kvalitetno provesti sa PRIPREMA KOLU, PRIPREMAvrtic-morska-vila.hr/images/prezentacije/LETAK.pdfbrojalice, smišljate rime! • Prepričavajte priče i događaje iz svakodnevnog života, potičite djecu na prepričavanje događaja!

Download kvalitetno provesti sa PRIPREMA KOLU, PRIPREMAvrtic-morska-vila.hr/images/prezentacije/LETAK.pdfbrojalice, smišljate rime! • Prepričavajte priče i događaje iz svakodnevnog života, potičite djecu na prepričavanje događaja!

Post on 05-Mar-2018

216 views

Category:

Documents

4 download

TRANSCRIPT

<ul><li><p>DJEJI VRTI MORSKA VILA </p><p>NIN </p><p>TO MOGU RODITELJI? </p><p> itajte djeci zanimljive prie, okrenite tekst prema djetetu! </p><p> Na zabavan nain s djecom rastavljajte rijei na glasove i slogove, a zatim ih sastavljajte! </p><p> Osvjeujte poetni glas imena djeteta i njemu bliskih osoba ili pojava! </p><p> Uite s djetetom pjesmice i brojalice, smiljate rime! </p><p> Prepriavajte prie i dogaaje iz svakodnevnog ivota, potiite djecu na prepriavanje dogaaja! </p><p> Igrajte s djecom drutvene igre! </p><p> Tumaite djetetu prie, filmove koje gledate, i postupke likova! </p><p> Igrajte matematike igre u svakodnevnim situacijama! </p><p> Potiite razvoj fine motorike kako bi lake savladali vjetinu pisanja (glinamol, plastelin, nizanje, ivanje, crtanje, slikanje...)! </p><p> Potiite samostalnost djeteta davajui mu jednostavne zadatke! </p><p> Imajte realistina oekivanja od djece kako bi im omoguili razvoj samopotovanja i pozitivne slike o sebi! </p><p> PRIPREMA ZA KOLU, PRIPREMA ZA IVOT </p><p>Studeni, 2014. </p><p>Dijete promatrajte individualno i cjelovito, pratei i procjenjujui njegov vlastiti napredak, ne usporeujui ga s drugima. Kvalitete poput strpljivosti, samostalnosti, znatielje, optimizma, upornosti, tolerancije, samopozdanja vanije su za uspjeno kolovanje i budui razvoj od poznavanja slova. </p><p> Hvalite dijete za sve pozitivno to napravi ili pokua napraviti, izbjegavajte kritike i kazne! </p><p> Priznajte djetetu pravo na pogreku, dozvolite mu da u odreenoj mjeri i situacijama, ui na svojim grekama! </p><p> Kad molite dijete da neto napravi, objasnite mu zato elite da to uini koristei se afirmativnim izrazima i ja-porukama! </p><p> Odvojite vrijeme koje ete kvalitetno provesti sa svojim djetetom, pokuajte mu to ee pruiti priliku za nova iskustva jer e tako najlake i spontano uiti o svijetu! </p></li><li><p>1</p><p>KAKO I KADA ZAPOINJU PRIPREME ZA KOLU? </p><p> od trenutka roenja- za normalan razvoj djeteta potrebno je motivirajue okruenje u kojem se podrava djeja radoznalost, aktivnost, stjecanje novih iskustava, potie igra i stvaralatvo </p><p> od prvog dana dolaska u vrti-razvoj mozga najintenzivniji upravo u predkolskom periodu- djetetova iskustva u ranim godinama obogauju modani razvoj i stvaraju budui mozak odraslih </p><p> dijete ui kroz ISKUSTVO IGRE! dobro osmiljena i bogata igra </p><p>savrena je podloga za razvoj svih djetetovih potencijala </p><p> igrajui se postaje kompetentnije u socijalnom, emocionalnom i intelektualnom kontekstu </p><p> sve to se u vrtiu radi, svaka aktivnost i igra u vrtiu pomno je planirana, s ciljem djelovanja na tono odreenu sposobnost, vjetinu koju elimo kod djeteta razviti </p><p> CILJ-POSTIZANJE TJELESNE, SOCIO-EMOCIONALNE, SPOZNAJNE I GOVORNE ZRELOSTI </p><p> upravo su to komponente spremnosti koje se procjenjuju prilikom polaska u kolu </p><p>3. SPOZNAJNI RAZVOJ </p><p> Ima dobru panju, 15-20 minuta na zadatku, do 60 minuta s povremenim otklonima panje u igri i aktivnostima </p><p> Broji mehaniki (automatski) do 30, zbraja i oduzima na konkretnom materijalu do 10 </p><p> Razumije numerike i koliinske pojmove (par, vie, manje, jednako, dui, vei, iri, dodaj, oduzmi...) </p><p> Razlikuje prostorne i vremenske odnose (gore-dolje, ispred-iza, prije-poslije, juer-sutra, jutro-podne-veer, godinja doba, dane u tjednu...) </p><p> Razlikuje osnovne geometriske oblike, boje i njhove nijanse </p><p>4. GOVOR, KOMUNIKACIJA, IZRAAVANJE I STVARANJE </p><p> Ima dobro razvijen govor, bogat rijenik, izgovara glasove isto i razgovjetno </p><p> Na temelju sluanja rastavlja rijei na glasove i spaja glasove u rijei (analiza i sinteza) </p><p> Koristi sloene reenine strukture bez gramatikih pogreaka, s razliitim vrstama rijei </p><p> Razumije i slijedi govorne upute, pamti i reproducira pjesmice, prepriava prie u loginom slijedu, moe ponoviti reenicu od 5-6 rijei i odgovoriti na pitanja vezana uz nju </p><p> Izrie rijeima to misli, eli i osjea </p><p>2</p><p>KOMPOMENTE SPREMNOSTI 1. TJELESNI I PSIHOMOTORNI RAZVOJ </p><p> Fina motorika-pravilno dri olovku, precrtava geometrijske oblike, povlai ravne, krune, valovite linije, precrtava slova i brojke po uzorku, zna napisati svoje ime </p><p> Krupna motorika-ima dobru ravnoteu i koordinaciju osnovnih pokreta (hoda po ravnoj crti, stoji na jednoj nozi zatvorenih oiju, skakue na jednoj nozi) </p><p> Prosjena visina djevojica 117, djeaka 120, teina oko 20 kg </p><p> Prvi trajni zubii 2. SOCIO-EMOCIONALNI RAZVOJ </p><p> U velikoj mjeri kontrolira emocije (burno izraavanje emocija), reakcije primjerene situaciji </p><p> Moe se strpiti i priekati da zadovolji svoje potrebe </p><p> Prilagoava ponaanje drutvenim obvezama, sustavu vrijednosti i moralnim normama u svojoj okolini </p><p> Surauje s drugima, dogovorom i kompromisom rjeava sukobe </p><p> Ima odreenu stabilnost i sposobnost samokontrole, veseli se uspjehu, podnosi neuspjeh </p><p> Zna svoje osobne podatke (ime, prezime, adresu, broj telefona, imena ukuana i prijatelja), kako prijei cestu... </p><p> Zna se obui, obuti, zavezati cipele, samostalno ii na wc, brinuti se o svojim stvarima </p><p> Samostalno u igri, potuje pravila, tue elje i potrebe </p></li></ul>

Recommended

View more >