kretiviti & rekacipta

of 26 /26
KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH

Author: juradi-durjari

Post on 20-Jun-2015

23.958 views

Category:

Business


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

www.khskpt.com

TRANSCRIPT

 • 1. KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH

2. PENGEPASTIAN MASALAH PENCETUSAN IDEA MEREKA CIPTA PEREKAAN DAN PEMILIHAN PROJEK PERANCANGAN PROJEK PEMBINAAN PROTOTAIP PENGUJIAN PROTOTAIP PEMBAIKAN PROTOTAIP PENDOKUMENTASIAN REKA CIPTA PENGENALPASTIAN MASALAH PROSES REKA CIPTA 3. 4. 5. KREATIVITI DAN REKA CIPTA KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH REANDAH

 • - Pengenalan Kreativiti
 • Kajian Reka bentuk dan Kefungsian Produk
 • Penyelesaaian Masalah
 • Penghasilan Projek Rekacipta
 • Pendokumentasian

6. a. PENGENALAN KREATIVITI

 • Pendedahan kepada bentuk asas reka bentuk
 • Mengenal idea berdasarkan gambar atau objek
 • Komunikasi tampak

b. KAJIAN REKA BENTUK DAN KEFUNGSIAN PRODUK

 • Kajian bentuk luaran
 • Memasang model berpandukan manual
 • Membuka dan memasang produk untuk mengkaji komponen

KREATIVITI DAN REKA CIPTA TAHUN 4 7. b. KAJIAN REKA BENTUK DAN KEFUNGSIAN PRODUK

 • Membuka dan memasang kit model

KREATIVITI DAN REKA CIPTA TAHUN 5 c. PENYELESAIAN MASALAH

 • Pencetusan dan penjanaan idea kreatif melalui projek eksperimental
 • Menterjemah idea kepada bentuk 3D
 • Membina dan mempersembahkan projek eksperimental
 • Membina dan mempersembahkan projek

e. PENDOKUMENTASIAN 8. d. PENGHASILAN PROJEK REKA CIPTA

 • Membuka dan memasang kit model

KREATIVITI DAN REKA CIPTA TAHUN e. PENDOKUMENTASIAN 9. MENGENAL BENTUK ASAS 2D 10. 11. 12. MELUKIS GARISAN LULUS 13. MELUKIS BULATAN 14. MENCANTUM BENTUK ASAS 15. LAKARAN 2D 16. MELUKIS BENTUK ASAS 3D 17. CARA MELAKAR LUKISAN OBLIK 18. 2D 3D LUKISAN 2D KEPADA LUKISAN 3D (LUKISAN OBLIK 19. 20. LUKISAN OBLIK 21. JENIS-JENIS LUKISAN 3DLAKARAN ISOMETRI 22. 23. LUKISAN PERSPEKTIF 24. 25. 26.