unides per alguna semblana) 6. Tcnica dordenaci (establir un ordre per als grups formats.)RedacciRedactar s transformar els plans i les idees en un text coherent. I per fer aix, cal estructurar el text: 1. Pargraf (cada pargraf comuna unitat temtica, s a dir, parlar sobre un aspecte concret del tema general. Hi ha dhaver: pargraf introductoris, expositius i conclusius.) 2. Connectors (elements que organitzen i relacionen els pargrafs i les frases.) 3. Puntuaci (estructura i delimita el significat exacte del missatge que es vol transmetre.)RedacciPer en el redactat tamb cal tenir en compte lestil.1. Adequaci (tenir en compte el registre triat i usar les paraules i expressions adequades.)2. Claredat (fer servi paraules ds corrent. Encara que, a vegades, podem utilitzar tecnicismes o termes especialitzats per expressar-ho de manera precisa. )3. Precisi (cada paraula ha de reflectir al mxim la realitat.)4. Concisi (utilitzar construccions sintctiques naturals.)5. Variaci (evitar repeticions innecessries. )6. Altres consells destil (evitar cacofonies, labs dels adverbis acabats en ment, frases massa llargues, labs de possessius, i expressions discriminatries.)RevisiRevisar s examinar el que hem escrit i decidir si sadiu amb les nostres expectatives. Sha de revisar:1. Coherncia2. Cohesi3. Adequaci4. Correcci5. Variaci</p>