kurulum calistirma bakim voyagers i cati ustu uniteler yalnizca tsdtsh 060 072 102 120 sogutur...

of 68 /68
RT-SVX20B-TR Voyager™ I Çatý üstü Üniteler Yalnýzca TSD/TSH 060 072 102 120 soðutur Deðiþtirilebilir WSD/WSH 060 072 090 Gaz Yanmalý YSD/YSH 060 072 090 102 120 Kurulum Çalýþtýrma Bakým

Author: hvacr-catalogman

Post on 01-Jul-2015

245 views

Category:

Technology


9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. KurulumaltrmaBakmVoyager I at st nitelerYalnzca TSD/TSH 060 072 102 120 souturDeitirilebilir WSD/WSH 060 072 090Gaz Yanmal YSD/YSH 060 072 090 102 120RT-SVX20B-TR ST

2. Genel BilgilernszUYARI!: Kanlmamas durumunda, lm veya ciddi yaralanmalara sebebiyetBu talimatlar, Trane TSD/TSH,verebilecek potansiyel tehlike arz edenWSKD/WSH ve YSD/YSH nitelerinedurumlar belirtir.ilikin kurulum, balatma, altrmave periyodik bakm ilemlerininDIKKAT!: Kanlmamas durumunda,gerekletirilmesinde klavuzluk etmeleriorta ya da hafif derecelerdeamacyla verilmitir. Bu donanmn yaralanmalara sebebiyet verebileceksrekli olarak baarl bir ekildepotansiyel tehlike arz eden durumlaraltrlmas iin gereken tm servis belirtir. Ayn zamanda, gvenli olmayanilemlerini iermez. Kendini kantlamilemlere veya donanm ya da sadecebir servis irketi ile bakm szlemesimaddi hasara neden olabilecekyaplarak kalifiye bir teknisyenindendurumlar da belirtebilir.yardm almak gerekir. niteyialtrmadan nce bu klavuzunTeslim Almatamamn okuyunuz. Ekipman size ulatrld zaman, teslimTSD/TSH niteleri, opsiyonel yardmcbelgesini imzalamadan nce niteyistma (elektrikli stc veya scak su kontrol edin. Grnr bir hasar varsa:serpantini) ile yalnzca soutma Alc (veya teslimat blgesindeki temsilci)modunda almak zere tasarlanmtr. herhangi bir hasar irsaliyede belirtmeli, irsaliyeye tarih atarak belirgin biimdeWSD/WSH, soutma devresini yardmc imzalamal ve kamyon srcs destma ile veya yardmc stma olmadan irsaliyeyi imzas ile tasdiklemelidir. Alcsoutma devresini ters evirerek (veya teslimat blgesindeki temsilci)soutma veya stma modunda alabilir. Trane ade lemleri - Talepleri ekibiniYSD/YSH niteleri yalnzca soutma haberdar etmeli ve irsaliyenin birmodunda almak zere tasarlanm kopyasn kendilerine gndermelidir.olup gaz yanmal stma modlne Mteri (veya teslimat blgesindekisahiptir.temsilci) teslimattan sonraki 3 gnTSD/TSH, WSD/WSH ve YSD/YSHiinde, son taycya iadeli taahhtl birniteleri kurulmu, basn testinden mektup gndermelidir.gemi, suyu alnm ve sevkiyattannce arj edilip alma testinden Sadece Fransa iin teslim alma:geirilmitir. Gizli hasar teslimatta bulunup derhal grnr hasar olarak ilem grmelidir.Uyarlar ve dikkat edileceknoktalar Fransa harici lkeler iin teslim alma: Gizlenmi bir hasar varsa: AlcBu klavuzun ilgili ksmlarnda, uyarlar (veya teslimat blgesindeki temsilci)ve dikkat edilecek noktalar yer teslimattan sonraki 7 gn iinde, sonalmaktadr. Kiisel gvenliiniz ve bu taycya iadeli taahhtl bir mektupmakinenin dzgn bir ekilde almas gndermelidir. Bu mektubun bir kopyasiin sz konusu gvenlik nlem ve da Trane ade lemleri - Talepleriuyarlarna dikkatli bir ekilde uymanz ekibine ulatrlmaldr.gereklidir. malat firma, kalifiye olmayanpersonel tarafndan yrtlen montajveya servis ilemleri iin hi birykmllk kabul etmez.2RT-SVX20B-TR 3. Genel BilgilerGarantiSoutma maddesi tipiGWP (1) deeri Bakm szlemesiGaranti, retici firmann genel artlarnaR134a 1 300 Yerel Servis Acenteniz ile bir bakmve koullarna dayanr. Garanti,R407C 1 653 szlemesi imzalamanz zellikle tavsiyeekipmann imalat firmann yazl izni R410A 1 975 edilir. Bu szleme, donanmnzdaalnmadan deiiklik yaplm veyaR404A 3 784 montajn bir uzman tarafndan dzenlionarlm ya da alma snrlar alm, R22 (2)1 780 olarak bakm grmesini salar. Dzenlibunlarn yan sra kontrol sisteminin vebakm herhangi bir arzann en ksaelektrik tesisatnn zerinde deiiklik Operatr (kurulumu gerekletiren kii zamanda tespit edilmesine veyaplm olmas durumunda geerliliiniveya son kullanc) kuruluu etkileyen dzeltilmesine olanak tanyarak ciddi biryitirir. Yanl kullanm, bakm eksikliiyerel evre artlarn, donanmn almahasarn olumas olasln en aza indirir.veya reticinin talimatna ve kullanmn kontrol etmelidir; zellikleSon olarak dzenli bakm, donanmnzauyulmamasndan kaynaklanan arzalarzararl maddelerin evresel yaylm maksimum alma mr salar.garanti ykmllkleri kapsamndanlenmelidir (soutma maddeleri, ya,Bu montaj ve bakm talimatlarnadeildir. Kullancnn bu klavuzdaantifriz maddeler, vb.) Soutmauyulmamas, garantinin derhal iptalbelirtilen kurallara uymamas, garanti vemaddesinin atmosfere yaylmnedilmesine yol aabileceini hatrlatrz.ykmllklerin imalat tarafndan iptalengelleyiniz. Soutucu maddenin kullanm kalifiye servis mhendislerinceedilmesine yol aabilir.Eitim yaplmaldr.En iyi ekilde kullanmanza yardmcSoutucu Madde (1) GWP = global snma potansiyeliolmak ve bunu en iyi alma koulunda (2) Montreal Protokol tarafndan kapsanrretici tarafndan salanan soutucu, uzun bir sre korumak iin reticiniznitelerimizin her trl ihtiyacna ve Depolama sizin iin bir soutma ve klima servistalebine uygundur. Geri dntrlm okulu sunuyor. Bunun temel amac,veya yeniden ilenmi soutucu Aadaki durumlarda, nitenin elektriklioperatrlere ve teknisyenlere,kullanrken, bu malzemenin kalitesinin paralarnda ve motorunda youmakullandklar veya sorumlu olduklaryeni soutucuya edeer olmas tavsiye oluumunu nlemek iin gerekli donanm hakknda daha fazla bilgiedilir. Bunun iin uzman laboratuarlarda nlemleri alnz:salamaktr. zellikle nite altrmahassas bir analizin yaplmas gerekir. 1. nite kurulmadan nce parametrelerinde periyodik denetimlere,Bu koullar yerine getirilmedii takdirde, depolandnda veyaayrca da ciddi ve pahal bozukluklardanretici garantisi iptal edilebilir.2. nite at pervazna kurulduunda vekanarak niteye sahip olmann binada geici yardmc stma olduunda. maliyetini dren koruyucu bakma Tm taraflardaki panel servis girilerinievre Koruma/F-GazG nem verilmitir. ve taban sac azlarn, (rn., kablodzenlemelerine uygunluk borusu delikleri, besleme havas (B/H)Bu ekipman, Kyoto Protokolnn ve dn havas (D/H) azlar ve yaktkapsad florlu gaz [veya Monrealgirileri) ortamdaki havann niteProtokolndeki ozon tketen bir madde] almaya hazr olana kadar niteyeiermektedir. Devre bana soutma giriini en aza indirmek iin izole ediniz.maddesi tipi ve says, Tranenitenin stcsn, "nitenin altrlmas"Havalandrma ve Soutma Ekipmanna blmndeki altrma prosedrleriniuygulanan Global Isnma Potansiyelitamamlamadan geici stma olarakrn isim plakasnda gsterilmitir. kullanmaynz. Trane irketi, nitenin elektrikli paralar zerindeki youmann birikmesinden kaynaklanan ekipman hasarlar iin sorumluluk kabul etmeyecektir.RT-SVX20B-TR3 4. indekilerGenel Bilgiler2nsz 2Uyarlar ve dikkat edilecek noktalar2Teslim Alma 3Garanti 3Soutucu Madde3Bakm szlemesi3Depolama3Eitim3Kurulum 6nitelerin Teslim Alnmas 6at pervaz Kurulumu6Boyutlar/Arlklar/Boluklar7nitenin kurulmas 9Kanal ann balanmas 10Youma drenaj borular12Gaz boru sistemi kurulumu 13Filtre kurulumu 14Besleme fan ayar 14Parann hava basn dmeleri16Besleme fan performanslar17Elektrik balants 30Kontroller33Kontrol tesisat33CO2 sensrleri35Uzaktan kumandal potansiyometre39Alev termostat 40Tkal filtre detektr 41Duman detektr 41Yksek scaklk gvenlik termostat 41Uzaktan arza rlesi41Termostatlar42letiim arabirimleri 434RT-SVX20B-TR 5. indekiler nite Opsiyonlar44 Scak su serpantini44 Elektrikli Istc 45 Yol Verici 45 %0 - 25 temiz hava bal 46 Barometrik Boaltma47 altrma 48 Konvansiyonel termostat ile altrma 48 Ekonomizerin ayarlanmas 50 Test prosedrleri52 Test modlar 53 nitenin altrlmas54 Ekonomizer olmadan Soutma 56 Dk ortam almas57 Ekonomizer ile Soutma 57 Ekonomizer Ayar 58 ReliaTel Kontrol Istma lemi58 Ateleme modl58 Son kurulum kontrol listesi59 Bakm60 Son kullanc rutin bakm 60 Servis teknisyeni bakm 61 Sorun giderme62RT-SVX20B-TR5 6. KurulumGenel bilgiler: Kurulum, tm yerel at pervaz (aksesuar) ekil 2 - Tehizatstandart ve dzenlemelere uygunat pervazlar, aa akl niteler iinolmaldr. bir aksesuar olarak bulunur. Pervazlar, ayarlanabilir ve ahap paletlere taklm,nitelerin Teslim Alnmas plastik filmle paketlenmi ekilde verilir. at pervaznn szdrmazln salamakat st nitesiiin iki tip kendinden yapkanl conta 1niteyi tamann iki yolu vardr: verilir (evre iin 40 mm geniliinde,1. Makinenin, geerli gvenlik apraz paralar iin 20 mm dzenlemelerine uygun ekilde forkliftgeniliinde). kullanlarak tanmas iin tabandaki azlar kullannz.at pervaz Kurulumu 22. niteyi yerletirmek iin doru ayarlanm bir kaldrma kirii(TSD-WSD-YSD aksesuarlar) W Y kullanlmas (ekil 1). at pervazlar, niteyi desteklemek ve at st pervaz ve at arasndaki su 1 = 2 forklift braketini karnznitenin Tanmas szdrmazln salamak iin olan aaniteler, kamyonla tedarik edilir ancakdoru olan niteler iin bir aksesuar 2 = 2 metal kza ve 3 tahta panelitahliye edilmez. Tanmasn olarak bulunur. karnzkolaylatrmak iin nitenin her kesinde niteyi iki forklift braketi ve donanmn Pervazlar, ayarlanabilir ve ahapde bir az bulunur. Drt balant demirikmasna msaade edecek kadar paletlere taklm, plastik filmleve drt ask gerekir. Kaldrma srasnda kaldrnz. ki Forklift braketini, iki metal paketlenmi ekilde verilir. Ayr olarakkablolarn stte skmasn nlemek iinkza ve tahta panoyu ekil 2de iki tip kendinden yapkanl conta verilir.bir kaldrma kirii kullannz. nitenin gsterildii gibi karnz. (evre iin 40 mm genilik, apraz(nitelerin) konulaca yapnn en azndan paralar iin 20 mm genilik). Tam birekipman alrken destekleyecek pervaz-nite contalamas iin belirtilenekilde tasarlanmas gerekir. (Baknz, yerlerden dzgn bir ekildeekil 1 ve 2 ve Tablo 2 ve 3.) takldklarndan emin olunuz.nemli: at pervazna taklacak niteler at pervaz montaj iin ve pervaziin forklift cepleri karlmaldr. boyutlar ile kurulum iin talimatlar herekil 1 - nitenin tanmas bir at pervaz kiti ile birlikte verilmektedir.6RT-SVX20B-TR 7. KurulumBoyutlar/Arlklar/Boluklarekil 3 - Minimum boluklarnitenin (nitelerin) konulaca yapnnen azndan ekipman alrkendestekleyecek ekilde tasarlanmasgerekir. Tablo 2 yer gereksinim plannabaknz. Tablo 1 - Tavsiye edilen minimum boluklarnite ebadMinimum boluklar (mm)12345TSD/TSH 060 1829 1219 914914914TSD/TSH 072 1829 1219 914914914TSD/TSH 090 1829 1219 914914914TSD/TSH 102 1829 1219 914914914TSD/TSH 120 1829 1219 914914914YSD/YSH 060 1829 1219 914914914YSD/YSH 072 1829 1219 914914914YSD/YSH 090 1829 1219 914914914YSD/YSH 102 1829 1219 914914914YSD/YSH 120 1829 1219 914914914WSD/WSH 060 1829 1219 914914914WSD/WSH 072 1829 1219 914914914WSD/WSH 090 1829 1219 914914914 Tablo 2 - nite arlklar ve yerekimi merkezi Maksimum arlkKe arl (1)Yer ekimi merkezinite ebadSevkiyat NetABC D UzunlukGenilik (kg) (kg)(kg) (kg) (kg)(kg)(mm) (mm)TSD/TSH 060 259 23575 5648 56 790 480TSD/TSH 072 365 326 107 8358 78 970 560TSD/TSH 090 428 389 13110167 89 970 530TSD/TSH 102 445 405 13310672 94 990 560TSD/TSH 120 485 445 14711581104 990 560YSD/YSH 060 285 26081 6454 62 810 510YSD/YSH 072 390 350 113 9064 83 990 560YSD/YSH 090 458 419 13911075 95 970 530YSD/YSH 102 474 434 14111479100 1020560YSD/YSH 120 520 481 15512689111 1020560WSD/WSH 060 266 24177 5849 58 790 480WSD/WSH 072 408 368 122 9366 87 970 560WSD/WSH 090 418 378 128 9567 88 970 530 Notlar: (1) Ke arlklar yalnzca bilgi amal verilmitir. Tm modeller, bir pervaz veya dengi bir ereve destei ile desteklenmelidir.RT-SVX20B-TR 7 8. Kurulumekil 4Center of Agravity length B Center of gravity width D CCenter of gravityTablo 3 - Fabrikada kurulmu opsiyonlarn ve aksesuarlarn net arlklar (kg)MotorizeManelStandarttan Barometrik ElektrikliScak su nite ebad Ekonomizer D Hava D Havaat PervazbykBoaltmastclarserpantiniDamperiDamperi Motor TSD/TSH 060 11,83,2 9,17,3 31,8 - 6,814,0 TSD/TSH 072 16,34,513,611,852,2 3,613,617,0 TSD/TSH 090 16,34,513,611,852,2 3,613,617,0 TSD/TSH 102016,34,513,611,852,2 3,613,619,0 TSD/TSH 120 16,34,513,611,852,2 3,613,619,0 YSD/YSH 060 11,83,2 9,17,3 31,8 - 6,8 YSD/YSH 072 16,34,513,611,852,2 3,613,6 YSD/YSH 090 16,34,513,611,852,2 3,613,6 YSD/YSH 102 16,34,513,611,852,2 3,613,6 YSD/YSH 120 16,34,513,611,852,2 3,613,6 WSD/WSH 060 11,83,2 9,17,3 31,8 - 6,814,0 WSD/WSH 072 16,34,513,611,852,2 3,613,617,0 WSD/WSH 090 16,34,513,611,852,2 3,613,617,0Notlar:(1) Burada listelenmeyen opsiyonlarn arl < 3 kg.(2) Fabrikada kurulan aksesuarlar sipari ederken net arlk nite arlna eklenmelidir.(3) Baz aksesuarlar tm nitelerde bulunmaz.8RT-SVX20B-TR 9. Kurulumnitenin kurulmas 3. Kanal kapaklarn ekil 4teekil 5 - Yatay boaltmaya dnmgsterildii gibi yerletiriniz. Beslemekanal kapa, aa ak dnTahliye Dnmazlarna (izolasyon aa doru)nitenin Dikey tahliye konumuna panelin bir taraf bir tespit asnngetirilmesi gerekiyorsa Tranedan bir altndan birletirilerek ve dier tarafn3 vida ile sabitlenerek taklr.panel istenmelidir. 4. Dn kanal kapan (izolasyonnitenin Yatay boaltma konumunayukar doru) kanal kapann dgetirilmesi gerekiyorsa aadaki kenar kanal flanlarndaki tespitdnmn yaplmas gerekmektedir:klipsleri ile birleene kadar besleme1. Dn ve besleme kanal kapaklarnazlarna doru kaydrnz. Her birkarnz.kanal kapann d kenarn iki vidaile sktrnz.2. Dn kanal kapana contauygulaynz.1 = Besleme kanal kapa, izolasyon aadoru2 = Taklan conta ile kanal kapan izolasyontaraf yukar bakacak ekilde eviriniz3 = Kanal kapann kenar tespit asnnaltna gelirnitenin atya monte edilmesiat st pervazn bina yapsnnbalant kirilerine sabitleyiniz. at stpervaznn conta yzey seviyesini,evresine yerletirilmi vida cvatalar ileayarlanan a braketleri kullanarakyapnz. Yapkan contalar pervaznconta yzeyine yerletiriniz (evre veapraz paralar). niteyi kurmadannce pervazlarn etrafndaki at stszdrmazln mevcut inaatstandartlarna gre yapnz.Not: nite, youma aknn youmaekil 6 - nitenin atya monte edilmesitepsisinden olmasn salamak iinmkemmel bir dzgnlkte taklmaldr.at st nitesi pervazn iine geer vepervaz tarafndan desteklenir. niteyi,belirtilen ynlere uygun uyacak ekildekonumlaynz: nitenin tahliye ve giriazlar pervaznkilerle uyumaldr. 11 = ereveRT-SVX20B-TR 9 10. Kurulumnitenin yere kurulmas Kanal ann balanmas Kanal a tasarm iin piyasada uygulanabilen tavsiyelere uyunuz,niteyi yere kurmak iin taban dz zellikle:olmal ve salam bir ekilde1) Aa akl tahliye niteleri . nitedeki titreimlerin geiinidesteklenmelidir. Yatay boaltma(TSD,WSD,YSD)snrlamak iin esnek kanalniteleri iin youma tahliyesi ile ilgili at st pervaznn kullanlmasseeneklerinin kurulumuproblemleri ve harici serpantin at st pervaz kanaldaki. Ses seviyesini drmek iin hareketbozulmasn engellemek amacylayoumay nlemek iin tahliye ve edebilen vanalar veya deflektrlerykseklii kar tabakasna gre giri alarndaki d duvarlara izole kullannz.belirlenmesi gereken metal veya betonedilmelidir.levha gibi bir destek gerekir. Gerekirse Tahliye ve giri azlarnn etrafndaki 2) Yatay boaltma niteleriat st nitesinin taban ile destek kntlar, flanlarn kanallarn ucuna (TSH,WSH,YSH) balanmasn salar. at st Giri ve tahliye kanallar izolearasna titreim nleyici bir malzemepervaz plannda tavsiye edilenedilmelidir (termal izolasyon).kullannz.salam kanal ular kullanyorsanz Da yerletirilen kanal blmNot: nitenin kurulumu yerel kanunlara niteyi kurmadan nce bu paralar szdrmaz olmaldr.uygun olmaldrsabitlemeniz gerekmektedir. nitedeki titreimlerin geiininlemek iin esnek bir konnektrkullannz. Bu esnek kanal binanniine yerletirilmelidir. Not: Ekonomizer opsiyonuna sahip nitelerde, scaklk ve nem sensrleri dn kanalna taklmaldr. Ekonomizer balants, fabrikada monte edilmitir fakat damper konumu yerinde ayarlanmaldr.ekil 7 - nitenin yere kurulmas1 = Beton levha10RT-SVX20B-TR 11. Kurulum Tablo 4 - Aa akl niteler iin kanal boyutlar (mm)nite ebad A B CDEFlanlar TSD/YSD/WSD 060619357 411 459 356 31 TSD/YSD 072/090/102/120857451 451 857 356 31 WSD 072/090 Tablo 5 - Yatay niteler iin kanal boyutlar (mm)nite ebad AB C D TSH/YSH/WSH 060591 337375 438 TSH/YSH 072/090/102/120832 425606 489 WSH 072/090ekil 8 - Aa akl niteler iin kanal boyutlar ekil 9 - Yatay niteler iin kanal boyutlar B AC D A R RSC S E BDS = BeslemeS = BeslemeR = DnR = DnRT-SVX20B-TR11 12. Kurulum Youma drenaj borularekil 10 - Youma drenajnn yeri P sifonuna sahip 3/4" youma drenaj balants verilmektedir. Drenaj hattn altrrken yerel kanun ve standart boru sistemi uygulamalarna uyunuz. Bir tpa takp niteyi altrmadan nce su ile doldurduunuzdan emin olunuz. Uzun, dz ve yatay almalar nlemek iin hatt aaya doru, niteden uzaa ekiniz. ekil 11e baknz. Youma drenaj nitenin her iki1 tarafndaki drenaj tpasnn taklmas iin karlabilir. 1 = Ana Youma drenajnn yeri ekil 11 - Youma drenaj hattnn yeri 1 = Statik basn drenaj tavas 2 = Panel duvar 3 = " drenaj 4 = Temizleme tapas12RT-SVX20B-TR 13. KurulumGaz boru sistemi kurulumuDIKKAT! nite valfi gaz giriindeki Dikkat! Gaz boru sisteminde, brlr gaz basn 0,035 bardan yksekse birbalantsnda hibir gerginlikKurulum, tm standart ve dzenlemelere genleme valfi taklmaldr.olmamaldr.uygun olmaldr. Boru sistemi kendini destekleyen tipteNot: Genleme valfi kullanlan gaz tipinenitenin yanna taklacak gaz beslemeolmal ve brlre yaplan son balantayarlanmaldr:boru sistemi ve gaz durdurma valfi ebad esnek bir boru ile yaplmaldr. niteye G 20: 20 mbtam ykle alrken gaz basncnnbir toz korumasnn (filtre) yukar ynde G 25: 25 mbnitede yeterli olduundan emin olacak taklmasn salaynz. G 31 (Propan): 37 veya 50 mbekilde olmaldr. Tablo 6 - Gaz brlr modelleriniteBrlr ebadYSD/YSH 060G120YSD/YSH 072G200YSD/YSH 090G200YSD/YSH 102G250YSD/YSH 120G250 Brlr performans iin Tablo 51e baknz. Gaz sznts kontrol prosedr 1. Gaz hattndan havay tahliye edinizekil 12 - Klasik gaz besleme boru sistemi 2. Gaz hatt basn test:Valf 4 kapatp valf 2yi anz 3. Gaz borusuna sznt kontrol yapnz. "Typol", "1000 bulles" veya benzer bir rn kullanarak gaz borusundaki szntlara baknz. Sabunlu su kullanmaynz. UYARI! Gaz szntlarn kontrol etmek iin asla ak alev kullanmaynz. nitenin giri balantsnda gereken gaz basnc tablo Tablo 50.de verilmitir. Not: Propan gaz ile altrmak iin brlr, bir basn snrlayc ile (Trane tarafndan verilir) taklr.1 = Evaporatr blm2 = Gaz brlr blm3 = Kondenser blm4 = Gaz besleme balants5 = Gaz besleme hatt6, 8 = Gaz durdurma valfi (Sahada tedarik)7 = Genleme valfi (Sahada tedarik)9 = Filtre (Sahada tedarik)RT-SVX20B-TR 13 14. KurulumFiltre kurulumuBesleme fan ayarFiltrelere eriim salamak iin aazel bir uygulama iin besleme fannnakl nitelerdeki besleme fan eriimdoru ayarna karar vermek iinpanelini ve yatay nitelerin sonundaki aadaki prosedr izleyiniz.filtre eriim panelini karnz.1. Sistem ve aksesuarlarla ilgili toplamharici statik basnca karar veriniz.Filtrelerin says ve ebad nitenin Datm sistemindeki dizayn havaebadna ve konfigrasyonuna greak oran ve dizayn harici statikbelirlenir. Opsiyon olarak karlabilirbasn dmesini belirleyiniz.filtreler seilmise besleme fan niteye taklan aksesuarlarn statikblmnde tanr.basn dmesini ekleyiniz. (Tablo 9) Toplam aksesuar statik basnDIKKAT! Filtreleri yerletirmeden niteyidmesini (adm 1bden) dizaynaltrmaynz.harici statik basncna (adm 1den)Filtrelerde izin verilen maksimum basnekleyiniz. Bu iki deerin toplam,dmeleri aadaki gibidir:toplam sistem harici statik basncdr. 2. Toplam sistem harici statik basncnaEU2/G2: 120 Paok yakn olan harici statik basncEU4/G4: 150 Pabulmak iin tablo 10dan 35e kadarkullannz. Daha sona, niteniz iinuygun hava ak orann belirleyiniz.Elde edilen deer, besleme fanmotoru ve fan devri iin fren beygirgcn gsterir. 3. Tablo kasnan Tablo 8e greayarlaynz.Tablo 7 - Filtre dzeni EU2/G2 EU4/G4 niteMiktarBoyutMiktarBoyutTSD/TSH/YSD/YSH/WSD/WSH 060 2(508x762x25)2(500x750x25)TSD/TSH/YSD/YSH/WSD/WSH 072 4(406x635x50)4(395x625x50)TSD/TSH/YSD/YSH/WSD/WSH 090 4(406x635x50)4(395x625x50)TSD/TSH/YSD/YSH 102 4(508x635x50)4(500x625x50)TSD/TSH/YSD/YSH 120 4(508x635x50)4(500x625x50)14RT-SVX20B-TR 15. KurulumHava aknn arttrmak iin Kay ayarlamak iin Kaylar karrken veya yenisiniDeiken kasnak seti vidasn gevetip Fan kaylar, nitenin dzgntakarken kasnaklarn zerindenkasna saat ynnde eviriniz.almasn salamak iin periyodik germeyiniz. Kaylar, motor montaj olarak kontrol edilmelidir. Kaylar, alanndaki kay gerginlii ayarHava akn azaltmak iin ypranm veya anm grnyorsacvatalarn kullanarak gevetiniz.Deiken kasnak seti vidasn gevetip deitirilmesi gerekmektedir. Yeni kaylar takldnda kaykasna saatin tersi ynnde eviriniz.ift kayl niteler, eit kay uzunluunugerginliini ayarlaynz. salamak iin elemi bir kay setine gereksinim duyar.Tablo 8 - Motor kasna/Fan hzFan hz (dev/dak) Standart tahrik ve motor 6 tur 5 tur 4 tur 3 tur 2 tur 1 turnite Kapal AkAkAkAkAkAkTSD/TSH 060Yok 898 9671036 11051174 1243TSD/TSH 072Yok 698 751 806 859 913 967TSD/TSH 090Yok 752 806 860 914 9681020TSD/TSH 102Yok 688 737 786 835 885 934TSD/TSH 120Yok 782 838 894 950 1006 1062YSD/YSH 060Yok 1036 11051174 12431312 1381YSD/YSH 072Yok 806 860 913 968 1022 1074YSD/YSH 090859 913 9671021 10751129YokYSD/YSH 102786 836 885 934 982 1032YokYSD/YSH 120894 95010061062 11181174YokWSD/WSH 060Yok 898 9671036 11051174 1243WSD/WSH 072Yok 698 751 806 859 913 967WSD/WSH 090Yok 752 806 860 914 9681020Fan hz (dev/dak) Standarttan byk tahrik ve motor 6 tur 5 tur 4 tur 3 tur 2 tur 1 turnite Kapal AkAkAkAkAkAkTSD/TSH 060Yok 1243 13111379 14501515 1588TSD/TSH 072Yok 96710211075 11281183 1235TSD/TSH 09011121182 12521322 13921460YokTSD/TSH 102Yok 97110411111 11811251 1321TSD/TSH 12010621118 11741229 12851341YokYSD/YSH 060- - - - - --YSD/YSH 072Yok 96710211075 11281183 1235YSD/YSH 09011121182 12521322 13921460YokYSD/YSH 102Yok 97110411111 11811251 1321YSD/YSH 12010621118 11741229 12851341YokWSD/WSH 060Yok 1243 13111379 14501515 1588WSD/WSH 072Yok 96710211075 11281183 1235WSD/WSH 09011121182 12521322 13921460YokRT-SVX20B-TR 15 16. Kurulum Parann hava basn dmeleri Tablo 9 - Aksesuarlardaki basn dmesiEkonomizernite Hava ak FiltreFiltreElektrikli Scak su%100 Boyutu(m3/s) EU2/G2EU4/G4 Istcserpantini d hava30603150 38 17 4934003855 46 21 5506037404661 55 25 6240805566 64 30 6836701337 277 4640801642 299 5207244901946 31 11 5849002350 33 13 6445901947 33 12 6651002452 39 15 7409056102957 45 20 8361203562 52 25 9252001642 408 6457802047 50 10 7210263602552 62 12 8169403057 75 15 9061202250 52 11 8468002755 62 14 9512074803361 73 1710681604066 85 2011716RT-SVX20B-TR 17. KurulumBesleme fan performanslarTablo 10 - TSD 060 Mevcut statik basnHarici Statik Basn (Pa)255075 100125150 175200225250275 300FanFanm3/sdev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW2720 ------- -- -899 0,439440,49 9850,541023 0,591060 0,641093 0,6911260,743 060------- - 9040,49 947 0,549880,58 1028 0,641067 0,701104 0,761138 0,8211710,873 400------ 9180,579580,62 998 0,67 10360,71 1073 0,761111 0,821147 0,891182 0,9612151,023740 ---- 9300,65 9770,711016 0,77 10530,82 10890,88 1124 0,931158 0,981191 1,031226 1,1012581,1740809090,71 9500,76 9900,80 1034 0,871074 0,93 11101,00 11431,06 1177 1,121209 1,171241 1,231272 1,29- - 325 350 375FanFanFanm3/sdev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW2720 11600,79 1190 0,84 1222 0,903060 12030,93 1232 0,98 1262 1,043400 12461,09 1276 1,15 1306 1,213740 12901,25----4080 ------Tablo 11 - TSH 060 Mevcut statik basnHarici Statik Basn (Pa)255075 100125150 175200225250275 300FanFanm3/sdev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW2720 ------ 8980,439530,48 10010,54 10450,59 1087 0,651129 0,711168 0,771206 0,8312410,893060 ---- 8970,48 9530,541008 0,60 10580,67 11020,73 1143 0,791181 0,851219 0,921256 0,9912911,053400 -- 9080,54 9610,60 1012 0,671062 0,74 11110,81 11570,88 1198 0,951237 1,021274 1,091309 1,1613431,2437409230,63 9780,69 1028 0,76 1075 0,831120 0,91 11660,99 12111,06 1254 1,141294 1,221330 1,29 - - - -40809970,80 1049 0,87 1096 0,94 1140 1,021183 1,10 12231,18 12661,27- -- -- -- - - - 325 350 375Fan FanFanm3/sdev/dakkW dev/dak kW dev/dak kW2720 12750,96 1306 1,02 1338 1,093060 13261,12 1359 1,19 1390 1,263400 13761,31----3740 ------4080 ------Standart tahrikStandarttan byk tahrikNot: Verilerde standart filtreler ve slak tip serpantinler iin basn dmeleri vardrRT-SVX20B-TR 17 18. KurulumTablo 12 - TSD 072 Mevcut statik basn Harici Statik Basn (Pa)2550 75 100125150 175 200 225 250275 300 FanFanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW3260 ---- --- -- -726 0,417690,47 811 0,52 8510,58 8890,65925 0,71960 0,773670 ---- --- - 7060,43 751 0,497920,55 832 0,61 8710,67 9080,74944 0,81978 0,874080 ---- --- - 7320,51 777 0,588180,64 856 0,71 8930,77 9300,84964 0,91998 0,994490 ---- -- 7150,547580,60 802 0,688450,75 883 0,82 9190,89 9530,96986 1,04 1019 1,114890 ----7060,58 7490,647890,71 830 0,798700,87 909 0,95 9451,02 9791,10 1011 1,18 1043 1,26 325 350375 FanFanFanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW32609940,83 1026 0,89 10570,9536701010 0,94 1043 1,01 10731,0840801030 1,06 1063 1,14 10921,2144901051 1,19 1082 1,27 11121,3548901073 1,34 1103 1,42 11331,51Tablo 13 - TSH 072 Mevcut statik basn Harici Statik Basn (Pa)2550 75 100125150 175 200 225 250275 300 Fan Fanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kWdev/dak kW3260 ---- --- - 7260,39 771 0,458140,51 857 0,57 8990,63 9390,70978 0,76 1015 0,833670 ---- -- 7160,427620,48 804 0,548430,60 883 0,67 9220,74 9600,81996 0,87 1034 0,954080 ----7010,45 7510,517980,59 839 0,658770,71 914 0,78 9500,85 9840,93 1020 1,00 1055 1,084490 -- 7100,517450,56 7880,628330,69 875 0,779140,85 949 0,91 9840,98 1016 1,06 1049 1,14 1081 1,2348907260,58 7620,647950,70 8280,768690,82 911 0,919500,99 986 1,07 1019 1,14 1051 1,22 1081 1,30 1112 1,38 325 350375 FanFan Fanm3/s dev/dak kW dev/dak kWdev/dak kW32601051 0,90 1086 0,97 11181,0436701069 1,02 1103 1,09 11361,1740801089 1,16 1122 1,23 11541,3144901113 1,31 1144 1,40 11761,4848901141 1,47 1170 1,57 11991,66 Standart tahrik Standarttan byk tahrik Not: Verilerde standart filtreler ve slak tip serpantinler iin basn dmeleri vardr18 RT-SVX20B-TR 19. KurulumTablo 14 - TSD 090 Mevcut statik basn Harici Statik Basn (Pa)25 5075 100125150 175200225250275 300 FanFanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW4080 -- ----- - 7500,547940,608340,67 8730,73 9090,809450,87 980 0,95 1013 1,024590 -- ----- - 7870,668300,748710,82 9080,89 9430,969771,041010 1,11 1043 1,195100 -- -- 7470,68 7890,748270,828670,909060,98 9441,06 9801,15 10131,231045 1,31 1076 1,395610 --7550,77 7970,85 8360,928731,009081,089441,17 9801,26 1016 1,35 10501,451081 1,54 1111 1,6361207710,888090,96 8481,06 8851,149211,229541,309861,39 1019 1,49 1052 1,58 10851,691116 1,79 1148 1,89 325350 375 FanFanFanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW40801046 1,10 10761,17 1106 1,2545901074 1,27 11051,36 1134 1,4451001105 1,47 11341,56 1163 1,6556101141 1,72 11681,80 1197 1,9061201177 1,99 12042,08 1232 2,18Tablo 15 - TSH 090 Mevcut statik basn Harici Statik Basn (Pa)25 5075 100125150 175200225250275 300Fan Fanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kWdev/dak kWdev/dak kW4080 -- ---- 7690,548140,618550,678930,73 9290,81 9650,889990,961035 1,04 1070 1,124590 -- -- 7730,62 8170,688620,769040,859410,92 9750,98 1009 1,06 10411,141073 1,22 1104 1,3151007710,688050,74 8370,81 8700,879120,949511,039891,12 1025 1,21 1056 1,28 10881,361117 1,44 1146 1,5356108420,898730,96 9031,03 9301,109631,17 10001,25 10371,34 1073 1,45 1106 1,55 11361,631165 1,72 1194 1,8061209131,149421,22 9701,30 9961,371021 1,45 10521,52 10861,61 1121 1,71 1153 1,82 11841,931215 2,04 1242 2,13 325350 375 FanFanFanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW40801104 1,19 11371,27 1168 1,3545901136 1,40 11671,48 1198 1,5751001176 1,62 12051,72 1233 1,8256101220 1,88 12481,98 1275 2,0861201269 2,22 12952,31 1319 2,40 Standart tahrik Standarttan byk tahrikNot: Verilerde standart filtreler ve slak tip serpantinler iin basn dmeleri vardrRT-SVX20B-TR19 20. KurulumTablo 16 - TSD 102 Mevcut statik basn Harici Statik Basn (Pa)25 5075100 125150 175 200225 250 275300 FanFanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW4620 -- ---- - - - -695 0,627330,717690,818020,90 8331,00 8631,11892 1,215200 -- ---- - -6880,64 725 0,737610,837960,938281,03 8611,13 8911,24919 1,355780 -- ----6890,68 7240,76 759 0,867920,968251,078561,18 8871,28 9171,40946 1,516350 -- -- 6930,727290,82 7640,92 795 1,018261,118571,228871,34 9161,46 9451,58974 1,706930 --7060,80 7380,897700,98 8041,09 834 1,198641,308921,409201,52 9481,64 9761,78 1002 1,91 325350 375400 425450 475 500 FanFanFan Fan FanFanFanFanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kWdev/dak kWdev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW46209201,339461,44 9731,559991,6710251,79 10501,90 10732,02 10982,1452009461,469731,58 9991,71 10241,8310481,96 10722,09 10962,22 11192,3457809741,63 10011,75 1026 1,88 10512,0110742,14 10992,27 11212,41 11432,5563501001 1,82 10281,95 1054 2,08 10792,2011032,34 11262,48 11482,62 11702,7669301029 2,04 10552,17 1081 2,30 11052,4311302,58 11542,72 11762,85 11993,01Tablo 17 - TSH 102 Mevcut statik basn Harici Statik Basn (Pa)25 5075100 125150 175 200225 250 275300 FanFanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW4620 -- ----6890,58 7340,67 781 0,778260,888650,988981,07 9281,16 9561,25982 1,335200 -- -- 6930,647350,73 7730,82 812 0,928551,038971,159341,27 9691,38 9991,49 1026 1,585780 --7110,75 7430,827810,91 8191,01 853 1,118861,219251,349641,47 1000 1,60 1034 1,73 1067 1,8663507350,897700,97 7991,048301,12 8651,23 899 1,349301,459601,569941,68 1028 1,82 1063 1,96 1098 2,1169307961,148281,23 8571,318831,39 9131,48 945 1,609771,72 10061,841034 1,96 1061 2,08 1093 2,23 1125 2,38 325350 375400 425450 475 500 FanFanFan FanFanFan FanFanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kWdev/dak kW dev/dak kW dev/dak kWdev/dak kW dev/dak kW46201008 1,42 10331,51 1056 1,60 10791,6911021,78 11251,87 11461,95 11682,0452001052 1,68 10781,78 1101 1,88 11241,9811462,08 11682,18 11882,27 12092,3757801094 1,97 11202,08 1145 2,20 11682,3111912,42 12132,53 12342,63 12542,7463501129 2,26 11582,40 1185 2,53 12102,6612342,78 12562,90 12783,03 12993,1569301157 2,53 11882,70 1218 2,86 12453,0112733,16 12973,31- - - - Standart tahrik Standarttan byk tahrik Not: Verilerde standart filtreler ve slak tip serpantinler iin basn dmeleri vardr20RT-SVX20B-TR 21. KurulumTablo 18 - TSD 120 Mevcut statik basn Harici Statik Basn (Pa)25 50 75100125150 175200225 250 275300 Fan Fanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kWdev/dak kW5440 -- -- -- - -- -- -789 0,93 8221,038561,14 8871,25 9171,36945 1,476120 -- -- -- - -- -797 0,99 829 1,10 8601,228921,34 9221,46 9511,57979 1,696800 -- -- --7821,018141,11 844 1,21 874 1,32 9031,449321,56 9601,69 9881,82 1015 1,957480 -- --8031,148341,248641,36 894 1,48 922 1,59 9481,709751,82 1001 1,95 1028 2,09 1053 2,2381608031,218331,318611,428871,529161,64 945 1,77 972 1,90 9972,021022 2,14 1046 2,27 1071 2,41 1095 2,55 325350375400425450 475500 FanFanFanFanFanFanFanFanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW54409731,609991,72 10241,84 10481,971072 2,10 10952,231117 2,37 1140 2,5161201007 1,82 10331,94 10592,07 10822,201107 2,34 11302,491152 2,63 1173 2,7768001042 2,08 10682,21 10932,35 11172,481142 2,63 11642,761187 2,91 1209 3,0674801078 2,38 11032,52 11282,66 11522,811176 2,95 11983,101221 3,25- -81601119 2,70 11422,86 11663,02 11893,171212 3,33 - - - -- -Tablo 19 - TSH 120 Mevcut statik basn Harici Statik Basn (Pa)25 50 75100125150 175200225 250 275300 Fan Fanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kWdev/dak kW5440 -- -- -- - - 8070,94 844 1,04 886 1,16 9261,289651,41 1000 1,53 1029 1,64 1057 1,756120 -- --7920,998291,088651,19 898 1,30 930 1,41 9651,531002 1,67 1038 1,81 1072 1,95 1106 2,1068008021,138331,228601,298901,389231,50 956 1,62 986 1,73 1015 1,851044 1,98 1077 2,12 1111 2,28 1143 2,4374808761,499051,589311,679551,759831,86 10141,991045 2,12 1072 2,251098 2,37 1125 2,51 1152 2,65 1182 2,8181609501,919772,02 10022,11 10252,201048 2,30 10742,421102 2,56 1131 2,711156 2,84 1181 2,98 1205 3,12 1229 3,27 325350375400425450 475500 FanFanFanFanFanFan FanFanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kWdev/dak kW dev/dak kW54401084 1,86 11081,96 11322,06 11552,171177 2,27 11982,371219 2,48 1239 2,5861201134 2,22 11602,35 11852,47 12092,591231 2,70 1252 2,82 1274 2,94 1295 3,0668001174 2,58 12042,74 12322,90 12603,051283 3,18 13063,32- -- -74801211 2,97 12413,14 12703,31 - -- -- - - -- -8160 -- -- -- - -- -- - - -- - Standart tahrik Standarttan byk tahrikNot: Verilerde standart filtreler ve slak tip serpantinler iin basn dmeleri vardrRT-SVX20B-TR 21 22. KurulumTablo 20 - YSD 060 Mevcut statik basn Harici Statik Basn (Pa)2550 75 100125150 175200225250275 300 FanFanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW2720- - - -- -- -- -- - - - 1043 0,621078 0,671113 0,721145 0,7711770,823060- - - -- -- -- -- - 1066 0,70 1103 0,761137 0,821169 0,871202 0,9312320,983400- - - -- -- - 1052 0,73 10890,791126 0,85 1162 0,921196 0,981229 1,051260 1,1112891,173740- - - - 10510,82 1087 0,871122 0,92 11560,981190 1,03 1224 1,101257 1,171288 1,241320 1,32- -40801055 0,90 1093 0,97 11271,03 1160 1,091193 1,15 12251,201256 1,26 1288 1,32 - -- -- - - -325 350375 FanFanFanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW27201208 0,87 1238 0,93 12680,9830601262 1,04 1290 1,09 13191,1534001319 1,24 1347 1,30- -3740- - - -- -4080- - - -- -Tablo 21 - YSH 060 Mevcut statik basn Harici Statik Basn (Pa)2550 75 100125150 175200225250275 300 FanFanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW2720- - - -- -- -- -10690,631111 0,68 1151 0,741189 0,801225 0,871260 0,9312930,993060- - - -- - 1056 0,661100 0,73 11410,791180 0,85 1218 0,921255 0,981290 1,051324 1,1213571,193400- - 1033 0,70 10830,77 1131 0,841176 0,91 12160,981253 1,05 1289 1,131323 1,201357 1,27 - - - -37401072 0,83 1117 0,90 11630,98 1209 1,061251 1,14 12921,211329 1,29- -- -- -- - - -40801161 1,06 1203 1,14 12451,23 1287 1,31 - -- - - -- -- -- -- - - -325 350375 FanFanFanm3/s dev/dakkWdev/dak kW dev/dak kW27201324 1,06 1355 1,13 13831,2030601390 1,26 - -- -3400- - - -- -3740- - - -- -4080- - - -- - Standart tahrik Standarttan byk tahrikNot: Verilerde standart filtreler ve slak tip serpantinler iin basn dmeleri vardr22RT-SVX20B-TR 23. KurulumTablo 22 - YSD 072 Mevcut statik basnHarici Statik Basn (Pa)255075 100125150 175200 225 250275 300 Fan Fanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kWdev/dak kW3260 ------- -- -- - 8200,54 8590,60 8960,66 9320,72968 0,78 1000 0,843670 ------- -- -814 0,588540,64 8910,71 9280,78 9630,84996 0,91 1028 0,984080 ------- - 8140,64 853 0,708900,77 9260,84 9610,91 9940,98 1027 1,05 1058 1,134490 ------ 8150,708570,77 894 0,849290,91 9630,98 9961,06 1028 1,14 1060 1,22 1090 1,294890 ---- 8180,77 8600,858990,93 936 1,019701,08 1003 1,16 1035 1,24 1066 1,32 1096 1,40 1125 1,48 325 350 375 FanFanFanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW32601033 0,90 1063 0,96 1094 1,0336701061 1,05 1091 1,12 1121 1,1840801090 1,21 1118 1,28 1149 1,3644901120 1,38 1150 1,46 1178 1,5448901155 1,57 1181 1,66 1210 1,75Tablo 23 - YSH 072 Mevcut statik basnHarici Statik Basn (Pa)255075 100125150 175200 225 250275 300 Fan Fanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kWdev/dak kW3260 ------- -- -824 0,528660,59 9070,65 9470,71 9860,78 1023 0,84 1059 0,923670 ------- - 8260,57 865 0,649030,71 9430,78 9790,84 1017 0,91 1053 0,98 1087 1,064080 ------ 8360,648740,70 911 0,779470,84 9820,92 1017 1,00 1051 1,07 1085 1,15 1119 1,234490 ---- 8470,72 8880,809240,86 959 0,939931,00 1026 1,08 1058 1,17 1089 1,25 1122 1,34 1153 1,4248908180,74 8580,81 9000,88 9400,979771,05 10101,131042 1,20 1073 1,27 1104 1,36 1133 1,45 1163 1,54 1192 1,64 325 350 375 FanFanFanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW32601093 0,98 1126 1,06 1156 1,1236701121 1,13 1153 1,21 1185 1,2940801151 1,30 1182 1,38 1214 1,4744901184 1,50 1215 1,59--48901221 1,72---- Standart tahrik Standarttan byk tahrikNot: Verilerde standart filtreler ve slak tip serpantinler iin basn dmeleri vardrRT-SVX20B-TR 23 24. KurulumTablo 24 - YSD 090 Mevcut statik basn Harici Statik Basn (Pa) 255075 100125150 175200 225 250 275300 FanFanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW4080------- -- -869 0,739060,80 9410,87 9760,94 1009 1,01 1042 1,09 1073 1,174590------- - 8870,85 922 0,929580,99 9911,07 1024 1,14 1055 1,22 1086 1,30 1117 1,395100---- 8650,89 9050,989431,06 979 1,15 10121,23 1044 1,31 1075 1,39 1105 1,47 1134 1,56 1163 1,655610 8580,97 8941,05 9291,13 9651,221001 1,32 10361,41 10681,50 1099 1,59 1129 1,68 1157 1,77 1185 1,86 1212 1,956120 9301,24 9631,33 9951,42 1028 1,511061 1,61 10931,71 11261,82 1157 1,92 1185 2,02 1212 2,11 1239 2,21 1265 2,31325 350 375 Fan FanFanm3/s dev/dakkW dev/dak kW dev/dak kW408011041,24 1134 1,32 1163 1,40459011461,47 1174 1,56 1203 1,65510011911,74 1218 1,83 1245 1,92561012382,04 1265 2,14 1292 2,24612012902,40 1316 2,51 1340 2,61Tablo 25 - YSH 090 Mevcut statik basn Harici Statik Basn (Pa) 255075 100125150 175200 225 250 275300 FanFanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW4080------ 8510,678890,73 926 0,809620,88 9970,95 1031 1,03 1067 1,11 1101 1,19 1134 1,264590---- 8800,80 9190,889550,94 989 1,01 10221,09 1054 1,17 1086 1,26 1117 1,35 1148 1,43 1180 1,525100 8690,87 9100,94 9501,03 9891,121023 1,21 10561,28 10861,36 1116 1,43 1146 1,52 1175 1,62 1204 1,72 1232 1,815610 9491,14 9851,22 1023 1,30 1058 1,401092 1,51 11241,60 11541,68 1182 1,77 1210 1,85 1237 1,94 1264 2,04 1290 2,14612010291,47 1061 1,55 1096 1,64 1130 1,741162 1,85 11931,96 12222,06 1250 2,16 1276 2,25 1302 2,34 1327 2,43 1352 2,53325 350 375 FanFanFanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW408011661,34 1197 1,42 1229 1,50459012101,60 1241 1,69 1269 1,78510012601,91 1287 2,00 1316 2,10561013162,25 1342 2,36 1367 2,46612013762,64 1401 2,75 1425 2,87 Standart tahrik Standarttan byk tahrikNot: Verilerde standart filtreler ve slak tip serpantinler iin basn dmeleri vardr24RT-SVX20B-TR 25. KurulumTablo 26 - YSD 102 Mevcut statik basn Harici Statik Basn (Pa) 255075 100125150 175 200225 250 275300 FanFanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW4620------- -- -- -787 0,858190,968501,06 8791,17 9071,27934 1,395200------- -- -794 0,92 827 1,028591,138901,23 9181,34 9461,46971 1,585780------- - 8051,00 837 1,11 869 1,229001,339291,44 9591,56 9861,68 1011 1,806350---- 7921,00 8231,108541,21 884 1,33 914 1,459431,579711,69 9991,81 1025 1,94 1051 2,066930 7861,03 8181,14 8481,24 8771,349051,46 933 1,58 961 1,719881,841015 1,97 1041 2,10 1067 2,23 1092 2,36325 350 375 400425450 475 500 Fan FanFanFanFanFanFan Fanm3/s dev/dakkW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kWdev/dak kW4620 9601,50 9871,62 1013 1,73 1038 1,851064 1,97 10872,091111 2,21 11342,345200 9971,70 1023 1,83 1047 1,95 1070 2,081094 2,21 11172,341140 2,47 11632,60578010371,93 1061 2,06 1085 2,19 1107 2,331130 2,46 11512,601174 2,75 11942,88635010772,19 1100 2,32 1123 2,46 1147 2,611168 2,75 11892,891211 3,04 12313,19693011172,50 1140 2,64 1164 2,78 1187 2,921208 3,07 12293,22- - - -Tablo 27 - YSH 102 Mevcut statik basn Harici Statik Basn (Pa) 255075 100125150 175 200225 250 275300 FanFanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW4620------ 7870,798310,89 869 0,99 901 1,089311,179591,26 9861,35 1011 1,43 1036 1,525200---- 7980,88 8411,008831,11 923 1,23 958 1,359891,451017 1,55 1045 1,65 1070 1,75 1094 1,855780 7930,94 8301,04 8631,14 8981,259371,37 975 1,511011 1,64 10451,771075 1,89 1103 2,01 1128 2,12 1152 2,236350 8651,23 8991,34 9301,45 9611,569941,68 10281,821063 1,96 10972,111129 2,26 1159 2,40 1186 2,53 1210 2,656930 9371,57 9701,70 9991,81 1027 1,931055 2,05 10852,191118 2,34 11502,501181 2,66 1211 2,82 1239 2,97 1267 3,13325 350 375 400425450 475 500 FanFanFanFanFanFan FanFanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kWdev/dak kW dev/dak kW462010591,61 1082 1,69 1104 1,78 1127 1,871149 1,96 11702,051191 2,14 12122,24520011171,95 1139 2,05 1161 2,15 1182 2,241203 2,35 12222,441243 2,54 12622,64578011762,34 1198 2,45 1219 2,56 1241 2,671261 2,78 12802,881299 2,99 13193,11635012332,78 1256 2,90 1278 3,03 1298 3,151319 3,27 - - - - - -693012913,27----- -- -- - - - - - Standart tahrik Standarttan byk tahrikNot: Verilerde standart filtreler ve slak tip serpantinler iin basn dmeleri vardrRT-SVX20B-TR25 26. KurulumTablo 28 - YSD 120 Mevcut statik basnHarici Statik Basn (Pa)255075 100125150 175200225250275 300 FanFanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW5440 ------- -- -- - - - 8911,269211,379491,499761,6110011,736120 ------- -- -- - 9131,42 9421,549711,669991,781025 1,9010522,036800 ------- - 9131,48 941 1,609691,73 9971,861024 1,991050 2,121076 2,2611012,397480 -- 8951,48 9231,59 9491,709761,83 10031,961029 2,10 1054 2,241079 2,381104 2,531129 2,6711532,8181609391,75 9671,87 9921,99 1017 2,121042 2,24 10662,381090 2,52 1114 2,671138 2,831161 2,981184 3,1412073,30 325 350 375 400425450 475500 FanFanFanFanFanFanFanFanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW54401027 1,86 1051 1,99 1075 2,12 1098 2,251120 2,38 11432,521166 2,66 1189 2,8061201076 2,17 1100 2,30 1122 2,44 1145 2,581167 2,73 11882,871210 3,02 1230 3,1768001126 2,53 1149 2,67 1172 2,81 1194 2,961216 3,12 12363,26- -- -74801176 2,96 1200 3,11 1222 3,26- -- -- - - -- -8160 ------- -- -- - - -- -Tablo 29 - YSH 120 Mevcut statik basnHarici Statik Basn (Pa)255075 100125150 175200225250275 300 Fan Fanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kWdev/dak kW5440 ------- - 9241,28 962 1,409981,52 1028 1,641055 1,741082 1,851107 1,9511312,066120 ---- 9211,37 9551,499921,63 10281,771063 1,91 1096 2,051126 2,191153 2,311178 2,4312022,5568009431,57 9731,68 1002 1,80 1031 1,921062 2,06 10962,211129 2,36 1161 2,521192 2,681222 2,841249 2,9912733,1374801031 2,06 1060 2,19 1086 2,32 1113 2,451139 2,57 11672,731198 2,90 1228 3,071257 3,24 - -- - - -81601119 2,58 1146 2,79 1171 2,93 1195 3,071219 3,21 12433,36- -- -- -- -- - - - 325 350 375 400425450 475500 FanFanFanFanFanFanFanFanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW54401154 2,16 1176 2,27 1197 2,37 1218 2,471238 2,58 12572,681276 2,78 1296 2,8961201224 2,67 1247 2,79 1268 2,91 1288 3,021308 3,14 13283,26- -- -68001296 3,26----- -- -- - - -- -7480 ------- -- -- - - -- -8160 ------- -- -- - - -- - Standart tahrik Standarttan byk tahrik Not: Verilerde standart filtreler ve slak tip serpantinler iin basn dmeleri vardr26 RT-SVX20B-TR 27. KurulumTablo 30 - WSD 060 Mevcut statik basn Harici Statik Basn (Pa)2550 75 100125150 175200225250275 300 FanFanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW2720 ---- --- -- -- - 9330,47 9750,531014 0,581050 0,631085 0,6811180,723060 ---- --- - 8920,48 935 0,529760,57 1016 0,621056 0,681093 0,741128 0,8011600,863400 ---- -- 9040,559450,60 985 0,651023 0,70 1061 0,751098 0,801135 0,861170 0,9312031,003740 ----9130,63 9590,681001 0,74 10380,801074 0,85 1109 0,901143 0,961177 1,011212 1,0712441,144080 -- 9330,749720,78 1014 0,841056 0,90 10940,971128 1,03 1160 1,091193 1,151225 1,201256 1,2612871,32 325 350375 FanFan Fanm3/s dev/dak kW dev/dak kWdev/dak kW27201151 0,78 1183 0,83 12140,8830601192 0,91 1223 0,97 12521,0234001235 1,06 1265 1,12 12951,1937401276 1,21 1308 1,29 --4080 ---- --Tablo 31 - WSH 060 Mevcut statik basn Harici Statik Basn (Pa)2550 75 100125150 175200225250275 300 FanFanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW2720 ---- --- - 9410,47 990 0,521034 0,58 1077 0,641119 0,701158 0,751196 0,8212310,883060 ---- -- 9370,529920,58 10430,651088 0,71 1130 0,771169 0,831207 0,901244 0,9612801,033400 ----9450,58 9950,651045 0,72 10940,791141 0,86 1185 0,931224 1,001260 1,071295 1,1413301,2137409010,60 9580,67 10090,73 1057 0,801101 0,88 11460,951192 1,03 1235 1,111277 1,181314 1,26 - - - -40809730,76 1026 0,84 10750,91 1120 0,981163 1,06 12041,141245 1,23- -- -- -- - - - 325 350375 FanFanFanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW27201265 0,94 1298 1,00 13301,0730601314 1,10 1346 1,16 13801,2434001363 1,28-- --3740 ---- --4080 ---- -- Standart tahrik Standarttan byk tahrikNot: Verilerde standart filtreler ve slak tip serpantinler iin basn dmeleri vardrRT-SVX20B-TR27 28. KurulumTablo 32 - WSD 072 Mevcut statik basn Harici Statik Basn (Pa)255075 100 125150 175200225250 275300 FanFanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW3260 ------- - 705 0,387510,447940,50 8350,56 8740,629120,689480,75982 0,813670 ------- - 736 0,477790,538210,59 8600,65 8980,729360,799710,86 1004 0,934080 ------ 7200,50768 0,568100,638500,70 8880,76 9250,839610,919950,98 1027 1,064490 ---- 7090,53 7530,60799 0,678430,758820,82 9190,89 9540,979871,041021 1,12 1053 1,204890 -- 7050,58 7490,64 7910,72832 0,798740,889140,96 9501,04 9851,12 10181,201050 1,28 1081 1,36 325 350 375 FanFan Fanm3/s dev/dak kW dev/dakkW dev/dak kW32601015 0,87 1047 0,93 1079 0,9936701037 1,00 1069 1,07 1099 1,1440801060 1,13 1091 1,21 1121 1,2944901085 1,28 1115 1,36 1145 1,4548901112 1,44 1140 1,53 1170 1,62Tablo 33 - WSH 072 Mevcut statik basn Harici Statik Basn (Pa)255075 100 125150 175200225250 275300 FanFanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW3260 ------- - 750 0,427940,488380,55 8820,61 9230,679630,731002 0,80 1038 0,873670 ---- 6950,40 7450,46789 0,518300,588710,65 9100,72 9500,799870,861025 0,93 1060 1,004080 ---- 7370,49 7870,57831 0,648700,709080,76 9440,84 9800,92 10150,991051 1,07 1085 1,154490 -- 7400,55 7810,61 8280,68872 0,779110,849480,91 9830,98 1016 1,06 10491,141081 1,23 1113 1,3148907610,64 7950,70 8280,76 8710,83913 0,919531,009901,08 1023 1,15 1055 1,23 10861,311117 1,40 1147 1,49 325 350 375 FanFanFanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW32601073 0,94 1107 1,01 1140 1,0936701096 1,07 1129 1,15 1162 1,2340801118 1,23 1152 1,31 1185 1,3944901146 1,40 1178 1,49 1208 1,5748901178 1,59 1206 1,68 1236 1,77 Standart tahrik Standarttan byk tahrikNot: Verilerde standart filtreler ve slak tip serpantinler iin basn dmeleri vardr28RT-SVX20B-TR 29. KurulumTablo 34 - WSD 090 Mevcut statik basnHarici Statik Basn (Pa)255075 100125150 175200 225250275300FanFanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kWdev/dak kW dev/dak kW4080 ------- - 7680,56 810 0,638500,70 8880,76 9250,839610,919950,98 1027 1,064590 ------ 7630,638070,70 850 0,788890,85 9260,93 9611,009951,081027 1,15 1059 1,235100 ---- 7700,71 8100,788490,86 890 0,959291,03 9671,12 1000 1,20 10341,281065 1,36 1095 1,455610 -- 7820,83 8230,90 8610,978971,05 933 1,129691,23 1006 1,33 1041 1,42 10741,521104 1,60 1134 1,7061207980,94 8381,04 8761,12 9131,209471,28 980 1,37 10131,47 1047 1,57 1080 1,67 11131,771144 1,88 1173 1,98 325 350 375 FanFanFanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW40801060 1,13 1091 1,21 1121 1,2945901091 1,32 1121 1,40 1151 1,4951001125 1,53 1154 1,62 1183 1,7156101163 1,79 1191 1,88 1217 1,9761201202 2,08 1229 2,17 1256 2,27Tablo 35 - WSH 090 Mevcut statik basnHarici Statik Basn (Pa)255075 100125150 175200 225250275300 Fan Fanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kWdev/dak kW4080 ------ 7870,578310,64 870 0,709080,76 9440,84 9800,92 10150,991051 1,07 1085 1,154590 -- 7530,59 7920,65 8390,728820,80 922 0,889580,95 9921,02 1026 1,10 10581,181090 1,27 1122 1,3651007890,71 8220,78 8530,84 8920,919350,99 974 1,08 10111,18 1044 1,25 1076 1,33 11061,411136 1,49 1165 1,5956108620,93 8921,01 9211,08 9511,159881,22 10261,31 10621,42 1096 1,52 1129 1,61 11581,691187 1,78 1214 1,8661209341,20 9631,28 9901,35 1016 1,431045 1,51 10791,59 11151,69 1148 1,80 1180 1,91 12102,021239 2,12 1266 2,21 325 350 375 FanFanFanm3/s dev/dak kW dev/dak kW dev/dak kW40801118 1,23 1152 1,31 1185 1,3945901153 1,45 1185 1,53 1216 1,6251001194 1,68 1223 1,78 1251 1,8856101242 1,96 1269 2,06 1296 2,1761201291 2,30 1317 2,39 1343 2,49 Standart tahrik Standarttan byk tahrik Not: Verilerde standart filtreler ve slak tip serpantinler iin basn dmeleri vardrRT-SVX20B-TR 29 30. KurulumElektrik balantsAr akm koruma Uygun konnektrler kullanlmaldr. niteyi besleyen devre paras ulusal binann yapsnda ses geiini nlemekElektrik paneli nitenin kompresr iin esnek boru destekleri gerekir.blmne yerletirilir. kompresrveya yerel kanunlara ve Tablo 36da belirtilen maksimum nite amperineTm balantlarn sktrldndan emineriim panelini karnz. nite, 400 Volunuz.+/- %5/50 Hz/3 ph ile almak zere uygun olarak korunmaldr.tasarlanmtr.Not: Elektrik tesisat 1. Topraklama, ulusal ve yereldzenlemelere uygun olarakFabrikadan tedarik edilen balant nitenin g kayna 4 kurallara uygun,yrtlmelidir.kesme dmesi (opsiyon)kesit alanl 4 elektrik kablosu ile 2. makineler, 10kAlik bir ksa devre iinBalant kesme dmesi fabrikada salanmaldr. tasarlanmtr. Daha yksek devrelimonte edilir. Kompresr blmndeG kayna kablolar szdrmaz borulara uygulamalar iin yerel sat ofisinizedannz.bulunmaktadr. Balant kesmeyerletirilmeli ve elektrikli stcs olmayandmesini, nitenin d ksmna, niteler iin elektrik panelinin altndan ve Kompresr elektrikli evre uyumukondenser serpantini ile elektrik paneli elektrikli stc opsiyonu seildiindearasna (nitenin st kesine yakn)stma blmnden gemelidir. Kablolar, Elektrik tesisatnn doru evre uyumumonte ediniz. Paneldeki g terminaligergin olmamaldr. spiral kompresrlerin ve fanlarn dzgnbloundan balant kesme dmesini almas ve gvenilirlii iin okverilen kablo demeti ile balant kesmenemlidir.dmesine nitede bulunan elektrik nite altrlmadan nce spiraldiyagramna uygun ekilde balaynz.kompresrlerin doru ynlendirmesi yaplmaldr. Bu ilem, elektrik faz sralamasnn doru olduunun onaylanmas ile tamamlanr. Motor iten, A-B-C fazl gelen g kayna ile saat ynnde dnecek ekilde balanmtr. Dnn yn herhangi iki kablonun birbiriyle deitirilmesi ile tersine evrilebilir. Eer operatr kompresr motorunun faz rotasyonunu hzl bir ekilde belirlemek zorunda ise fazekil 13 - G kayna sralamas gstergesi gerektiren kablolarn yer deitirilmesi mmkndr. 11 = G kayna30RT-SVX20B-TR 31. Kurulum L1, L2, L3 terminalleri iin faz, ABC ise UYARI! Servise sokmadan nce, uzak faz gstergesinin n yzndeki "ABC"balant ayrclar da dahil tm elektrik gstergesi yanar. balantlarn kesiniz ve kapasitrleri NEMLI! Kablo tesisat tamamlandktan boaltnz. sonra tm elektrik balantlarn kontrol Gcn yanllkla verilmesini nlemek ediniz ve tm balantlarn salamiin doru kilitleme/etiketleme olduundan emin olunuz. niteninprosedrlerine uyunuz. G kesildikten yanndan ayrlmadan nce ve devre sonra kapasitrlerin boalmas iin besleme nitesini elektrie balamadan4 dakika bekleyiniz. Uygun bir voltmetre nce tm elektrik kutusu kapaklarn ve ile tm kapasitrlerin boaldndan emin eriim kaplarn deitiripolunuz. Servisten nce gcn kesilmesi salamlatrnz. ve/veya kapasitrlerin boaltlmasndaki DIKKAT! Spiral kompresrleri olan bir hata lm veya ciddi yaralanmalara nitelerin krank karteri yoktur.sebep olabilir. Kapasitrlerin gvenli tahliyesi ile ilgili daha fazla bilgi iin Trane Servis Kitap PROD-SVB06Aa baknz.Tablo 36 - nite tesisatStandart besleme fan motoru Standarttan Byk Besleme Fan Motoru Maksimum Ar akmMaksimum Ar akm Ana gMinimum DevreMinimum Devre nite Modeli Koruma Cihaz (Sigorta Koruma Cihaz (Sigorta kayna Akm iddeti Akm iddeti ve ebad veya Devre Kesici) veya Devre Kesici)(V/Ph/Hz)(A)(A) (A)(A) Elektrikli stma opsiyonu olmadanTSD/TSH 060 400/3/5018,2 32 19,3 32TSD/TSH 072 400/3/5024,4 32 25,5 32TSD/TSH 090 400/3/5026,2 40 27,2 40TSD/TSH 102 400/3/5028,3 40 29,3 40TSD/TSH 120 400/3/5032,6 40 32,6 40YSD/YSH 060 400/3/5018,2 32 - -YSD/YSH 072 400/3/5024,4 32 25,5 32YSD/YSH 090 400/3/5026,2 40 27,2 40YSD/YSH 102 400/3/5028,3 40 29,3 40YSD/YSH 120 400/3/5032,6 40 32,6 40WSD/WSH 060 400/3/5020,1 32 21,2 32WSD/WSH 072 400/3/5023,1 32 24,2 32WSD/WSH 090 400/3/5026,2 40 27,2 40 Elektrik IstclTSD/TSH 060 400/3/5026,4 50 27,5 50TSD/TSH 072 400/3/5037,8 50 38,9 50TSD/TSH 090 400/3/5039,2 50 40,2 50TSD/TSH 102 400/3/5050,1 63 51,1 63TSD/TSH 120 400/3/5051,8 63 51,8 63WSD/WSH 060 400/3/5040,8 50 41,9 50WSD/WSH 072 400/3/5055,2 63 56,3 63WSD/WSH 090 400/3/5058,3 63 59,3 63RT-SVX20B-TR31 32. KurulumTablo 37 - Kompresrler ve kondenser motorlar Kompresr motoruKondenser fan motoruKilitlenmiKilitlenmi NominalNominal Ana gMotorrotorun Ana g Motorrotorunnite ModeliMotor FazAmperMotor Faz Amper kayna HP amperkaynaHP amperve ebadsays says deerisays saysdeeri (V)(kW)deeri (V) (kW)deeri (A)(A) (A)(A)TSD/TSH 060 1 40034,210,3 741 40010,3 1,0 2,8TSD/TSH 072 1 40035,613,7 951 40010,563,0 7,1TSD/TSH 090 1 40036,214,31001 40010,563,0 7,1TSD/TSH 102 2 40034,5/2,810/7,5 74/48 2 40010,563,0 7,1TSD/TSH 120 2 40034,5/3,5 10,7/9,274/62 2 40010,563,0 7,1YSD/YSH 060 1 40034,210,3 741 40010,3 1,0 2,8YSD/YSH 072 1 40035,613,7 951 40010,563,0 7,1YSD/YSH 090 1 40036,214,31001 40010,563,0 7,1YSD/YSH 102 2 40034,5/2,810/7,5 74/48 2 40010,563,0 7,1YSD/YSH 120 2 40034,5/3,5 10,7/9,274/62 2 40010,563,0 7,1WSD/WSH 060 1 40034,511,8 741 40010,3 1 2,8WSD/WSH 072 1 4003512,61011 40010,563 7,1WSD/WSH 090 1 40036,214,31001 40010,563 7,1Tablo 38 - Besleme fan motoruStandart besleme fan motoruStandarttan Byk Besleme Fan MotoruKilitlenmiKilitlenmi NominalNominal Ana gMotorrotorun Ana g Motorrotorunnite ModeliMotor FazAmperMotor Faz Amper kayna HP amperkaynaHP amperve ebadsays says deerisays saysdeeri (V)(kW)deeri (V) (kW)deeri (A)(A) (A)(A)TSD/TSH 060 1 40031,13,225,3- -----TSD/TSH 072 1 40031,13,225,31 40031,5 4,336,4TSD/TSH 090 1 40031,54,336,41 40032,2 5,357,0TSD/TSH 102 1 40031,54,336,41 40032,2 5,357,0TSD/TSH 120 1 40032,25,357,0- -----YSD/YSH 060 1 40031,13,225,3- -----YSD/YSH 072 1 40031,13,225,31 40031,5 4,336,4YSD/YSH 090 1 40031,54,336,41 40032,2 5,357,0YSD/YSH 102 1 40031,54,336,41 40032,2 5,357,0YSD/YSH 120 1 40032,25,357,0- -----WSD/WSH 060 1 40031,13,225,3- -----WSD/WSH 072 1 40031,13,225,31 40031,5 4,336,4WSD/WSH 090 1 40031,54,336,41 40032,2 5,357,032RT-SVX20B-TR 33. Kontroller Kontrol tesisat DIKKAT! Trane tarafndan nerilmeyennite 24 V transformatr, yerinde monte Kontrol devresi 24 V ACdir. nite,edilen aksesuarlarna g vermek iin 400/24 V transformatr ierir. kullanlmamaldr. UYARI! nite balant kesme dmesi almal ve ak tutulmaldr. Yaralanma Termostat ile kontrol edilen nite ve elektrik adev/dakas riski. ekil 14 - Termostat tesisat J7 J6RT-SVX20B-TR 33 34. Kontroller Trane THS01,THS02, THP01 ve THP02 BAS ile kontrol edilen nite Termostatlar dorudan RTRM panosunaHer nitede bir TCI-R panosu olmaldr. balanr (J7 konnektr). bir iletiim busu (bklm kaplanm TRANE THS03 ve THP03 Termostatlarift) her bir TCI-Ryi Trane at st dorudan RTRM panosuna balanr Yneticisine (RTM) veya iletiim gei (J6 konnektr).yoluna balamaldr (harici BAS Termostat (termostat terminal eridi) ile durumunda). Her niteye bir scaklk nite (J6 veya J7 konnektr) arasndaki sensr balaynz. LonTalk iletiim elektrik balantsn, ara balant arabirimi LTCl-R panosu ReliaTel diyagramna uygun olarak yapnz. Dk panosu ile LonTalk iletiim uygulamalar voltaj tesisat elektrik kablolar ile ayn arasndaki ICS iletiimi salar. borulara yerletirilmemelidir. nite, Tracker denetisi tarafndan Termostat balant kablolarnn ebatlarkontrol edilir ve uzunluklar Tablo 39da verilmitir. nitede TCI-R iletiim panosu olmaldr. Bu kontrol kablolarnn toplam direnci Srekli ak hacmi iin her niteye bir 5 ohmyi gememelidir. Diren, uzaktan sensr gerekmektedir. Deiken bu deeri geerse termostat ayn ak kurulumu durumunda (VariTrac), hassaslkla almayabilir. bu sensrler taklmamaldr. letiim Tablo 39 - Alan sensr kablosu vebalants iin korumal, bklmmaksimum uzunluu kaplanm ift kullanlmaldr. Tracker Maksimumdenetisinin ana fonksiyonlar ayar Kablo ebad (mm) kablo uzunluunoktas kontrol, zaman izelgesi (m) ynetimi (Programlama) ve arza0,3345 gstermektir. Daha fazla bilgi iin 0,576 deneti dokmanlarna baknz.0,75115 1,3185 230034RT-SVX20B-TR 35. KontrollerCO2 sensrleri CO2 sensr nominal 24 Vac kaynak ile almak zere tasarlanmtr. GDuvara monte ve kanala monte CO2 kayna, 20 ile 26 Vac arasnda voltajsensrleri salamaldr.G kayna gereksinimleri Tablo 41 - CO2 sensr kablo ebadDIKKAT! Elektrik tesisat yalnzca 24Vterminaline baladnzdan emin olunuz. Kablo ebadMaksimumkablo uzunluuElektrik tesisatn k terminaline(mm)(m)balanmas ekipmann hasar grmesine0,25 50neden olabilir. 0,5100 1200Tablo 40 - Teknik zellikler Duvara monteKanala montelm aral CO20-2000 ppm< +/- [40 ppm CO2 +okunan < +/- [30 ppm CO2 +okunandeerin %3] deerin %2si]25Cde doruluk (yinelenebilirlik ve kalibrasyon(yinelenebilirlik ve kalibrasyonbelirsizliinde). belirsizliinde).Dorusalszlk