kvu fv.17 brأ¸nnأ¸y – alstahaug, forbindelsene dأ¸nna, herأ¸y og vega 09.02.2015 kvu...

Download KVU fv.17 Brأ¸nnأ¸y – Alstahaug, forbindelsene Dأ¸nna, Herأ¸y og Vega 09.02.2015 KVU fv.17 Brأ¸nnأ¸y

Post on 09-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KVU fv.17 Brønnøy – Alstahaug, forbindelsene Dønna, Herøy og Vega

  09.02.2015 KVU fv.17 Brønnøy – Alstahaug, forbindelsene Dønna Herøy og Vega 1

 • Oversiktskart


  09.02.2015 KVU fv.17 Brønnøy – Alstahaug, forbindelsene Dønna Herøy og Vega

  2

  KVU fv.17 Brønnøy – Alstahaug, Dønna Herøy og Vega

 • KVU fv.17 Brønnøy – Alstahaug, forbindelsene Dønna Herøy og Vega 
 
 ●  De viktigste prinsippene for framtidig transport

  ●  Brei faglig vurdering av behov og interesser

  ●  Primært tiltak på veg- og fergesystemet

  ●  Fly og båt som mulige

  ●  Potensialet for bompengefinansiering

  Mandat gitt i fylkesrådssak 142/13

  09.02.2015 KVU fv.17 Brønnøy – Alstahaug, forbindelsene Dønna Herøy og Vega 3

 • Samferdsel AKSEN BRØNNØYSUND – SANDNESSJØEN ●  Vegsystem

  –  69 km 2 ferger

  –  28 km smalere enn 6m, for øvrig 7-7,5 m –  Relativt god horisontal og vertikal kurvatur

  ●  Trafikk

  –  ÅDT: 500 Andalsvåg– Søvik ellers 1400-2000

  –  På fergene :ÅDT 240 , trailere og lastebiler og busser 9-10 –  Godstrafikk internt i planområdet (landbruksrelatert )

  Dagens situasjon

  09.02.2015 KVU fv.17 Brønnøy – Alstahaug, forbindelsene Dønna Herøy og Vega 4

 • Samferdsel AKSEN ALSTAHAUG –Dønna/ HERØY ●  Vegsystem

  –  fv.828 28km to fergesamband ett i hver ende

  –  Vegbredde 4-5m, dårlig horisontal og vertikal kurvatur –  To lange stigninger framkommelighetsproblem

  ●  Trafikk •  ÅDT 400, mellom Herøyholmen Nord-Herøy 1000

  •  På fergene ådt 470, trailere lastebiler og busser 26 •  Stor andel lakseeksport ellers intern trafikk

  Dagens situasjon

  09.02.2015 KVU fv.17 Brønnøy – Alstahaug, forbindelsene Dønna Herøy og Vega 5

 • Oppsummering

  ●  Nasjonale behov

  ●  Regionale og lokale viktige behov

  ●  Etterspørselsbaserte trafikale behov

  ●  Primære interessentgruppers viktigste behov

  ●  Andre interessenter

  Behov

  09.02.2015 KVU fv.17 Brønnøy – Alstahaug, forbindelsene Dønna Herøy og Vega 6

 • Prosjektutløsende behov

  AKSEN BRØNNØYSUND- SANDNESSJØEN ●  redusere avstandsulempene for persontransport

  ●  styrke vekstkraften –  knytte regionene sammen. –  styrke regionsentrene –  felles bo-, arbeidsmarkeds- og serviceregioner

  ●  bedre forutsigbarhet og framkommelighet

  Behov

  09.02.2015 KVU fv.17 Brønnøy – Alstahaug, forbindelsene Dønna Herøy og Vega 7

 • Prosjektutløsende behov

  AKSEN DØNNA/HERØY – SANDNESSJØEN ●  Redusere avstandsulempene,

  –  avstandskostnader –  framkommelighet.

  ●  Styrke vekstkraften –  styrke regionsentret –  felles bo-, arbeidsmarkeds- og serviceregioner,

  Behov

  09.02.2015 KVU fv.17 Brønnøy – Alstahaug, forbindelsene Dønna Herøy og Vega 8

 • Samfunnsmål

  ●  Samfunnsmål –  transportsystem som gir gode forutsetninger for regional

  utvikling gjennom –  økt attraktivitet for bosetting –  bedre tilgang på kompetanse for privat og offentlig

  virksomhet..

  Mål og krav

  09.02.2015 KVU fv.17 Brønnøy – Alstahaug, forbindelsene Dønna Herøy og Vega 9

 • Effektmål - måle virkninger

  ●  Effektmål –  Utvidelse av arbeidsmarked og regionale service tjenester –  Etablere felles bo- og arbeidsmarked –  Redusert reisetid  –  Bedre regularitet og robusthet i transportsystemet

  ●  Generelle samfunnsmål og sideeffekter –  Gode forbindelser for lokal befolkning og næringsliv –  Klimagassutslipp skal ikke øke –  Opprettholde kundegrunnlag for reiselivsnæring

  Mål og krav

  09.02.2015 KVU fv.17 Brønnøy – Alstahaug, forbindelsene Dønna Herøy og Vega 10

 • Fire trinn

  1.   Tiltak som påvirker transportetterspørselen og valg av transportmiddel

  - hurtiggående båter og ferger 2.   Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende

  infrastruktur –  Bedre koordinering av rutetider i gjennomgående fergesamband. –  Døgnåpne samband –  «Bygderutetrafikk» med egne behovstilpassede fartøy

  3.   Forbedringer av eksisterende infrastruktur –  Punktvis utbedring av flaskehalser gir små effekter

  4.   Nyinvesteringer og større ombygginger av infrastruktur –  Erstatte fergestrekninger med tunneler og bruer –  Utbedring eller omlegging av eksisterende veg (fv 828)

  Mulighetsstudier

  09.02.2015 KVU fv.17 Brønnøy – Alstahaug, forbindelsene Dønna Herøy og Vega 11

 • Vegstandard

  ●  Vegnormalen legges til grunn

  –  HØ1 Øvrige hovedveger (ådt

 • Konsept 0+

  Aksen Brønnøysund -Sandnessjøen

  13 09.02.2015 KVU fv.17 Brønnøy – Alstahaug, forbindelsene Dønna Herøy og Vega

  Dagens løsning Direkte ferge Forvik - Tjøtta

  Konsept 0+

 • Konsept 1

  Aksen Brønnøysund -Sandnessjøen

  14 09.02.2015 KVU fv.17 Brønnøy – Alstahaug, forbindelsene Dønna Herøy og Vega

  •  Tunnel under Velfjorden 10 km •  Ferge Forvik – Mindlandet •  Tunnel Mindlandet – Tjøttta

  Konsept 1

 • Konsept 2

  Aksen Brønnøysund -Sandnessjøen

  15 09.02.2015 KVU fv.17 Brønnøy – Alstahaug, forbindelsene Dønna Herøy og Vega

  •  Tunnel under Velfjorden •  Ferge Forvik Tjøtta

 • Aksen Brønnøysund -Sandnessjøen

  16 09.02.2015 KVU fv.17 Brønnøy – Alstahaug, forbindelsene Dønna Herøy og Vega

  Konsept 3AB

  •  Tunnel under Velfjorden •  Bru over Visten •  Tunnel eller bru

  Stokkafjorden •  Bru Tro-Mindlandet •  Tunnel Mindlandet-Tjøtta

  Konsept 3AB

 • Aksen Brønnøysund -Sandnessjøen

  17 09.02.2015 KVU fv.17 Brønnøy – Alstahaug, forbindelsene Dønna Herøy og Vega

  Konsept Vega

  •  Nytt fergeleie på Hamnøya •  Bru over Vevelstadsundet

  •  Forutsetning: Tunnel under Velfjorden

  Konsept Vega

 • Kostnader i mrd. Konseptstudier

  09.02.2015 KVU fv.17 Brønnøy – Alstahaug, forbindelsene Dønna Herøy og Vega 18

    Konsept 0

  Konsept 0+ Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3

      Mindre invest- erings- og ferjetiltak

  Enferge- løsning Forvik- Mindland

  Enferge- løsning Forvik- Tjøtta

  Fergefritt  

  Brønnøysund- Sandnessjøen Kjøretid

  194 min 149 min 99 min 112 min 89 min

  Spart tid   -45 min -95 min -82 min -115 min

  Kjørelengder 69 69 79 68 100 Antall ferger 2(+1) 2(+1)* 1(+1)* 2(+1)* (1)* Ferjekost 1. år (2022kr) mill

  51 50 14 58 0**

  Km Tunnel 0 0 19 10 19 + 4 Investering   0,05mrd 2,6-6,2

  mrd 1,6-3,6

  mrd 6,9-16,1

  mrd

  Aksen Brønnøysund-Sandnessjøen

 • Samlet rangering etter måloppnåelse

  09.02.2015 KVU fv.17 Brønnøy – Alstahaug, forbindelsene Dønna Herøy og Vega 19

    0+ Mindre

  investerings - og

  fergetiltak

  1 Enferge- løsning Forvik

  Mindland

  2 Enferge- løsning Forvik- Tjøtta

  3B Fergefri

  Utvidelse av arbeidsmarked og regionale service tjenester 4 2 3 1

  Reduksjon i reisetid for person- og næringstransporter mellom Brønnøysund og Sandnessjøen

    4  

    2  

    2  

    1  

  Bedre regularitet og robusthet

    3

    2

    2

    1

  Aksen Brønnøysund-Sandnessjøen

 • Prissatte virkninger Samfunnsøkonomisk analyse

  09.02.2015 KVU fv.17 Brønnøy – Alstahaug, forbindelsene Dønna Herøy og Vega 20

  Prissatte virkninger av konseptene, mill. kr:  

  0+ Mindre tiltak

  1 En ferge Forvik

  Mindland

  2 En ferge Forvik-

  Tjøtta

  3 Fergefri

  Trafikanter 133 1 175 1 211 1 918

  Ulykker   -16 0,2 -33

  Støy- og luftforurensing 8 152 -46 175

  Det offentlige -22 -4 108 -3 279 -10 551 Netto nytte 114 -3 618 -2 769 -10 550 Netto nytte pr budsjettkrone 5,0 -0,9 -0,8 -1,0

  Aksen Brønnøysund-Sandnessjøen

 • Regional utvikling

  ●  Det er ikke et komplementært næringsliv mellom Sandnessjøen og Brønnøysund

  ●  Det er svakt næringsliv og liten befolkning mellom Brønnøysund og Sandnessjøen

  ●  Veginvesteringene vil ikke utløse sterkere vekst for næringslivet i Sandnessjøen og Brønnøysund eller området mellom.

  Aksen Brønnøysund-Sandnessjøen

  21 09.02.2015 KVU fv.17 Brønnøy – Alstahaug, forbindelsene Dønna Herøy og Vega

 • Vurderingen

  ●  Konsept 3 fergefritt gir best måloppnåelse –  men ikke mulighet for et felles bo og arbeidsmarked mellom

Recommended

View more >