kuźnia broni iii rzeszy - dandelon.com

of 5/5
Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Mirosław Sikora Kuźnia broni III Rzeszy Niemiecki przemysł zbrojeniowy na Górnym Śląsku podczas II wojny światowej Martfe an Lager und ffiicMrełiring Korner for otiuung Zaharoa tur t SOCIETAS VISTULANA Katowice-Kraków 2007

Post on 03-Nov-2021

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Mirosaw Sikora
Kunia broni III Rzeszy Niemiecki przemys zbrojeniowy na Górnym lsku podczas II wojny wiatowej
Martfe an Lager und ffiicMreiring
Korner for otiuung Zaharoa tur t
SOCIETAS VISTULANA
Katowice-Kraków 2007
Spis treci
Wstp 5
1. Policentryczny ukad kierowania zbrojeniami w fazie wojny byskawicznej 19
2. Koncentracja wadzy w rkach ministra uzbrojenia w warunkach wojny totalnej 36
Rozdzia 2 Wczenie wschodniego Górnego lska i tzw. uprzemysowionego pasa wschodniego do Rzeszy 57
1. Integracja administracyjna i gospodarcza w ramach prowincji lskiej/górnolskiej 57
2. Regulacja spraw wasnociowych i powstanie wielkich koncernów zbrojeniowych 67
Rozdzia 3 Górnolski Okrg Przemysowy w trybach niemieckiej gospodarki wojennej 87
1. Koncepcja rozwoju regionu i jego potencja 87 2. Inwestycje i obroty finansowe przedsibiorstw 105 3. Sia robocza 115 4. Ewakuacja zakadów z gbi Rzeszy na Górny lsk
i konwersja sektora cywilnego na cele produkcji zbrojeniowej 120 5. Struktury kierowania produkcj dla armii 139 6. Kontrwywiadowcza i antysabotaowa ochrona zakadów 156 7. GOP a koniunktura militarna Rzeszy 169
Rozdzia 4 Realizacja programów zbrojeniowych Wehrmachtu 181
1. Amunicja miotana, proch i materiay wybuchowe 181 2. Amunicja zrzutowa 202 3. Artyleria lufowa i bro maszynowa 211 4. Sprzt marynarki wojennej 227 5. Sprzt lotniczy i obrony przeciwlotniczej 237
6. Czogi i dziaa samobiene 252 7. Transportery opancerzone 273 8. Programy V-l/V-2 - lad 282 9. Produkcja w zakadach pod auspicjami SS 284
Rozdzia 5
Zakoczenie 299
Zusammenfassung Die Waffenschmiede des Dritten Reiches. Die deutsche Riistungsindustrie in Oberschlesien wahrend des Zweiten Weltkrieges 301
Zaczniki 305 Zacznik nr 1. Huty z obszaru Górnego lska oraz Zagbia
Dbrowskiego (z wyjtkiem hut cynku i oowiu) 305 Zacznik nr 2. Amunicja miotana produkowana na Górnym lsku 306 Zacznik nr 3. Bomby i pojemniki zrzutowe (bomby kasetowe)
produkowane na Górnym lsku 307 Zacznik nr 4. Produkcja w zakadach Kónigs- und Bismarckhutte AG
od wrzenia 1942 do maja 1944 r. (w ramach poszczególnych zlece) na podstawie zakadowych statystyk miesicznych 308
Zacznik nr 5. Produkcja w zakadach Konigs- und Bismarckhutte AG od grudnia 1942 do listopada 1944 r. na podstawie sprawozda miesicznych koncernu dla inspekcji zbrojeniowej 333
Zacznik nr 6. Zlecenie zbrojeniowe 343
Bibliografia 345
Spis tabel i schematów 357
Indeks osób 359 Indeks nazw miejscowych 365 Indeks spóek i zakadów 371
Spis tabel i schematów
Tabela nr 1. Kontyngenty elaza dla zakadów ze wschodniego Górnego lska w zakresie wyrobów walcowanych na marzec 1940 r. (w tonach) 92
Tabela nr 2. Program produkcji wyrobów ze stali w hucie Bankowej na padziernik 1940 r. (w tonach) 98
Tabela nr 3. Huta Bankowa - program walcowania oraz jego realizacja od lutego 1941 do listopada 1942 r. w ramach kategorii „Wehrmacht" (w tonach) 99
Tabela nr 4. Potencja przemysu obróbki elaza na Górnym lsku. Stan na 1943 r. 102 Tabela nr 5. Obroty firmy Dampfkesselfabrik W. Fitzner GmbH w Siemianowicach
od wrzenia 1939 do wrzenia 1940 r., z udziaem produkcji zbrojeniowej 112
Tabela nr 6. Obroty Sosnowitzer EisengieBerei AG w Sosnowcu wiatach 1940-1943 (w RM) 113
Tabela nr 7. Ceny niektórych produktów zbrojeniowych dostarczanych armii przez zakady spóki KBH. Stan z pocztku 1945 r. (cena jednej sztuki w RM) 113
Tabela nr 8. Zatrudnienie w wybranych zakadach pracujcych dla Wehrmachtu 115 Tabela nr 9. Zatrudnienie w zakadach zbrojeniowych na dzie 1 XII 1943 r.
i w zakadach gospodarki wojennej oraz w zakadach znajdujcych si pod opiek Wehrmachtu na dzie 1 XI 1943 r 118
Tabela nr 10. Zatrudnienie w zakadach zbrojeniowych na obszarze Okrgowej Izby Gospodarczej Górnego lska. Stan na grudzie 1943 r. 119
Tabela nr 11. Penomocnicy i pozostali funkcjonariusze Abwehry w niektórych zakadach górnolskich 161
Tabela nr 12. Literowo-numeryczne oznaczenia niektórych zlece Wehrmachtu realizowanych w zakadach spóki KBH. Stan z pocztku 1945 r. 166
Tabela nr 13. Huta Bankowa - program walcowania oraz jego realizacja od lutego 1941 do listopada 1942 r. w zakresie „prefabrykaty na amunicj" (w tonach) 185
Tabela nr 14. Obróbka skorup pocisków kal. 21 cm Sprgr. DOK i kal. 15 cm Gr. 19 w hucie Bankowej od stycznia 1943 do czerwca 1944 r. (w sztukach) 191
Tabela nr 15. Produkcja skorup pocisków kal. 10 cm i 10,5 cm w zakadzie Osthiitte od padziernika 1943 do grudnia 1944 r. (w sztukach) 193
Tabela nr 16. Produkcja skorup pocisku kal. 12,2 cm w Neuwerk Sosnowitz od padziernika 1943 do grudnia 1944 r. (w sztukach) 194
Tabela nr 17. Plan produkcji skorup pocisku kal. 12,2 cm, opracowany w listopadzie 1944 r. przez Ostmaschinenbau AG (sic) Neuwerk Sosnowitz (w sztukach) 196
Tabela nr 18. Produkcja amunicji w lipcu i sierpniu 1944 r. na obszarze podlegym Rustungskommission Kattowitz 201
Tabela nr 19. Produkcja bomb SC 250 K Frida w hucie Hubertus (grupa Bismarckhutte) od grudnia 1939 do czerwca 1940 r. (w sztukach) 202
Tabela nr 20. Produkcja bomb SD 50 L (Dora) w hucie Hubertus (grupa Bismarckhutte) od sierpnia 1940 do kwietnia 1942 r. (w sztukach) 204
357
Tabela nr 21. Udzia koncernów Rheinmetall-Borsig oraz Oberhiitten w eksporcie bomb na podstawie umowy z 20 IV 1942 r. 207
Tabela nr 22. Zmiany w planie produkcji dzia kal. 8,8 cm Flak 36 i 36/41 w spóce KBH spowodowane poarem hal w hucie Bismarck, dla okresu od czerwca do padziernika 1944 r. (w sztukach) 220
Tabela nr 23. Plan produkcji luf do dzia typu 8,8 cm Flak w wersjach 36/37 oraz 36/41 dla Ostmaschinenbau GmbH na okres od lipca 1944 do grudnia 1945 r. (w sztukach) 221
Tabela nr 24. Plan produkcji waów korbowych w hucie Bismarck od marca do lipca 1942 r. (w sztukach) 232
Tabela nr 25. Produkcja lawet LL-K 81 VE 22 w firmie Josephy's Erben od sierpnia 1941 do maja 1942 r. (w sztukach) 242
Tabela nr 26. Plan produkcji czogu PzKpfw V Panther w zakadach KBH wedug koncepcji kierownictwa spóki z 2 VI/12 VII 1943 r. (w sztukach) 260
Tabela nr 27. Plan produkcji czogu PzKpfw V Panther w zakadach KBH, zgodnie z harmonogramem Komisji Specjalnej ds. Pojazdów Pancernych z grudnia 1943 r. (w sztukach) 262
Tabela nr 28. Plan produkcji czogu PzKpfw V Panther w zakadach KBH wedug propozycji spóki z 25 I 1944 r. (w sztukach) 263
Tabela nr 29. Plan produkcji czogu PzKpfw V Panther w zakadach KBH wedug koncepcji spóki z 23 IX 1944 r. (w sztukach) 265
Tabela nr 30. Przydzia surówki stali elektrycznej (Elektro-Rohstahl) od huty Królewskiej dla walcowni huty Bismarck od czerwca do listopada 1944 r. (w tonach) 271
Tabela nr 31. Plan produkcji podzespoów do pojazdów s.I.G. (Bar), Stuga (Leopard), Panther (Lówe) w walcowni huty Bismarck na okres od lipca do listopada 1944 r. (w sztukach/kompletach) 272
Tabela nr 32. Plan produkcji podwozi oraz nadwozi lekkiego transportera opancerzonego SdKfz 250 w zakadach KBH, b.d. (prawdopodobnie przeom 1942 i 1943 r.) (w sztukach) 278
Tabela nr 33. Plan produkcji transporterów opancerzonych: SdKfz 251 A/D (komplet), SdKfz 250 [A/B] (podwozia) i SdKfz 250 A/B (nadwozia) w zakadach spóki KBH, b.d. (prawdopodobnie pocztek 1943 r.) (w sztukach) 279
Tabela nr 34. Plan produkcji podwozi i nadwozi do nieokrelonego czterokoowego pojazdu w zakadach spóki KBH (w sztukach) 280