kurikulum standard sekolah menengah sekolah seni …

22
1 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SEKOLAH SENI MALAYSIA TINGKATAN 2 Dokumen Penjajaran Kurikulum SENI TARI EDISI 2

Upload: others

Post on 15-Oct-2021

28 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SEKOLAH SENI …

1

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

SEKOLAH SENI MALAYSIA

TINGKATAN 2

Dokumen Penjajaran Kurikulum

SENI TARI

EDISI 2

Page 2: KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SEKOLAH SENI …
Page 3: KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SEKOLAH SENI …

KATA PENGANTAR

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah

melaksanakan penjajaran kurikulum selaras

dengan pengumuman pembukaan semula

sekolah berdasarkan Takwim Persekolahan

2020 yang dipinda. Pada ketika itu, Kandungan

Kurikulum Standard Sekolah Menengah

(KSSM) telah dijajarkan bagi tujuan kegunaan

pengajaran dan pembelajaran bagi memenuhi

keperluan pembelajaran murid yang terkesan lanjutan daripada

Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).

Susulan penutupan semula sekolah sepenuhnya mulai 9 Novermber

2020, sekolah telah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di

rumah (PdPR) sehingga hari terakhir persekolahan bagi tahun 2020.

Meskipun guru telah berusaha untuk melaksanakan PdPR, namun

masih terdapat cabaran dari aspek pelaksanaannya yang akan

memberi implikasi terhadap pembelajaran murid pada tahun 2021.

Sehubungan dengan itu, KPM telah memutuskan untuk meneruskan

pelaksanaan Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 bagi tahun 2021.

Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 merupakan usaha KPM bagi

membantu guru untuk memastikan kelangsungan pembelajaran

murid dilaksanakan. Kurikulum yang dijajarkan ini bukanlah

kurikulum baharu, tetapi kurikulum sedia ada yang disusun semula

berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)

KSSM serta ditambah baik daripada dokumen penjajaran kurikulum

sebelumnya. Kandungan kurikulum disusun berdasarkan kandungan

asas yang perlu dikuasai oleh murid. Manakala, kandungan

tambahan dan pelengkap perlu diajar bagi menyokong keseluruhan

pembelajaran sesuatu mata pelajaran yang boleh dilaksanakan

melalui pelbagai kaedah dan teknik pembelajaran.

Harapan KPM agar guru dapat terus merancang dan melaksanakan

pengajaran dan pembelajaran pada tahun 2021 dengan lebih

berkesan. KPM juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan

ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam

melaksanakan kurikulum yang dijajarkan.

Dr. LATIP BIN MUHAMMAD Timbalan Pengarah Kanan (Kluster Dasar dan Sains & Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

Page 4: KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SEKOLAH SENI …
Page 5: KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SEKOLAH SENI …

1

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 KSSM SSeM Seni Tari Tingkatan 2

Standard Kandungan/Standard Pembelajaran

Tajuk

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

1.0 Bidang Aplikasi Tari

1.1.4 Melakukan gerak olah

tubuh dengan teknik yang

betul.

1.1.1 Menjelaskan kepentingan

aktiviti pelaziman tubuh

dalam tarian.

1.1.2 Melakukan aktiviti

pelaziman tubuh.

1.1.3 Menjelaskan kepentingan

gerak olah tubuh dalam

tarian.

Page 6: KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SEKOLAH SENI …

2

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 KSSM SSeM Seni Tari Tingkatan 2

Standard Kandungan/Standard Pembelajaran

Tajuk

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

1.2.2 Melakukan asas gerak

sembah:

(i) Hormat guru

(ii) Kuda-kuda

(iii) Limbai tangan

1.2.3 Melakukan gerakan

berdasarkan unsur-unsur

tari:

(i) Tubuh badan

1.2.1 Menjelaskan kepentingan

asas gerak sembah dalam

tarian.

Page 7: KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SEKOLAH SENI …

3

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 KSSM SSeM Seni Tari Tingkatan 2

Standard Kandungan/Standard Pembelajaran

Tajuk

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

a. Wirasa

b. Wirama

c. Wiraga

d. Posture

e. Gesture

(ii) Masa

a. Tempo

(iii) Ruang peribadi dan

umum

a. Arah

b. Aliran

c. Aras

Page 8: KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SEKOLAH SENI …

4

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 KSSM SSeM Seni Tari Tingkatan 2

Standard Kandungan/Standard Pembelajaran

Tajuk

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

(iv) Tenaga

a. Berat

b. Ringan

(v) Harmoni

1.3.1 Menarikan tarian rakyat

Cina.

(i) Tarian Kipas

a. Unsur Tari

b. Ragam Tari

1.3.2 Menarikan tarian etnik

Sabah. (A)

(i) Sumazau

(Penampang)

a. Unsur Tari

b. Ragam Tari

Page 9: KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SEKOLAH SENI …

5

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 KSSM SSeM Seni Tari Tingkatan 2

Standard Kandungan/Standard Pembelajaran

Tajuk

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

1.3.3 Menarikan tarian etnik

Sarawak

(i) Rejang Be’uh

a. Unsur Tari

b. Ragam Tari

1.3.4 Mengaplikasikan pola

lantai dalam aktiviti tari.

1.3.5 Membaca dan

mengaplikasikan skor tari

dalam aktiviti tari.

1.3.6 Mempamerkan nilai murni

dalam aktiviti tarian.

(i) sebelum, semasa dan

selepas latihan.

(ii) sebelum, semasa dan

selepas persembahan.

Page 10: KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SEKOLAH SENI …

6

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 KSSM SSeM Seni Tari Tingkatan 2

Tajuk

Standard Kandungan/Standard Pembelajaran

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

2.0 Bidang Anatomi Dan

Keselamatan Dalam Tari

2.1.1 Menjelaskan Sistem

Rangka.

(i) Fungsi

(ii) Klasifikasi tulang

(iii) Pembahagian

rangka

2.1.2 Menjelaskan Sistem Otot.

(i) Pengenalan otot

(ii) Ciri-ciri otot

(iii) Jenis-jenis otot

(iv) Fungsi otot

(v) Pembahagian otot

Page 11: KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SEKOLAH SENI …

7

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 KSSM SSeM Seni Tari Tingkatan 2

Tajuk

Standard Kandungan/Standard Pembelajaran

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

2.1.3 Menjelaskan bahagian

Tendon, Ligamen

dan Rawan.

2.1.4 Menghuraikan bahagian

sendi.

(i) Pengkelasan Sendi.

a. Sendi Gerakan

Bebas (Sinovial)

b. Sendi Berserat

(Fibrous)

c. Sendi Rawan

(Cartilaginous)

Page 12: KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SEKOLAH SENI …

8

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 KSSM SSeM Seni Tari Tingkatan 2

Standard Kandungan/Standard Pembelajaran

Tajuk

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

(ii) Jenis-jenis sendi

Gerakan Bebas

(Sinovial)

a. Sendi Lesung

b. Sendi Engsel

c. Sendi Kondil

d. Sendi Paksi /

Pangsi

e. Sendi Gelungsur

f. Sendi Pelana

2.1.5 Menjelaskan Sistem

Pernafasan dari aspek:

(i) Fungsi

(ii) Struktur

Page 13: KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SEKOLAH SENI …

9

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 KSSM SSeM Seni Tari Tingkatan 2

Tajuk

Standard Kandungan/Standard Pembelajaran

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

(iii) Jenis pernafasan dan pengaplikasian dalam tari

a. Apical

b. Diaphragmatic

c. Lateral

2.2.1 Menjelaskan kecederaan

lazim dalam tari.

(i) Lenguh otot (muscle

soreness)

(ii) Kekejangan

(cramps)

(iii) Lebam (contusions)

(iv) Sakit tulang tibia

(shin splints)

Page 14: KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SEKOLAH SENI …

10

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 KSSM SSeM Seni Tari Tingkatan 2

Tajuk

Standard Kandungan/Standard Pembelajaran

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

(v) Tergeliat (strain)

(vi) Terseliuh (sprain)

(vii) Sendi terkehel

(dislocation)

(viii)Sakit belakang (back

ache)

2.2.2 Menjelaskan langkah-

langkah keselamatan dan

pencegahan kecederaan

dalam aktiviti tari.

Page 15: KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SEKOLAH SENI …

11

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 KSSM SSeM Seni Tari Tingkatan 2

Tajuk

Standard Kandungan/Standard Pembelajaran

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

2.2.3 Menjelaskan perawatan

yang sesuai untuk

menghadapi kecederaan

semasa aktiviti tarian.

Page 16: KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SEKOLAH SENI …

12

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 KSSM SSeM Seni Tari Tingkatan 2

Standard Kandungan/Standard Pembelajaran

Tajuk

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

3.0 Bidang Ekspresi Kreatif

3.1.1 Menghasilkan komposisi

tarian menggunakan unsur-

unsur koreografi:

(i) Konsep

(ii) Idea

(iii) Tema

(iv) Pergerakan

3.1.2 Membuat improvisasi gerak

berdasarkan:

(i) Ragam Tari

(ii) Pola Lantai

Page 17: KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SEKOLAH SENI …

13

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 KSSM SSeM Seni Tari Tingkatan 2

Standard Kandungan/Standard Pembelajaran

Tajuk

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

3.1.3 Merancang dan membuat

persembahan hasil ciptaan.

3.1.4 Menganalisis hasil ciptaan

tarian yang

dipersembahkan.

3.2.1 Menjelaskan aspek

sinografi dalam

persembahan tari.

(i) Busana

(ii) Tata rias

(iii) Props

3.2.2 Mengaplikasikan

pengetahuan asas

sinografi dalam merancang

persembahan tari.

Page 18: KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SEKOLAH SENI …

14

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 KSSM SSeM Seni Tari Tingkatan 2

Standard Kandungan/Standard Pembelajaran

Tajuk

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

3.2.3 Membuat pembentangan

tentang pengaplikasian

sinografi dalam

persembahan tari.

Page 19: KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SEKOLAH SENI …

15

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 KSSM SSeM Seni Tari Tingkatan 2

Standard Kandungan/Standard Pembelajaran

Tajuk

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

4.0 Bidang Apresiasi Tari

4.1.1 Menilai dan membuat ulasan

tentang tarian rakyat Cina:

(i) Tarian Kipas dari aspek:

a. Latar belakang

b. Sinografi

c. Unsur Tari

d. Koreografi

e. Etika penari semasa

persembahan

4.1.2 Menilai dan membuat ulasan

tentang tarian etnik Sabah:

(i) Sumazau (Penampang)

dari aspek:

a. Latar belakang

Page 20: KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SEKOLAH SENI …

16

Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 KSSM SSeM Seni Tari Tingkatan 2

Standard Kandungan/Standard Pembelajaran

Tajuk

Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap

b. Sinografi

c. Unsur Tari

d. Koreografi

e. Etika penari semasa

Persembahan

4.1.3 Menilai dan membuat ulasan

tentang tarian etnik

Sarawak:

(i) Rejang Be’uh dari

aspek:

a. Latar belakang

b. Sinografi

c. Unsur Tari

d. Koreografi

e. Etika penari semasa

persembahan

4.1.4 Merancang dan

membentangkan ulasan

tari.

Page 21: KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SEKOLAH SENI …
Page 22: KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH SEKOLAH SENI …

1