kuliah keslingker allforall.ppt

of 79 /79
KESLINGKER KESLINGKER

Upload: amirahisnainiaini

Post on 26-Oct-2015

14 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

moi

TRANSCRIPT

Page 1: kuliah keslingker allforall.ppt

KESLINGKERKESLINGKER

Page 2: kuliah keslingker allforall.ppt

KESLINGKERKESLINGKER

Page 3: kuliah keslingker allforall.ppt

KESLINGKERKESLINGKER

Page 4: kuliah keslingker allforall.ppt
Page 5: kuliah keslingker allforall.ppt
Page 6: kuliah keslingker allforall.ppt
Page 7: kuliah keslingker allforall.ppt
Page 8: kuliah keslingker allforall.ppt
Page 9: kuliah keslingker allforall.ppt
Page 10: kuliah keslingker allforall.ppt
Page 11: kuliah keslingker allforall.ppt
Page 12: kuliah keslingker allforall.ppt
Page 13: kuliah keslingker allforall.ppt
Page 14: kuliah keslingker allforall.ppt
Page 15: kuliah keslingker allforall.ppt
Page 16: kuliah keslingker allforall.ppt
Page 17: kuliah keslingker allforall.ppt
Page 18: kuliah keslingker allforall.ppt

I. INSPEKSI KESEHATAN I. INSPEKSI KESEHATAN KERJAKERJA

Page 19: kuliah keslingker allforall.ppt
Page 20: kuliah keslingker allforall.ppt
Page 21: kuliah keslingker allforall.ppt
Page 22: kuliah keslingker allforall.ppt

LANGKAH-LANGKAH LANGKAH-LANGKAH PENGENDALIANPENGENDALIAN

DAPAT DITANGANI SECARA DAPAT DITANGANI SECARA INTERNALINTERNAL

Segera lakukan tindakan perbaikanSegera lakukan tindakan perbaikan TIDAK DAPAT DITANGANI SECARA TIDAK DAPAT DITANGANI SECARA

INTERNALINTERNAL

Perlu bantuan unit koordinasi lainPerlu bantuan unit koordinasi lain

Segera buat JOR/Surat, Meeting dan Segera buat JOR/Surat, Meeting dan MonitoringMonitoring

Page 23: kuliah keslingker allforall.ppt
Page 24: kuliah keslingker allforall.ppt
Page 25: kuliah keslingker allforall.ppt
Page 26: kuliah keslingker allforall.ppt

KESLINGKERKESLINGKER

Page 27: kuliah keslingker allforall.ppt

KESLINGKERKESLINGKER

Page 28: kuliah keslingker allforall.ppt
Page 29: kuliah keslingker allforall.ppt

PERSYARATAN PERSYARATAN LINGKUNGANLINGKUNGAN

PERKANTORANPERKANTORAN

Page 30: kuliah keslingker allforall.ppt

PERSYARATAN LINGKUNGANPERSYARATAN LINGKUNGANPERKANTORANPERKANTORAN

Page 31: kuliah keslingker allforall.ppt

PERSYARATAN PERSYARATAN LINGKUNGANLINGKUNGAN

PERKANTORANPERKANTORAN

Page 32: kuliah keslingker allforall.ppt
Page 33: kuliah keslingker allforall.ppt

PERSYARATAN PERSYARATAN LINGKUNGANLINGKUNGAN

PERKANTORANPERKANTORAN

Page 34: kuliah keslingker allforall.ppt

PERSYARATAN PERSYARATAN LINGKUNGANLINGKUNGAN

PERKANTORANPERKANTORAN

Page 35: kuliah keslingker allforall.ppt

PERSYARATAN PERSYARATAN LINGKUNGANLINGKUNGAN

PERKANTORANPERKANTORAN

Page 36: kuliah keslingker allforall.ppt

PERSYARATAN PERSYARATAN LINGKUNGANLINGKUNGAN

PERKANTORANPERKANTORAN

Page 37: kuliah keslingker allforall.ppt

PERSYARATAN PERSYARATAN LINGKUNGANLINGKUNGAN

PERKANTORANPERKANTORAN

Page 38: kuliah keslingker allforall.ppt

PERSYARATAN PERSYARATAN LINGKUNGANLINGKUNGAN

PERKANTORANPERKANTORAN

Page 39: kuliah keslingker allforall.ppt

PERSYARATAN PERSYARATAN LINGKUNGANLINGKUNGAN

PERKANTORANPERKANTORAN

Page 40: kuliah keslingker allforall.ppt

PERSYARATAN PERSYARATAN LINGKUNGANLINGKUNGAN

PERKANTORANPERKANTORAN

Page 41: kuliah keslingker allforall.ppt

PERSYARATAN PERSYARATAN LINGKUNGANLINGKUNGAN

PERKANTORANPERKANTORAN

Page 42: kuliah keslingker allforall.ppt
Page 43: kuliah keslingker allforall.ppt

PERSYARATAN PERSYARATAN LINGKUNGANLINGKUNGAN

PERKANTORANPERKANTORAN

Page 44: kuliah keslingker allforall.ppt

PERSYARATAN PERSYARATAN LINGKUNGANLINGKUNGAN

PERKANTORANPERKANTORAN

Page 45: kuliah keslingker allforall.ppt
Page 46: kuliah keslingker allforall.ppt
Page 47: kuliah keslingker allforall.ppt

PERSYARATAN PERSYARATAN LINGKUNGANLINGKUNGAN

INDUSTRIINDUSTRI

Page 48: kuliah keslingker allforall.ppt

PERSYARATAN PERSYARATAN LINGKUNGANLINGKUNGAN

INDUSTRIINDUSTRI

Page 49: kuliah keslingker allforall.ppt

PERSYARATAN PERSYARATAN LINGKUNGANLINGKUNGAN

INDUSTRIINDUSTRI

Page 50: kuliah keslingker allforall.ppt

PERSYARATAN PERSYARATAN LINGKUNGANLINGKUNGAN

INDUSTRIINDUSTRI

Page 51: kuliah keslingker allforall.ppt
Page 52: kuliah keslingker allforall.ppt

PERSYARATAN PERSYARATAN LINGKUNGANLINGKUNGAN

INDUSTRIINDUSTRI

Page 53: kuliah keslingker allforall.ppt
Page 54: kuliah keslingker allforall.ppt

PERSYARATAN PERSYARATAN LINGKUNGANLINGKUNGAN

INDUSTRIINDUSTRI

Page 55: kuliah keslingker allforall.ppt

PERSYARATAN PERSYARATAN LINGKUNGANLINGKUNGAN

INDUSTRIINDUSTRI

Page 56: kuliah keslingker allforall.ppt
Page 57: kuliah keslingker allforall.ppt

PERSYARATAN PERSYARATAN LINGKUNGANLINGKUNGAN

INDUSTRIINDUSTRI

Page 58: kuliah keslingker allforall.ppt

PERSYARATAN PERSYARATAN LINGKUNGANLINGKUNGAN

INDUSTRIINDUSTRI

Page 59: kuliah keslingker allforall.ppt

Berupa:Berupa: Meningkatkan kesehatan badanMeningkatkan kesehatan badan Kondisi mental dan fisikKondisi mental dan fisik

Page 60: kuliah keslingker allforall.ppt

penyelenggaraanpenyelenggaraan

Page 61: kuliah keslingker allforall.ppt

penyelenggaraanpenyelenggaraan

Page 62: kuliah keslingker allforall.ppt

penyelenggaraanpenyelenggaraan

Page 63: kuliah keslingker allforall.ppt

HES HES

Page 64: kuliah keslingker allforall.ppt

Ruang lingkup HESRuang lingkup HES

Page 65: kuliah keslingker allforall.ppt
Page 66: kuliah keslingker allforall.ppt
Page 67: kuliah keslingker allforall.ppt
Page 68: kuliah keslingker allforall.ppt
Page 69: kuliah keslingker allforall.ppt
Page 70: kuliah keslingker allforall.ppt
Page 71: kuliah keslingker allforall.ppt
Page 72: kuliah keslingker allforall.ppt

TINDAKAN TINDAKAN PERUSAHAANPERUSAHAAN

Page 73: kuliah keslingker allforall.ppt

PENGUKURAPENGUKURANN

Page 74: kuliah keslingker allforall.ppt

PARAMETER IKLIM PARAMETER IKLIM KERJAKERJA

Page 75: kuliah keslingker allforall.ppt

PENGUKURANPENGUKURAN

Page 76: kuliah keslingker allforall.ppt

PENGUKURANPENGUKURAN

Page 77: kuliah keslingker allforall.ppt
Page 78: kuliah keslingker allforall.ppt

Ligtmeter dan hygrometerLigtmeter dan hygrometer

Page 79: kuliah keslingker allforall.ppt

PEMAKAIAN APD (Alat Pelindung PEMAKAIAN APD (Alat Pelindung Diri )Diri )