k¤°¥â€¤°sel koruyucu kullanma - issev.com.tr elektrikli el...

Download K¤°¥â€¤°SEL KORUYUCU KULLANMA - issev.com.tr Elektrikli el aletlerinde uyulacak kurallar: Elektrikli

Post on 30-Aug-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  KSEL KORUYUCU KULLANMA

  VE

  GENEL TALMATLAR

  HAZIRLAYAN

 • 2

  T01. Sal ve Gvenlii Talimat T02.Sosyal Tesisler Konulanma Talimat T03.naat Sahas Gvenlik Talimat T04.Gvenlik ve Salk aretleri Talimat T05.Demir Ekibi alma Talimat T06.Betonarme Kalp Yapm ve Skm Talimat T07. Makineleri Kullanm Talimat T08.Yk Kaldrma Talimat T09.Vin Kullanm Talimat T10.Mobil Vin Kullanm Talimat T11.Kule Vin Kullanm Talimat T12.skele Kullanm ve Gvenlik Talimat T13.Merdiven Kullanm Talimat T14.Yksekte alma Talimat T15.El Aletleri Gvenlik Talimat T16.Kiisel Koruyucu Donanm Talimat T17.Kulak Tkac Kullanma Talimat T18.Tam Korumal Gzlk T19.Tam Yz Maske Kullanma Talimat T20.Yarm Yz Maskesi Kullanma Talimat T21.Toz Maskesi Talimat T22.Emniyet Kemeri Kullanma Talimat

  NDEKS - TALMATLAR

 • 3

  SALII VE GVENL TALMAT VE TAAHHTNAMES

  .. tarafndan yrtlmekte olan .. grev yapmaktaym. almakta olduum iyerinin Ar ve Tehlikeli lerden olduunu ve 6331 SAYILI KANUN uyarnca, bu iyerinde iveren tarafndan Sal ve Gvenlii konusunda alnm olan her trl nleme uymakla ykml olduumu biliyorum. imde eitimli ve deneyimliyim. imden kaynaklanabilecek TEHLKE ve RSKLER Gvenlii Mhendisi ve Ekip Sorumlusu tarafndan tarafma aktarld. Yapacam i konusunda gerekli Oryantasyon Eitimi ile bu iyerinden ve iimdem kaynaklanabilecek tehlikelere kar koruyucu malzemelerimi aldm. Kurallar ve Talimatlar dorultusunda alma yapacam, gvenlik d bir davranta bulunmayacam ve aada belirtilmi olan genel kurallar ile inaat safhas boyunca konulacak ilave kurallara uyacam kabul ve Taahht ederim.

  SALII VE GVENL LGL GENEL KURALLAR:

  1. yeri ilan tahtas veya panosuna, iyerinin muhtelif ksmlarna asl bulunan veya aslacak olan ii sal ve i gvenlii talimat okunacak ve bu kurallara uyulacaktr.

  2. yerinde i sal ve gvenlii konusunda alnm bulunan tm tedbirlere tam olarak uyulacaktr. 3. yeri sorumlu ve ilgilileri tarafndan, zaman zaman tarafnza bildirilecek yazl ve szl kurallara

  uyulacaktr. 4. ahsnza verilen grevi, size tarif edildii ekilde yapn, kendi iinizde baka bir ie karmayn,

  amirinizin verdii emirlere uyun. 5. Uyar (ikaz) levhalarnn yerleri ilgili ve sorumlularn haberi olmadan deitirilmeyecektir. 6. in gerei olarak ahsnza verilen kiisel koruyucular, rnein; Baret, emniyet kemeri, i

  ayakkabs, izme, gzlk..v.s.yi devaml olarak kullann. Bu malzemeleri eskitir, krar veya kaybederseniz amirinize haber vererek ve izin alarak ambardan yenisini alnz. inizin gerei ve kendinizin can gvenlii iin ok lzumlu olan bu koruyucular almadan iba yapmayn.

  7. Dme ve kayma tehlikesi olan ve 3 metreden daha yksek ksmlarda alrken muhakkak surette gvenlik kemerlerini belinize takn ve halat salam bir yere geirdikten sonra kancaya takn. Gvenlik kemerinin halat ksa geldii taktirde, ambardan kendinize halat aln ve bunu gvenlik kemerinin kancasna skca baladktan ve ilave ekidir halatn dier ucunu yine salam bir yere tutturduktan sonra almaya balayn.

  8. yerinde altnz srece sivri ular veya keskin kenarlar bulunan malzeme ve artklar, gelii gzel almayn ve ortalkta bulundurmayn.

  9. yerinde altnz srece kazaya sebep olacak veya alanlar tehlikeli durumlara drecek ekilde malzeme istif etmeyin ve aralar gelii gzel yerlere brakmayn.

  10. naatn kenarnda, boluk veya delik civarnda korkuluk veya kapak yok ise herhangi bir nedenle gezmeyin, bulunmayn, oturmayn,yatmayn ve uyumayn.

  11. yerinde bedeni aka yapmayn. 12. Girilmesi yasaklanan yerlere girmeyin. 13. yerinden izinsiz ayrlmayn.yerinde misafir, hemehri, akraba kabul etmeyin. 14. Vukua gelecek en ufak bir i kazasn iyeri ilgili ve sorumlularna haber verin. 15. Gvenlii grmediiniz hibir alanda almayn ve alanlar uyarn, 16. Eksik malzeme ile kesinlikle almayn, 17. yerinde tarafnza tebli edilmi olan tm talimat vb. belgelere uygun hareket edin, 18. Salk probleminizi ie balamadan amirinize bildirin, 19. e giri Salk kontrolnde yeri Hekimine doru beyan verin,

  YANGIN LE LGL KURALLAR:

  1. Acil durumlar ve Yangn ile ilgili iyerinde duyurulmu olan tm kurallara uyacam. 2. Sigara iilmesi yasaklanan yerlerde, sigara imeyiniz, ate yakmayn, ak alevli cihaz kullanmayn,

  kaynak yapmayn. 3. yerinde vukua gelen en kk bir yangn derhal sorumlu ve ilgililerine haber verin veya verdirin. 4. Ya, akaryakt, boya veya organik tozlar gibi parlayc maddelerin yangnlarnda ve alak gerilim

  elektrik tesislerindeki yangnlarda su kullanmayn.

 • 4

  5. Parlayc svlar, yalar veya boyalardan doacak yangnlarda, iinde kpk, karbon tetraklorr, karbon dioksit ve bikarbonat tozu veya dier etkili madenler bulunan yangn sndrme cihazlarn kullann.

  6. Gerilim altndaki elektrik tesis ve cihazlarnda kan yangnlarda, iinde kpk, karbon dioksitli, bikarbonat tozlu veya benzeri etkili dier tiplerde yangn sndrme cihaz kullann.

  ELEKTRK LE LGL KURALLAR:

  1. Elektrik ile ilgili arzalar elektrikiye veya elektrik servisine veyahut amirinize haber verin. 2. Sorumlu ve salahiyetli elektrikiden bakas elektrik ii ile ilgili olarak uraamaz. Yasak ve

  tehlikelidir. 3. Pano veya tabloya mdahale edilmesi iin pano zerine hibir ey koymayn. 4. Pano veya tablo evresine su dkmek, su skmak kati surette yasaktr. 5. yerinin muhtelif ksmlarnda bulunan enerji nakil hattna herhangi bir nedenle yaklamayn ve

  dokunmayn. Ayrca bu hatlara demir, boru ve buna benzer malzemeleri yaklatrmayn ve dokundurmayn. lm tehlikesi vardr.

  6. Hat, motor, sigorta ve dier btn elektrik tesis ve tesisatlarnda tehlike mevcuttur. Bu gibi yerlerde yaplacak ilemler; rnein; Sigorta bu osonu deimesi v.s. ancak sorumlu ve salahiyetli kiiler tarafndan gerilim olmad zaman yaplacaktr.

  7. Elektrik tesisatn, aydnlatma ve kuvvet tesislerini ancak sorumlu ve salahiyetli elektriki yapabilir. Bakm, onarm, lamba taklmas veya deitirilmesi, alter ancak sorumlu ve salahiyetli elektriki tarafndan yaplabilir.Yetkisiz kimseler kati surette bu ilerle uraamazlar.

  8. Sorumlu ve salahiyetli kiiler tarafndan kontrol edilmeyen topraklamay kullanmayn. Topraklamaya dokunmayn.

  9. alteri devreden karn sonra fii ekin veya sokun. 10. Yer altndaki elektrik kablolarna, boru veya kazk akmak veyahut baka bir ilem yapmak kati

  surette yasaktr. lm tehlikesi vardr.

  11. Elektrikli el aletlerinde uyulacak kurallar: Elektrikli aleti kullanmadan nce kontrol edin. Gvenlik topraklamas arzal olan aleti kullanma. Dar ve rutubetli yerlerde kk gerilimle (42 Volt) al. Hareketli ve dner ksmlar korunmam alet kullanma. Elektrikli alet ile parlayc veya patlayc ortamda alma.

  yeri tarafndan tutanak halinde hazrlanan Sal Ve Gvenlii Talimat Ve Taahhtnamesini okudum.

  Bir suretini aldm, dier suretini de zlk dosyama konulmak zere iyerine verdim. Tutanakta aklanan

  kurallara uyacam beyan ve kabul ederim. bu tutana tam shhatte olarak, kendi rzamla isteyerek ve

  bilerek imzaladm.

  TEBELL EDEN NN : TEBL EDEN VEREN VEKLNN

  Ad Soyad :. Ad Soyad :

  Baba Ad : Tarih .........................................

  D.Y.ve Yl : mza :........................................

  Tarih :

  mza :

 • 5

  SOSYAL TESSLER KONULANMA TALMATI

  KOULAR

  1. Koularn taban, her gn kolaylkla temizlenecek ve gerektiinde ykanacak nitelikte, duvar ve

  tavanlarn yzleri de kolayca svanp boyanacak veya badana edilecek ekilde yaplm ve ak renk bir

  boya ile boyanm veya badana edilmi olacak ve her yl badana yaplacaktr.

  2. Koularn pencerelerinin st ksmlar, her zaman alp kapanacak ekilde (vasistasl) olacak, ayrca

  koulardaki havay, devaml bir ekilde deitirebilecek tertibat tesisat, baca, menfez veya elektrikli zel

  vantilasyon cihazlar bulunacaktr.

  3. Koularda tavan ykseklii 280 santimetreden aa olmayacak ve adam bana den hava hacmi, en az

  12 metrekp olarak hesap edilecek, her kouta yatrlacak ii says, buna gre tespit edilerek kouun

  hava hacmi ile yatabilecek en ok ii saysn gsteren ve iveren veya iveren vekilinin imzasn tayan

  bir cetvel, koulara aslacaktr.

  4. Koulardaki yataklar, tabanla balants kesilecek surette karyola ve somyalar zerine yaylacak,

  aralarnda en az 80 santimetrelik bir aklk bulunacak, baularna, zel eyalarn konmas iin, kk

  etejer veya komodinler konacak, iki katl karyola ranza kullanld hallerde, katlar arasndaki ykseklik

  ile karyola somyalarn genilii 80 santimetreden az olmayacaktr.

  5. Koularda, duvarlara ivi aklmas, elbise ve benzerinin aslmas yasaktr.

  6. Koularda yatan ii says kadar, kilitli ve uygun elbise dolaplar bulundurulacak ve bunlarn ykseklii

  170 santimetreden aa olmayacaktr.

  7. Koulardaki yatak, yastk, yorgan, battaniye, yatak rts, yastk klfl, pike gibi yatak eyas, mevsim

  ve iklime gre salanacak ve bunlar, temiz bir halde bulundurulacak ve yataklar, pamuktan, ynden veya

  kauuktan yaplacak, her gn havalandrlarak stleri temiz rt ile rtlecektir.

  8. Koularda, yataa i elbiseleri ile oturmak ve yatmak yasaktr.

  9. Koularn, souk mevsimlerde sala uygun bir ekilde stlmas gerekir. Istmak iin soba

  kullanldnda, duman, gaz ve yangn tehlikesine kar gerekli tedbirler alnacaktr.

  10. Koular blgesinde Acil Toplanma Yerleri belirlenecek ve gerekli yangn

View more