kurguluyorum - kirpi koçluk

of 2/2
K A Z A N I M K A V R A M A T E S T İ 8. SINIF MEB 2016 - 2017 Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü TÜRKÇE CÜMLE TÜRLERİ - 2 (Yapılarına Göre Cümleler) Test 25 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi fiilimsi bulunan cüm- le değildir? A) Kıyı boyunca uzanan yolun kenarında tarihî binalar vardı. B) Buralarda parlak kahverengi tüylü yılkı atları görebilir- siniz. C) Ünlü yazarlarla tanışmak harika bir duyguydu. D) Ömrümüzün yaklaşık yirmi beş yılını uyuyarak geçiririz. 2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi tek yüklemli cümledir? A) Derslerini dikkatlice dinle ve başarılı ol. B) Mehmet ve Fatih küçük bir kasabada oturuyordu. C) Ben hem geziyorum hem de yeni arkadaşlar ediniyo- rum. D) Geceliğini giydi, yatağına yattı ve uykuya daldı. 3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir şart söz konu- sudur? A) Garip adam günlerce uğraşmış, tarlasını zorlukla sür- müştü. B) Villanın sahibi ve karısı sabah erkenden bürolarına gitmişler. C) Bal arısı Vızvız, uçarken bir evin duvarına çarpıp yere düşmüş. D) Bir gün kral olursam iyi insanların önerilerine kulak vereceğim. 4. Aşağıdakilerden hangisinde bağlaç, cümleleri birbiri- ne bağlamıştır? A) Basketbol, önceleri futbol topu ve şeftali sepetleriyle oynanıyordu. B) Paramız, altın yaldızlı koltuğumuz yoktu ama neşe- miz ve dostluğumuz vardı. C) İki bitkin yolcu konuşa konuşa bir kulübeye gelmişler. D) Balinalar ile yunuslar, yüzerken uyuyabilen hayvanlardır. 5. (I) Güneş iyice yükseldi, öğle oldu. (II) Çoban Ali çok acık- mıştı, yorgunluktan ayağa kalkamıyordu. (III) İki elinin işaret parmaklarını ağzına götürdü, keskin bir ıslık çaldı. (IV) Bunun üzerine çıngırak sesleri birbirine karıştı. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi yapı- ca diğerlerinden farklıdır? A) I. B) II. C) III. D) IV. 6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne ortak öge olarak kullanılmıştır? A) Atölyede birçok otobüs vardı, her birinin başında bir usta çalışıyordu. B) Canımın sıkıldığı bir durum olduğu zaman insanlara iyilik yaparım, bu beni mutlu eder. C) Annem ve babam kapıyı açtılar ve ellerinde kocaman bir kutu ile içeriye girdiler. D) Binlerce kilometre yol kat ettim, gezmediğim yer kal- madı.

Post on 25-Oct-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Ad
Soyad
Snf
No
ZA NIM KAVRAMA TEST
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
E E E E E E E E E E E E
ÖLÇME, DEERLENDRME VE
M EB
Test 25
1. Aadaki cümlelerden hangisi fiilimsi bulunan cüm- le deildir?
A) Ky boyunca uzanan yolun kenarnda tarihî binalar vard.
B) Buralarda parlak kahverengi tüylü ylk atlar görebilir- siniz.
C) Ünlü yazarlarla tanmak harika bir duyguydu. D) Ömrümüzün yaklak yirmi be yln uyuyarak geçiririz.
2. Aadaki cümlelerden hangisi tek yüklemli cümledir?
A) Derslerini dikkatlice dinle ve baarl ol. B) Mehmet ve Fatih küçük bir kasabada oturuyordu. C) Ben hem geziyorum hem de yeni arkadalar ediniyo-
rum. D) Geceliini giydi, yatana yatt ve uykuya dald.
3. Aadaki cümlelerden hangisinde bir art söz konu- sudur?
A) Garip adam günlerce uram, tarlasn zorlukla sür- mütü.
B) Villann sahibi ve kars sabah erkenden bürolarna gitmiler.
C) Bal ars Vzvz, uçarken bir evin duvarna çarpp yere dümü.
D) Bir gün kral olursam iyi insanlarn önerilerine kulak vereceim.
4. Aadakilerden hangisinde balaç, cümleleri birbiri- ne balamtr?
A) Basketbol, önceleri futbol topu ve eftali sepetleriyle oynanyordu.
B) Paramz, altn yaldzl koltuumuz yoktu ama nee- miz ve dostluumuz vard.
C) ki bitkin yolcu konua konua bir kulübeye gelmiler. D) Balinalar ile yunuslar, yüzerken uyuyabilen hayvanlardr.
5. (I) Güne iyice yükseldi, öle oldu. (II) Çoban Ali çok ack- mt, yorgunluktan ayaa kalkamyordu. (III) ki elinin iaret parmaklarn azna götürdü, keskin bir slk çald. (IV) Bunun üzerine çngrak sesleri birbirine kart.
Bu parçada numaralanm cümlelerden hangisi yap- ca dierlerinden farkldr?
A) I. B) II. C) III. D) IV.
6. Aadaki cümlelerden hangisinde özne ortak öge olarak kullanlmtr?
A) Atölyede birçok otobüs vard, her birinin banda bir usta çalyordu.
B) Canmn skld bir durum olduu zaman insanlara iyilik yaparm, bu beni mutlu eder.
C) Annem ve babam kapy açtlar ve ellerinde kocaman bir kutu ile içeriye girdiler.
D) Binlerce kilometre yol kat ettim, gezmediim yer kal- mad.
Ad
Soyad
Snf
No
NIM KAVRAMA TEST
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
E E E E E E E E E E E E
ÖLÇME, DEERLENDRME VE
M EB
7. “Cep telefonlarnda kamera yoktu bir zamanlar.” cüm- lesinin özellikleri aadakilerden hangisinde doru verilmitir?
A) Devrik, fiil, olumsuz, tek yüklemli B) Devrik, isim, olumlu, fiilimsi bulunan C) Kurall, isim, olumlu, birden çok yüklemli D) Devrik, isim, olumsuz, tek yüklemli
8. “nsanlar tarih boyunca dinî, politik ya da ekonomik ne- denlerle büyük binalar ina etmilerdir.” cümlesiyle ilgili aadakilerden hangisi söylenemez?
A) Kurall cümledir. B) Fiil cümlesidir. C) Fiilimsi bulunan cümledir. D) Olumlu cümledir.
9. Aadakilerden hangisi devrik, olumlu, fiilimsi bulu- nan bir isim cümlesidir?
A) Jaguar ve leopar ayrt etmek zordur ilk bakta. B) Uzun ve derin bir uykudur k uykusu. C) Bu ehir çok kalabalk deildi yirmi yl önce. D) Baz günler yem atardm avludaki tavuklara.
10. (I) Mart aynda havalar snm, tarlalarda ekinler boy atmaya, bahçelerde aaçlar çiçek açmaya balamt. (II) Bu yalanc bahar uzun sürmemi; aniden yaan dolu, tarlalar altüst etmiti. (III) Bizim anssz köylünün tarlas- na hiç dolu yamamt. (IV) O da elinde bulunan ürünü, bu yokluk zamannda iyi bir fiyata satmaya karar verdi.
Bu parçada numaralanm cümlelerden hangileri bir- den çok yüklemli cümledir?
A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve IV. D) III. ve IV.
11. Aadaki cümlelerden hangisinin içinde baka bir cümle vardr?
A) Dünya edebiyatnn en iyi öykü yazarlarndan biri olan Çehov, basit konular üzerine öykü yazmtr.
B) Kendi yapt uçurtmann gökyüzünde salnmas in- sana büyük mutluluk verir.
C) Bence harekete geçmenin zaman geldi, dedi uzun boylu çocuk.
D) Arapça bir sözcük olan nazar, “bak” anlamna gelir.
12. (I) u sralar, kar ve buzdan yaplm heykellerden olu- an sergiler ziyaretçilerini bekliyor. (II) Kanada, Rusya, sveç, Belçika gibi kn souk geçtii birçok ülkede buz festivalleri yaplyor. (III) Dünyann birçok yerinden gelen buz heykeltralar bu festivallerde buluuyor ve hünerle- rini sergiliyor. (IV) Bu heykeltralar, eserlerini çou za- man kalabalk bir ekiple yapyorlar.
Bu parçada numaralanm cümlelerle ilgili aadaki- lerden hangisi söylenemez?
A) I. cümle fiilimsi bulunan cümledir. B) II. cümle birden çok yüklemli cümledir. C) III. cümlede balaçla balanm cümleler vardr. D) IV. cümle tek yüklemli cümledir.
CÜMLE TÜRLER - 2 (Yaplarna Göre Cümleler)
Test 25