kvu: ny personidentifikator i folkeregisteret 2018. 2. 8.¢  kvu: ny personidentifikator i...

Download KVU: Ny personidentifikator i Folkeregisteret 2018. 2. 8.¢  KVU: Ny personidentifikator i Folkeregisteret

Post on 26-Jan-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Konseptvalgutredning

  Ny personidentifikator

  i Folkeregisteret

  4. april 2013

 • KVU: Ny personidentifikator i Folkeregisteret Side: 2 av 82

  Versjon: 1.0

  Innhold

  1 Sammendrag ........................................................................................................................................ 5

  2 Innledning ............................................................................................................................................ 9 2.1 Om Folkeregisteret .................................................................................................................... 9 2.2 Problemstilling ........................................................................................................................ 10 2.3 Mandat ..................................................................................................................................... 10 2.4 Avgrensning og rammer for utredningen ................................................................................ 11 2.5 Grensesnitt og føringer ............................................................................................................ 11 2.6 Organisering ............................................................................................................................ 12 2.7 Utforming av KVUen .............................................................................................................. 13 2.8 Referansedokumenter .............................................................................................................. 13

  3 Behovsanalyse ................................................................................................................................... 14 3.1 Dagens fødselsnummer ........................................................................................................... 14 3.2 Andre personnumre i bruk ....................................................................................................... 17 3.3 Andre land ............................................................................................................................... 19 3.4 Normative behov ..................................................................................................................... 19 3.5 Etterspørselsbaserte behov ...................................................................................................... 21 3.6 Interessentgruppebaserte behov .............................................................................................. 25 3.7 Prosjektutløsende behov .......................................................................................................... 31 3.8 Oppsummering av behov ......................................................................................................... 32

  4 Strategi ............................................................................................................................................. 34 4.1 Innledning ................................................................................................................................ 34 4.2 Samfunnsmålet for tiltaket ...................................................................................................... 34

  4.2.1 Effektmål .................................................................................................................................. 35 4.2.2 Målkonflikter ............................................................................................................................ 36

  5 Krav ............................................................................................................................................. 37 5.1 Innledning ................................................................................................................................ 37

  5.1.1 Absolutt krav: ........................................................................................................................... 37 5.1.2 Viktige krav .............................................................................................................................. 38

  6 Mulighetsstudie ................................................................................................................................. 39 6.1 Gjenbruk av fødselsnumre fra døde personer .......................................................................... 39 6.2 Mulighetsdimensjoner ............................................................................................................. 39

  6.2.1 Alfanumerisk ............................................................................................................................ 39 6.2.2 Andre egenskaper enn numre/bokstaver .................................................................................. 40 6.2.3 Biometri.................................................................................................................................... 40 6.2.4 Informasjonsløs identifikator ................................................................................................... 40 6.2.5 Antall kontrollsifre ................................................................................................................... 40 6.2.6 Sektorvis identifikator .............................................................................................................. 40 6.2.7 Konvertering ............................................................................................................................ 40 6.2.8 Lengde ...................................................................................................................................... 40

  6.3 Vurdering av mulighetsdimensjoner ....................................................................................... 41 6.3.1 Alfanumerisk ............................................................................................................................ 41 6.3.2 Andre egenskaper enn numre/bokstaver .................................................................................. 41 6.3.3 Biometri.................................................................................................................................... 41 6.3.4 Informasjonsløs identifikator ................................................................................................... 42 6.3.5 Antall kontrollsifre ................................................................................................................... 42 6.3.6 Sektorvis identifikator .............................................................................................................. 42 6.3.7 Konvertering ............................................................................................................................ 42

 • KVU: Ny personidentifikator i Folkeregisteret Side: 3 av 82

  Versjon: 1.0

  6.3.8 Lengde ...................................................................................................................................... 42 6.4 Oppsummering ........................................................................................................................ 42

  7 Alternativanalyse ............................................................................................................................... 44 7.1 Beskrivelse av alternativene .................................................................................................... 44

  7.1.1 Nullalternativet – dagens fødselsnummer ................................................................................ 44 7.1.2 Alternativ 1 - Dagens fødselsnummer med endret kontrollsiffer ............................................. 45 7.1.3 Alternativ 2 – Alfanumerisk og informasjonsbærende ............................................................. 46 7.1.4 Alternativ 3 – Informasjonsløst kundenummer ........................................................................ 48 7.1.5 Alternativ 4 – Alfanumerisk kundenummer med åtte siffer ..................................................... 49

  7.2 Robusthetsanalyse ................................................................................................................... 49 7.2.1 Kapasitet for dagens populasjon ............................................................................................... 50 7.2.2 Robusthet for utvidelse av dagens populasjon ......................................................................... 51

  7.3 Prosjektperiode ........................................................................................................................ 53 7.4 Metode for den samfunnsøkonomiske analysen ...................................................................... 54

  7.4.1 Datainnsamling ........................................................................................................................ 55 7.4.2 Forutsetninger for den samfunnsøkonomiske analysen ............................................................ 55

  7.5 Nytte- og kostnadsestimater i analysen ................................................................................... 56 7.5.1 Merkostnader ............................................................................................................................ 56 7.5.2 Kostnadselementer ................................................................................................................... 56 7.5.3 Inndeling i kostnadsgrupper .............................................................................

Recommended

View more >