kronika a erb mojej obce

Download Kronika a erb mojej obce

Post on 19-Jan-2016

61 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kód ITMS projektu: 26110130519 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia. Kronika a erb mojej obce. Povesť o Rožňave. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Kronika a erb mojej obceKd ITMS projektu: 26110130519Gymnzium Pavla Jozefa afrika modern kola tretieho tiscroia

  Vzdelvacia oblas:lovek a spolonosPredmetObianska vchovaRonk, triedy:prmaTematick celok:Moja obec, regin, vlas, Eurpska niaVypracoval:PhDr. Anita DemnyovDtum:september 2013

 • Poves o RoavePoda povesti o vzniku Roavy bola na mieste, kde dnes le Roava len jedna vek lka, na ktorej psol pastier kravy. Raz stratila jedna jeho jalovika svoj zvonek, a tak sa pastier rozhodol, e ho njde. Hadajc, naiel vak jednu zlat trojruu, ktor mu z trob zeme vyniesla jeho mil -premenen na anjela. Pastier si s tmto njdenm pokladom ahol a zaspal.*

 • RosenauBude bohat, ale astie bude ma a na druhom svete! Ke sa pastier prebudil a vrtil sa domov porozprval svoj sen svojim blzkym a ukzal im zaujmavos, ktor naiel. Na tom mieste kde pastier tto trojruu naiel zaali kopa a nali tam zlato, ktor nato to miesto prilkalo vea zlatokopov. Prisahovan banci si potom v tchto miestach zaloili nov osadu, ktor nazvali Rosenau.*

 • Sasn erb mestaV erbe mesta tak meme dodnes njs tri zlat rue (v skorch erboch to bola zlat trojrua), ktor dali Roave jej meno.*

 • Opis erbu mestaErb je zkladom symboliky mesta. Zneho vychdzaj vetky ostatn symboly reprezentujce mesto navonok.Erb mesta Roava tvor modr pozdnogotick tt, na ktorom s excentricky umiestnen dve zlat skren bancke kladivk a tri zlat rue.*

 • Odtlaok peateNajstarou pamiatkou na erb mesta je odtlaok peate na listine zroku 1488, ktor znzoruje na neskorogotickom tte excentricky skren bancke nstroje klin a kladivo, ktor vpostrannch vseiach porsk a nad kladivom dopaj tri rue.*

 • Sasn erb

  29. janura 1991 schvlilo mestsk zastupitestvo v Roave nvrh erbu, kde na modrom neskorogotickom tte boli symetricky umiestnen tri zlat rue a kladivk.*

 • Pouvanie erbu I.Na zklade tattu mesta schvlenho Mestskm zastupitestvom vRoave da 29. aprla 2003 sa erb mesta pouva:na peatidle mestana insgnich primtora mestana listinch oudelen estnho obianstva mesta Roava, Ceny mesta Roava auznaniach mesta Roavana budovch, kde m sdlo Mestsk rad v Roave*

 • Pouvanie erbu II.na oznaenie katastrlneho zemia mestavrokovacch miestnostiach orgnov mesta, kancelrskych priestoroch mestskho radu, mestskej polcie amestskho hasiskho zboruna preukazoch poslancov mesta ako aj zamestnancov mesta a primtorana oznaenie vozidiel mesta, mestskej polcie ahasiskho zboruna peiatke mesta amestskho radu

  *

 • Listiny s erbomListiny serbom mesta sa pouvaj len vtedy, ako obsahuj nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgnov mesta, alebo ak osveduj dleit skutonosti alebo oprvnenia. Listov papier svyobrazenm erbom pouva vlune primtor mesta. vetky info: http://www.roznava.sk/sk/files/2010-12-02-135224VZN__O_SYMBOLOCH_MESTA_RO____AVA__LOGU_A_SLOGANE___ICH_POU__IT___A_OCHRANE.pd

  *

 • KronikaPamtn kniha, ktor obsahuje zznamy o udalostiach v obci v asovom slede. Vedie sa v radnom jazykuZapisuje sa do nej v polronom intervale- mestsk kronikr- menuje ho a odvolva mestsk zastupitestvo Ukka: http://www.roznava.sk/sk/-kronika-mesta

  *

 • Pouit zdrojehttp://referaty.aktuality.sk/roznava/referat-19687http://www.roznava.sk/sk/-heraldika-mestahttp://www.roznava.sk/sk/-kronika-mestahttp://www.mesta-obce.sk/kosicky-kraj/okres-roznava/

  *

 • Pouit zdrojehttp://www.eantik.sk/dielo/14156/pastier-oviec-2008/http://marek-valko.blogspot.sk/http://www.retep.sk/roznava/radnica/radnica.phphttp://www.roznava.sk/sk/-heraldika-mestahttp://krimi.noviny.sk/krimi-clanky/10-11-2010/pozor-na-priestupky-v-roznave-dohonia-vas-kamkolvek.html

  *

 • Pouit zdroje*Poton, Eva : Roava mesto svhadom. Roava: Mestsk rad, 2009. ISBN: 9788096934478.Tajtk, Ladislav: Dejiny Roavy. Roava: Vchodoslovensk vydavatestvo, 1978.