l07 kostoja

Download L07 kostoja

Post on 24-Jan-2018

174 views

Category:

Economy & Finance

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • L07

  Kostoja e prodhimit

  Dr.Avdullah Hoti

 • Hyrje

  Kostot e prodhimit prcaktojn produktin q ofron firma n treg

  N kt kapitull:Mnyra e prcaktimit t kostoveKostot n periudha:

  AfatshkurtraAfatgjata

  Definim i kostove oportune

 • Konceptet kye

  Llojet e kostove dhe fitimiSjellja e kostove afatshkurtraSjellja e kostove afatgjata

 • Oferta

  Kostoja e prodhimit

  Ligji i oferts: Firmat jan t gatshme

  t prodhojn dhe t shesin sasi m t mdha t nj produkti kur mimi i tij sht i lart, pr shkak t sjelljeve tipike t produktivitetit dhe kostos.

  P

  Q

 • Qllimi i firmave tipike

  Qllimi ekonomik i firms sht maksimizimi i fitimit!

  Fitimi = T hyrat e prgjithshme Kostot e prgjithshme.

 • Fitimi i nj firme individuale : T hyrat minus kostoja

  T hyrat: shuma q firma e merr si kompenzim pr shitjen e produkteve t saj.(mimi i tregut x sasia e shitur)= T hyrat

  Kostoja: Shuma q firma e sakrifikon pr t bler inputet.

  Fitimi: T hyrat e prgjithshme minus kostot e prgjithshme.

 • Kostoja e prodhimit

  N prgjithsi, zakonisht marrim parasysh tre lloje t kostove kur marrim vendime lidhur me ofertn.

  Kostoja eksplicite

  Kostoja impliciteKostoja Sunk

 • Kostoja si kosto opurtune

  Kostot e firms prfshijn kostot eksplicite dhe kostot implicite: Kostot eksplicite: kostot q kan t

  bjn me shpenzime direkte monetare pr faktort e prodhimit.

  Kostot implicite: kostot q nuk kan t bjn me shpenzime direkte monetare (p.sh. kostoja oportune e inputeve t vet pronarit paga implicite, renta implicite, kostoja e kapitalit).

 • Kostoja si kosto oportune

  Kontabilistt matin kostot eksplicite, por shpesh i injorojn ato implicite.

  Ekonomistt prfshijn t gjitha kostot opurtune kur matin kostot.

  Fitimi Kontabl = TH Kostot Eksplicite Fitimi Ekonomik = TR Kostot Eksplicite

  Kostot Implicite

 • Kostoja si kosto oportune

  Kostoja e tret, q nuk shfaqet as si kosto implicite paraqet koston sunk.

  Kostot Sunk jan kosto q ve jan zotuar dhe nuk mund t rikthehen.

  Sunk Kostot jan . . . Nj kosto opurtune Shpesh t injoruara kur merren

  vendimet pr ofrimin e nj produkti

 • Llogaritja e kostos dhe e fitimitNga kontabilistt Nga ekonomistt

  A. T ardhurat totale 122,000,000

  B. Kosot e shfaqura 74,000,000 Puna 10,000,000 Materialet 59,000,000 Qeraja 5,000,000

  A. T ardhurat totale 122,000,000

  a. Kosot e shfaqura 74,000,000 Puna 10,000,000 Materialet 59,000,000 Qeraja 5,000,000b. Kostot e implicite 47,000,000 Paga 44,000,000 Interesi 1,000,000 T tjera 2,000,000B. Kosto ek.(a+b) 121,000,000

  Fitimi kontabl(A-B) 48,000,000

  Fitimi ekonomik (A-B) 1,000,000

 • Pyetje

  NJ fermer ka mbjellur farn e grurit, por ende nuk e ka plehrosur arn.

  A sht kostoja e fars s grurit nj kosto oportune apo kosto sunk?

  A sht kostoja e plehrave kosto opurtune apo kosto sunk?

  Cila nga kto dy kosto ka gjasa m t mdha pr t ndikuar n vendimin pr ta vazhduar biznesin?

 • Afatshkurtr vs. Afatgjat

  Dy horizonte kohore jan t rndsishme kur analizojm kostot. Afatshkurtr: Periudha kohore gjat s cils disa inpute jan variabile (puna dhe materialet) dhe disa jan fikse (kapitali, objektet).Afatgjat: Periudha kohore gjat s cils t gjithainputet jan variabile, duke prfshir kapitalin dhe objektet.

 • Kostoja afatshkurtr

  Kostoja e prodhimit mund t ndahet n kategori n afat t shkurtr :Kostot fikse:

  Kostot t cilat nuk ndryshojn me ndryshimin e sasis s prodhuar.

  Kostot variabile:Kostot t cilat ndryshojn me

  ndryshimin e sass s prodhuar.

 • Kosto fikse vs kosto variabile

  Fikse: Shp.pr amortizimin

  e makinerive, pajisjeve,

  Pagesa e interesit pr kapitalin e marr hua,

  Pagesa e rents s toks q sht n prdorim, etj.

  Variabile: Shp. pr blerjen e

  lndve t para, Materialeve kryesore Lndve ndihmse, Energjis elektrike, Lndve djegse, etj.

 • Familja e kostos s prgjthshme...

  Kostot e prgjithshme fikse (TFC) Kostot e prgjithshme variabile (TVC) Kostot prgjithshme (TC)

  ku: TC = TFC + TVC

 • Familja e kostove mesatare. . .

  Kostot mesatare: Kostot specifike / sasia e prodhuar Kostot mesatare fikse (AFC) = TFC / Q Kostot mesatare variabile (AVC) = TVC / Q Kostot mesatare t prgjithshme (ATC) = TC / Q

 • Kostot marxhinale: Sa kushton prodhimi i nj njsie shtes t outputit?

  Kostot marxhinale (MC):Kostoja shtes apo ekstra pr prodhimin

  e nj njsie shtes t outputit. MC sht shtesa n koston e prodhimit q

  duhet t mbulohet nga t hyrat shtes pr t maksimizuar fitimin.

  MC = TC Q

 • Kategorit e ndryshme t kostoveQ FC VC AFC AVC1 2 3 4 5

  0 100 0 - -

  1 100 90 100.00 90.00

  2 100 170 50.00 85.00

  3 100 240 33.33 80.00

  4 100 300 25.00 75.00

  5 100 370 20.00 74.00

  6 100 450 16.67 75.00

  7 100 540 14.29 77.14

  8 100 650 12.50 81.25

  9 100 780 11.11 86.67

  10 100 930 10.00 93.00

 • Vazhdim i tabelsQ TC ATC MC1 6 7 8

  0 100 - -

  1 190 190.00 90

  2 270 135.00 80

  3 340 113.33 70

  4 400 100.00 60

  5 470 94.00 70

  6 550 91.67 80

  7 640 91.43 90

  8 750 93.75 110

  9 880 97.78 130

  10 1030 103.00 150

 • Pyetje!

  Nse kosoja e prgjithshme pr prodhimin e 4 veturave sht 225,000 euro dhe kostoja e prgjithshme pr prodhimin e 5 veturave sht 250,000 euro. . .

  ...sa sht kostoja mesatare dhe ajo marxhinale pr prodhimin e veturs s pest?

 • Forma e lakoreve t kostove afatshkurtra

  Sjellja e kostos afatshkurtr bazohet n produktivitetin e inputeve (burimeve).

  N rastet kur firma vazhdon rritjen e sasis s prodhuar (outputin), n situatn ku madhsia e firms sht fikse, prfundimisht prodhimi marxhinal i cdo puntori t angazhuar m pas do t zvoglohet.

  Prodhimi marxhinal zbrits shkakton q kostoja marxhinale t rritet n afat t shkurtr. Kjo m pas ndikon n sjelljen e kostos mesatare.

 • Forma e lakoreve tipike t kostosK

  osto

  ja (e

  uro)

  Sasia e prodhuar

  MC

 • Forma e lakoreve tipike t kostosK

  osto

  ja (e

  uro)

  Sasia e prodhuar

  MC ATC

 • Forma e lakoreve tipike t kostosK

  osto

  ja (e

  uro)

  Sasia e prodhuar

  MC ATC

  AVC

 • Forma e lakoreve tipike t kostosK

  osto

  ja (e

  uro)

  Sasia e prodhuar

  MC ATC

  AVC

  AFC

 • Forma e lakoreve tipike t kostos

  Forma U e kostos s prgjithshme mesatare (ATC): Pr nivelet e ulta t outputit, kur firma

  rrit prodhimin, ATC zvoglohet. Pr nivele m t larta t prodhimit , kur

  firma rrit prodhimin, ATC rritet. Pjesa e poshtme e forms U paraqitet

  te niveli i outputit i cili minimizon koston e prgjithshme mesatare.

  Kjo quhet madhsia eficiente e firms.

 • Raporti n mes kostos marxhinale dhe kostos s prgjithshme mesatare

  Pse ATC ka form t U - s? Kur kostoja marxhinale sht m e vogl

  se kostoja e prgjithshme mesatare, kostoja e prgjithshme mesatare sht n zvoglim e sipr.

  MC < ATC ATC Kur kstoja marxhinale sht e madhe se

  kostoja e prgjithshme mesatare, kostoja e prgjithshme mesatare sht n rnie e sipr.

  MC > ATC ATC

 • Raporti n mes kostos marxhinale dhe kostos s prgjithshme mesatare

  Lakorja e kostos marxhinale e pret lakorene kostos s

  prgjithshme mesatare n

  minimumin e ATC.

  Pse?

 • Raporti n mes kostos marxhinale dhe kostos s prgjithshme mesatare

  Kos

  toja

  (eur

  o)

  Sasia e prodhuar

  MCATC

  Lakorja e kostos marxhinalegjithmon e pret at t kostos s prgjithshme mesatare n minimumin e kostos s prgjithshme mesatare!

 • Kostot afatgjata

  Si sjellen kostot pr njsi prodhimi kur firma rrit t gjitha inputet, edhe madhsia dhe shakalla e operimit?

  Kostoja mesatare afatgjat (LRATC) reflekton koston pr njsi m t vogl t mundshme n relacion me madhsi t ndryshme t firms dhe/apo me shkalln e operimit.

  Lakorja LRATC ka formn e U-s sic sht paraqitur n sllajdin n vijim.

 • Kostot afatgjata

  Shkalla e t ardhurave rritse

  Shkalla e t ardhurave zbritse

  Shkalla konstante e t ardhurave

  Lakorja LRATC

  Pr njsi (euro)

  Shkalla e operimit (Q)

 • Kostot afatgjata

  Ekzistojn tre situata tipike kostove afatgjata:Shkalla rritse e t ardhurave: LRATC zvoglohet kur rritet shkalla e operimit.Shkalla zbritse e t ardhurave: LRATC rritet me rritjen e shkalls s operimit.Shkalla konstante e t ardhurave : LRATC mbetet konstante kur rritet shkalla e operimit.

 • Kostot afatgjata

  Shkaktart e mundshm t shkalls rritse:lirimet me shumic n blerje ekonomizimi i prodhimit, deponimit, transportimit dhe promocionit

  Firmat m t mdha mund t marrin kredi me kamata m t ulta

  Shkaktart e mundshm t shkalls zbritse t t ardhurave dis-ekonomizimi n menaxhment...

 • Pyetje pr diskutim

  Diskutoni pyetjet n faqet 132-133