kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja...

of 26 /26
Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja terveydenhuollossa Henkilökohtainen budjetointi sosiaalialalla - Palvelujen kustannukset ja kustannus- vaikuttavuus seminaari

Upload: others

Post on 22-May-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja ...henkilokohtainenbudjetointi.fi/wp-content/uploads/2017/04/Tero-Tyni-Kuntaliitto.pdf» Avohilmo » Sosiaalihilmo » Bencmarking-tietokanta

Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja terveydenhuollossa Henkilökohtainen budjetointi sosiaalialalla - Palvelujen kustannukset ja kustannus-vaikuttavuus seminaari

Page 2: Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja ...henkilokohtainenbudjetointi.fi/wp-content/uploads/2017/04/Tero-Tyni-Kuntaliitto.pdf» Avohilmo » Sosiaalihilmo » Bencmarking-tietokanta

Esityksen sisältö• Kustannukset• Käyttö

• Kustannukset/Käyttö=Tuottavuus (Välituloksia Else-hankkeesta)

[pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma2

Page 3: Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja ...henkilokohtainenbudjetointi.fi/wp-content/uploads/2017/04/Tero-Tyni-Kuntaliitto.pdf» Avohilmo » Sosiaalihilmo » Bencmarking-tietokanta

Kustannusten kolme näkökulmaa

[pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma3

• Julkisen (=kuntien järjestämisvastuulla olevien) sote-palvelujen kustannukset

• Yksityinen, pääosin asiakkaiden rahoittama sosiaali- ja terveydenhuolto

• Edellä mainittuihin liittyy » Monikanavarahoitus » Sen osana asiakkaiden omavastuuosuus

Page 4: Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja ...henkilokohtainenbudjetointi.fi/wp-content/uploads/2017/04/Tero-Tyni-Kuntaliitto.pdf» Avohilmo » Sosiaalihilmo » Bencmarking-tietokanta

Kustannukset

[pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma4

• Julkisen (=kuntien järjestämisvastuulla olevien) sote-palvelujen kustannukset» asiakasmaksut

• Asiakkaiden itse rahoittama sosiaali ja terveydenhuolto» Kelan korvaukset

• Kokonaisuudesta saa parhaimman kuvan THL:n terveydenhuollon menot- ja rahoitus julkaisusta

Page 5: Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja ...henkilokohtainenbudjetointi.fi/wp-content/uploads/2017/04/Tero-Tyni-Kuntaliitto.pdf» Avohilmo » Sosiaalihilmo » Bencmarking-tietokanta

Terveydenhuoltomenot* vuosina 2000–2014 vuoden 2014 hinnoin, milj. euroa

Lähde: THL, Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2014

28.6.2016

*Tilastoinnissa on siirrytty EU-asetusperusteisen SHA 2011-tilastointijärjestelmän käyttöön 1.1.2016 alkaen. Terveydenhuoltomenoilla tarkoitetaan käyttömenoja eli kokonaismenoista on vähennetty investointimenot. Tiedot on päivitetty takautuvasti vuoteen 2000 asti.

Page 6: Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja ...henkilokohtainenbudjetointi.fi/wp-content/uploads/2017/04/Tero-Tyni-Kuntaliitto.pdf» Avohilmo » Sosiaalihilmo » Bencmarking-tietokanta

5.4.2017 6

http://stm.fi/monikanavarahoitus

Page 7: Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja ...henkilokohtainenbudjetointi.fi/wp-content/uploads/2017/04/Tero-Tyni-Kuntaliitto.pdf» Avohilmo » Sosiaalihilmo » Bencmarking-tietokanta

Kustannukset

[pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma7

• Julkisen (=kuntien järjestämisvastuulla olevien) sote-palvelujen kustannukset» asiakasmaksut

• Asiakkaiden itse rahoittama sosiaali ja terveydenhuolto» Kelan korvaukset

Page 8: Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja ...henkilokohtainenbudjetointi.fi/wp-content/uploads/2017/04/Tero-Tyni-Kuntaliitto.pdf» Avohilmo » Sosiaalihilmo » Bencmarking-tietokanta

21.11.2016/hp

Kuntien sote käyttökustannukset v. 2015Kunnat ja kuntayhtymät yhteensä

Sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset 20,55 mrd. €(=toimintamenot + käyttöomaisuuden poistot + vyörytyserät)

Lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto

Muu sosiaali- ja terveystoimi8,8 %, 1,80 mrd. €(Päihdehuollon erityispalvelut, Ympäristö-terveydenhuolto, Muu sosiaali- ja terveystoimi)

Lastensuojelun laitos- ja perhehoitosekä muut lasten ja perheiden palv.5,9 %, 1,22 mrd. €Ikääntyneiden palvelut(pl. kotipalvelu sekä kotisairaanhoito)14,9 %, 3,06 mrd. €Vammaisten palvelut(pl. kotipalvelu sekä kotisairaanhoito)8,8 %, 1,82 mrd. €Kotihoito (kotipalvelu + kotisairaanhoito)5,7 %, 1,17 mrd. €Työllistymistä tukeva toiminta2,6 %, 0,53 mrd. €Perusterveydenhuolto19,8 %, 4,07 mrd. €

Erikoissairaanhoito33,5 %, 6,89 mrd. €

Page 9: Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja ...henkilokohtainenbudjetointi.fi/wp-content/uploads/2017/04/Tero-Tyni-Kuntaliitto.pdf» Avohilmo » Sosiaalihilmo » Bencmarking-tietokanta

21.11.2016/hp

1 215

1 137

1 316

1 227

1 222

1 266

1 338

1 303

621

538

582

588

695

790

873

945

211

232

219

215

186

171

168

153

433

348

447

397

500

559

668

855

306

274

331

302

304

361

377

377

170

143

182

149

179

215

274

285

306

394

304

254

223

224

234

242

0 500 1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 500

Kaikki kunnat

Yli 100000 as.

50001-100000 as.

20001-50000 as.

10001-20000 as.

5001-10000 as.

2001-5000 as.

Alle 2000 as.

Erikoissairaanhoito PerusterveydenhuoltoLastensuojelu ym. 2) Ikääntyneiden palvelut

Lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto

Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset1)

kuntakoon mukaan vuonna 2015, €/as. Manner-Suomi

3 931

3 586

3 310

3 131

3 380

3 065

3 262

4 159

2) Lastensuojelun laitos- ja perhehoito, Lastensuojelun avohuoltopalvelut sekä muut lasten ja perheiden avopalvelut

1) Nettokustannukset =(Toimintakulut + Poistot ja arvonalentumiset + Vyörytyskulut) - (Toimintatuotot + Vyörytystuotot + Valmistus omaan käyttöön sekä valmistevaraston muutos)

Page 10: Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja ...henkilokohtainenbudjetointi.fi/wp-content/uploads/2017/04/Tero-Tyni-Kuntaliitto.pdf» Avohilmo » Sosiaalihilmo » Bencmarking-tietokanta

21.11.2016/hp

4,2

5,8

15,3

23,1

20,5

6,4

2,1

17,2

2,0

3,5

4,0

7,1

4,3

5,2

5,7

6,5

7,8

14,3

19,8

35,8

43,2

43,2

48,3

13,6

0 10 20 30 40 50

ErikoissairaanhoitoPerusterveydenhuolto pl. suun…

KotihoitoSuun terveydenhuolto

Ikääntyneiden laitoshoitoVammaisten laitoshoito

Muut vammaisten palvelutIkääntyneiden ympärivuorok.…

Lastensuojelu ym 2)Päihdehuollon erityispalvelutVammaisten ympärivuorok.…

Sosiaali- ja terveystoiminta yht.

Asiakaspalvelujen ostot yksityisiltä (ml. kolmas sektori)

Lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto

Asiakaspalvelujen ostot yksityisiltä sekä asiakasmaksuteräissä sosiaali- ja terveystoiminnan tehtäväluokissa, osuus käyttökustannuksista, % (Kunnat ja Kuntayhtymät)

2) Lastensuojelun laitos- ja perhehoito, Lastensuojelun avohuoltopalvelut sekä muut lasten ja perheiden avopalvelut

Page 11: Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja ...henkilokohtainenbudjetointi.fi/wp-content/uploads/2017/04/Tero-Tyni-Kuntaliitto.pdf» Avohilmo » Sosiaalihilmo » Bencmarking-tietokanta

[pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma11

527

5725

67

672

54352

181

91

181

39

296

260

Kuntien asiakaspalvelujen ostot 2015 tehtävittäin (miljoonaa euroa, yhteensä 2,8 miljardia euroa)

Lastensuojelun laitos- ja perhehoito sekämuut lasten ja perheiden palvelutIkääntyneiden laitoshoito

Vammaisten laitoshoito

Kotipalvelu (ml. kotisairaanhoito)

Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidonasumispalvelut Muut ikääntyneiden palvelut

Vammaisten ympärivuorokautisen hoidonasumispalvelut Muut vammaisten palvelut

Päihdehuollon erityispalvelut

Perusterveydenhuolto pl. hammashuolto

Perusterveydenhuollon suunterveydenhuoltoErikoissairaanhoito

Muu sosiaali- ja terveystoimi

Page 12: Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja ...henkilokohtainenbudjetointi.fi/wp-content/uploads/2017/04/Tero-Tyni-Kuntaliitto.pdf» Avohilmo » Sosiaalihilmo » Bencmarking-tietokanta

Kuntien valinnanvapausmarkkinoiden avautuminen. Volyymi arviolta 20 mrd. €

17,1 15,5 14,5

12,0

2,8

0,8 0,5 1,0

1,5

0,1

2,0 2,0

2,8

1,2 2,5 3,7

2018 2019 2020 2021

Oma tuotanto Ostopalvelut*** Henkilökohtainen budjetti** Palvelu/-asiakasseteli Suoran valinnan palvelut*

*Suoran valinnan palvelujen oletettu asteittain laajenevan maakunnan yhtiöttämisen myötä** Henkilökohtainen budjetti astuu voimaan 1.1.2019, mutta käytännössä ei astu täysimääräisesti heti vuonna 2019***Ostopalvelujen osuus omasta tuotannossa valinnanvapauden ulkopuolella olevista palveluista jää maakunnan harkintaan vuodesta 2019 alkaen

5.4.2017 Tero Tyni | Suun terveydenhuollon johtajat12

Page 13: Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja ...henkilokohtainenbudjetointi.fi/wp-content/uploads/2017/04/Tero-Tyni-Kuntaliitto.pdf» Avohilmo » Sosiaalihilmo » Bencmarking-tietokanta

Lisäksi yksityinen puolilinkki taulukkoon (kelasto-raportti)

[pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma13

Page 14: Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja ...henkilokohtainenbudjetointi.fi/wp-content/uploads/2017/04/Tero-Tyni-Kuntaliitto.pdf» Avohilmo » Sosiaalihilmo » Bencmarking-tietokanta

Yhteenveto kustannuksista /vuosi• Kuntien järjestämä soten kustannukset noin 20,5 miljardia,

joista asiakasmaksut kattaa 1,5 mrd• Asiakkaat käyvät yksityisessä terveydenhuollossa noin

miljardin euron edestä vuodessa, joista asiakkaat maksavat noin 840 milj+toimistomaksut (niitä ei tilastoida)

• Lisäksi avohoidon lääkkeisiin kuluu noin 2 miljardia, joista korvataan noin 1,4 mrd

• Lisäksi terveydenhuollon matkoja yli 320 miljoonan edestä (Kela-korvaukset 270 miljoonaa)

• + työterveyshuolto noin 800 miljoonaa, josta Kela korvaa noin 300 miljoonaa

• + sosiaalipalvelujen yksityiset ostot (ei luotettavaa tilastoa)

[pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma14

Page 15: Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja ...henkilokohtainenbudjetointi.fi/wp-content/uploads/2017/04/Tero-Tyni-Kuntaliitto.pdf» Avohilmo » Sosiaalihilmo » Bencmarking-tietokanta

Palvelujen käyttötiedot Sotessa

[pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma15

Page 16: Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja ...henkilokohtainenbudjetointi.fi/wp-content/uploads/2017/04/Tero-Tyni-Kuntaliitto.pdf» Avohilmo » Sosiaalihilmo » Bencmarking-tietokanta

Kaksi keskeistä rekisteriä• Hilmot

» Avohilmo» Sosiaalihilmo» Bencmarking-tietokanta» Kotihoidon laskenta

• Kelan tilastot» Yksityinen sv-korvaustilasto» Työterveyshuolto

[pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma16

Page 17: Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja ...henkilokohtainenbudjetointi.fi/wp-content/uploads/2017/04/Tero-Tyni-Kuntaliitto.pdf» Avohilmo » Sosiaalihilmo » Bencmarking-tietokanta

(Rekisteri)Tilastojen ulkopuolelle jää• Ei-kela-korvattava yksityinen sairaudenhoito

(Tai jos asiakas ei hae SV-korvausta)» Näitäkin jää Kanta-merkintä

• Sosiaalipalveluista » Yksityinen (omalla rahoituksella) sosiaalihuolto (esim.

kotihoito). Palveluasumisesta pitäisi tehdä kirjaus sosiaali-hilmoon. Kirjaukset on puutteellisia

» Lyhytaikaiset sosiaalipalvelut » Ei-ympärivuorokautinen erityispalvelut (päihde-,

vammais-, mielenterveys- kehitysvamma- ym)» Omaishoito (jos ei kotihoidon laskennan asiakas)

[pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma17

Page 18: Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja ...henkilokohtainenbudjetointi.fi/wp-content/uploads/2017/04/Tero-Tyni-Kuntaliitto.pdf» Avohilmo » Sosiaalihilmo » Bencmarking-tietokanta

Kustannus- ja tuotostiedot yhteen?ELSE-hanke

[pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma18

Page 19: Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja ...henkilokohtainenbudjetointi.fi/wp-content/uploads/2017/04/Tero-Tyni-Kuntaliitto.pdf» Avohilmo » Sosiaalihilmo » Bencmarking-tietokanta

Else-hanke: www.kunnat.net/ikaantyneet

Page 20: Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja ...henkilokohtainenbudjetointi.fi/wp-content/uploads/2017/04/Tero-Tyni-Kuntaliitto.pdf» Avohilmo » Sosiaalihilmo » Bencmarking-tietokanta

Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitusElderly people’s services: use, costs, effectiveness and financing (ELSE)

Page 21: Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja ...henkilokohtainenbudjetointi.fi/wp-content/uploads/2017/04/Tero-Tyni-Kuntaliitto.pdf» Avohilmo » Sosiaalihilmo » Bencmarking-tietokanta

Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitusElderly people’s services: use, costs, effectiveness and financing (ELSE)

Missä tiloissa/asumismuodoissa vuorokaudet yli 74 v?

Page 22: Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja ...henkilokohtainenbudjetointi.fi/wp-content/uploads/2017/04/Tero-Tyni-Kuntaliitto.pdf» Avohilmo » Sosiaalihilmo » Bencmarking-tietokanta

Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitusElderly people’s services: use, costs, effectiveness and financing (ELSE)

Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen erot• Kannattaako asiakkaat hoitaa kotihoidossa vai

tehostetussa?• Käyttääkö yksityiset vai julkiset enemmän palveluita• Tarkastelussa keskivertoa raskaamman

puoliskon kotihoidon asiakkaan palveluketjun kokonaiskustannukset verrattuna tehostetun palveluasumisen asiakkaan palveluketjun kokonaiskustannukseen

• Seuraavan taulukon €/vrk 2014

5.4.2017

Tero Tyni

Page 23: Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja ...henkilokohtainenbudjetointi.fi/wp-content/uploads/2017/04/Tero-Tyni-Kuntaliitto.pdf» Avohilmo » Sosiaalihilmo » Bencmarking-tietokanta

Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitusElderly people’s services: use, costs, effectiveness and financing (ELSE)

Julkinen kotihoito

Yksityinen kotihoito

Julkinen tehostettupalveluasuminen

Yksityinen tehostettu palveluasuminen

Kotihoito 90,1 114 131 131

Erikoissairaanhoito 13,1 14,8 12,5 7,3

Päivystys 1,6 1,8 2,1 1,4PTH avohoito 23,1 8,2 11,1 3,2PTH vuodeosasto 4,6 7,4 7,3 2,9Lääkekustannukset* 5,3 5,6 14,9 8,7

Matkat* 1,1 1,2 3,1 1,45.4.2017

Tero Tyni

Page 24: Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja ...henkilokohtainenbudjetointi.fi/wp-content/uploads/2017/04/Tero-Tyni-Kuntaliitto.pdf» Avohilmo » Sosiaalihilmo » Bencmarking-tietokanta

Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitusElderly people’s services: use, costs, effectiveness and financing (ELSE)

Kolme isoa havaintoa:• palveluketjun kustannuksista erittäin merkittävä osuus, noin kolmas osa,

jopa 40 prosenttia koko sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjun osalta, aiheutuu raskaan kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen asiakkaan osalta muualla kuin varsinaisessa palvelussa

• Tutkimuksessa havaittiin myös, että ns. monikanavarahoitus on merkittävä osa kotihoidon asiakkaiden ja erityisesti tehostetun palveluasumisen asiakkaiden arjessa. Raskashoitoisemman puolikkaan kotihoidon keskimääräisestä kustannuksesta noin 8 % ja tehostetun palveluasumisen asiakkaan osalta noin 16 % sote-ketjun rahoituksesta on ns. monikanavarahoitusta.

• Tutkimuksessa havaittiin myös, että ns. monikanavarahoitus on merkittävä osa kotihoidon asiakkaiden ja erityisesti tehostetun palveluasumisen asiakkaiden arjessa. Raskashoitoisemman puolikkaan kotihoidon keskimääräisestä kustannuksesta noin 8 % (lääkäripalvelut puuttuu) ja tehostetun palveluasumisen asiakkaan osalta noin 16 % sote-ketjun rahoituksesta on ns. monikanavarahoitusta. (lääkäripalvelut puuttuu)

5.4.2017

Page 25: Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja ...henkilokohtainenbudjetointi.fi/wp-content/uploads/2017/04/Tero-Tyni-Kuntaliitto.pdf» Avohilmo » Sosiaalihilmo » Bencmarking-tietokanta

Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitusElderly people’s services: use, costs, effectiveness and financing (ELSE)

• Linkkejä, lisätietoa

• Linna Miika, Mikkola Teija, Peltokorpi Antti & Tyni Tero:Rekistereistä tietoa vanhuspalvelujen johtamiseen?http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3179• Miika Linna, Tero Tyni, Teija Mikkola, Iiris Hörhammer Tehostetun palveluasumisen sote-kustannukset – onko tehostetun palveluasumisen kustannuksissa eroja kunnittain ja yksityisen ja julkisen välillä? http://www.ttts.fi/images/thl_terveystaloustiede2017_net.pdf

5.4.2017

Tero Tyni

Page 26: Kustannus- ja palvelujen käyttötiedot sosiaali- ja ...henkilokohtainenbudjetointi.fi/wp-content/uploads/2017/04/Tero-Tyni-Kuntaliitto.pdf» Avohilmo » Sosiaalihilmo » Bencmarking-tietokanta

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminenElse-hanke: www.kunnat.net/ikaantyneet

Kiitos